25-03-17

Technofobie is geen nieuw fenomeen

Personen die angst hebben voor het gebruik van robots, artificiële intelligentie en andere nieuwe technologieën die ze niet begrijpen, blijken meestal ook een grotere vrees te vertonen om hun baan te verliezen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University op basis van interviews met ruim vijftienhonderd Amerikaanse werknemers. Bovendien moet volgens de onderzoekers ook rekening worden gehouden met een groter risico op mentale problemen die door hun angstigheid wordt veroorzaakt. Gebleken is volgens de Amerikaanse wetenschappers dat ongeveer 37 procent van de bevolking tot de groep van de technofoben moet worden gerekend.

“In historisch gemarginaliseerde groepen - zoals vrouwen, migranten of laaggeschoolden - moet de grootste vrees voor technologie worden geregistreerd,” betoogt onderzoeksleider Paul McClure, socioloog aan de Baylor University. “Technofoben blijken drie keer meer bevreesd te zijn voor werkloosheid dan het gemiddelde van de bevolking. Bovendien blijken technofoben ook drie keer meer angst te hebben om in de toekomst tegen een geldgebrek te botsen. Tevens blijkt deze groep 95 procent kans te hebben met oncontroleerbare bezorgdheden te worden geconfronteerd. Tevens tonen technofoben een grotere vrees het slachtoffer van een bijzonder zware tegenslag te zullen worden.”

“Technofoben vertonen een grotere angst voor een jobverlies door automatisering dan voor een romantische afwijzing of de verplichting in het openbaar te moeten spreken,” zegt Paul McClure. “Er moet echter op worden gewezen dat de angst voor automatisering geen nieuw fenomeen is. In de negentiende eeuw werden in de Britse fabrieken weefmachines vernield door textielarbeiders, die vreesden dat de uitvindingen een snellere en goedkopere productie door ongeschoolde arbeidskrachten zouden mogelijk maken. Mogelijk is de bedreiging van de nieuwe automatisering overdreven - zoals sommige partijen beweren - maar de vrees bij sommige mensen is reëel.”
In ieder geval moet het beleid volgens McClure onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om technofobie te bestrijden en in te dammen.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technofobie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.