14-03-17

Mens gaat selectief om met beschikbare informatie

Nog nooit in de geschiedenis was zoveel informatie beschikbaar, maar de mens gebruikt daarvan slechts een minimaal gedeelte. Daarbij wordt vaak bewust bruikbare informatie genegeerd. Het individu is immers vaak geneigd zijn eigen realiteit te selecteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de Carnegie Mellon University. Opgemerkt wordt dat het vermijden van informatie niet altijd het gevolg is van een vergissing of luiheid, maar vaak ook strategisch wordt gebruikt. Het concept kan immers worden gehanteerd om negatieve boodschappen op afstand te houden, maar anderzijds kan de gewilde onwetendheid ook een wapen zijn om paniekreacties te vermijden.

“Logisch gezien zou moeten worden verondersteld dat gezocht wordt naar informatie die bij de besluitvorming kan worden gebruikt,” zeggen de onderzoekers George Loewenstein, Russell Golman en David Hagmann. “Vanuit dat concept zou men nooit bewust informatie mogen vermijden en zou rationeel een standpunt moeten worden bijgestuurd wanneer daarvoor relevante informatie wordt verkregen. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat informatie die een betere besluitvorming zou ondersteunen, vaak bewust wordt vermeden indien men ervan uitgaat dat de boodschap te pijnlijk zou zijn om te ontvangen."

Zelfs wanneer het onmogelijk is informatie te negeren, worden vaak gerichte statistieken gehanteerd om de boodschap te kunnen interpreteren. Controversiële bewijzen worden vaak als betrouwbare bron bestempeld wanneer daarmee de eigen visie kan worden bevestigd. Omgekeerd moet vaak een afwijzing worden opgetekend bij wetenschappelijk onderbouwde bewijzen die niet aan de eigen stellingen beantwoorden. Het linken van vaccinaties aan autisme en het verwerpen van de klimaatverandering zijn van deze strategieën typische voorbeelden. Het negeren van informatie kan nochtans een schadelijke impact hebben op de gezondheid van het individu en de maatschappij.

“Vaak wordt informatie over een gezondheidsprobleem opzij geschoven omdat voor de gevolgen van een test wordt gevreesd,” verduidelijken de onderzoekers. “Anderzijds dreigen ook maatschappelijke consequenties wanneer een ideologische strekkingen afwijkende boodschappen onderdrukken. Door het negeren van informatie wordt het onmogelijk om efficiënt te communiceren met andere meningen. Vaak heeft het geen enkel nut om mensen met politieke of filosofische boodschappen te overstelpen, want wellicht zal het negeren van informatie als verdedigingsmechanisme worden gebruikt.”

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.