31-05-17

Winkelvloer toont toenemende interesse in artificiële intelligentie

In de loop van de volgende drie jaar wil 45 procent van de retailers kunstmatige intelligentie inzetten om de beleving van de consument te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau BRP Consult. De onderzoekers stelden vast daarbij vast dat 55 procent van de retailers de consumentenbeleving wil verbeteren, zodat ook de klantentrouw zou kunnen worden opgedreven. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van een verbetering van de mobiele shopping-ervaring en de creatie van een naadloze overlapping van de verschillende verkoopkanalen. Bovendien wordt een streven opgemerkt naar de versterking van het ecommerce-aanbod met elementen uit de fysieke verkoop.

“De klantenbeleving is in de nieuwe winkelomgeving, die online en offline aspecten combineert, veel complexer geworden dan in een wereld waar ecommerce en de fysieke winkelomgeving sterk waren gescheiden,” benadrukt Perry Kramer, vice-president bij BRP Consult. “Daarom investeren retailers in technologieën die het mogelijk maken om ook in de online winkelomgeving koopwaar fysiek uit te proberen of verkopers te raadplegen. Er wordt over de hele lijn getracht aan de consument een optimale beleving aan te bieden. Die complexe benadering wordt nog intensiever naarmate de impact van sociale media, het internet-of-things, kunstmatige intelligentie en machine learning toeneemt.”

Er wordt dan ook opgemerkt dat de consument in de toekomst wellicht vaker zal worden geconfronteerd met artificiële intelligentie zoals Siri of Alexa, terwijl de klantendienst mogelijk door een chatbot zal worden vertegenwoordigd. “De menselijke interactie zal daarbij vaak minder efficiënt blijken dan de kunstmatige intelligentie,” wordt in het rapport aangevoerd. Onder meer wordt opgemerkt dat diverse retailers al gebruik maken van technologie om de klantenervaring te verbeteren. Daarbij blijkt dat inmiddels 89 procent van de retailers sociale mediacommentaar hanteren als een instrument om de klanttevredenheid te meten, tegenover 59 procent vorig jaar.

Lees Verder

http://www.prweb.com/releases/2017/05/prweb14345509.htm

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Bijna driekwart mediabestedingen is digitaal

Consumenten hebben het voorbije jaar 1,65 biljoen dollar besteedt aan media en technologie. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport fan consulent PQ Media. Ook voor dit jaar wordt een verdere groei met 7,5 procent in het vooruitzicht gesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat een toenemende vraag naar digitale media en lagere prijzen voor nieuwe mobiele apparaten en communicaties aanleiding ervoor zullen zorgen dat de digitale transformatie ook steeds meer binnen het bereik komt van een opkomende middenklasse, lagere inkomens en landelijke gemeenschappen over de hele wereld.

Opgemerkt wordt dat de wereldwijde consument het voorbije jaar gemiddeld 299,97 dollar heeft besteed aan digitale en traditionele media. Voor de rest van dit decennium wordt een gemiddelde jaarlijkse groei met 6,6 procent verwacht. Digitale media konden dit jaar een groei met 12,2 procent tot ruim 1,05 biljoen dollar melden en ook dit jaar wordt een verdere stijging met 10,8 procent verwacht. Bij de traditionele media werd daarentegen slechts een stijging met 1,6 procent tot 593,19 miljard dollar genoteerd. Er wordt aan toegevoegd dat digitale activiteiten inmiddels bijna 70 procent van de wereldwijde bestedingen aan media en technologie vertegenwoordigen. Dat marktaandeel is op vijf jaar bijna met 10 procent toegenomen.

Er kunnen volgens de onderzoekers echter ook een aantal opmerkelijke verschuivingen in de markt worden vastgesteld. Onder meer kon worden vastgesteld dat het gedrukte boek, ondanks de stijging van de tabletverkoop, het voorbije jaar een heropleving heeft laten optekenen. Anderzijds moet worden opgetekend dat de verkoop van televisietoestellen verder blijft afnemen, aangezien steeds minder jongeren in hun slaapkamer een eigen apparaat wensen en huishoudens naar alternatieven beginnen over te schakelen. Verder wordt opgemerkt dat bij de verkoop van software vooral een toenemende interesse in veiligheidsprogramma’s en cloudcomputing-services kan worden opgetekend.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mediabestedingen |  Facebook |

Elk type content kiest eigen online kanaal

Het onderwerp van een artikel heeft een significante impact op de locatie waar lezers de content gaan zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Parse.ly. Daarbij wordt opgemerkt dat bijdragen over lifestyle en entertainment vooral Facebook als herkomst hebben, terwijl voor technologie, sport en economie vooral op de zoekmachine van Google beroep gedaan zou worden. Deze verdeling is volgens de onderzoekers niet zonder belang. Wanneer vooral geweten langs welke kanalen de informatie waarschijnlijk zal stromen, kunnen volgens Parse.ly geïnformeerde beslissingen voor planning en promotie worden gedaan.

Opgemerkt wordt dat de verschillen bijzonder groot kunnen zijn. Bij lifestyle bleek immers 87 procent van de trafieken gelinkt te kunnen worden aan Facebook, terwijl Google slechts aan een score van 7 procent kwam. Bovendien wordt opgemerkt dat 63 procent van de content aan mobiele trafieken kon worden gekoppeld. Ook bij entertainment had Facebook nog een aandeel van 60 procent, met een mobiel consumptieniveau van 56 procent. Verder bleek dat Facebook ook verantwoordelijk was voor 59 procent van de trafieken in educatieve content. Een even groot aandeel had het sociale netwerk in de verslaggeving over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Anderzijds kon worden vastgesteld dat in technologie 61 procent van de trafieken konden worden gekoppeld aan de zoekmachine van Google, gevolgd door sport (50 procent) en zakelijke of financiële content (47 procent). Er wordt aan toegevoegd dat ook vacatures voor 84 procent afhankelijk bleken van Google, maar in het totale contentaanbod bleek deze sector slechts een beperkte aanwezigheid te hebben. Daarnaast werd vastgesteld dat ook Twitter in de categorie sport een aandeel van 10,6 procent vertegenwoordigde. In totaal bleek Facebook een aandeel van 39 procent in de informatiestroom te hebben, tegenover 35 procent voor Google.

Daaruit kunnen volgens de onderzoekers echter geen sluitende conclusies worden getrokken, aangezien het formaat Accelerated Mobile Pages (AMP) in de studie niet was opgenomen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

Bij tieners gaan leugens en alcoholgebruik vaak samen

Bij tieners gaan leugens en alcoholgebruik vaak samen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University in de Verenigde Staten en de Higher School of Economics in Rusland bij vierduizend Amerikaanse jongeren tussen twaalf en veertien jaar. Jongeren die een grotere neiging vertoonden om tegen hun ouders te liegen, bleken vaak ook op vroegere leeftijd met de consumptie van alcohol te starten. Er wordt aan toegevoegd dat een strengere oudere supervisie het probleem nog eerder zou verergeren dan oplossen. Beide fenomenen hebben volgens de onderzoekers een verband met de vertrouwensrelatie tussen een tiener en zijn ouders.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Pathologen vaak oneens over doodsoorzaak

Het is voor pathologen vaak bijzonder moeilijk om onderling eensgezindheid te vinden over de overlijdensoorzaak van een slachtoffer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Huddersfield naar de conclusies die pathologen in Engeland en Wales bij overlijdens trekken. De pathologen bleken het volgens de wetenschappers ook niet eens te kunnen worden of een verder onderzoek naar de doodsoorzaak noodzakelijk zou zijn. Deze afwijkende conclusies kunnen volgens de onderzoekers belangrijke implicaties hebben voor de nabestaanden, maar ook voor de preventie van vermijdbare overlijdens.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Genderneutraliteit kan al jong worden aangeleerd

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd geleerd worden genderneutraal te denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Uppsala University naar de impact van genderneutrale kleuterscholen in Zweden. De genderneutrale benadering zou kinderen bovendien sneller stimuleren om met onbekende leeftijdsgenoten van het andere geslacht te spelen. De onderzoekers stelden onder meer vast dat de kinderen bij commentaren over portretten minder snel geneigd waren om gender-gerelateerde opmerkingen te maken. Wel wordt opgemerkt dat ook de opvoeding in het gezin een impact zou kunnen hebben.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Creatieve persoonlijkheden observeren daadwerkelijk anders

Individuen met een creatieve persoonlijkheid hebben letterlijk een andere kijk op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Melbourne. Personen met een open mentaliteit bleken bij een confrontatie met zogenaamde binoculaire rivaliteit immers langer een gemengd beeld te zien dan respondenten met een gesloten karakter. Bovendien kon worden vastgesteld dat de duur van het gemengde beeld in een positieve stemming nog langer werd aangehouden. Personen met een open geest blijken volgens de onderzoekers meer informatie uit een beeld te halen dan de gemiddelde respondent.

“Personen met een grote openheid hebben een ander perspectief op de wereld,” benadrukken de onderzoekers Luke Smillie en Anna Antinori. “Dat verschil moet echter ook letterlijk worden geïnterpreteerd. Creatievelingen bekijken de wereld anders dan de gemiddelde man of vrouw. De groep heeft het vermogen om in vertrouwde omgevingen nieuwe mogelijkheden te zien en wordt gekenmerkt door een cognitieve flexibiliteit die hen in staat stelt nieuwe toepassingen te vinden voor alledaagse objecten.” Dat fenomeen kan volgens de onderzoekers worden bewezen door het fenomeen van binoculaire rivaliteit, waarbij elk oog simultaan met een ander beeld wordt geconfronteerd.

“Wie met binoculaire rivaliteit wordt geconfronteerd, zal vaststellen dat de betrokken beelden zich in het blikveld elkaar voortdurend aflossen,” verduidelijken Smillie en Antinori. “Geregeld zal echter een periode - waarbij gewag wordt gemaakt van rivaliteit-onderdrukking - worden vastgesteld waarin beide beelden op een bewuste manier op hetzelfde ogenblik zichtbaar worden. Rivaliteit-onderdrukking lijkt een creatieve oplossing voor het probleem dat door de twee incompatibele stimulansen wordt opgeworpen. Het onderzoek toonde echter dat bij creatieve personen langere periodes van deze rivaliteit-onderdrukking kunnen worden opgetekend.”

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende