15-08-17

Vooroordelen duwen arme demografieën naar ongezond dieet

Vooroordelen duwen lage inkomenscategorieën naar een ongezond dieet. Dat zeggen onderzoekers van het Arrell Food Institute aan de University of Guelph in Canada. De wetenschappers merken op dat in de hogere inkomenscategorieën een grotere belangstelling kan worden vastgesteld in alternatieve oplossingen voor de conventionele grootschalige voedingssystemen. Lagere inkomensgroepen hebben daarentegen volgens de onderzoekers vaak geen mogelijkheden om over te schakelen naar dit opkomende voedingssysteem, waarbij opnieuw bevestigd wordt dat arme demografieën meestal negatief worden benaderd.

Lees Verder

 

15:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Complexe factoren achter verkiezing Donald Trump

Vaak wordt opgemerkt dat Donald Trump zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten vooral te danken heeft aan volgelingen die met economische deprivatie werden geconfronteerd, maar de werkelijkheid is veel complexer. Dat zegt Tom Pettigrew, professor psychologie aan de University of California. Volgens hem kunnen vijf verschillende factoren worden onderscheiden die samen met een aantal politieke elementen tot een verkiezing van Trump hebben geleid. Pettigrew wijst daarbij op een streven naar autoritaire leiders, sociale dominantie, vooroordelen, relatieve deprivatie en groepscontacten.

Lees Verder

 

14:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kruidenier boekt met ecommerce slechts beperkte bijval

Hoewel ecommerce in de meeste zakelijke sectoren met veel bijval wordt geïmplementeerd, blijft het voor kruideniers relatief moeilijk om succesvolle online activiteiten te ontplooien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Daarbij werd vastgesteld dat slechts 9 procent van de ondervraagden minstens één keer maand online aankopen bij een kruidenier zou doen. Wanneer naar wekelijkse aankopen wordt gekeken, daalt dat cijfer zelfs tot 4 procent, terwijl 83 procent van de ondervraagden toegeeft tijdens diezelfde periode minstens één keer een fysiek bezoek aan de kruidenier te brengen.

Lees Verder

 

13:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hogere inkomens concentreren hun fysieke activiteiten

Hogere inkomenscategorieën tonen weliswaar een sterkere fysieke activiteit, maar hebben tegelijkertijd ook een grotere sedentaire levensstijl. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Texas en de Georgia State University. De onderzoekers stelden immers vast dat hogere inkomenscategorieën vooral tijdens de weekends een grotere fysieke activiteit vertonen, terwijl de rest van de week vooral een zittend bestaan wordt geleid. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat bij acties om fysieke activiteit bij de bevolking te stimuleren, ook rekening zal moeten worden gehouden met de verschillende inkomenscategorieën.

Lees Verder

 

12:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brutale restaurantklanten zorgen vaak voor grotere fooien

In restaurants kunnen brutale klanten de inkomsten van het personeel uiteindelijk opdrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Calgary in Canada. Vastgesteld werd dat klanten vaak met sympathie reageren tegenover restaurantpersoneel dat door andere consumenten onbeleefd wordt bejegend. Die sympathie wordt volgens de onderzoekers vaak in een grotere fooi en positievere evaluaties uitgedrukt. De onderzoekers stelden vast dat weliswaar slechts 11 procent van de consumenten probeert tussen te komen wanneer men getuige is van het onbeleefde gedrag van andere klanten, maar wel bleek 73 procent nadien wel sympathie tegenover het mikpunt van de aanvallen te hebben.

Lees Verder

 

11:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Roddel rond koffiemachine creëert betere werkethiek

Roddels aan de koffiemachine kunnen uiteindelijk tot een betere werkethiek leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University bij meer dan tweehonderd werknemers. Vastgesteld werd dat rond de koffiemachine onder medewerkers informatie wordt uitgewisseld over onder meer collega’s die niet aan de gestelde verwachtingen beantwoorden en onvoldoende inzet tonen. Daardoor zal volgens de onderzoekers vaak een selectie worden gemaakt, waarbij uiteindelijk zelfzuchtige collega’s door de anderen uit de interacties zullen worden uitgesloten. Dat zal volgens de onderzoekers bij de uitgesloten werknemers vaak een aanzet zijn om hun gedrag te veranderen.

Lees Verder

 

09:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Alternatieve taxiplatformen beïnvloeden ook autoverkoop

In regio’s waar alternatieve taxibedrijven zoals Uber of Lyft actief zijn, zou de verkoop van auto’s kunnen terugvallen en zouden eventueel ook minder verplaatsingen kunnen worden georganiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan, de Texas A&M University en de Columbia University over de reactie van twaalfhonderd consumenten in de Amerikaanse stad Austin op de opschorting van de diensten van de alternatieve taxibedrijven. Vastgesteld werd dat 41 procent van de respondenten op zijn persoonlijke wagen terugviel om het verdwijnen van de diensten op te vangen. Bovendien bleek 9 procent speciaal daarvoor een bijkomende auto te kopen.

Lees Verder

 

09:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |