26-03-17

Zeventiger is beduidend optimistischer dan dertiger

Een groot deel van de bevolking wordt op oudere leeftijd beduidend optimistischer dan in vroegere levensfases. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de organisatie West Health en het National Opinion Research Center (Norc) aan de University of Chicago. De onderzoekers stelden vast dat bij dertigers 46 procent een relatief optimistische visie heeft over het ouder worden, maar bij zeventigplussers stijgt dat cijfer tot 66 procent. Gelijkaardige tendensen konden worden opgetekend bij het zelfvertrouwen, de eigen financiële sterkte en de levenskwaliteit. Tegelijkertijd bleek ook de vrees voor het verlies van de onafhankelijkheid af te nemen.

Lees Verder

 

 

14:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dashcam wint steeds meer populariteit

Een groeiende groep autobestuurders toont interesse in dashboard-camera’s (dashcams). Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Consumer Technology Association (CTA) over de verkoop van de apparaten in de Verenigde Staten. Gewag wordt gemaakt van een aangroei met 15 procent tegenover vorig jaar, toen ook al een stijging met 10 procent kon worden gemeld en een omzet werd gerealiseerd van 68 miljoen dollar. De dashcams worden vooral aangeschaft om bij aanrijdingen bewijsmateriaal ter beschikking te hebben. Experts voorspellen voor de volgende jaren echter nog een grote ontwikkeling van de technologie.

Lees Verder

 

14:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrog in wetenschappelijke publicaties nog lang niet uitgeroeid

Een hele reeks wetenschappelijke tijdschriften tonen weinig interesse in de verspreiding van academische kennis, maar hopen vooral inkomsten te kunnen verwerven bij auteurs die op zoek zijn naar een platform om hun werk te kunnen publiceren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Wroclaw in Polen, die tot de vaststelling kwamen dat vele tijdschriften bereid bleken om zonder verdere controles fictieve wetenschappers met indrukwekkende titels in de lijst van hun redactieraad op te nemen, in de hoop daarmee aan credibiliteit te kunnen winnen. Vooral tijdschriften die al op een zwarte lijst stonden, bleken in de val te trappen.

Lees Verder

 

 

13:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Humor in rekrutering is een dubbelsnijdend zwaard

Het gebruik van humor kan rekruteerders helpen om aan hun campagnes op sociale media een grotere bekendheid te geven, maar kan er ook toe leiden dat antwoorden worden uitgelokt van correspondenten die helemaal geen intentie voor een sollicitatie hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Oulu University in Finland. Net zoals in andere marketing-sectoren, is humor volgens de onderzoekers ook in de rekrutering een dubbelsnijdend zwaard. Onder meer wordt gewezen op een gevaar voor een beschadiging van de credibiliteit en reputatie van de onderneming indien de humor misplaatst is of tegen de borst stoot.

Lees Verder

 

13:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Moeilijke evenwichtsoefening tussen privacy en personalisering

De consument hanteert een dubbele houding tegenover digitale informatie. Dat kan ook voor adverteerders een belangrijk knelpunt vormen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Verint. Er werd immers vastgesteld dat 80 procent van de consumenten gepersonaliseerde diensten wil eisen, maar anderzijds blijkt 89 procent zich zorgen te maken over de veiligheid van zijn persoonlijke informatie. In het bedrijfsleven zegt 94 procent zich te richten op de privacy van gegevens, terwijl 95 procent gebruik maakt van diensten voor personalisering. Er is volgens Verint dan ook sprake van een moeilijke evenwichtsoefening tussen veiligheid, transparantie en personalisering.

Lees Verder

 

13:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwe Euraziatische spoorlijn wordt concurrent voor Suezkanaal

De recente opening van een nieuwe treinverbinding van amper tien kilometer tussen Iran en Azerbeidzjan kan grote gevolgen hebben voor de handelstrafieken tussen Europa en Azië. Dat heeft Jonathan Hillman, directeur van het Reconnecting Asia Project bij het Center for Strategic and International Studies in Washington, gezegd. Het nieuwe spoortraject is immers het laatste element dat nodig was om de North-South Transport Corridor - die een verbinding tussen Rusland, Iran en India wil creëren - tot stand te brengen. Volgens Hillman kan deze nieuwe route mogelijk een belangrijke concurrent worden voor het Suezkanaal.

Lees Verder

 

13:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China kent snelgroeiende deeleconomie

In China zal de deeleconomie de volgende jaren op een gemiddelde groei van 40 procent kunnen blijven rekenen. Tegen het einde van dit decennium zal het transactievolume in de Chinese deeleconomie meer dan 10 procent van het bruto binnenlandse product van het land vertegenwoordigen. Dat blijkt uit vooruitzichten van het Chinese State Information Center. Bovendien wordt opgemerkt dat het aandeel van de deeleconomie tegen het het midden van het volgende decennium zelfs tot ongeveer 20 procent zou kunnen oplopen. Er wordt aan toegevoegd dat de sector in de loop van de volgende tien jaar tot het ontstaan van wellicht vijf tot tien Chinese superbedrijven zal leiden.

“Steeds meer particulieren als kleine en middelgrote bedrijven zullen door de deeleconomie worden aangetrokken en zullen met die activiteiten een rendabel zakelijk model kunnen uitbouwen,” wordt er opgemerkt. “Er kan worden verwacht dat de activiteiten zich over diverse velden - producten, diensten, kapitaal, kennis, vaardigheden en productiecapaciteit - zullen uitspreiden. Onder meer het delen van productiecapaciteit zal cruciaal blijken in de snelle modernisering van de Chinese industrie. Op dit ogenblik staat dit concept nog in zijn kinderschoenen, maar de volgende jaren mag een explosieve groei worden verwacht.”

In het rapport wordt voorspeld dat de Chinese deeleconomie tegen het einde van dit decennium 100 miljoen service-providers zal tellen, waaronder ongeveer 20 miljoen fulltime partijen. “De ontwikkeling van de sector moet een efficiënt instrument worden om de grotere druk op de arbeidsmarkt - gecreëerd door een tragere economische groei en technologische vooruitgang - op te vangen,” wordt er opgemerkt. De Chinese deeleconomie vertegenwoordigde vorig jaar een transactiewaarde van 3,45 biljoen yuan of 503 miljard dollar. Dat betekende een toename met 103 procent tegenover het jaar voordien.

In totaal waren het voorbije jaar 600 miljoen mensen bij de Chinese deeleconomie betrokken, terwijl ongeveer 60 miljoen service-provieders werden geteld. In beide gevallen was er sprake van een aangroei met ongeveer 20 procent. Bij de tewerkstelling kon gewag gemaakt worden van een stijging met 17 procent tot 5,85 miljoen arbeidsplaatsen. Zhao Ying, onderzoeker aan de Chinese Academy of Social Science, waarschuwt echter dat excessieve administratieve regels een rem op de ontwikkeling van de sector zouden kunnen vormen. Een aantal wetten zijn volgens hem niet meer geschikt voor dit nieuwe zakelijke model, zodat nieuwe regels zouden moeten worden ontwikkeld.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende