03-08-17

Mensensmokkel is een volledig vrije markt

De markt van de mensensmokkel heeft geen enkele vaste regel. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan het Institute of Criminology van de Cambridge University. Er wordt aan toegevoegd dat er ook geen enkele partij alle onderdelen van het traject controleert en er in geen geval sprake kan zijn van monopolies.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese Unie heeft vooral verre vrienden

De Europese Unie is door zijn rechtstreekse buurlanden minder geliefd dan in de rest van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Eurobarometer. De onderzoekers moesten immers vaststellen dat in China, India en de Verenigde Staten - de drie grootste landen van de wereld - over de Europese Unie een positiever visie wordt gehanteerd dan in nabije naties zoals Rusland, Noorwegen en Zwitserland. Daarnaast werd vastgesteld dat in de Europese Unie steeds meer inwoners zich optimistisch tonen over de toekomst van het continent. Voor de eerste keer daarentegen wordt terrorisme als de grootste dreiging genoemd.

“In China, de Verenigde en India - die samen 49 procent van de wereldbevolking omvatten en 61 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product vertegenwoordigen - heeft de meerderheid een positieve visie op de Europese Unie,” aldus Eurobarometer. “In Brazilië loopt die positieve reactie zelfs op tot 94 procent, gevolgd door China (84 procent), India (83 procent), Canada (79 procent), Japan (76 procent), de Verenigde Staten (75 procent), Australië (67 procent) en Turkije (54 procent). Een gelijkaardig resultaat kan in de rechtstreekse buurlanden echter niet worden opgetekend. In Rusland, Noorwegen en Zwitserland worden slechts positieve scores tussen 43 procent en 46 procent geregistreerd.”

Eurobarometer stelt ook dat de Europese Unie in het algemeen door de wereld als een stabiliserende kracht wordt beschouwd, al moeten daarbij tussen de verschillende landen met een aantal afwijkingen worden rekening gehouden. Vastgesteld werd onder meer dat in India 82 procent van de ondervraagde bewoners van mening zijn dat de Europese Unie als een kracht van stabiliteit in een troebele wereld kan worden bestempeld. In Turkije daalt dat cijfer weliswaar al tot 49 procent, maar in Rusland bestempeld slechts 33 procent de Europese Unie als een stabiliserend element. Daarentegen wordt Europa door 61 procent van de Russen als een bron van instabiliteit genoemd.

Uit het onderzoek bleek verder dat 56 procent van de burgers van de Europese Unie zich optimistisch opstelt over de toekomst van het continent. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Ook zegt 42 procent van de ondervraagden vertrouwen te hebben, tegenover 36 procent vorig herfst en 32 procent anderhalf jaar geleden. De hoogste toename van het vertrouwen werd opgetekend in Frankrijk, waar een toename met 15 procentpunt tot 41 procent kon worden gemeld. Ook Denemarken liet een stijging met 15 procent tot 56 procent registreren.

Anderzijds noemde 44 procent van de Europeanen het terrorisme als de grootste dreiging. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Immigratie is met een score van 38 procent de tweede belangrijkste bekommernis, gevolgd door de economische situatie (18 procent), de openbare financiën (17 procent) en de werkloosheid (15 procent).

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

Frankrijk blijft wereldwijd grootste toeristische markt

Frankrijk blijft - ondanks de bekommernissen over terreurdreiging - de belangrijkste toeristische bestemming ter wereld. Dat blijkt uit een rapport van de World Tourism Organisation (WTO). Vastgesteld werd dat Frankrijk vorig jaar in totaal 82,6 miljoen bezoekers heeft ontvangen. Dat betekende weliswaar een daling met 2 procent tegenover het jaar voordien, maar toch kon het land de kloof met zijn grootste rivaal nog verder uitdiepen. De Verenigde Staten eindigden met ruim 75,6 miljoen bezoekers op de tweede plaats, maar dat aantal weerspiegelde een daling met 3 procent tegenover het jaar voordien. Spanje nam met een stijging van 10 procent tot ruim 75,5 miljoen bezoekers de derde plaats in.

“Er was gevreesd dat de terroristische dreiging een belangrijke impact zou kunnen hebben op het Franse toerisme, maar uiteindelijk kon de schade grotendeels worden beperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. Anderzijds wordt aangevoerd dat Spanje kon profiteren van de terughoudendheid van grote groepen toeristen om naar locaties in Turkije, Egypte en Noord-Afrika - waar voor onrust zou kunnen worden gevreesd - te reizen. Spanje werpt zich op als een bestemming met een gelijkaardig zonnig klimaat, maar met een sterker veiligheidsgevoel. Op de vierde plaats eindigde China, waar bijna 60 miljoen bezoekers werden geteld. De top vijf wordt afgesloten door Italië.

Wanneer echter niet met een aantal toeristen, maar met de inkomsten wordt rekening gehouden, eindigen de Verenigde Staten op de eerste plaats. Opgemerkt wordt dat het Amerikaans toerisme het voorbije jaar een omzet van 173 miljard euro heeft gerealiseerd. Spanje bekleedt in deze rangschikking de tweede plaats met ongeveer 60 miljard dollar, gevolgd door Thailand en China. De onderzoekers wijzen hier op een opvallende achteruitgang van Groot-Brittannië, dat met 34 miljard dollar inkomsten van een derde naar een zevende plaats is teruggevallen. Dat verlies moet worden toegeschreven aan de waardedaling van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar na de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

India belangrijke groeimarkt voor medisch toerisme

India is voor het medisch toerisme een bijzonder sterke groeimarkt. Het voorbije jaar werden in het land immers 361.060 buitenlandse patiënten voor de medische behandeling geregistreerd. Dat betekende een stijging met 54,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Mahesh Sharma, de Indiase minister van toerisme en cultuur, bekend gemaakt. Tegenover drie jaar geleden kan er zelfs gewag worden gemaakt van een toename met 95,9 procent. De meerderheid van de patiënten zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika, Bangladesh, Afghanistan, Malediven, Pakistan, Bhutan en Sri Lanka.

Geraamd wordt dat het medisch toerisme in India eind dit decennium een jaaromzet van 8 miljard dollar zal halen. Wellness en medische behandelingen zijn door het Indiase ministerie van toerisme als een belangrijke nichemarkt aangestipt. In een rapport van van de Confederation of Indian Industry wordt benadrukt dat de aanwezigheid van ziekenhuizen van wereldklasse en hoogopgeleide medici de positie van het land als een geprefereerde bestemming voor medisch toerisme heeft versterkt. “Een behandeling voor grote medische ingrepen kost in India slechts een fractie van de bedragen die in de ontwikkelde landen moeten worden betaald,” wordt in het rapport benadrukt. In sommige gevallen zouden de kosten in India tien keer lager liggen dan in de geïndustrialiseerde wereld.

Dit concurrerende kostenvoordeel zal er volgens het rapport tevens toe leiden dat India binnenkort ook een groter aantal medische toeristen uit de Verenigde Staten en Europa zal kunnen ontvangen. Het land, dat nu voor medische doeleinden een visum voor drie bezoeken per jaar aanbiedt, wil de toegang tot zijn medische diensten voor buitenlandse patiënten nog verder versoepelen. De onderzoekers wijzen er ook op dat de Indiase medische knowhow steeds meer een waardevol exportproduct worden. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de toenemende vraag vanuit een aantal Afrikaanse landen, die op assistentie van Indiase partijen rekenen om onder meer ziekenhuizen te bouwen en te leiden.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Mediterraan dieet helpt alleen vermogende klasse

Een mediterraan dieet heeft, zoals eerder al werd aangegeven, een positieve impact op de cardiovasculaire gezondheid, maar die invloed is in belangrijke mate afhankelijk van de persoonlijke rijkdom op het opleidingsniveau van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Italiaanse Istituto Neurologico Mediterraneo (Neuromed) bij meer dan achttienduizend consumenten. De onderzoekers merken op dat die impact moet worden toegeschreven aan de kwaliteit en de bereidingswijze van het voedsel, die blijkbaar van even groot belang zijn als de kwantiteit en frequentie van inname.

“Het mediterrane dieet bestaat in het algemeen uit fruit, noten, groenten, granen, vis, vetten, vlees, zuivel en alcohol en wordt gelinkt aan voordelen voor de gezondheid,” benadrukt onderzoeksleider Marialaura Bonaccio, epidemiologe bij het Neuromed. “Deze voordelen blijken echter in belangrijke mate beïnvloed te worden door socio-economische factoren. Er kon immers worden vastgesteld dat een reductie in cardiovasculaire risico’s uiteindelijk alleen kan worden geobserveerd bij personen met een hoger onderwijsniveau of een groter gezinsinkomen. Bij minder begoede bevolkingsgroepen kon geen enkel gezondheidsvoordeel worden opgetekend.”

Het fenomeen moet volgens Bonaccio wellicht worden verklaard door de kwaliteit van de voeding. “Hoewel armere en rijkere bevolkingsgroepen mogelijk hetzelfde type dieet kunnen volgen, zullen hogere inkomens meestal meer kans hebben om voedingsproducten met een hoger kwaliteitsniveau te kopen en te consumeren,” aldus de epidemiologe. In het dieet van de hogere inkomensgroep kon volgens de onderzoekers een sterkere aanwezigheid van onder meer antioxidanten en polyfenolen worden opgetekend. Bovendien kende het dieet van de rijkere populatie ook een grotere diversiteit aan fruit en groenten.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170801171047.htm

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet |  Facebook |

Tuinen blijven grote troef Engels toerisme

Het Engelse toerisme profiteert vooral van een toename van de interesse in tuinen en dierenparken. Dat blijkt uit een onderzoek het voorbije jaar door het toeristische bureau VisitEngland bij meer dan vijftienhonderd Engelse attracties. Daarbij werd vastgesteld dat tuinen en dierenparken tegenover het jaar voordien 8 procent meer bezoekers konden ontvangen. Ook bij de historische huizen en kastelen kon een toename met 7 procent worden opgetekend. Kustattracties registreerden een groei met 4 procent, terwijl bij de parken en landelijke attracties telkens 4 procent meer bezoekers konden worden ontvangen. In totaal liet het bezoek aan de Engelse attracties een stijging met 2 procent optekenen.

De sterke interesse voor de tuinen kon volgens Sally Balcombe, chief executive van VisitEngland, ongetwijfeld mee worden toegeschreven aan de organisatie van het Year of the English Garden. Daarbij werd opgemerkt dat de Royal Botanic Gardens Kew het voorbije jaar de derde meest populaire betaalde toeristische attractie van het land was. De locatie trok 1,8 miljoen bezoekers. Dat betekende een stijging met ongeveer 10 procent tegenover het jaar voordien. Alleen de Tower of London (2,7 miljoen) en de Chester Zoo (1,9 miljoen) konden nog op meer bezoekers rekenen. De RHS Garden Wisley eindigde met 1,1 miljoen bezoekers bovendien op een elfde plaats.

Andere topattracties bij de Britse tuinen zijn het Eden Project en Hampton Court Palace. De absolute toeristische topbestemming in Engeland blijft het British Museum, dat gratis kan worden bezocht en vorig jaar bijna 6,5 miljoen bezoekers ontving. Het British Museum is al negen jaar op rij de meest populaire toeristische bestemming van Groot-Brittannië. Op de tweede plaats staat de National Gallery met meer dan 6,2 miljoen bezoekers. “Engeland heeft een bijzonder groot aanbod van toeristische attracties van wereldniveau, waardoor elk jaar opnieuw miljoenen bezoekers kunnen worden aangetrokken,” becommentarieerde John Glen, Brits minister van toerisme, de cijfers van VisitEngland.

Geraamd wordt dat het toerisme jaarlijks 106 miljard pond bijdraagt aan de Britse economie.

Lees Verder

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Chinese rijken dromen nog altijd van Amerikaanse toekomst

Ondanks de stroeve relaties tussen beide landen, blijken in China nog altijd veel inwoners te dromen van een leven in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Hurun, waaruit kan worden afgeleid dat vooral rijke Chinezen hopen op een Amerikaanse toekomst. Daarbij wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten voor het derde jaar op rij in de emigratieplannen van de Chinese rijken - met een vermogen tussen 1,5 miljoen dollar en 30 miljoen dollar - op de eerste plaats staat, gevolgd door Canada, Groot-Brittannië, Australië en Malta. In de Verenigde Staten wordt vooral gedacht aan Los Angeles, Seattle, San Francisco en New York. Daarna volgt Vancouver in Canada.

Lees Verder

09:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |