07-08-17

Geen enkele retailer verdient per oppervlakte meer dan Apple

De fysieke retailsector heeft onder invloed van de ecommerce en de impact van Amazon belangrijke klappen gekregen. Dat blijkt ook uit de gemiddelde verkopen per winkeloppervlakte. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten CoStar en eMarketer bij retailers in de Verenigde Staten. Daarbij werd vastgesteld dat de voorbije jaren nog een gemiddelde verkoop van 325 dollar per vierkante voet werd gerealiseerd, tegenover een gemiddelde van 375 dollar in het begin van deze eeuw. Er wordt wel opgemerkt dat een aantal retailers tegen deze trend oproeien en sterke prestaties kunnen blijven optekenen.

Berekend werd dat Apple in zijn winkels het voorbije jaar een verkoop van gemiddeld 5.546 dollar per vierkante voet laat optekenen. Daarmee ontvangt Apple per vierkante voet ruim drie keer meer dan de leidende kledingretailer Lululemon Athletica, die met een bedrag van 1.560 dollar per vierkante voet op een vijfde plaats eindigt. Het jaar voordien boekte Apple nog een verkoop van 5.009 dollar. De onderzoekers zeggen te verwachten dat de lancering van de nieuwe generatie van de iPhone, die tien jaar geleden voor de eerste keer op de markt werd gebracht, voor een nieuwe opstoot van de verkoop zou kunnen leiden.

Apple heeft wereldwijd inmiddels bijna vijfhonderd winkels. Een aantal van de grotere vestigingen nemen verscheidene verdiepingen in beslag. De hoge waarde van de apparatuur van de onderneming - de jongste iPhone kost minstens 649 dollar, terwijl voor de meeste Macs meer dan 1.000 dollar moet worden betaald - draagt volgens experts bij tot de leidinggevende positie van het concern. Op de tweede plaats in de rangschikking staat Generation Next Franchise Brands, het moederconcern van yoghurtverkoper Reis & Irvy, met een bedrag van 3.970. De top drie wordt afgerond door de keten Murphy, uitbater van winkels bij tankstations, met een bedrag van 3.721 dollar.

Op een vierde plaats eindigt diamantketen Tiffany met een bedrag van 2.951 dollar. De onderzoekers benadrukken dat deze cijfers niet zonder belang zijn, aangezien verkoop per vierkante voet als een belangrijke aanwijzing van het retailsucces kan worden bestempeld.

Lees Verder

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, retail |  Facebook |

Voor Duitse werknemer is carrière minder belangrijk

Een groot gedeelte van de Duitse werknemers ziet in zijn onderneming nog slechts weinig doorgroeimogelijkheden, maar velen blijken daarin ook niet echt meer geïnteresseerd te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Ernst & Young (EY) bij veertienhonderd Duitse werknemers. Vastgesteld werd dat slechts 40 procent van de respondenten in de eigen onderneming interessante doorgroeikansen ziet. Dat betekent een daling met 7 procentpunt tegenover twee jaar geleden. Bij de vrouwelijke werknemers blijkt nog amper 37 procent boeiende carrière-mogelijkheden te zien, tegenover 44 procent bij hun mannelijke collega’s. In de openbare dienst worden nog de meeste kansen opgemerkt.

De onderzoekers voegen er echter aan toe dat slechts een minderheid van de Duitse werknemers naar verdere carrière-ontwikkelingen in de eigen onderneming streeft. Bij mannen stelde nog 38 procent van doorgroeimogelijkheden te dromen, tegenover 58 procent twee jaar geleden. Bij hun vrouwelijke collega’s moest zelfs een achteruitgang van 49 procent naar 31 procent worden opgetekend. “De Duitse werknemer is relatief voldaan en tevreden,” stippen de onderzoekers aan. “Op de Duitse arbeidsmarkt heeft een goed evenwicht tussen werk en persoonlijk leven bij velen inmiddels een hogere waarde gekregen dan een veelbelovende carrière.”

De resultaten van de studie moeten volgens de onderzoekers de bedrijven aanzetten om de druk op hun topkaders en talenten te verlichten. “Vooral voor vrouwen die carrière en gezin willen combineren, is dat vaak een cruciale factor,” benadrukt Ernst & Young. Uit het onderzoek bleek nog dat het salaris bij de Duitse werknemer de belangrijkste bron van ontevredenheid is. Er moest immers worden vastgesteld dat 56 procent van de respondenten zich onderbetaald voelt. Met 35 procent is een hogere vergoeding dan ook het belangrijkste motief om van werkgever te veranderen. Toch blijkt dat 82 procent van de werknemers zich met zijn werkgever verbonden voelt, tegenover 77 procent twee jaar geleden.

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling |  Facebook |

Klimaatverandering bedreigt Europese elektriciteitsproductie

De Europese elektriciteitsproductie kan mogelijk door de klimaatverandering in het gedrang worden gebracht. Al tegen het einde van het volgende decennium zouden problemen kunnen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leiden in Nederland. Daarbij wordt gewezen naar thermoelektrische krachtcentrales, die werken op steenkool, gas of nucleaire brandstoffen en significante hoeveelheden water nodig hebben om hun installaties te kunnen koelen. Indien water niet beschikbaar is of te warm is geworden, moeten de krachtcentrales de elektriciteitsproductie dan ook terugschroeven of opschorten.

“Een grote gascentrale de  heeft elke minuut de inhoud van een volledig Olympische zwembad nodig om zijn installaties voldoende te kunnen koelen,” benadrukt onderzoeksleider Paul Behrens, professor energie en klimaatverandering aan de Universiteit Leiden. “Tijdens de voorbije jaren werd Europa steeds meer met belangrijke hittegolven en droogteperiodes geconfronteerd. Daarmee werd een grotere druk geplaatst op de elektriciteitssystemen. Indien een krachtcentrale moet worden stilgelegd, kan een compensatie worden gerealiseerd door een opvoering van de activiteit in een minder kwetsbare productiesite of de aanvoer van energie uit hernieuwbare bronnen.”

Wanneer men echter met een verlengde periode van droogte wordt geconfronteerd, dreigen deze compensatiemechanismen volgens de onderzoekers echter onvoldoende. Daardoor dreigen storingen in de distributie van elektriciteit en mogelijke blackouts. De onderzoekers merken op dat dreigende tekorten vooral in de mediterrane regio moeten worden gezocht, waarbij gewezen wordt op onder meer Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk en Griekenland. Ook een aantal gebieden langs de Rijn in Duitsland, Bulgarije en Polen kunnen volgens de onderzoekers met een toenemende druk op de elektriciteitsproductie worden geconfronteerd.

Koeling met zeewater kan volgens professor Behrens een gedeeltelijke oplossing aanreiken. “Dat vereist echter belangrijke investeringen in de aanpassing van de installaties aan het gebruik van zout water,” merkt hij op. “Indien men het gebruik van koelwater in de hele Europese Unie wil aanpakken, zullen oude en inefficiënte krachtcentrales moeten worden gesloten en door hernieuwbare bronnen - zoals windenergie en zonnekracht - worden vervangen.”

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Groot-Brittannië overkapt verkeersaders tegen uitstoot

In Groot-Brittannië wordt op dit ogenblik onderzoek gedaan naar een Nederlandse technologie om de uitstoot van het autoverkeer te beperken. Daarbij zouden een aantal belangrijke Britse verkeersassen kunnen overkoepeld met materiaal dat de vervuiling van de uitlaatgassen zou absorberen, waardoor de luchtkwaliteit zou kunnen verbeteren. Dat heeft het Britse Highways Agency bekend gemaakt. Door de technologie zouden volgens het agentschap vooral lokale gemeenschappen tegen de impact van drukke verkeersaders kunnen worden beschermd. De slechte luchtkwaliteit zou in Groot-Brittannië jaarlijks verantwoordelijk zijn voor veertigduizend vroegtijdige overlijdens.

De Britse overheid maakte bekend de volgende vijf jaar miljoenen pond te investeren in technologieën om de luchtkwaliteit rond de verkeersaders te verbeteren. Volgens het Britse ministerie van transport moet worden verwacht dat de verkeersvolumes over een periode van drie decennia met 55 procent zouden toenemen. Opgemerkt wordt dat op dit ogenblik al in vele Engelse regio’s de Europese grenzen voor luchtverontreiniging geregeld heeft overtreden. “De beste oplossing om de luchtverontreiniging door het autoverkeer aan te pakken, is de introductie van voertuigen met lagere emissiewaarden,” aldus nog het Highways Agency.

Ondertussen wordt echter naar eigen zeggen al 100 miljoen pond geïnteresseerd in nieuwe technologieën, zoals brandstoffen met lagere uitstootniveaus en barrières die schadelijke emissies zouden kunnen absorberen. Daarbij wordt gewezen op een half open overkapping van drukke verkeersaders met materialen die uitlaatgassen kunnen opvangen, zoals door het Nederlandse ministerie van verkeer al is toegepast. In de omgeving van Manchester wordt gewerkt met houten panelen, terwijl op een aantal andere locaties worden gewerkt met een polymeer dat de mogelijkheid heeft om zwaveldioxide op te vangen. Tests moeten uitwijzen of deze oplossingen ook elders op het verkeersnet zouden kunnen worden toegepast.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot |  Facebook |

Aziatische consument legt link tussen fastfood en obesitas

In de regio Asia-Pacific zullen fastfood-ketens mogelijk hun aanbod moeten aanpassen om een verdedigingswal op te bouwen tegenover een obesitas-epidemie waarvoor ze door het lokale publiek minstens gedeeltelijk verantwoorden worden geacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan negenduizend consumenten in de regio Asia-Pacific. Daarbij kwam naar voor dat weliswaar slechts 7 procent van de ondervraagden fastfood afwijst, maar toch gaf 81 procent te kennen dat het product bijdraagt tot obesitas. Tevens bleek dat 64 procent van de ondervraagden te kennen gaf dat fastfoodketens een verantwoordelijk dragen voor de gezondhdheid van de consument. Volgens 95 procent zouden de ketens een actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Daarbij werd opgemerkt de consumenten vooral aansturen op de uitbreiding van het aanbod alternatieve gerechten met gezondere bestanddelen. Daarnaast wordt ook aangestuurd op een beperking van het vetgehalte in de producten die door de fastfood-ketens worden verkocht. Tevens wordt een grotere transparantie gevraagd over de ingrediënten die in fastfood worden verwerkt. Al deze opties werden door ongeveer 50 procent van de ondervraagden geciteerd. Daarnaast stelde 39 procent voor dat de fastfood-bedrijven verplicht zouden worden een financiële bijdrage te leveren aan het gezondheidssysteem, terwijl 38 procent een publiek-private samenwerking vroeg om gezond eetgedrag te promoten.

Ook vroeg 30 procent dat zou worden overgegaan tot een vrijwillige bijdrage aan het gezondheidssyteem. De onderzoekers merken wel op dat de consumenten niet snel geneigd zijn om zelf een financiële bijdrage te leveren. Slechts 13 procent kon zich immers akkoord verklaren met een zwaardere fiscale last op fastfood. Het populairste fastfood-gerecht in de regio bestaat uit gefrituurde kip (34 procent), gevolgd door pizza’s (28 procent) en hamburgers (20 procent). De voorkeuren bleven over de hele regio ongeveer identiek, behalve in Australië, Hongkong en de Filipijnen, waar pizza de voorkeur kreeg op gefrituurde kip.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood |  Facebook |

Martin Sorrell bestbetaalde Britse bedrijfsleider

De vergoeding van chief executives van grote Britse ondernemingen ligt honderdzestig keer hoger dan hun gemiddelde werknemers. Ook moet worden vastgesteld dat vrouwelijke bedrijfsleiders in Groot-Brittannië nog altijd minder salaris ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Dat is is de conclusie van een onderzoek van het High Pay Centre en het Chartered Institute of Personnel and Development (Cipd). De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een chief executive van de honderd grootste bedrijven uit de Financial Times Stock Exchange (FTSE) het voorbije jaar een gemiddelde vergoeding van 4,5 miljoen pond ontving. Het gemiddelde salaris van hun medewerkers bedroeg 28.200 pond.

Er wordt aan toegevoegd dat een mannelijke chief executive in Groot-Brittannië 77 procent meer verdiende dan een vrouwelijke collega. Mannelijke chief executives bleken immers gemiddeld 4,7 miljoen pond te verdienen, tegenover 2,6 miljoen pond voor hun vrouwelijke collega’s. De onderzoekers benadrukten verder dat bij de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië slechts dertig vrouwelijke uitvoerend directeurs kunnen worden gevonden. Bij zevenenzeventig bedrijven  kon nog steeds geen enkele vrouwelijke uitvoerend directeur worden aangetroffen. Er werden tevens amper zes vrouwelijke chief executives gemeld. Dat zijn Alison Brittain (Whitbread), Veronique Laury (Kingfisher), Alison Cooper (Imperial Brands), Liv Garfield (Severn Trent), Moya Greene (Royal Mail) en Carolyn McCall (EasyJet).

Uit het onderzoek blijkt wel dat in de remuneratie-committees, die het loon van de topkaders van hun onderneming moeten vastleggen, de aanwezigheid van vrouwen wel met 8 procent is toegenomen. Negen bedrijven hebben echter nog altijd geen enkele vrouw in hun remuneratie-committee. Anderzijds kon worden vastgesteld dat het gemiddelde salaris van de Britse chief executive het voorbije jaar met 17 procent is ingekrompen. De hoogste vergoeding werd toegewezen aan Martin Sorrell, chief executive van reclamebedrijf WPP Group, die een loon van 48,1 miljoen pond kreeg toegewezen.

Er wordt nog opgemerkt dat een aantal bedrijfsleiders het voorbije jaar op een salarisverhoging konden rekenen, hoewel hun onderneming het doelwit was van gerechtelijk onderzoek naar omkoping of milieuvervuiling.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider |  Facebook |

Online reclame bereikt mannen gemakkelijker dan vrouwen

Adverteerders ervaren vaak moeilijkheden om met online campagnes een vrouwelijk publiek te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen naar de impact van zestigduizend campagnes in twintig landen. De onderzoekers merken op dat de campagnes in Groot-Brittannië 62 procent van het mannelijk doelpubliek bereikten, maar bij vrouwelijke consumenten daalt dat cijfer tot 50 procent. Die discrepantie loopt volgens de onderzoekers in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar nog verder op. In die groep slaagden de campagnes er weliswaar nog in 33 procent van het mannelijk publiek te bereiken, maar bij hun vrouwelijke leeftijdsgenoten daalt dat cijfer tot 22 procent.

Er wordt aan toegevoegd dat het Europese cijfer nog lager ligt dan in Groot-Brittannië. Europese campagnes konden immers slechts 46 procent van hun vrouwelijk doelpubliek bereiken, met een score van respectievelijk 49 procent en 45 procent in Frankrijk en Duitsland, al wordt in Italië gewag gemaakt van een niveau van 66 procent. “Online reclame heeft nog heel wat progressiemarge om zijn gewenste doelpubliek, vooral wanneer gemikt wordt op vrouwelijke klanten, goed te kunnen bereiken,” benadrukken de onderzoekers. “Daarvoor moet onder meer beter gebruik gemaakt worden van de beschikbare technologieën en moeten meer acties worden genomen op basis van inzichten die uit vroegere campagnes zijn verkregen.”

Nielsen benadrukte wel dat mobiele reclame er beter in lukt vrouwen te bereiken dan mannen. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierenveertig jaar bleken immers 37 procent van de campagnes hun vrouwelijk publiek te bereiken, tegenover amper 22 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Ook wanneer het doelpubliek zowel uit mannen als vrouwen bestaat, bleken campagnes op mobiele platformen nagenoeg altijd beter te functioneren dan op desktops. Er wordt nog aangevoerd dat in de reiswereld en dienstensector online marketeers het meest geneigd bleken hun doelpubliek te bereiken (67 procent), gevolgd door entertainment (65 procent). Vooral retail (42 procent) en consumptiegoederen (43 procent) bleken echter problemen op te leveren.

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |