30-04-17

Politieke extremen willen tegenspraak vermijden

Politieke extremen vertonen een sterke neiging om nieuws van concurrenten te vermijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois en de University of Winnipeg. De onderzoekers stelden daarbij vast dat ongeveer twee derde van de volgelingen van extreme politieke strekkingen - zowel conservatief als progressief - financieel gewin afwees dat werd aangeboden om documentatie te raadplegen over de stellingen die niet in overeenstemming waren met hun eigen overtuigingen. De onderzoekers hebben het dan ook over geïsoleerde ideologische bubbels.

Lees Verder

 

16:01 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Autonomie op werkvloer bevordert welzijn werknemer

Autonomie op de werkvloer heeft positieve effecten op het welzijn en de werktevredenheid van de werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham bij twintigduizend Britse werknemers. De onderzoekers merken daarbij op dat er tussen de verschillende beroepen een groot verschil in autonomie kan worden opgemerkt. Onder meer bleek dat in het management de hoogste autonomie wordt opgetekend. Er werd echter ook vastgesteld dat mannen en vrouwen op een andere manier voor autonomie worden beïnvloed.

Lees Verder

 

15:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eetgedrag vooral afhankelijk van persoonlijke factoren

De individuele persoonlijkheid heeft op het eetgedrag een grotere invloed dan het lokale landschap van de voedingsretail. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van Rand Corporation bij meer dan dertienhonderd gezinnen in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat bij de consumptie van ongezonde voeding de impact van sociale en demografische factoren bijna het dubbele bedroeg van de invloed van het lokale winkellandschap. Onder meer werd vastgesteld dat jongeren en mannen vaker beroep zullen doen op frisdranken, suikers en vetten.

Lees Verder

 

15:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cognitieve vaardigheden kinderen ook cultureel bepaald

Culturen kunnen een grote impact hebben op de cognitieve vaardigheden van kinderen. Tegen de volwassenheid blijken die verschillen echter meestal opnieuw verdwenen te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Cambridge naar de cognitieve vaardigheden bij nagenoeg vijftienhonderd kinderen en hun ouders in Hongkong en Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden onder meer vast dat tienjarigen in Hongkong dezelfde cognitieve vaardigheden vertoonden als twaalfjarigen in Groot-Brittannië. Bij de ouders konden daarentegen geen verschillen meer worden opgetekend.

“Het onderzoek toont een substantieel contrast tussen de executieve functies - hogere cognitieve vaardigheden die worden gebruikt om te redeneren, te plannen en zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden - van adolescenten in Groot-Brittannië en Hongkong,” betogen de onderzoekers Michelle Ellefson en Chaire Hughes. Dat kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de verschillen in academisch succes, waarbij verwezen wordt naar de vaststelling dat Chinese jongeren in Britse scholen 75 procent meer doorstroming naar de universiteit vertonen, terwijl Chinese en Indiase leerlingen op elk onderwerp gemiddeld betere scores halen dan hun Britse leeftijdsgenoten.

“Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat bij de ouders geen verschillen meer kunnen worden teruggevonden,” zeggen Ellefson en Hughes. “Die kloof blijkt dan ook op een of andere manier overbrugd te worden.” Wanneer de prestaties van de verschillende generaties werden vergeleken, bleek dat ouders op vragen accurater antwoorden dan kinderen, maar voor hun reacties wel meer tijd namen. Daaruit kan volgens de onderzoekers worden afgeleid dat de ouders fouten vermijden door te vertragen. Tevens werd opgemerkt dat er zowel in Hongkong als Groot-Brittannië een bescheiden, maar duidelijke correlatie kon worden gevonden tussen de scores van kinderen en ouders.

“Ouders die sterke cognitieve prestaties toonden, hadden meestal kinderen die op deze parameters eveneens goede resultaten boekten,” aldus nog Ellefson en Hughes. “In het algemeen kan worden gezegd dat culturele contrasten op onderscheiden tijdstippen in de levensloop van aard en intensiteit kunnen verschillen.”

Lees Verder

 

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

Lokale rijkdom is ook vanuit de ruimte te meten

Het is mogelijk om vanuit de ruimte betrouwbare informatie te verzamelen over de rijkdom van een bepaalde regio. De verlichting die een regio tijdens de nacht uitstuurt blijkt immers een goede meter om de economische welvaart van het gebied in te schatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Konstanz. Eerder werd deze methode ook al toegepast om de rijkdom van grotere geografische eenheden zoals naties weer te geven, maar volgens de Duitse onderzoeks kan hetzelfde systeem ook voor kleinere omschrijvingen worden gehanteerd.

Lees Verder

 

14:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook in televisiesector winnen aanbevelingen aan belang

Door de toenemende populariteit van streamingdiensten wordt ook op de televisiemarkt de impact van mond-aan-mond reclame steeds groter. Dat blijkt uit een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IAB) en het bureau Maru-Matchbox in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat informatie over de content op platformen van betaalde streamingdiensten zoals Home Box Office (HBO) of Netflix voor 48 procent van de gebruikers door aanbevelingen van kennissen wordt verzameld. Dat geldt voor 43 procent van de ondervraagden ook voor videoplatformen zoals YouTube of Vimeo.

Lees Verder

 

14:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Malta heeft grootste Europese genderkloof in tewerkstelling

Op het gebied van tewerkstelling heeft Malta nog altijd de grootste genderkloof van de hele Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek. Bij de mannelijke tewerkstelling kende Malta vorig jaar met een niveau van 83,1 procent één van de beste scores van de hele Europese Unie, maar bij Maltese vrouwen valt dat cijfer terug tot amper 55,5 procent. Malta komt daarmee uit op een genderkloof van 27,6 procentpunt, gevolgd door Italië met 20,1 procentpunt en Griekenland met 19 procentpunt. Gemiddeld wordt in de Europese Unie een genderkloof van 11,6 procentpunt genoteerd.

Lees Verder

13:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Turkije heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 3 miljard euro toeristisch inkomsten geboekt. Dat betekende een daling met 17,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Turkstat, het Turkse bureau voor de statistiek. In totaal werden 4,8 miljoen bezoekers geteld. Dat betekende een daling met 5,9 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. De gemiddelde besteding viel bovendien van 796 dollar naar 696 dollar terug. Buitenlandse toeristen vertegenwoordigden 71,8 procent van de totale bestedingen. Het saldo was afkomstig van Turkse expats die hun vaderland bezochten. Turkije is bij toeristen minder aantrekkelijk geworden door de politieke onzekerheid en terreurgevaar.

Het voorbije jaar werden wereldwijd nieuwe olievelden met een totale capaciteit met 2,4 miljard vaten ontdekt. Dat is een belangrijke terugval, want het anderhalve decennium voordien werd jaarlijks een gemiddelde bijkomende capaciteit van 9 miljard vaten opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van het International Energy Agency (IEA). Tevens werd slechts voor 4,7 miljard vaten door de bedrijven een definitieve goedkeuring voor ontginning gegeven. Dat betekende een achteruitgang met 30 procent tegenover het jaar voordien. Bovendien moest worden vastgesteld dat het aantal daadwerkelijke opgestarte projecten tot het laagste niveau sinds de jaren veertig van de voorbije eeuw is teruggevallen.

De economie van Groot-Brittannië is in het eerste kwartaal van dit jaar minder hard gegroeid dan vooraf was ingeschat. Dat blijkt uit ramingen van het Britse bureau voor de statistiek. Opgemerkt werd dat de Britse economie tijdens de eerste drie maanden van dit jaar nog een groei met 0,3 procent liet optekenen, tegenover een stijging met 0,7 procent het kwartaal voordien. Economen hadden gerekend op een groei met 0,4 procent. Vooral de dienstensector, die bijzonder belangrijk is voor de Britse economie, liet tegenvallende prestaties optekenen. De sector liet een groei met 0,3 procent optekenen. Dat was het laagste niveau in twee jaar tijd. De Britse economie voelt het waardeverlies van het pond en de hogere oliekosten.

Het Duitse chemieconcern Covestro, de voormalige materialendivisie van Bayer, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,6 miljard euro. Dat betekende een stijging met 25 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 182 miljoen euro naar 468 miljoen euro. Patrick Thomas, chief executive van Covestro, maakte gewag van een sterke vraag naar de kunststoffen van het bedrijf in de bouwindustrie, de autosector en de ontwikkeling van meubels en elektronica. De cijfers tonen volgens Thomas aan dat innovatieve kunststoffen een efficiënt antwoord kunnen zijn voor megatrends zoals verstedelijking, klimaatverandering en mobiliteit.

Op de Health Sciences Campus Gasthuisberg van de Universiteit Leuven is gestart met de bouw van Particle, het eerste Belgische centrum voor protontherapie. Door de nieuwe apparatuur zal het ziekenhuis in de toekomst de mogelijkheid hebben om kankers intensiever te behandelen. Gehoopt wordt dat het Leuvense centrum over twee jaar in gebruik genomen zal kunnen worden. Particle is een samenwerking van de universiteiten van Leuven, Louvain-la-Neuve, Luik, Gent en Antwerpen. De apparatuur zal worden geleverd door het bedrijf Ion Beam Applications (IBA) uit Louvain-la-Neuve. Het centrum zou jaarlijks tussen honderdvijftig en tweehonderd patiënten moeten kunnen behandelen.

Het voorbije jaar hebben in Vlaanderen bijna 1,9 miljoen bioscoopbezoekers een ticket voor een lokale productie gekocht. Dat betekent een daling met bijna 21 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Audiovisueel Fonds (Vaf). Er wordt daarbij wel opgemerkt dat twee jaar geleden een absoluut record kon worden opgetekend, onder meer dankzij de lancering van een groter aantal Vlaamse producties. De meest succesvolle Vlaamse film van het voorbije jaar was ‘De Premier’ van Erik Van Looy met 384.000 verkochte tickets. Nog vier andere producties - De Buurtpolitie, Achter de Wolken, Robinson Crusoe en Helden van de Zee - haalden meer dan honderdduizend bezoekers.

Het Duitse chemieconcern Basf heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 16,86 miljard euro. Dat betekende een stijging met 19 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 23 procent toe tot nagenoeg 1,71 miljard euro. Basf wees er op dat het voorbije kwartaal alle divisies een volumegroei lieten optekenen, terwijl ook hogere prijzen konden worden aangerekend. Daarnaast wordt gewag gemaakt van positieve wisselkoerseffecten en de overname van Chemetall. Over het hele jaar verwacht het Duitse concern een omzetgroei van minstens 6 procent, terwijl gerekend wordt op een winsttoename van 10 procent.

De Verenigde Staten maken de ontginning van olie en gas in noordpoolgebieden en de Atlantische Oceaan mogelijk. Daarvoor heeft de Amerikaanse president Donald Trump een besluit ondertekend. Barack Obama, voorganger van Trump, had de betrokken gebieden eerder onder bescherming geplaatst na een grote olieramp begin dit decennium. Door het nieuwe besluit wordt volgens Trump de weg vrijgemaakt voor de creatie van vele duizenden goedbetaalde banen in de Amerikaanse energiesector. Trump wil daarbij opnieuw meer kansen bieden aan de sector van de fossiele brandstoffen. Milieuverenigingen hebben aangekondigd het besluit van Trump voor de rechtbank te zullen aanvechten.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs verwacht volgend jaar te starten met de verhuis van het personeel uit zijn vestigingen in Londen naar andere kantoren in de Europese Unie. Dat heeft een topman van de bank tegenover het persbureau Bloomberg bevestigd. Onder meer zou personeel worden overgeheveld naar Madrid, Milaan en Parijs. Concrete details over de verhuis zouden dit jaar verder worden uitgewerkt. De bank overweegt van Frankfurt zijn Europese basis te maken. Mogelijk zou Goldman Sachs duizend werknemers uit Londen wegtrekken. Door de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, dreigen in de Londense financiële sector tienduizend banen te verdwijnen.

Het olieconcern British Petroleum (BP) verkoopt zijn belang in de joint-venture Secco aan de Chinese groep Sinopec. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,7 miljard dollar. British Petroleum had een belang van 50 procent in Secco, een samenwerkingsverband met Sinopec en Singapore Oil Company (SPC). Het Britse bedrijf wil de transactie nog dit jaar afronden. De operatie kadert in de strategie van British Petroleum om dit jaar activa voor een bedrag tussen 4,5 miljard dollar en 5,5 miljard dollar van de hand te doen. De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt als compensatie voor de schade met het ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon, waarvoor 50 miljard dollar werd gereserveerd.

Het Amerikaanse online betaalbedrijf PayPal Holdings heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,98 miljard dollar. De nettowinst nam met 5 procent toe tot 384 miljoen dollar. De resultaatsverbetering is volgens het bedrijf vooral te danken aan een toename van het aantal klanten, die bovendien ook meer transactief bleken uitgevoerd te hebben. Gewezen werd onder meer op het succes van het mobiele betaalplatform Venmo, dat een recordbedrag van 6,8 miljard dollar registreerde. Daarmee kende de trafiek op Venmo een verdubbeling tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. PayPal verwierf Venmo, dat bijzonder populair is bij jongeren, drie jaar geleden met de inlijving van Braintree.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Amazon heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 35,71 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 23 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Daarmee wordt bij Amazon de trend van de dubbelcijferige omzetgroei, die al meer dan twintig jaar kan worden aangehouden, verder gezet. De nettowinst steeg van 513 miljoen dollar naar 724 miljoen dollar. Het bedrijf maakt gewag van een voortdurende toename van de online verkopen, die het merendeel van de inkomsten van Amazon vertegenwoordigen. Daarnaast konden ook bij de zakelijke softwarediensten bijzonder positieve resultaten worden gemeld.

De Waalse ondernemer Eric Domb, chief executive van het dierenpark Pairi Daiza, bergt de plannen voor het natuurpark Nassonia op. Dat heeft Domb aangekondigd. Het gemeentebestuur van Nassogne, waar het natuurpark zou worden ingeplant, heeft immers geweigerd een toelating voor het project te geven. Daarentegen werd beslist om een gedeelte van het terrein gedurende negen jaar als jachtgebied te verhuren. In de plannen was voorzien dat in Nassogne een natuurgebied voor bedreigde flora en fauna zou worden gecreëerd, gekoppeld aan beperkte toeristische activiteiten. René Collin, Waals minister van natuur, zou onderzoeken of Nassonia kan worden ingeplant in het woud van Saint-Michel Freyr in Saint-Hubert.

Jan De Nul Group heeft een contract van 60 miljoen euro ondertekend voor baggerwerken in de haven van Veracruz in Mexico. Dat heeft het baggerbedrijf bekend gemaakt. Jan De Nul moet volgens het contract ongeveer 13 miljoen kubieke meter materiaal uitbaggeren in het kader van de maritieme uitbreiding in Veracruz, nu al de grootste haven aan de Golf va Mexico. Het gebaggerde materiaal wordt daarna opgespoten en moet dienen als basis voor de bouw van vijf haventerminals, die jaarlijks samen ongeveer 100 miljoen ton goederen moeten behandelen. De werken gaan deze zomer van start en zouden tegen de lente van vorig jaar moeten kunnen worden afgerond.

Het Amerikaanse technologieconcern Intel Corporation heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 14,8 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 45 procent tot 3 miljard dollar. Het bedrijf liet over het voorbije boekjaar recordresultaten optekenen en heeft die trend naar eigen zeggen ook tijdens het eerste kwartaal van het nieuwe jaar verder doorgetrokken. Volgens Brian Krzanich, chief executive van Intel, werd de groei onder meer gedragen door de nieuwe chip Optane. Hij benadrukte daarbij dat Intel een goede positie heeft voor nieuwe ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en zelfrijdende wagens.

Meer Nieuws

10:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-04-17

Kinderen kosten aan moeders meer dan aan mannen

De directe en indirecte kosten van het ouderschap kunnen bijzonder hoog oplopen en treffen in vele samenlevingen vooral vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Köln naar de economische impact van het ouderschap in Duitsland. Opgemerkt wordt dat moeders vaak minder vermogen kunnen opbouwen dan vrouwen zonder kinderen. Wanneer een kinderloze vrouw 1 euro rijkdom opbouwt, zal dat bij een moeder beperkt blijven tot 98 eurocent. Dit kleine verschil creëert op termijn volgens de onderzoekers echter een grote kloof. Bij mannen heeft het vaderschap daarentegen geen enkele impact op de persoonlijke rijkdom.

Lees Verder

 

18:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Heterogene fysiologie verhoogt levensverwachting vrouwelijke populatie

De hogere levensverwachting van de vrouw kan mogelijk gelinkt worden aan een heterogene fysiologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern Denmark bij een populatie Europese sperwers. Net zoals bij de mens en vele andere diersoorten bleken immers ook bij de Europese sperwer de vrouwen gemiddelde op een hogere levensverwachting te kunnen rekenen dan hun mannelijke soortgenoten. Dat kon volgens de Deense onderzoekers worden gekoppeld aan de heterogene fysiologie van de vrouwelijke populatie. Verder werd ook vastgesteld dat slankere mannen een grotere overlevingskans hebben hebben dat struisere seksegenoten.

Lees Verder

 

18:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Koppelen van eigenwaarde aan geldgewin is gevaarlijk

Het nastreven van geldgewin om een hoger geluksniveau te bereiken, kan belangrijke negatieve consequenties hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo. Opgemerkt dat het nastreven van geldgewin op zich geen negatieve waarde inhoudt, maar wel ontstaan volgens de onderzoekers een aantal risico’s wanneer dat streven wordt gevoed door een verlangen om de eigenwaarde te versterken. Wanneer het individu zijn zelfwaarde aan het nastreven van financieel succes koppelt, dreigt volgens de wetenschappers immers een kwetsbaarheid voor negatieve psychologische consequenties.

Lees Verder

 

17:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bezorgdheid herbergt aantal verdedigende functies

Bezorgdheid heeft een positieve impact op de geest en het lichaam. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Daarbij wordt opgemerkt dat bezorgdheid weliswaar een negatieve reputatie heeft, maar toch niet steeds destructief of nutteloos blijkt. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat bezorgdheid onder meer een motiverende werking kan hebben. Het ongemakkelijke gevoel dat door de bekommernissen wordt gecreëerd, zou immers een aanzet kunnen zijn om een oplossing voor het probleem te zoeken. Ook wordt benadrukt dat de bezorgdheid als een emotionele buffer zou kunnen functioneren.

Lees Verder

 

17:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ebooks slachtoffers van Britse schermmoeheid

In Groot-Brittannië hebben de uitgevers een recordjaar achter de rug, maar opmerkelijk was daarbij de dalende verkoop van ebooks. Dat blijkt uit een rapport van de Britse Publishers Association. Er moest immers worden vastgesteld dat de verkoop van ebooks met 3 procent terugviel tot 538 miljoen pond. Daarmee werd een trend doorgetrokken die ook het jaar voordien al kon worden opgemerkt. Het fenomeen moet volgens de uitgevers wellicht grotendeels worden toegeschreven aan een schermmoeheid bij het publiek, dat de hele week door met verschillende digitale apparaten dient te werken en daarom graag voor zijn lectuur opnieuw graag een traditioneel boek in de hand neemt.

Lees Verder

 

16:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meeste tieners organiseren een sociale mediapauze

Hoewel tieners grote gebruikers van sociale netwerken zijn, lassen ook zij periodes in waarin ze medium bewust negeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Public Affairs Research bij Amerikaanse jongeren tussen dertien en zeventien jaar. Vastgesteld werd immers dat bijna 60 procent van de respondenten al een periode in zijn leven had gekend waarin het gebruik van sociale media bewust werd gemeden. Deze pauzes nemen gemiddeld ongeveer een week in beslag. Wel bleken mannelijke tieners langere sociale mediapauzes in te lassen dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten.

Lees Verder

 

16:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Testosteron neemt remmingen op impulsen weg

Testosteron zorgt ervoor dat mannen hun impulsen minder gemakkelijk in vraag stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het California Institute of Technology (Caltech) en ZRT Laboratory. Daarbij werd vastgesteld dat hogere testosteron-niveaus mannen aanzette om sneller op hun intuïtieve oordelen te vertrouwen en minder aandacht te besteden aan cognitieve reflecties. The researchers say the results of the study raise questions about potential negative effects of the growing testosterone-replacement therapy industry, which is primarily aimed at reversing the decline in sex drive many middle-aged men experience.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het bedrijf Ion Beam Applications (IBA) uit Louvain-la-Neuve heeft voor de eerste keer een protontherapiecentrum kunnen leveren in Afrika. Er werd immers een bestralingssysteem van het type Proteus One verkocht aan de Children's Cancer Hospital Foundation Egypt, die de installatie heeft toegewezen aan een ziekenhuis in Caïro. Dat heeft het Waalse bedrijf bekend gemaakt. Aan de levering is ook een onderhoudscontract op lange termijn verbonden. De waarde van het totale pakket wordt geraamd op een bedrag tussen 35 miljoen euro en 40 miljoen euro. Wereldwijd heeft de Belgische groep tot nu toe negentien exemplaren van Proteus One, een compacte vorm van zijn protontherapiecentrum, geplaatst.

De Britse investeerder CVC Capital wordt de nieuwe eigenaar van de Zwitserse horlogemaker Breitling. Dat heeft CVC Capital bekend gemaakt. De Britse groep zou volgens een aantal bronnen een bedrag van 800 miljoen euro hebben betaald voor een belang van 80 procent in de horlogefabrikant. De familiale groep Schneider, oprichter van Breitling, behoudt een belang van 20 procent. Breitling werd ruim honderddertig jaar geleden opgericht. In november vorig jaar werd voor de eerste keer gemeld dat de horlogemaker te koop werd gesteld. Breitling boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 390 miljoen euro. CVC Capital zou Breitling onder meer op de Chinese markt verder willen laten groeien.

De Duitse groep Volkswagen overweegt zijn Italiaanse dochter Ducati, fabrikant van motorfietsen, van de hand te doen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Opgemerkt wordt dat Volkswagen zich in de toekomst meer op de autosector zou willen toespitsen. Naast een verkoop zou ook een beursgang niet worden aangesloten. Audi, dochter van Volkswagen, nam Ducati vijf jaar geleden over voor een bedrag van 860 miljoen euro. Geraamd wordt dat de overnameprijs zou kunnen oplopen tot 1,5 miljard euro. Volgens waarnemers zouden onder meer Chinese partijen geïnteresseerd kunnen zijn. Ook investeringsmaatschappijen worden genoemd.

De Amerikaanse rederijgroep Royal Caribbean Cruises heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2 miljard dollar, tegenover 1,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 99,1 miljoen dollar tot 214,7 miljoen dollar. De positieve evoluties zijn volgens Royal Caribbean te danken aan onder meer een toename van het aantal reizigers, maar ook aan een stijging van de bestedingen aan boord van de schepen. Daarnaast kon ook van lagere operationele kosten worden geprofiteerd. Per reiziger werden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 201,67 dollar daginkomsten gemeld, tegenover 198,55 dollar dezelfde periode vorig jaar.

Investeerder Precision Capital uit Qatar overweegt om Banque Internationale Luxembourg (BIL), een voormalige dochter van de groep Dexia, te verkopen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Geraamd wordt dat de verkoop ongeveer 1,37 miljard euro zou kunnen opleveren. Dat zou nagenoeg het dubbele zijn van het bedrag dat Precision Capital zes jaar geleden voor de Luxemburgse bank betaalde. Precision Capital is in handen van de Qatarese koninklijke familie Al Thani en heeft een belang van 90 procent in de Luxemburgse bank. Het Groothertogdom Luxemburg heeft nog een belang van 10 procent in de financiële instelling.

Materialengroep Nyrstar verkoopt zijn zinkmijn Campo Morado in Mexico aan het Canadese concern Telson. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 20 miljoen dollar. Begin dit decennium had Nyrstar de mijn gekocht voor een bedrag van 300 miljoen euro. Campo Morado kende echter heel wat operationele problemen, waardoor nooit het verhoopte rendement werd gehaald. Uiteindelijk werd de mijn als een totaalverlies op de balans van Nyrstar ingeschreven. Eerder deed Nyrstar al twee mijnen in Peru en telkens één ontginning in Honduras en Chili van de hand. Alleen de mijnen Langlois in Québec, Myra Falls in British Columbia (Canada) en Tennessee Mines (Verenigde Staten) blijven nog behouden.

De Amerikaanse oliegroep ExxonMobil heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 63,29 miljard dollar, tegenover bijna 48,71 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 1,8 miljard dollar naar 4 miljard dollar. De positieve evoluties zijn naar eigen zeggen vooral te danken aan kostenbesparingen en prijsstijgingen. Het Amerikaanse concern boekte een gemiddelde productie van ruim 4,15 miljoen vaten per dag. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. Bij de raffinage kon echter een groei met 2,4 procent tot 4,3 miljoen vaten per dag worden gemeld.

De luchthaven van Charleroi krijgt een onderhoudscentrum van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair. Dat heeft Laurent Levêque, voorzitter van Brussels South Charleroi Airport (BSCA), bekend gemaakt. Het nieuwe complex zal worden ingeplant op een terrein van 7.000 vierkante meter dat toebehoort aan het bedrijf Sonaca, fabrikant van vliegtuigonderdelen. Ryanair wil in Charleroi het onderhoud van zijn vliegtuigen van het type Boeing 737-800 organiseren. Het is nog niet bekend hoeveel bijkomende tewerkstelling de nieuwe activiteit op de luchthaven zal creëren. De Ierse maatschappij heeft al een gelijkaardig complex in de Spaanse stad Sevilla. Daar werken honderdvijftig mensen.

Het materialenbedrijf Umicore heeft een schikking getroffen voor een aantal octrooigeschillen met Basf en diens Amerikaanse partner Argonne National Laboratory. Dat hebben de betrokken bedrijven bekend gemaakt. Door het akkoord beschikt Umicore voortaan over een licentie voor de productie en verkoop van kathodemateriaal voor batterijen op basis van nikkel, mangaan en kobalt in de Verenigde Staten. Door de overeenkomst worden de juridische procedures van Basf en Argonne tegen Umicore voor de rechtbank van Wilmington in de Amerikaanse staat Delaware stopgezet. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekend gemaakt.

De Britse bank Barclays heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,6 miljard pond, tegenover een positief resultaat van 793 miljoen pond dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 5 miljard pond naar 5,8 miljard pond. Jes Staley, chief executive van Barclays, merkt daarbij op dat de kernactiviteiten van de bank - de Britse en Amerikaanse activiteiten - een sterke groei konden laten optekenen. Staley benadrukte ook dat Barclays de volgende drie jaar tweeduizend nieuwe medewerkers wil aantrekken. De vacatures zouden vooral in de technologie-divisie zijn gesitueerd. Dochterbedrijf Barclays Africa Group moet uiterlijk over drie jaar zijn verkocht.

De brexit kan zware gevolgen hebben voor de Europese autosector. Die waarschuwing komt van de European Automobile Manufacturers Association (Acea) en een aantal andere organisaties uit de sector. Erik Jonnaert, secretaris-generaal van de Acea, wijst er daarbij op dat de autosector in Europa en Groot-Brittannië sterk is verstrengeld. Elke wijziging in die structuur zal volgens hem zeker een negatieve impact hebben op de fabrikanten. Er wordt onder meer gewezen op de invoering van douanerechten op de trafieken van onderdelen. Ook wordt 90 procent van de Britse autoproductie op het Europese continent verkocht. De Europese autosector biedt werk aan 12,2 miljoen mensen.

De Zwitserse bank UBS heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,3 miljard Zwitserse frank. Dat betekende een stijging met 79 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten stegen met 10 procent tot 7,5 miljard Zwitserse frank. Gemeld werd dat vooral de divisies zakenbankieren en vermogensbeheer in Noord-Amerika en Zuid-Amerika een sterke bijdrage tot de groei hebben geleverd. Bij de zakenbank kon een winstgroei met 51 procent wordt gemeld, terwijl bij de Amerikaanse vermogensbeheerder een stijging met 32 procent werd geregistreerd. Het beheerde vermogen nam op één jaar tijd met 8 procent toe tot 439 miljard Zwitserse frank.

Het spoorbedrijf B Logistics, gespecialiseerd in vrachtvervoer, zet zijn activiteiten voortaan verder onder de naam Lineas Group. Het bedrijf is voor 69 procent in handen van investeerder Argos Soditic. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de oorspronkelijke eigenaar van B Logistics, heeft nog een belang van 31 procent in de vrachtvervoerder. Het bedrijf wil volgens Geert Pauwels, chief executive van Lineas, bijdragen aan de modal shift. De onderneming vervoerde vorig jaar een volume van 31,5 miljoen ton, tegenover 29,4 miljoen ton het jaar voordien. De bedrijfswinst steeg van 15 miljoen euro naar 27 miljoen euro. Volgend jaar wordt ook opnieuw op nettowinst gehoopt.

Ronnie Leten heeft zijn carrière als chief executive van het Zweedse concern Atlas Copco afgesloten. Hij heeft bij het Zweedse bedrijf een carrière van tweeëndertig jaar opgebouwd. Daarbij heeft hij ongeveer vijf jaar de functie van chief executive ingevuld. Atlas Copco heeft echter aangekondigd dat Leten benoemd zal worden tot bestuursvoorzitter van een divisie die volgend jaar als een onafhankelijk bedrijf zal worden afgesplitst. De divisie levert materialen voor bouwwerven en mijnactiviteiten en telt ongeveer 12.000 werknemers. De divisie - die op dit ogenblik de titel NewCo heeft meegekregen - realiseert een jaaromzet van ongeveer 3 miljard euro.

Het Amerikaanse olieconcern Chevron heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 33,4 miljard dollar, tegenover 23,6 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 2,7 miljard dollar, tegenover een verlies van 725 miljoen dollar tijdens de eerste drie maanden vorig jaar. De resultaten werden wel beïnvloed door een verkoop van activa ter waarde van 600 miljoen dollar. Verder wordt gewezen op een beperking van de kosten en een conservatief investeringsbeleid. Het bedrijf boekte tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een gemiddelde productie van 2,7 miljoen vaten per dag, tegenover 2,6 miljoen vaten het eerste kwartaal vorig jaar.

Meer Nieuws

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-04-17

Snelle groei voor Chinese online kruideniersmarkt

China is op dit ogenblik al de grootste online kruideniersmarkt, maar zal tegen het einde van dit jaar nog een verdubbeling kennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van sectororganisatie Immobiliare Grande Distribuzione (IGD). Die groei zal volgens de onderzoekers vooral worden gedragen door een toename van het smartphone-gebruikt, een verschuiving in de Chinese demografie en gerichte investeringen door de retailers. Op dit ogenblik vertegenwoordigt het internet slechts 3,1 procent van de totale Chinese kruideniersmarkt, maar de volgende drie jaar zou dat aandeel volgens het rapport oplopen tot 6,6 procent.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reclamebestedingen luxesector nemen opnieuw toe

De luxesector investeert dit jaar opnieuw meer in reclame. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Zenith bij adverteerders in drieëntwintig landen. Vorig jaar werd nog een inkrimping met 0,5 procent geregistreerd, maar dit jaar zou opnieuw een groei met 2,9 procent worden geregistreerd. Volgend jaar zou zelfs nog een versnelling tot 3,9 procent worden gemeld. De Verenigde Staten, China en Japan zullen volgens het rapport 80 procent van de groei voor hun rekening nemen. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika zullen de onzekere omstandigheden op de oliemarkt en de politieke onstabiliteit volgens Zenith nog werd voor een inkrimping zorgen.

Lees Verder

 

16:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vakantie dient vooral om te rusten en te ontspannen

Op vakantie wil 59 procent van de reizigers vooral uitrusten en ontspannen, terwijl 35 procent daarentegen naar actie streeft. De resterende 6 procent heeft het moeilijk om een voorkeur uit te drukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research in zeventien verschillende landen. Bij mannen loopt de voorkeur voor een rustige vakantie op tot 60 procent, tegenover 58 procent voor vrouwen. Bij de voorstanders van een actieve invulling van de verlofperiode laten beide seksen echter een score van 35 procent optekenen. Gezinnen met tieners tonen een lichte voorkeur voor een actieve invulling van de vakantie.

De aanwezigheid van kinderen in het gezin heeft relatief weinig invloed op de vakantievoorkeuren. Bij de huishoudens met kinderen tot twaalf jaar loopt de keuze voor een rustige vakantie op tot 62 procent, terwijl ruim 33 procent naar een actieve bestemming zou streven. Bij gezinnen met tieners valt de keuze voor een rustig programma terug tot 57 procent, terwijl de wens voor een actief verblijf oploopt tot 39 procent. Tieners willen het meest een energieke vakantie (43 procent), maar dat cijfer daalt met het oplopen van de leeftijd tot 33 procent bij de vijftigplussers. De wens voor een rustig programma wordt echter bij veertigers (64 procent) vaker getoond dan bij de zestigplussers (57 procent).

Het verlangen van de veertiger naar een rustige vakantie kan volgens de onderzoekers rechtstreeks worden gelinkt aan de levensstijl van deze leeftijdscategorie. Op de werkvloer hebben vele veertigers al heel wat expertise uitgebouwd en staan ze volop tussen een reeks promoties, die echter ook grotere verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Op het thuisfront zorgen bovendien vaak kinderen voor een grotere druk, niet zelden verzwaard door een zorg voor de grootouders. De jaarlijkse vakantie is voor vele veertigers dan ook een uitgelezen ogenblik om al die zorgen en verantwoordelijken achter zich te laten en de batterijen opnieuw te laten opladen.

Wanneer naar nationaliteit wordt gekeken, blijken Italianen de grootste voorstanders van een actieve vakantie (45 procent), gevolgd door de Fransen (44 procent) en Spanjaarden (43 procent). Daarentegen kunnen bij de voorkeur voor een rustig programma de hoogste scores worden aangetroffen in Brazilië (71 procent), ex-aequo gevolgd door Zuid-Korea en Japan (66 procent).

Lees Verder

 

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie |  Facebook |

Europese adverteerder gaat nog steeds voor traditionele videoreclame

In Europa blijft de reclamespot van dertig seconden voor adverteerders nog altijd een belangrijk format. Daarbij wordt bovendien vooral gerekend op het gebruik van de desktop. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau Europe bij zevenhonderd adverteerders, mediabedrijven en uitgevers in een dertigtal landen. Er wordt wel opgemerkt dat steeds meer adverteerders ook een uitbreiding naar andere formaten overweegt. Daarbij wordt opgemerkt dat 80 procent het voorbije jaar het gebruik van preroll-advertenties op mobiele apparaten heeft uitgebreid.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse online reclame gaat vooral mobiel

In de Verenigde Staten hebben mobiele advertenties het voorbije jaar voor de eerste keer meer dan de helft van de totale internet-reclame vertegenwoordigd. Dat blijkt uit een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). In totaal werd het voorbije jaar in de Verenigde Staten 72,5 miljard dollar geïnvesteerd in internet-reclame. Dat betekende een stijging met 22 procent tegenover het jaar voordien. Tijdens diezelfde periode werd bij mobiele reclame een groei met 77 procent tot een totaal van 36,6 miljard dollar opgetekend. De cijfers tonen volgens de onderzoekers het grote vertrouwen van de adverteerders in mobiele campagnes.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

China is gigantische groeimarkt voor vermogensbeheer

Chinese burgers beschikten vorig jaar samen over een investeringsvermogen van 126 biljoen yuan of 18,28 biljoen dollar. Dat bedrag zal de volgende vijf jaar nog geleidelijk oplopen tot 220 biljoen yuan. Dat blijkt uit een rapport van de Industrial Bank Company en het bureau Boston Consulting Group. Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels al meer dan 2,1 miljoen Chinese gezinnen over een investeringsvermogen van minstens 6 miljoen yuan beschikken. Mede onder impuls van dit groep zal volgens het rapport in China de volgende vijf jaar een markt voor vermogensbeheer van 110 biljoen yuan worden gecreëerd.

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakenreizen blijven ook volgende tien jaar toenemen

De zakelijke reissector zal ook de volgende tien jaar een sterke groei blijven kennen. Dat staat in een rapport van Travelport en de World Travel & Tourism Council (WTTC). Daarbij wordt gewag gemaakt van een gemiddelde jaarlijkse groei met 3,7 procent. Deze groei zal volgens het rapport vooral worden geleid door de opkomende markten. Er wordt op gewezen dat zakelijke verplaatsingen een belangrijke pijler van de reisindustrie zijn. Opgemerkt wordt echter dat daarbij moet tegemoet worden gekomen aan de evoluerende eisen van de zakenreiziger, die onder meer technologisch optimaal wil worden ondersteund.

Lees Verder

 

10:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Baggeraar Deme is bij de Belgische werknemers de aantrekkelijkste werkgever van het land. Dat blijkt uit een enquête van het uitzendbedrijf Randstad bij elfduizend werknemers. Vastgesteld werd dat 51,3 procent van de ondervraagden zichzelf mogelijk wel als een werknemer van het baggerbedrijf zou zien. Het is de tweede keer dat Deme als de aantrekkelijkste werkgever van België wordt bestempeld. Ook vijf jaar geleden kwam de baggeraar als laureaat uit de bus. Deme gaat dit jaar in de ranglijst Pairi Daiza, Janssen Pharmaceutica, GlaxoSmithKline, Studio 100, Vlaamse Radio en Televisie (VRT), Mediahuis, Procter & Gamble, Sabca en Coca-Cola.

België moet op zijn nationale postmarkt meer concurrentie mogelijk maken. Dat heeft de Europese Commissie gemeld. België krijgt daardoor twee maanden tijd om de beperkende voorwaarden voor de toekenning van postlicenties te schrappen. Indien het land niet aan de Europese eisen tegemoet komt, dreigt een procedure voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De Belgische postmarkt werd vier jaar geleden al officieel geopend voor nieuwe postbedrijven, maar in werkelijkheid blijft het monopolie op de brievenpost in handen van het staatsbedrijf Bpost. Alexander De Croo, minister voor posterijen, zegt in een reactie dat aan een nieuwe postwet wordt gewerkt.

In Duitsland heeft een rechtbank beslist dat de journalisten Heribert Schwan en Tilman Jens een schadevergoeding van 1 miljoen euro moeten betalen aan voormalig Duits bondskanselier Helmut Kohl. Reden voor de veroordeling zijn een aantal passages in de autobiografie 'Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle' die Schwan en Jens over de voormalige Duitse regeringsleider hebben geschreven. Het boek kwam drie jaar geleden op de markt, maar lokte al snel zware discussies uit over het echte karakter van de politicus. Kohl (87) werd volgens velen in het boek als een cassant en verbitterd personage afgeschilderd. De rechtbank eist dat 116 passages uit het boek worden verwijderd.

De Vlaamse textielgroep Sioen Industries, gespecialiseerd in de productie van technisch textiel en beschermende kledij, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 119,9 miljoen euro. Dat betekende een groei met 35,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarbij werd een organische groei met 5,2 procent gemeld. Het saldo werd aangebracht door overnames. Sioen streeft naar groei via de ontwikkeling en overname van nieuwe en complementaire productlijnen in technisch textiel. Er wordt opgemerkt dat alle divisies aan de omzetgroei hebben bijgedragen. Het voorbije jaar werden voor een totaalbedrag van 88 miljoen euro vier bedrijven overgenomen.

Looping, uitbater van regionale pretparken in Europa, neemt het park Fort Fun in de Duitse regio Nordrhein-Westfalen over van het Franse Compagnie des Alpes. Looping is eigendom van investeerder Ergon, onderdeel van de holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Fort Fun is een regionaal pretpark in het Sauerland, ten oosten van het Ruhrgebied. Fort Fun ontving vorig jaar 300.000 bezoekers en realiseerde een omzet van 6 miljoen euro. Looping heeft een portefeuille van twaalf pretparken die allemaal werden overgenomen van Compagnie des Alpes. Eerder dit jaar verwierf Groupe Bruxelles Lambert ook een belang van 15 procent in de Parques Reunidos, een Spaanse uitbater van pretparken.

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 7,69 miljard euro. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De groei was onder meer te danken aan de volledige overname van Brussels Airlines. Bij het passagiersvervoer werd een groei met 13 procent opgetekend, terwijl bij het cargostransport een toename met 8,3 procent werd gemeld. De groep boekte een operationele winst van 16 miljoen euro, tegenover een verlies van 49 miljoen euro het eerste kwartaal vorig jaar. Het nettoverlies steeg van 8 miljoen euro naar 68 miljoen euro.

De Zweedse muziekstreamer Spotify heeft het Amerikaanse bedrijf Mediachain overgenomen. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Door de overname wil Spotify de nodige expertise verwerven over blockchain, de technologie die bekend staat door de virtuele munt bitcoin, maar ook gebruikt kan worden om allerlei andere transacties af te handelen. Spotify wil de technologie inzetten om muzikanten te vergoeden voor hun werk dat op het online platform wordt beluisterd. Dankzij de technologie van Mediachain kan volgens Spotify aan de artiesten en andere rechthebbenden een meer eerlijke, transparante en lonende vergoeding worden aangeboden.

Telecomoperator Telenet heeft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 616 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een nettowinst van 65,8 miljoen euro, tegenover een verlies van 8,6 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar. Het bedrijf wijst wel op de impact van de toenemende concurrentie en aangekondigde tariefverhogingen. Het bedrijf telde het voorbije kwartaal in totaal 2,13 miljoen gebruikers. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. De gemiddelde maandopbrengst per individuele klant steeg echter van 52,3 euro tot 54,4 euro.

De Verenigde Staten zullen zich niet terugtrekken uit het North American Free Trade Agreement (Nafta). Wel worden heronderhandelingen gevraagd. Dat heeft de Amerikaanse regering bekend gemaakt na een ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump met zijn collega’s Justin Trudeau van Canada en Pena Nieto van Mexico. Tijdens de presidentiële verkiezingscampagne had Trump herhaaldelijk gedreigd Nafta op te zeggen. Het vrijhandelsakkoord was volgens hem verantwoordelijk voor een verlies aan banen in de Amerikaanse industrie, aangezien werk vaak naar Mexico zou worden overgeheveld. Trump viseerde daarmee onder meer de autosector.

Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 13,24 miljard euro. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst nam met bijna 38 procent tot meer dan 2,08 miljard euro. Bij de farmaceutische divisie kon een groei met 7,4 procent tot ruim 4,23 miljard euro worden gemeld, terwijl de afdeling gezondheid een groei met 2,6 procent tot meer dan 1,6 miljard euro registreerde. Plantenbescherming en diergeneeskunde lieten respectievelijk een groei met 3,2 procent en 2,9 procent tot 3,12 miljard euro en 440 miljoen euro optekenen. Daarnaast leverde ook het belang in Covestro bijkomende inkomsten op.

Het Amerikaanse internetconcern Alphabet heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 24,8 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 22 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat het bedrijf inmiddels al vier kwartalen op rij een omzetgroei met minstens 20 procent kon melden. Alphabet heeft inmiddels 74.000 werknemers. Dat betekent een aangroei met bijna 10.000 medewerkers op één jaar tijd. De snelste groei werd opgetekend bij de reclame-inkomsten van mobiele zoekopdrachten. Ook wordt gewezen op het succes van Google Cloud. De nettowinst van het bedrijf liep van 4,2 miljard dollar naar 5,4 miljard dollar op.

De Canadese provincie Ontario start een experiment met basisinkomens. De tests moeten uitwijzen welke gevolgen een basisinkomen zou kunnen hebben voor de arbeidskansen van kwetsbare werknemers. Dat heeft Kathleen Wynne, premier van Ontario, aangekondigd. Het proefproject zal gedurende een periode van drie jaar een basisinkomen voor vierduizend werknemers die een baan hebben, maar toch onder de armoedegrens leven. Het basisinkomen zou de kwaliteit van de gezondheid, arbeid en huisvesting moeten verbeteren. Het basisinkomen voorziet in een bedrag van 11.600 euro per jaar. Koppels krijgen een bedrag van 16.500 euro aangeboden.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 22,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst nam met 28 procent toe tot 4,8 miljard dollar. Gewezen wordt vooral op de groei van de divisie Intelligent Cloud, waar de inkomsten met 11 procent tot 6,8 miljard dollar stegen. De divisie Office kende een omzetgroei met 22 procent tot 8 miljard dollar. Daarbij boekte dochterbedrijf Linkedin 975 miljoen dollar inkomsten. In de divisie Personal Computing diende een daling met 7 procent tot 8,8 miljard dollar worden gemeld.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines gaat het probleem van overboekingen bestrijden. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. Aanleiding is de controverse die was ontstaan nadat op de luchthaven in Chicago de arts David Dao door personeel hardhandig uit een vliegtuig was gehaald. Onder meer wordt gemeld dat de compensatie voor achtergebleven passagiers van 1.350 dollar naar maximaal 10.000 dollar wordt opgetrokken. Ook wordt een automatisch systeem geïnstalleerd om bij overboekingen op zoek te gaan naar vrijwilligers die hun plaats willen afstaan. Met David Dao, die onder meer een hersenschudding opliep, zou inmiddels een minnelijke schikking zijn getroffen.

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas last vanaf volgend jaar rechtstreekse vluchten in tussen Londen in Groot-Brittannië en Perth in Australië. De operaties gaan in de tweede helft van de maand maart volgend jaar van start en zal tussen de twee steden een dagelijkse verbinding opzetten met een Boeing Dreamliner, die speciaal voor vluchten op lange afstand werd ontwikkeld. Daarbij moet een afstand van 14.498 kilometer worden overbrugd. De vlucht zal ongeveer zeventien uur in beslag nemen. Alan Joyce, chief executive van Qantas, benadrukt dat deze Kangaroo Route vroeger vier dagen en zeven tussenstops in beslag nam. Een ticket kost minstens 1.558 euro.

Meer Nieuws

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-04-17

Elk sociaal netwerk heeft een eigen etiquette

De meeste gebruikers van sociale media hebben op meerdere platformen een account, maar blijken daarbij ook vaak verschillende persoonlijkheden tentoon te spreiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en het King’s College London. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden verklaard door een streven om zich aan de cultuur of etiquette van elk platform aan te passen. Tevens kon volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat ook de verschillende demografieën elk een eigen vorm van presentatie hanteren.

Lees Verder

 

19:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Merkenboodschap wordt snel vergeten

Een grote meerderheid van de consumenten is na drie dagen een merkenboodschap grotendeels vergeten. Meer dan de helft kan zelfs geen enkel detail meer herinneren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Prezi bij meer dan tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië. Er worden verschillende redenen geciteerd waarom de boodschap verloren gaat. Daarbij wordt echter in de eerste plaats gewezen op een gebrek aan relevantie (55 procent), gevolgd door een gebrek aan motivatie (35,7 procent) en een overdaad aan informatie (30 procent). Opgemerkt wordt dat al die redenen vooral met de content zelf te maken hebben.

Lees Verder

 

 

19:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Matige tevredenheid over Amerikaanse luchtvaartindustrie

In de Verenigde Staten heeft de consument meer waardering voor de budgetvliegers dan voor de traditionele maatschappijen. Dat is de conclusie van een rapport van de American Customer Satisfaction Index (ACSI). Toch wordt er opgemerkt dat de luchtvaartindustrie op het gebied van tevredenheid lager scoort dan andere sectoren uit de toeristische industrie. De vliegtuigmaatschappijen halen een gemiddelde score van 75 procent. Dat betekende een stijging met 4,2 procent tegenover het jaar voordien. De beste prestatie werd opgetekend door JetBlue, dat een score van 82 procent behaalde, gevolgd door Southwest Airways (80 procent) en Alaska Airlines (78 procent).

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meerprijs voor duurzaamheid steeds vaker aanvaard

Weliswaar kan bij de consument een toenemende bereidheid worden opgetekend om voor duurzame producten een meerprijs te betalen, maar dat proces verloopt heel langzaam. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research bij vijfentwintigduizend consument. Vastgesteld werd dat 56 procent van de ondervraagden te kennen gaf een meerprijs te willen betalen voor een milieuvriendelijk product. Dat betekende weliswaar een toename tegenover het begin van dit decennium, maar die groei blijft wel beperkt tot 3 procentpunt. Ook zou 49 procent gebruiksgemak willen inruilen voor een ecologische meerwaarde. Ook dat betekende een stijging met 3 procentpunt.

Lees Verder

 

18:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aanstootgevende reclame straalt ook af op drager

Aanstootgevende online reclame kan ook een negatieve impact hebben op het imago van het medium waarop de gecontesteerde commerciële boodschap verschijnt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat bijna 33 procent van de ondervraagden meent dat de inhoud van online commerciële boodschap ook door het dragende medium wordt ondersteund. Amper 20 procent geeft te kennen dat er geen verband mag worden gelegd tussen het dragende medium en de inhoud van de advertentie.

Lees Verder

 

17:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oslo wordt eerste sted met klimaatneutraal transport

Oslo is wereldwijd de eerste metropool waar een klimaatneutraal transport zal kunnen worden gerealiseerd. Dat blijkt uit een studie van het Britse Centre for Economics and Business Research (CEBR) in vijfendertig steden. In de rangschikking wordt Oslo gevolgd door Londen en Amsterdam. Opgemerkt wordt dat Europese steden acht plaatsen in de top tien opeisen, aangevuld met Tokio en Seoul. Helemaal onderaan in de ranglijst staat Caïro, vooraf gegegaan door Nairobi, Mumbai en Istanboel. Deze steden worden volgens de onderzoekers afgeremd door een sterke bevolkingsgroep en een strijd tegen de armoede, waarbij onder meer het gebruik van diesel toeneemt.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende