04-08-17

Woningbezit is voor jonge Amerikanen minder evident

In de Verenigde Staten kent het particuliere vastgoedbezit een belangrijke terugval. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gallup bij meer dan dertienduizend Amerikaanse consumenten sinds het begin van deze eeuw. De onderzoekers merken daarbij op dat sinds het begin van dit decennium gemiddeld 63 procent van de Amerikaanse bevolking een eigen woning of appartement bezat. Het voorbije decennium kon echter nog een gemiddelde van 71 procent worden gemeld. Alleen de vijfenzestigplussers blijken aan deze trend te ontsnappen. Daarentegen moet vooral bij de jongere Amerikanen een belangrijke terugval worden gemeld.

Vastgesteld werd dat in de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar in de periode sinds het begin van dit decennium slechts 26 procent eigenaar is van vastgoed. Tijdens de eerste tien jaar van deze eeuw werd nog een gemiddelde van 36 procent. Ook in de leeftijdsgroep tussen dertig en negenenveertig jaar is er sprake van een daling van 73 procent tot 63 procent. In de categorie tussen vijftig en vierenzestig werd gewag gemaakt van een achteruitgang van 84 procent naar 77 procent. Daarentegen kon over diezelfde periode bij de vijfenzestigplussers een stijging van 81 procent naar 82 procent worden gemeld.

Het fenomeen kan volgens Gallup onder meer verklaard door het feit dat in de oudere bevolkingsgroepen altijd al sprake is geweest van een grotere vastgoedeigendom. Daarnaast wordt echter gewezen op een aantal overheidsinitiatieven die het woningbezit bij oudere bevolkingsgroepen doen toenemen. Tenslotte verwijst Gallup ook naar veranderende arbeidspatronen, waarbij ook professionele activiteit bij de oudere leeftijdscategorieën een stijgende trend laat optekenen. De algemene daling van het woningbezit moet volgens Gallup echter niet worden toegeschreven aan een veranderde houding, maar wel aan financiële druk en de gevolgen van de vastgoedzeepbel die de Amerikaanse economie heeft getroffen.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woningbezit |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.