30-04-17

Politieke extremen willen tegenspraak vermijden

Politieke extremen vertonen een sterke neiging om nieuws van concurrenten te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois en de University of Winnipeg. De onderzoekers stelden daarbij vast dat ongeveer twee derde van de volgelingen van extreme politieke strekkingen - zowel conservatief als progressief - financieel gewin afwees dat werd aangeboden om documentatie te raadplegen over de stellingen die niet in overeenstemming waren met hun eigen overtuigingen. De onderzoekers hebben het dan ook over geïsoleerde ideologische bubbels.

Lees Verder

 

16:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Autonomie op werkvloer bevordert welzijn werknemer

Autonomie op de werkvloer heeft positieve effecten op het welzijn en de werktevredenheid van de werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham bij twintigduizend Britse werknemers. De onderzoekers merken daarbij op dat er tussen de verschillende beroepen een groot verschil in autonomie kan worden opgemerkt. Onder meer bleek dat in het management de hoogste autonomie wordt opgetekend. Er werd echter ook vastgesteld dat mannen en vrouwen op een andere manier voor autonomie worden beïnvloed.

Lees Verder

 

15:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eetgedrag vooral afhankelijk van persoonlijke factoren

De individuele persoonlijkheid heeft op het eetgedrag een grotere invloed dan het lokale landschap van de voedingsretail. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van Rand Corporation bij meer dan dertienhonderd gezinnen in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat bij de consumptie van ongezonde voeding de impact van sociale en demografische factoren bijna het dubbele bedroeg van de invloed van het lokale winkellandschap. Onder meer werd vastgesteld dat jongeren en mannen vaker beroep zullen doen op frisdranken, suikers en vetten.

Lees Verder

 

15:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cognitieve vaardigheden kinderen ook cultureel bepaald

Culturen kunnen een grote impact hebben op de cognitieve vaardigheden van kinderen. Tegen de volwassenheid blijken die verschillen echter meestal opnieuw verdwenen te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Cambridge naar de cognitieve vaardigheden bij nagenoeg vijftienhonderd kinderen en hun ouders in Hongkong en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden onder meer vast dat tienjarigen in Hongkong dezelfde cognitieve vaardigheden vertoonden als twaalfjarigen in Groot-Brittannië. Bij de ouders konden daarentegen geen verschillen meer worden opgetekend.

“Het onderzoek toont een substantieel contrast tussen de executieve functies - hogere cognitieve vaardigheden die worden gebruikt om te redeneren, te plannen en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden - van adolescenten in Groot-Brittannië en Hongkong,” betogen de onderzoekers Michelle Ellefson en Chaire Hughes. Dat kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de verschillen in academisch succes, waarbij verwezen wordt naar de vaststelling dat Chinese jongeren in Britse scholen 75 procent meer doorstroming naar de universiteit vertonen, terwijl Chinese en Indiase leerlingen op elk onderwerp gemiddeld betere scores halen dan hun Britse leeftijdsgenoten.

“Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat bij de ouders geen verschillen meer kunnen worden teruggevonden,” zeggen Ellefson en Hughes. “Die kloof blijkt dan ook op een of andere manier overbrugd te worden.” Wanneer de prestaties van de verschillende generaties werden vergeleken, bleek dat ouders op vragen accurater antwoorden dan kinderen, maar voor hun reacties wel meer tijd namen. Daaruit kan volgens de onderzoekers worden afgeleid dat de ouders fouten vermijden door te vertragen. Tevens werd opgemerkt dat er zowel in Hongkong als Groot-Brittannië een bescheiden, maar duidelijke correlatie kon worden gevonden tussen de scores van kinderen en ouders.

“Ouders die sterke cognitieve prestaties toonden, hadden meestal kinderen die op deze parameters eveneens goede resultaten boekten,” aldus nog Ellefson en Hughes. “In het algemeen kan worden gezegd dat culturele contrasten op onderscheiden tijdstippen in de levensloop van aard en intensiteit kunnen verschillen.”

Lees Verder

 

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

Lokale rijkdom is ook vanuit de ruimte te meten

Het is mogelijk om vanuit de ruimte betrouwbare informatie te verzamelen over de rijkdom van een bepaalde regio. De verlichting die een regio tijdens de nacht uitstuurt blijkt immers een goede meter om de economische welvaart van het gebied in te schatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Konstanz. Eerder werd deze methode ook al toegepast om de rijkdom van grotere geografische eenheden zoals naties weer te geven, maar volgens de Duitse onderzoeks kan hetzelfde systeem ook voor kleinere omschrijvingen worden gehanteerd.

Lees Verder

 

14:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook in televisiesector winnen aanbevelingen aan belang

Door de toenemende populariteit van streamingdiensten wordt ook op de televisiemarkt de impact van mond-aan-mond reclame steeds groter. Dat blijkt uit een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IAB) en het bureau Maru-Matchbox in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat informatie over de content op platformen van betaalde streamingdiensten zoals Home Box Office (HBO) of Netflix voor 48 procent van de gebruikers door aanbevelingen van kennissen wordt verzameld. Dat geldt voor 43 procent van de ondervraagden ook voor videoplatformen zoals YouTube of Vimeo.

Lees Verder

 

14:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Malta heeft grootste Europese genderkloof in tewerkstelling

Op het gebied van tewerkstelling heeft Malta nog altijd de grootste genderkloof van de hele Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Bij de mannelijke tewerkstelling kende Malta vorig jaar met een niveau van 83,1 procent één van de beste scores van de hele Europese Unie, maar bij Maltese vrouwen valt dat cijfer terug tot amper 55,5 procent. Malta komt daarmee uit op een genderkloof van 27,6 procentpunt, gevolgd door Italië met 20,1 procentpunt en Griekenland met 19 procentpunt. Gemiddeld wordt in de Europese Unie een genderkloof van 11,6 procentpunt genoteerd.

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende