04-08-17

Politiek beïnvloedt steeds meer aankoopgedrag consument

Politieke standpunten, boycots en protesten kunnen een belangrijk gedeelte van de consumentengroep aanzetten om het gebruik van een product of dienst stop te zetten. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ipsos bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat de politieke voorkeuren van de consument een toenemende impact heeft op zijn kijkgedrag. Er wordt aan toegevoegd dat marketeers zich van deze trend bewust moeten zijn en hun gedrag dan ook desnoods aan dit gegeven moeten aanpassen.

Lees Verder

 

16:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Binge-kijken bij televisiepubliek steeds meer ingeburgerd

Een groot deel van het televisiepubliek is op binge-kijken overgeschakeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse telecomautoriteit Ofcom bij een groep Britse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat 79 procent van de ondervraagden toegeeft al gebruik gemaakt te hebben van technologieën die het mogelijk maken om verschillende afleveringen van een televisieprogramma onmiddellijk aansluitend op elkaar te bekijken. Tevens moest worden opgetekend dat 55 procent van de ondervraagden toegeeft minstens één keer per maand aan binge-kijken te doen. Bij 35 procent zou dat oplopen tot minstens één keer per week.

“Binge-kijken heeft bij het publiek een snelle inburgering gekend,” erkennen de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen vooral bij jongeren een grote populariteit geniet. In de leeftijdsgroep tussen twaalf en vijftien jaar zou 53 procent geregeld aan binge-kijken te doen, maar bij de vijfenzestigplussers daalt dat aantal tot amper 16 procent. Bij deze senioren blijkt 59 procent nog altijd het traditionele ritme van een aflevering per week te prefereren. Tevens werd vastgesteld dat het concept van een vast televisie-programma snel aan populariteit moet inboeten. Inmiddels geeft al meer dan één op drie consumenten toe te geven televisie onderweg te bekijken.

Daarbij werd door 24 procent gewag gemaakt van de vakantiebestemming, terwijl 16 procent het medium gebruikte tijdens de dagelijkse verplaatsing tussen de woning en het werk. Ook het café wordt door 7 procent van de ondervraagden vermeld. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van de slaapkamer (51 procent), de keuken (16 procent), de tuin (9 procent) of de badkamer (9 procent). Tevens wordt opgemerkt dat televisie steeds meer een sologebeuren wordt. Daarbij geeft ongeveer 40 procent elke dag zonder gezelschap naar televisie te kijken, terwijl 90 procent minstens één keer per week tot diezelfde conclusie moet komen.

Toch is voor de meerderheid televisie nog altijd een integraal deel van het gezinsleven. Daarbij gaf 30 procent te kennen dat het hele gezin dagelijks gezamenlijk naar dezelfde televisieprogramma’s kijkt. Bij 70 procent gebeurt dat minstens één keer per week.

De onderzoekers merken nog op dat aan het binge-kijken ook een aantal gevaren zijn verbonden. Er moest onder meer worden vastgesteld dat 32 procent van de ondervraagden toegaf door de opeenvolging van afleveringen een gedeelte van zijn nachtrust te hebben ingeleverd, maar velen zich de volgende dag opvallend vermoeid zouden voelen.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: binge-kijken |  Facebook |

Celebrities riant betaald voor activiteit in sociale media

In Groot-Brittannië kunnen celebrities tot 75.000 pond opstrijken voor de publicatie op het sociale netwerk Facebook van één enkele bericht waarin een merk wordt gepromoot. Voor een video met een merkboodschap op YouTube zouden de bekende beïnvloeders een bedrag tot 67.000 pond kunnen verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Rakuten Marketing bij tweehonderd Britse marketeers. Op Snapchat blijkt één actie een bedrag tot 53.000 pond te kunnen opleveren. Toch wordt opgemerkt dat een groot deel van de ondervraagde marketeers erkent niet zeker te zijn dat deze acties een belangrijke bijdrage tot de verkoop kunnen brengen.

Lees Verder

 

15:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chinese toeristen dromen van Frankrijk en Amerika

Frankrijk is ook bij Chinese toeristen de belangrijkste buitenlandse bestemming, gevolgd door de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het toeristische platform Hotels.com. Opgemerkt wordt dat Asia-Pacific bij de Chinese toeristen nog steeds de populairste regio blijft, maar er wordt aan toegevoegd dat vooral Europa en de Verenigde Staten als belangrijke groeimarkten kunnen worden beschouwd. Vastgesteld werd dat 82 procent van de Chinese reizigers de voorbije twaalf maand een bezoek aan een bestemming in Asia-Pacific heeft gebracht, maar Europa en Amerika blijken een respectievelijke groei met 25 procent en 11 procent te hebben gerealiseerd.

Lees Verder

 

15:22 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Woningbezit is voor jonge Amerikanen minder evident

In de Verenigde Staten kent het particuliere vastgoedbezit een belangrijke terugval. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij meer dan dertienduizend Amerikaanse consumenten sinds het begin van deze eeuw. De onderzoekers merken daarbij op dat sinds het begin van dit decennium gemiddeld 63 procent van de Amerikaanse bevolking een eigen woning of appartement bezat. Het voorbije decennium kon echter nog een gemiddelde van 71 procent worden gemeld. Alleen de vijfenzestigplussers blijken aan deze trend te ontsnappen. Daarentegen moet vooral bij de jongere Amerikanen een belangrijke terugval worden gemeld.

Vastgesteld werd dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar in de periode sinds het begin van dit decennium slechts 26 procent eigenaar is van vastgoed. Tijdens de eerste tien jaar van deze eeuw werd nog een gemiddelde van 36 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen dertig en negenenveertig jaar is er sprake van een daling van 73 procent tot 63 procent. In de categorie tussen vijftig en vierenzestig werd gewag gemaakt van een achteruitgang van 84 procent naar 77 procent. Daarentegen kon over diezelfde periode bij de vijfenzestigplussers een stijging van 81 procent naar 82 procent worden gemeld.

Het fenomeen kan volgens Gallup onder meer verklaard door het feit dat in de oudere bevolkingsgroepen altijd al sprake is geweest van een grotere vastgoedeigendom. Daarnaast wordt echter gewezen op een aantal overheidsinitiatieven die het woningbezit bij oudere bevolkingsgroepen doen toenemen. Tenslotte verwijst Gallup ook naar veranderende arbeidspatronen, waarbij ook professionele activiteit bij de oudere leeftijdscategorieën een stijgende trend laat optekenen. De algemene daling van het woningbezit moet volgens Gallup echter niet worden toegeschreven aan een veranderde houding, maar wel aan financiële druk en de gevolgen van de vastgoedzeepbel die de Amerikaanse economie heeft getroffen.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woningbezit |  Facebook |

Meerderheid consumenten geïnteresseerd in deeleconomie

In de Verenigde Staten tonen de consumenten een grote interesse in de deeleconomie. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ipsos en verzekeraar Allianz Global Assistance bij meer dan duizend Amerikaanse consument. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 51 procent van de ondervraagden toegaven bij de boeking van hun zomervakantie wellicht op diensten uit de deeleconomie, zoals Airbnb, Uber of Lyft - beroep te zullen doen. Een groep van 26 procentpunt noemde het gebruik van de deeleconomie zelfs bijzonder waarschijnlijk. In de studie wordt opgemerkt dat de populariteit van deze diensten voor zomervakanties op twee jaar tijd een verdrievoudiging heeft gekend.

De onderzoekers merken op dat twee jaar geleden slechts 17 procent van de Amerikaanse consumenten daadwerkelijk interesse toonden in het gebruik van diensten uit de deeleconomie. De opmerkelijke toename moet volgens Allianz wellicht worden toegeschreven aan een stijgend vertrouwdheid met deze nieuwe platformen. Daarbij wordt opgemerkt dat 51 procent van de Amerikaanse consumenten inmiddels vertrouwd is met het alternatieve hotelplatform Airbnb, tegenover slechts 32 procent twee jaar geleden. Er wordt aan toegevoegd dat de bekendheid met de transportbedrijven Uber en Lyft inmiddels al is opgelopen tot respectievelijk 73 procent en 56 procent.

Anderzijds wordt wel opgemerkt dat de grotere bekendheid niet automatisch met een toename van het vertrouwen gepaard is gegaan. Er moest immers worden vastgesteld dat slechts 17 procent van de ondervraagden te kennen gaf een groot vertrouwen te koesteren in de diensten van de deeleconomie. De rest van de respondenten stelde zich eerder sceptisch op. Die terughoudendheid moet volgens Allianz wellicht in belangrijke mate worden toegeschreven aan een aantal recente negatieve nieuwsverhalen over de deeleconomie. Er kan wel worden vastgesteld dat een meerderheid van de consumenten van mening is dat de deeleconomie op een hogere servicekwaliteit kan terugvallen.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deeleconomie |  Facebook |

Amerikaanse consument vindt Duitsland beste autobouwer

In de Verenigde Staten blijkt de vermogende klasse weliswaar een betere opinie te hebben op de Amerikaanse autobouwers dan vorig jaar, maar de Duitse constructeurs blijven de grootste waardering genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan 2.500 Amerikaanse consumenten met een jaarinkomen van minstens 150.000 dollar. Vastgesteld werd dat 35 procent van de ondervraagden aangeeft van mening te zijn dat in Duitsland de beste wagens van de wereld worden vervaardigd. Vorig jaar stond Duitsland met een score van 28 procent op een derde plaats. De tweede positie wordt ingenomen door de Amerikaanse autobouwers, die een score halen van 32 procent.

Daarmee stijgen de Amerikaanse autobouwers één plaats in de rangschikking. Er kon wel worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent tegenover vorig jaar een betere mening over de Amerikaanse constructeurs te hebben gekregen, tegenover slechts 38 procent het jaar voordien. De onderzoekers benadrukken nog dat 76 procent van de vermogende consumenten zich in het algemeen ook een voorstander van Amerikaanse merken noemt. Vorig jaar werd de ranglijst nog aangevoerd door Japan, dat door 33 procent van de vermogende Amerikanen als de beste autoconstructeur ter wereld werd bestempeld.

Dat cijfer is inmiddels echter gekrompen tot 28 procent, waardoor het land ook tot een derde plaats is teruggevallen. Op de vierde plaats staat Zuid-Korea, dat zijn score van 2 procent naar 1 procent zag terugvallen. Voor de resterende landen blijft een score van 3 procent, tegenover 6 procent vorig jaar. Uit het onderzoek bleek nog dat gezinnen uit de vermogende Amerikaanse klasse gemiddeld 43.000 dollar investeren in de aankoop van een eerste auto. Wanneer naar de absolute topvermogens - met een jaarinkomen van minstens 450.000 dollar - wordt gekeken, loopt dat bedrag op tot ongeveer 83.000 dollar. Algemeen blijkt dat 97 procent van de Amerikaanse vermogende gezinnen ook minstens één auto in bezit heeft.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autosector |  Facebook |