11-08-17

Online transacties hebben nood aan virtuele handdruk

Om het vertrouwen in online transacties te herstellen, moeten retailers een virtuele handdruk creëren. Dat is de boodschap van het boek 'The New Handshake' van de Amerikaanse auteurs Amy Schmitz en Colin Rule. In het boek wordt voorgesteld bij een dispuut over online transacties gebruik te maken van een proces met specifieke principes, dat onafhankelijk van de traditionele rechtbanken zou kunnen werken, wat consumenten en bedrijven een belangrijke besparing aan tijd en geld zou kunnen opleveren, terwijl de rechtbanken gespaard zouden blijven van een toestroom aan claims rond kleinere online onenigheden.

Lees Verder

 

17:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale netwerken zorgen voor een goed gevoel

Het is voor de consument moeilijk om met het gebruik van sociale netwerken te stoppen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het medium de gebruiker een goed gevoel bezorgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat zelfs een korte blootstelling aan een beeld van een sociaal netwerk - zoals een logo of een screenshot - bij frequente gebruikers een aangename reactie kan genereren, waardoor een stimulans wordt gegeven om de activiteit verder te zetten.

Lees Verder

 

16:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Leeftijdskloof hindert economische veerkracht huwelijk

Met een jongere partner krijgt de tevredenheid over het huwelijk een hogere score. Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Wanneer er echter sprake is van een groot leeftijdsverschil, valt die tevredenheid met verloop van tijd gevoelig terug. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, die duizenden Australische gezinnen gedurende een periode van dertien jaar hebben gevolgd. De resultaten van het onderzoek suggereren volgens de wetenschappers dat huwelijken met grote leeftijdsverschillen minder opgewassen zijn tegen de problemen van economische problemen.

Lees Verder

 

15:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Literatuur toont toenemende individualiteit in Amerikaanse maatschappij

In de Amerikaanse literatuur wordt steeds vaker gebruik gemaakt van krachttermen. Dat fenomeen suggereert dat de Verenigde Staten geconfronteerd worden met een samenleving die steeds meer individualistisch is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Diego State University op basis van tienduizenden boeken die tussen het midden van de voorbije eeuw en het voorbije decennium werden gepubliceerd. Daarbij werd vastgesteld dat de auteurs tien jaar geleden achtentwintig keer vaker gebruik maakten van krachttermen dan in het begin van de jaren vijftig van de voorbije eeuw.

Lees Verder

 

14:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Topmedewerkers cruciaal voor productiviteit departement

Topmedewerkers, die van hun managers een kwaliteitsscore van minstens 90 procent krijgen, zijn verantwoordelijk voor gemiddeld 61 procent van het werk dat in hun departementen wordt gerealiseerd. Daarmee zijn deze toppresteerders voor het bedrijf drie keer meer waard dan de gemiddelde werknemer. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf VitalSmarts, aanbieder van leiderschapstrainingen bij nagenoeg zestienhonderd managers en werknemers. Naast de hogere productiviteit, blijken de topmedewerkers bovendien in staat om de stress bij hun managers en collega's te verlagen.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Herinnering aan thuissituatie stimuleert ecologisch gedrag hotelgast

Wanneer hotelgasten aan hun gewone leven thuis worden herinnerd, zijn ze bereid om minder snel naar nieuwe handdoeken te grijpen. Op die manier kan de ecologische voetafdruk van de hotelgasten gevoelig worden beperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van TUI Benelux in een hotel op het Canarische eiland Fuerteventura. Ook wanneer rationeel de ecologische impact ter sprake werd gebracht, bleek een grotere bereidheid tot herbruik, maar minder sterk dan bij de herinnering aan het dagelijkse leven.  Opmerkelijk was dat het gebruik van humor het ecologisch gedrag van de hotelgasten moeilijk kon stimuleren.

Lees Verder

 

12:06 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duitse taal hoopt na brexit op groter Europees belang

Na de brexit moeten in de diensten van de Europese Commissie de Duitse taal meer aan bod komen. Dat hebben de Duitse parlementsleden Johannes Singhammer, Gunther Krichbaum en Axel Schäfer aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel gevraagd. De parlementsleden hadden eerder ook al contact met de Duitse Europees commissaris Günther Oettinger om op een grotere rol van de Duitse taal op het Europese niveau aan te dringen. De Europese Commissie vertaalt alle officiële documenten in de vierentwintig talen van de Europese Unie, maar interne nota’s worden uitsluitend in het Engels, het Duits en het Frans verdeeld.

Johannes Singhammer, lid van de Christlich-Soziale Union (CSU), benadrukte dat na de scheiding met Groot-Brittannië voor de Franse en Duitse taal in Europese aangelegenheden meer ruimte zou moeten worden gecreëerd. “De Engelse taal zal ongetwijfeld ook na de brexit een dominante rol in het Europese beleid blijven vervullen, maar het lijkt zinvol om ook het gebruik van de Franse en Duitse taal op te voeren,” aldus Singhammer, die er ook op wees dat de Europese Commissie tijdens de jongste jaren gevoelig trager is geworden in de Duitse vertaling van officiële documenten van de Europese Unie.

“Het is belangrijk dat de parlementsleden met officiële vertalingen kunnen werken,” betoogde hij. “Men moet er immers rekening mee houden dat vaak bijzonder complexe onderwerpen moeten worden behandeld, waarbij elke letter van belang is.” De vertaaldiensten van de Europese Commissie hebben een aandeel van 0,3 project in het totale jaarbudget van de Europese Unie, dat ongeveer 158 miljard euro bedraagt. Op dit ogenblik heeft de Europese Commissie 114 medewerkers die documenten naar het Duits vertalen. De Engelse en Franse divisie van de vertaaldienst telt ongeveer evenveel werknemers. In totaal heeft de Europese Commissie ongeveer vijftienhonderd vertalers in dienst.

Singhammer, Krichbaum en Schäfer willen een sterker gebruik van de Duitse taal in eigen land promoten.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |