08-08-17

Informatica op kantoor ook een bron van ellende

Voor een aanzienlijk deel van de kantoorbedienden is informatica vaak een hinderpaal die efficiënt werk in de weg staat. Dat is de conclusie van een onderzoek van opslagspecialist Crucial bij tweeduizend Britse werknemers. Vastgesteld werd dat 43 procent van de ondervraagden van mening was dat informatica-problemen hen geregeld beletten hun taken op een efficiënte manier uit te voeren. Daarbij moeten velen volgens de onderzoekers vaststellen dat ze hun eigen informaticaproblemen moeten oplossen, maar vaak ook een antwoord op vragen van anderen moeten vinden. Tevens moest worden geregistreerd dat 20 procent zich gegeneerd voelt voor zijn gebrek aan elementaire informatica-vaardigheden.

In de openbare sector en de media en marketing blijkt de minste gêne over een gebrek aan vaardigheid. In deze sectoren zegt telkens 13 procent zich verveeld te voelen door een onvoldoende technologische knowhow. De hoogste gêne wordt opgetekend in de sector van voeding en drank (35 procent), gevolgd door consumptiegoederen (31 procent) en informatica-diensten (27 procent). Slechts 22 procent van de ondervraagden meent over uitstekende informatica-vaardigheden te beschikken, terwijl 47 procent zegt een goede kennis te bezitten. Anderzijds bleek dat een groot deel niet weet op welke manier het geheugen of de opslagcapaciteit - respectievelijk 44 procent en 42 procent - kan worden verhoogd.

Andere problematische activiteiten zijn het defragmenteren van een harde schijf (29 procent), het updaten van software (21 procent), het scannen naar virussen en andere infecties (13 procent), het verwijderen van cookies (13 procent) en het verwijderen van programma’s (11 procent). Ook moest worden vastgesteld dat 7 procent niet weet op welke manier Microsoft Office zou moeten worden gebruikt, terwijl 5 procent toegeeft geen email te kunnen versturen. Tevens werd vastgesteld dat 14 procent op zijn curriculum vitae over zijn technologische vaardigheden heeft gelogen. Daarbij moet 67 procent tegenover zijn werkgever uiteindelijk zijn onkunde bekennen. Toch blijkt 37 procent daarmee weg te komen.

Lees Verder

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica |  Facebook |

Mens heeft sterk geloof in overtuigingskracht eigen visie

In het algemeen gaat het individu ervan uit dat zijn standpunten op termijn ook personen met een andere visie zullen overtuigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Harvard Business School, die bij respondenten vroegen naar visies over verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals abortus, klimaatverandering of homohuwelijk. Er wordt aan toegevoegd dat dit geloof in een gunstige toekomst kan worden opgetekend in verschillende omstandigheden en culturen. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers mogelijk een licht werpen op enkele oorzaken en consequenties van de politieke polarisering die vandaag in de maatschappij kan worden opgemerkt.

“Politieke militanten vertonen vaak zo’n vaste overtuiging van hun gelijk dat ze verwachten dat tegenpartijen uiteindelijk zullen bijdraaien en de logische waarheid van hun stellingen zullen inzien,” benadrukt onderzoeksleider Todd Rogers, professor gedragswetenschappen aan de Harvard University. “Ironisch genoeg zorgt deze vaste overtuiging ervoor dat het individu minder snel geneigd zal zijn actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn toekomstverwachtingen ook daadwerkelijk realiteit zullen worden.” De onderzoekers stelden vast dat bij alle onderwerpen bij de respondenten een vaste overtuiging kon worden geregistreerd dat de tegenstanders uiteindelijk zouden bijdraaien.

De onderzoekers zeggen dezelfde fenomenen te hebben kunnen opmerken in China, Japan, Nederland en Groot-Brittannië dan in de Verenigde Staten. “Dit geloof in een favorabele toekomst blijkt dan ook een cross-cultureel gegeven,” stippen de onderzoekers aan. “Deze vertekende overtuiging verschilt van andere invloeden zoals optimisme en het valse consensus effect. Zelfs wanneer elementen worden aangereikt om accurate inschattingen te maken over de evoluties van de overtuiging van anderen, blijft het geloof dat de tegenpartij uiteindelijk zal bijdraaien en zijn afwijkende opinie zal opgeven.”

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers in verschillende maatschappelijke omgevingen worden aangetroffen. “Het geloof in de favorabele toekomst zou ervoor kunnen zorgen dat mensen toch aan een ongunstige arbeidsplaats of een slechte relatie vasthouden,” benadrukt Todd Rogers. “Het geloof in de favorabele toekomst kan ook leiden tot een onderschatting van de toekomstige oppositie tegen specifieke politieke inzichten.”

Lees Verder

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visie |  Facebook |

Artistiek engagement belangrijke stimulans voor prosociaal gedrag

Een engagement met kunst kan de maatschappij helpen economische, culturele en politieke verdeeldheid om te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Lincoln. De studie toont volgens de onderzoekers dat kunst de mogelijkheid heeft om te fungeren als een cruciale sociale katalysator die sociale samenwerking kan genereren en in stand houden. De wetenschappers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat de deelname aan kunst een sterkere link toonde met prosociaal gedrag dan een aantal demografische factoren zoals geslacht, inkomen, persoonlijkheid en sportief engagement.

“Het bijwonen of de deelname aan kunst behoorden tot de factoren die over een periode van twee jaar de sterkste band met voluntariaat en vrijgevigheid vertonen,” benadrukt onderzoeksleider Julie Van de Vyver, professor psychologie aan de University of Lincoln. “Alleen leeftijd en het maandelijkse se spaarvermogen hadden een grotere impact op de vrijgevigheid dan het artistieke engagement, dat ook in het voluntariaat alleen het educatieve niveau en de werkuren diende te laten voorgaan.” Professor Van de Vyver noemt het opmerkelijk dat een artistiek engagement ook na twee jaar nog altijd een impact op het prosociale gedrag van het individu kan hebben.

Onderzoeker Dominic Abrams, professor psychologie aan de University of Kent, vond het naar eigen zeggen een sterk signaal dat het engagement met kunst ongeacht de leeftijd, de opleiding, de tewerkstelling en het inkomen een sterkere impact op het prosociale gedrag heeft dan de meeste andere factoren. De resultaten van het onderzoek moeten volgens de wetenschappers het beleid duidelijk maken dat investeringen in de kunsten tot substantiële sociale en economische voordelen kunnen leiden. Er moet volgens hen dan ook worden gezorgd dat kunst meer beschikbaar is en niet alleen toegankelijk is voor de rijkere klasse.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunst |  Facebook |

Psychopaat kan opmerkelijk snel met leugens leren omgaan

Personen met sterkere kenmerken van psychopathie blijken het vertellen van leugens sneller te kunnen aanleren dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van neuropsychologen aan de University of Hongkong. De onderzoekers zeggen te hebben vastgesteld dat psychopaten weliswaar geen natuurlijke neiging hebben beter te kunnen liegen, maar wel de gemakkelijker kunnen aanleren onwaarheden te vertellen. De onderzoekers zeggen het opmerkelijk te vinden hoe snel psychopaten kunnen leren efficiënt met leugens om te gaan, rekening houdend met het feit dat bij de rekrutering van de proefpersonen geen verschillen in leugenachtige vaardigheden konden worden vastgesteld.

“Er was eerder al geweten dat personen met psychopatische karaktereigenschappen gekenmerkt werden door onder meer een onbetrouwbaar en manipulatief karakter, maar tot nu toe was nog nooit vastgesteld of ze ook meer en beter leugens zouden vertellen dan de rest van de populatie,” betogen de onderzoekers Tatia Lee en Robin Shao. “Nadat psychopaten getraind worden onwaarheden te vertellen, blijken ze in gesprekken veel sneller met een leugen naar voor te komen dan andere respondenten. Bij personen met beperkte signalen van psychopathie bleek daarentegen na de training geen enkele verandering opgetekend te kunnen worden.”

Het fenomeen kan volgens Lee en Shao wellicht worden toegeschreven aan de manier waarop de hersenen van psychopaten en de rest van de bevolking leugens verwerken. “Tijdens het liegen moet de ware informatie worden onderdrukt en omgekeerd,” aldus de wetenschappers. “Om goed te liegen moeten in de hersenen een aantal processen - zoals aandacht, werkgeheugen of conflictoplossing - kunnen worden gecontroleerd. Bij personen met lage psychopathische niveaus moeten extra inspanningen inspanningen doen om de onware antwoorden te verwerken. Dat is mogelijk één van de redenen waarom in deze groep ook na een training niet sneller met een leugen kan reageren.”

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychopathie |  Facebook |

Chinese toeristen tonen toenemende interesse in Singapore

Singapore geniet vooral bij Chinese toeristen een groeiende belangstelling. Dat blijkt uit rapport van de Singapore Tourist Board, waar wordt opgemerkt dat de Aziatische stadstaat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 851.000 Chinese toeristen heeft ontvangen. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden tijdens de eerste drie maanden van dit jaar in Singapore 4,3 miljoen buitenlandse bezoekers ontvangen. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Na China vormden Indonesië, Maleisië, Australië en India de belangrijkste landen van herkomst.

Ook vanuit Australië kon een groei met 6 procent tot 272.000 reizigers worden gemeld, terwijl bij de Indiase toeristen een stijging met 7 procent tot 241.000 bezoekers kon worden geregistreerd. Daarentegen werd vanuit Hongkong een daling met 29 procent gemeld. Ook Thailand en Zuid-Korea toonden een achteruitgang met respectievelijk 7 procent en 5 procent. De onderzoekers merkten verder nog op dat buitenlandse toeristen tijdens de eerste drie maanden van dit jaar voor Singapore een inkomen van 6,4 miljard Singaporese dollar garandeerden. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar.

De groei was vooral te danken aan shopping, waar de bestedingen met 25 procent toenamen, gevolgd door accommodatie (24 procent) en voeding en drank (11 procent). Uitstappen en entertainment lieten daarentegen ongeveer een status-quo optekenen. Chinese reizigers waren met een budget van 1,07 miljard dollar ook de grootste besteders, gevolgd door Indonesische en Indiase reizigers, die respectievelijk 688 miljoen dollar en 302 miljoen dollar uitgaven. De top vijf bestaat verder uit Australië (280 miljoen dollar) en Japan (259 miljoen dollar). Een aantal rapporten merkt verder op dat Singapore in de toekomst voor een toenemend aantal Indiase reizigers een belangrijke toeristische bestemming zal worden.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: singapore |  Facebook |

Britse arbeidsmarkt door brexit steeds meer onder druk

Tijdens de maand juli is het tekort aan geschikte kandidaten op de Britse arbeidsmarkt sterk gestegen. De cijfers tonen aan dat de Britse arbeidsmarkt zwaar wordt geraakt door de beslissing van het land om de Europese Unie te verlaten. Dat heeft de Britse Recruitment and Employment Confederation (REC) gezegd. Opgemerkt wordt daarbij dat vele expats uit de Europese Unie hun baan in Groot-Brittannië hebben opgegeven en weer naar hun eigen land zijn teruggekeerd, waardoor op de Britse arbeidsmarkt steeds grotere leemtes zouden ontstaan. Gevraagd wordt dan ook dat de Britse overheid duidelijk maakt dat Europese werknemers ook in de toekomst welkom zullen blijven.

“De beschikbaarheid van geschikte kandidaten op de Britse arbeidsmarkt heeft tijdens de maand juli de grootste terugslag in anderhalf jaar gekend,” aldus Kevin Green, chief executive van de Recruitment and Employment Confederation. “Vooral regio’s en sectoren met een grotere aanwezigheid van Europese expats werden getroffen. Onder meer de arbeidsmarkt in Londen ervaart een toenemende druk. De rekrutering neemt er significant trager toe dan op andere locaties in het land. De rekrutering bij de financiële diensten, een cruciaal onderdeel van de Londense arbeidsmarkt, blijft onder het normale niveau. De onzekerheid door de brexit leidt immers tot een grotere terughoudendheid.”

“Werkgevers vinden het niet alleen moeilijker om absoluut toptalent te vinden, maar ook moeten er in beroepen zoals koks, chauffeurs en magazijniers moeten tekorten worden vastgesteld,” aldus nog Kevin Green. Hij voegt eraan toe dat de vraag naar arbeidskrachten in mei het hoogste niveau in ongeveer twee jaar heeft bereikt. Daardoor zijn de loonstijgingen voor permanent personeel het hoogste niveau in twintig maanden tijd bereikt. Ook de uurlonen voor tijdelijk personeel zijn gestegen. De organisatie Open Britain - die zich oorspronkelijk tegen de brexit verzette en vervolgens aanstuurde op een hechte relatie tussen beide partijen - stelt dat de Britse overheid de gepaste maatregelen moet nemen.

“In eerste instantie moet al begonnen worden met de schrapping van de schadelijke en onbereikbare doelstellingen om de netto migratie tot een absoluut minimum te beperken,” zegt James McGroy, executive director van Open Britain.

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Vliegtuigreizigers negeren vaak beveiligingsvoorschriften

Millennials zijn het meest geneigd om de veiligheidsmaatregelen in de luchtvaart te negeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Stratos Jets bij duizend Amerikaanse vliegtuigreizigers. Daarbij werd vastgesteld dat de 20 procent van de ondervraagden erkende bewust of onbewust goederen uit de verboden lijst van de Amerikaanse Transport Security Administration (TSA) mee aan boord van een vliegtuig te hebben genomen. De groep overtreders bestond voor 19,7 procent uit millennials, gevolgd door Generation X met een score van minder dan 15 procent. Ook bij de frequent travellers was er een grotere neiging om de veiligheidsvoorschriften te negeren.

Vastgesteld werd dat voeding en vloeistoffen het vaakst gepoogd worden langs de controles te smokkelen. Meer dan één op vier respondenten erkende alcoholvrije vloeistoffen met zich meegevoerd te hebben die door de controles in beslag werden genomen. Eén op tien ondervraagden bleek tevens in het bezit te zijn geweest van voedingsproducten die op de verboden lijst stonden. Er wordt tevens opgemerkt dat ook toiletartikelen en significante hoeveelheden bij de controles geregeld moesten worden geconfisceerd. Meer dan 3 procent erkende bewust een mes of een aanverwant voorwerp aan boord te hebben gesmokkeld.

Tevens bleek 3,7 procent van de mannelijke respondenten gewag te maken van drugs. Bij vrouwen valt dat cijfer terug tot 2,2 procent. Anderzijds bleek dat bij minder dan 1 procent van de ondervraagden vuurwapens, munitie of explosieven in beslag waren genomen. De onderzoekers stelden verder dat reizigers soms de meest bizarre voorwerpen mee aan boord van het vliegtuig proberen te smokkelen. Agenten van de Transport Security Administration maken daarbij gewag van onder meer exotische wapens of zelfs levende dieren. Mannen en vrouwen bleken even vaak geneigd zijn de regels te overtreden. Het onderwijsniveau zorgde evenmin voor een onderscheid.

Wel kon worden vastgesteld dat vrouwen vaker onbewust de regels overtraden dan mannen.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |