05-08-17

Plastic fles even gevaarlijk als klimaatverandering

De verslaving van de wereld aan plastic flessen vormt een even groot gevaar als de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een rapport van Euromonitor International. Daarbij wordt opgemerkt dat vorig jaar wereldwijd meer dan 480 miljard plastic drinkflessen werden verkocht, tegenover ongeveer 300 miljard eenheden één decennium voordien. Wanneer met die flessen een keten zou worden gevormd, zou volgens de ondezoekers de helft van de afstand tussen de aarde en de zon kunnen worden overbrugd. Geraamd wordt dat de verkoop over vier jaar zal zijn opgelopen tot 583,3 miljard exemplaren. Daarmee wordt volgens de onderzoekers een zware druk gelegd op het leefmilieu.

Lees Verder

 

15:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waarde van unicorns vaak gevoelig overschat

Het fenomeen van de unicorns wordt zwaar overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia en de Stanford University, gebaseerd op 116 unicorns die over een periode van twintig jaar werden gelanceerd. Unicorns zijn startups die een waarde van minstens 1 miljard dollar hebben opgebouwd, maar die bedragen worden volgens de onderzoekers vaak sterk overdreven. Er wordt opgemerkt dat 11 procent van de onderzochte bedrijven een aantal financiële kunstgrepen bleken toegepast te hebben om hun waarde te verdubbelen tegenover methodes die een verantwoorde inschatting mogelijk zouden maken.

Lees Verder

 

15:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Planten kunnen stresserende weersomstandigheden vergeten

Planten zijn in staat om stresserende weersomstandigheden te vergeten om zich snel te kunnen herstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University (ANU). De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers aan de wetenschap mogelijk instrumenten kunnen aanreiken om de planten en oogsten de mogelijkheid te bieden zich van variabele weersomstandigheden te herstellen. Bovendien zouden strategieën kunnen worden ontwikkeld om het herstelproces te verbetern. Vastgesteld werd dat de planten leren de stress te vergeten en zich van verdediging snel opnieuw op groei te focussen.

Lees Verder

 

14:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse betaaltelevisie krimpt steeds verder in

In de Verenigde Staten heeft betaaltelevisie tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 941.000 abonnees verloren. Dat betekent een daling met 2,7 procent tegenover de eerste drie maanden van dit jaar. Dat blijkt uit een rapport van Moffett Nathanson Research, waar gewag wordt gemaakt van het grootste kwartaalverlies uit de geschiedenis van de Amerikaanse betaaltelevisie. Er wordt aan toegevoegd dat tijdens het derde kwartaal nog met een sterkere terugval rekening zal moeten worden gehouden. Moffett Nathanson stelt aanvankelijk geraamd te hebben dat de betaaltelevisie 3 procent van zijn klanten zou kunnen verliezen, maar zal de sector in werkelijkheid wellicht zwaarder worden getroffen.

Lees Verder

 

13:56 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europees transport moet meer naar senioren kijken

De Europese overheden moeten een transportbeleid ontwikkelen dat meer is afgestemd op de behoeften van de oudere generatie, die actief en mobiel moet kunnen blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Plymouth. De onderzoekers merken op dat de gezondheid en levensverwachting van de Europese senioren verder toenemen, waardoor ze ook meer verplaatsingen met onder meer auto’s en het openbaar transport zullen maken, maar er wordt aan toegevoegd dat tot op heden weinig geïnvesteerd is om de beste oplossingen voor de mobiliteit van senioren te onderzoeken.

Lees Verder

 

13:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mens geeft voorkeur aan robots met gebreken

De mens reageert positiever op een robot die blijk geeft van onvolmaaktheden dan op een machine die een perfecte prestatie garandeert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Salzburg in Oostenrijk. De vaststelling is volgens de onderzoekers een bevestiging van het Pratfall Effect, waaruit blijkt dat mensen door het maken van fouten een grotere aantrekkelijkheid krijgen. De onderzoekers wijzen erop dat deze conclusies belangrijke implicaties kunnen hebben voor de sector van de sociale robottechnologie, waarbij het volgens hen aangewezen zou kunnen zijn om machines met ingebouwde gebreken te creëren.

“Uit het onderzoek bleek dat robots met defecten door de respondenten niet minder intelligent of antropomorfisch werden bevonden dan perfect functionerende exemplaren,” benadrukt onderzoeksleider Nicole Mirnig, communicatie-experte bij het Center for Human-Computer Interaction aan de Universiteit Salzburg. “Integendeel kon worden vastgesteld dat de respondenten weliswaar de fouten van de robots herkenden, maar tegenover deze onvolmaakte exemplaren toch een grotere sympathie lieten blijken dan tegenover vlekkeloos functionerende tegenhangers.” Mirnig geeft toe verrast te zijn door de getoonde voorkeuren.

“Het kan bijzonder belangrijk worden de reactie in te schatten van mensen die met foute keuzes of antwoorden van robots worden geconfronteerd,” betoogt Mirnig. “Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de interactie tussen mens en robot nog verder te verbeteren. Een robot die door een correcte interpretatie van de sociale signalen van de gebruiker kan begrijpen dat een probleem is gerezen, zou zijn menselijke partner kunnen aangeven het incident te begrijpen en strategieën voor de herstelling van de fouten te zullen activeren.” Mirnig benadrukt dat wetenschappelijke studies steevast uitgaan van foutloos functionerende robots, terwijl ook gebreken belangrijke informatie kunnen verstrekken.

“Onderzoek dat zich louter op een perfecte interactie toespitst, zou mogelijk potentieel cruciale aspecten van de samenwerking tussen mensen en robots over het hoofd kunnen zien,” geeft de communicatie-experte nog aan.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

Lichtintensiteit beïnvloedt kwaliteit financiële beslissingen

Lichtintensiteit kan een belangrijke impact hebben op de kwaliteit en de consistentie van financiële beslissing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney naar de beslissingen van meer dan vijfentwintighonderd gokkers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de respondenten op dagen met een hogere lichtintensiteit inferieure financiële beslissingen maken, terwijl bij die keuzes ook een groter gebrek aan consistentie diende te worden opgetekend. Onder meer werd opgemerkt dat een grotere tolerantie voor onbekende risico’s kon worden geregistreerd.

Lees Verder

 

12:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |