12-08-17

Ook eigen Britse arbeidsbevolking kalft verder af

Groot-Brittannië dreigt met een exodus van zijn arbeidsbevolking geconfronteerd te worden. Oorzaak daarvan zijn pensionering en emigratie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mercer. De onderzoekers stelden vast dat het voorbije jaar 134.000 Britten voor een emigratie hebben gekozen. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. Tegelijkertijd bleken ook 143.000 Britse werknemers met pensioen te zijn gegaan. Tegelijkertijd kon de immigratie worden gemeld van 147.000 werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie en 232.000 arbeidskrachten uit andere regio’s. De netto immigratie uit de Europese Unie viel echter met 248.000 eenheden terug.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Virtual reality vooral hulp bij inrichting woning

Consumenten tonen interesse de verschillende mogelijkheden die door virtuele realiteit kunnen worden aangereikt om hun shopping-ervaring te verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau LEK Consulting bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. De grootste belangstelling kon worden opgetekend voor een inzet van de technologie voor de inrichting van een fysieke ruimte, die door 79 procent van de gebruikers van virtuele realiteit werd vernoemd. Bij augmented reality loopt dat cijfer nog iets verder tot tot 80 procent. Ook kon worden vastgesteld dat 74 procent van de respondenten met een celebrity zou willen shoppen. Bij augmented reality valt dat terug tot 69 procent.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lichtvervuiling bijkomende bedreiging voor bestuiving

Kunstlicht kan een belangrijke hinderpaal vormen voor de bestuiving en daarmee de fruitproductie beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Bern. Opgemerkt wordt dat het verlies aan nachtelijke bestuiving tijdens de dag niet volledig kan worden gecompenseerd. Het probleem legt volgens de wetenschappers een bijkomende druk op de bestuiving, die al wordt bedreigd door een afname van de wereldwijde populaties bijen en andere pollinatoren. Daarbij wordt erop gewezen dat de lichtemissies tijdens de voorbije twintig jaar, vooral in residentiële gebieden, met 70 procent zijn toegenomen.

Lees Verder


13:36 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gewelddadige nieuwsvideo’s worden morele motivator

Gewelddadige nieuwsvideo’s kunnen als een morele motivator worden gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo. Het tonen van gewelddadige content en het verstrekken van meer accurate en complete weergave van ernstige feiten kan volgens de onderzoekers het publiek stimuleren om een grotere bezorgdheid te getuigen over de gebeurtenissen die hen worden gepresenteerd. Vastgesteld dat de confrontatie met de content kon worden gelinkt aan een grotere wens voor humanitaire en militaire interventies om aan geweld een einde te maken.

Lees Verder

 

12:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Grensmuur vooral bedreiging voor biodiversiteit

Een grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico zou een belangrijke bedreiging voor het natuurbestand kunnen worden. Meer dan honderd bedreigde soorten zouden in gevaar gebracht kunnen worden. Dat heeft Scott Egan, professor ecologie en evolutionaire biologie aan de Rice University, gezegd. Hij wijst er daarbij op dat een grensmuur populaties zou opsplitsen, waardoor niet alleen de reproductie wordt gehinderd, maar ook de genetische variatie in een soort wordt beperkt. Daardoor wordt volgens Egan ook de overlevingskracht van de soort, onder meer door een lagere weerstand tegen veranderingen in het milieu, aangetast.

Lees Verder

 

11:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Pornografie beïnvloedt mannelijke visie op de vrouw

De leeftijd waarop de eerste confrontatie met pornografie gebeurt, is bij de man vaak bepalend voor de houding tegenover vrouwen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Nebraska op basis van een onderzoek bij driehonderddertig Amerikaanse mannen tussen zeventien en vierenvijftig jaar.. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een blootstelling op jongere leeftijd eerder zou leiden naar een behoefte aan macht over vrouwen, terwijl een confrontatie op oudere leeftijd vooral gelinkt zou moeten worden aan een sterkere neiging tot promiscuïteit. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dat pornografie een impact heeft op visie van de man op seksuele rolpatronen.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eer en reputatie worden vaak zwaar verdedigd

Om hun eer en reputatie te beschermen zijn mensen bereid bijzonder ver te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University, de University of North Carolina en de University of Queensland. Vastgesteld werd dat in een aantal gevallen de betrokkenen zelfs de voorkeur gaf aan een gevangenisstraf of de amputatie van ledematen boven reputatieverlies. In een aantal gevallen zou zelfs de dood worden verkozen. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers een evolutionaire achtergrond. Opgemerkt wordt dat de overlevingskansen in belangrijke mate worden bepaald door een deelname aan de coöperatieve maatschappij, waarvoor reputatie en eer belangrijk zouden zijn.

Lees Verder

 

09:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |