18-08-17

Personeelsbestand vaak niet klaar voor toekomst

De meeste bedrijven beschikken niet over een personeelsbestand dat kan terugvallen op de vaardigheden die in staat zijn toekomstige behoeften in te vullen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van leiderschapsconsulent 6 Group bij een groep talentmanagers. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de ondervraagden van mening was dat hun actuele personeelsbestand over de nodige vaardigheden en capaciteiten beschikte om toekomstige noden te ondersteunen. Bovendien bleek slechts 51 procent op te werpen dat het actuele personeelsbestand de nodige vaardigheden en capaciteiten voor de invulling van de huidige noden beschikte.

Uit het onderzoek bleek nog dat de organisatie voor de ontwikkeling van intern talent een gemiddelde score van 60 procent kregen. Voor het aantrekken van extern talent werd een score van 70 procent opgetekend. “De bedrijven halen in de omgang met intern en extern talent relatief goede scores,” stippen de onderzoekers aan. “Het is dan ook opvallend dat slechts een kleine meerderheid van de talentmanagers van mening is dat het actuele personeelsbestand in staat is aan de huidige behoeften te voldoen. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat vele sectoren nog altijd met een groot personeelstekort wordt geconfronteerd en de strijd om schaars talent bijzonder scherp wordt gevoerd.”

“Het meest schokkend is echter dat minder dan één op vijf talentmanagers van mening is dat het personeelsbestand de vaardigheden heeft om op toekomstige behoeften te kunnen inspelen,” betogen de onderzoekers nog. “Men moet echter ook vaststellen dat voor vele respondenten de planning van opvolging en de talentpijplijn volgens velen uiteindelijk onder druk zou kunnen raken. Deze twee factoren vormen de cruciale pijlers om op de rekrutering op lange termijn op een positieve manier te kunnen evalueren. Nochtans is aan antwoord gemakkelijk te formuleren. Om deze problemen op te lossen, moet immers een sterke en soepele talentpijplijn worden uitgebouwd.”

“Het probleem is echter vaak dat de organisatie van een goede talentpijplijn veel tijd en een voortdurende opvolging vergt,” benadrukt James Beazley, managing director van 6 Group. “Daarvoor hebben bedrijven niet de middelen. Bovendien moet voor de planning van de opvolging vaak de hele organisatie worden hertekend om de geschikte leiders op de gepaste positie te kunnen plaatsen. Nochtans moeten bedrijven beseffen dat het aantrekken en beheer van talent een absolute noodzaak is om het toekomstig succes van de organisatie te kunnen garanderen.”

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsbestand |  Facebook |

Twitter belangrijk werkinstrument voor Latijns-Amerikaanse politici

In Latijns-Amerika maakt Twitter een integraal deel uit van de algemene sociale mediagebruik van het brede publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer. Opgemerkt wordt dat Twitter dit jaar in Latijns-Amerika 73,1 miljoen gebruikers telt. Daarmee bereikt het netwerk een penetratie van 11,7 procent in de totale populatie. Over vier jaar zou dat aantal oplopen tot 80,7 miljoen gebruikers en een penetratie van 12,4 procent. Brazilië is met 29,2 miljoen maandelijks actieve gebruikers voor Twitter de grootste Latijns-Amerikaanse markt, maar met een penetratie van 36,3 procent wordt in Mexico het meest intensief op het platform beroep gedaan.

Er wordt aan toegevoegd dat Twitter in de hele Latijns-Amerikaanse regio voor politici een essentieel werkinstrument is geworden. “Vele regeringen en diplomatieke missies in Latijns-Amerika moedigen hun medewerkers aan frequent berichten op het platform te verspreiden om daarmee kiezers te kunnen bereiken,” zeggen de onderzoekers. Daarbij wordt verwezen naar communicatie-consulent Burson-Marsteller, waar wordt opgemerkt dat Twitter in de politieke interactie oorspronkelijk slechts als een bijzaak werd bestempeld, maar inmiddels bij vele wereldleiders en regeringen over de hele wereld het speerpunt van de communicatie is geworden.

“Het publiek wendt zich steeds meer tot de newsfeeds van Twitter om op de hoogte te raken van het jongste nieuws en uitspraken,” aldus Burston-Marsteller. “Twitter is de politieke barometer geworden en is geëvolueerd tot een instrument dat wordt gebruikt om internationale relaties te analyseren en voorspellen.” Uit het onderzoek blijkt dat ook de Latijns-Amerikaanse politieke leiders op Twitter bijzonder actief zijn. Op de eerste plaats stond de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto met 6,38 miljoen volgelingen. Op de tweede plaats volgde de Colombiaanse president Juan Manuel Santos met 4,85 miljoen volgelingen. Daarna komen de presidenten Mauricio Macri van Argentinië en Nicolas Maduro van Venezuela.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, politiek |  Facebook |

Universitaire werkzoekenden weinig bekommerd om netwerkaccount

Een overgrote meerderheid van de afgestudeerde universitairen blijkt niet te geloven dat hun accounts op sociale media hun kansen op het vinden van een baan zouden kunnen hypothekeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Wingfinder, ontwikkelaar van applicaties voor werkethiek, bij universitairen die zich voor de eerste keer in hun leven op de arbeidsmarkt zouden begeven. Vastgesteld werd dat 87 procent van de ondervraagden zich niet zou kunnen inbeelden een valse sociale netwerkaccount te creëren om een positieve indruk te maken om potentiële werkgevers te behagen en hun tewerkstellingskansen te verhogen.

Bovendien stelde 70 procent van de ondervraagden ook geen enkele inspanning te overwegen om hun sociale netwerkaccounts anoniem te houden om een aantal gebeurtenissen uit hun leven voor potentiële werkgevers geheim te houden. “Nochtans vindt deze demografie de sociale media geen verwaarloosbare platformen, want een grote groep geeft aan dat een account met een substantiële groep volgelingen een positieve impact op hun professionele ambities zou kunnen hebben,” werpen de onderzoekers op. “Zakelijk onderlegde jongeren bleken bovendien van oordeel dat hun sociale netwerkstatus een traject kon zijn om een marketing-beïnvloeder te worden.”

“Een beperkt percentage gaf zelfs aan dat een grote groep volgelingen in sociale media als een vaardigheid kon worden beschouwd die aan potentiële werkgevers kon worden aangeboden,” betogen de onderzoekers. Verder wordt opgemerkt dat deze jonge werkzoekenden zich heel goed bewust zijn dat hun activiteiten in sociale media heel gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd. Bovendien bleken de respondenten volgens Wingfinder bijzonder goed te weten dat ze erover dienen te waken dat de sociale content die ze produceren en verspreiden, geen probleem zouden mogen vormen wanneer een potentiële werkgever zou beslissen hun account te bekijken.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, werkzoekenden |  Facebook |

Privacy in sociale media is voor ouderen problematisch

Oudere volwassenen worden naar Facebook getrokken omdat ze er beelden en berichten van familie en vrienden kunnen vrienden, maar maken zich anderzijds bezorgd over de personen die hun eigen content zouden kunnen bekijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de National University of Singapore bij nagenoeg vijftig computergebruikers tussen vijfenzestig en vijfennegentig jaar. Om ook bij oudere bevolkingsgroepen bijval te kunnen genieten, zouden de ontwikkelaars van Facebook volgens de onderzoekers dan ook inspanningen moeten doen om aan potentiële gebruikers geschikte privacy-voorwaarden aan te bieden.

“Oudere gebruikers zeggen Facebook vooral te gebruiken om met anderen in contact te blijven, berichten van familie en vrienden te lezen en foto’s delen,” benadrukt onderzoeksleider Shyam Sundar, professor communicatie aan de Pennsylvania State University. “Andere ondervraagden wezen echter naar privacy en de banaliteit van een aantal boodschappen als een reden om het sociale netwerk links te laten liggen. Vooral privacy wordt als een probleem ervaren. Daarbij wordt er niet gevreesd teveel informatie vrij te geven, maar wel wordt opgemerkt dat er op de sociale netwerken teveel individuen rondzwerven die uit zijn om de geplaatste informatie. Men heeft het gevoel geen controle over zijn informatie meer te hebben.”

“Om oudere gebruikers te kunnen aantrekken, moet een duidelijk mogelijkheid op privacy-controle worden aangereikt,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij moet ook voor een sterke zichtbaarheid worden gezorgd. Anderzijds moet ook worden vastgesteld dat de trivialiteit van de content voor de oudere gebruikers vaak een probleem vormt. Een groot gedeelte van deze groep is van mening dat een groot deel van de inhoud van de boodschappen op Facebook eigenlijk geen verdere communicatie of aandacht waard is.” Wel merken de onderzoekers op dat Facebook vaak als een brug tussen verschillende generaties fungeert.

“Oudere gebruikers worden vaak door jongere familieleden aangezet een account aan te maken, zodat een onderlinge communicatie mogelijk zouden worden,” wordt er opgemerkt. “Op die manier kunnen sociale netwerken daadwerkelijke een platform worden voor intergenerationele communicatie.” Er wordt nog aan toegevoegd dat vijfenvijftigplussers weliswaar sociale media slechts langzaam hebben geadopteerd, maar inmiddels één van de snelstgroeiende gebruikersgroepen in de sector zijn geworden. Senioren vormen volgens het rapport dan ook een interessante groeimarkt voor de sociale netwerkbedrijven.

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, senioren |  Facebook |

Singapore heeft sterkste digitale overheid ter wereld

Singapore heeft de meest digitaal onderlegde overheid ter wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de International Academy of CIO en het Institute of e-Government aan de Waseda University in Japan. Singapore, dat voor het derde jaar op rij tot laureaat werd uitgeroepen, wordt in de ranglijst gevolgd door Denemarken, de Verenigde Staten, Japan, Estland, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Groot-Brittannië en Taiwan. Onder meer wordt erop gewezen dat de hoge mobiele penetratie in Singapore aan de regering van de Aziatische stadstaat heeft toegelaten gemakkelijk mobiele diensten aan te bieden aan al zijn burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

“Singapore is van de ontwikkelde landen die informatica en communicatie met succes in het veld van de digitale overheid hebben toegepast, waarbij een bijzondere focus kon worden opgemerkt in het gebruik van smartphones,” wordt in het rapport benadrukt. “Momenteel biedt de regering van Singapore al meer dan driehonderd mobiele services aan die aan de burgers toelaat met hun smartphone van openbare diensten gebruik te maken.” Er wordt aan toegevoegd dat Singapore onder meer goede scores laat optekenen op het gebied van online infrastructuur en services, maar ook met het online engagement van de burger, cybersecurity, datasharing tussen overheidsagentschappen en de adoptie van nieuwe technologieën.

Tevens wordt opgemerkt dat Singapore met zijn digitale overheid een grote voorsprong heeft uitgebouwd tegenover andere Aziatische landen. België eindigt op een 22ste plaats. Het land moet echter andere Europese naties zoals Oostenrijk, Zweden, IJsland, Duitsland, Noorwegen, Nederland, Finland, Frankrijk en Ierland laten voorgaan. De onderzoekers bekeken de prestaties van de digitale overheid in vijfenzestig landen. Helemaal onderaan eindigde Fiji, voorafgegaan door Costa Rica, Nigeria, Egypte en Kenia. De onderzoekers keken ook naar het gebruik van artificiële intelligentie, internet-of-things en cloud computing, maar stelden vast dat slechts in enkele landen - zoals Denemarken of de Verenigde Staten - op deze toepassingen beroep wordt gedaan.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-government |  Facebook |

Hangzhou heeft eerst online rechtbank ter wereld

In China is het Hangzhou Court of the Internet van start gegaan. De instelling zal zich toeleggen op burgerlijke procedures rond online geschillen. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. Er wordt aan toegevoegd dat China met het project een wereldprimeur heeft gevestigd. Opgemerkt wordt dat online activiteiten tot een brede reeks nieuwe geschillen hebben geleid waarvoor de betrokken partijen bij de bevoegde autoriteiten een beslissing vragen. Onder meer wordt gewag gemaakt van onenigheid rond auteursrechten, aankopen, contracten, leningen en laster. Indien die dossiers de normale juridische procedures zouden volgen, zouden de traditionele rechtbanken op een zware overbelasting moeten rekenen.

Het Hangzhou Court of the Internet zal in de regio juridische bevoegdheid krijgen over een aantal aspecten van activiteiten op het internet en de ecommerce. “Er zal gebruik gemaakt worden van een online platform dat de betrokkenen en het publiek zal toelaten dossiers in te dienen en rechtszaken bij te wonen,” wordt er opgemerkt. Opgemerkt dat de keuze voor Hangzhou niet toevallig is gebeurd. De stad heeft immers een bijzondr bloeiende online economie en is de thuishaven van veel internetbedrijven, waaronder ook een wereldspeler zoals Alibaba. De voorbije jaren hebben de rechtbanken van Hangzhou dan ook steeds meer dossiers over online problemen moeten behandelen.

Daarom werd beslist om een eigen online juridisch rechtsplatform op te zetten. In juni dit jaar sprak de rechtbank van Hangzhou nog een opmerkelijk vonnis uit, waarbij een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden werd uitgesproken tegen een individu dat op het ecommerce-platform Taobao van Alibaba een activiteit met valse besprekingen had opgestart. De betrokkene stelde zijn site op Taobao ter beschikking van online handelaars die tegen betaling van een commissie valse besprekingen van fictieve consumenten konden plaatsen. Op die manier werden volgens de rechtbank echte consumenten misleid. De betrokkene moet eveneens een boete van 920.000 yuan betalen.

Sindsdien zijn nog andere daders voor dezelfde praktijken, die als brushing worden getypeerd, voor de rechtbank van Hangzhou gedaagd.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hangzhou, rechtbank, internet |  Facebook |

Schotland heeft primeur met drijvend offshore windpark

De Noorse energiegroep Statoil heeft met zijn project Hywind in de Noordzee, ongeveer 25 kilometer buiten de noordoostelijke kust van Schotland, vijf drijvende windturbines geïnstalleerd. Het turbinepark vormt onderdeel van een uniek pilootproject dat op één van de belangrijkste problemen van de opwekking van windenergie een antwoord moet bieden. Hywind, waaraan vijftien jaar werd gemaakt, doet beroep op nieuwe technologieën die het mogelijk maken om offshore turbines in diepere wateren te plaatsen dan met de traditionele installaties mogelijk zou kunnen zijn. De turbines van Hywind werden geplaatst in water met dieptes tot 130 meter, terwijl vaste installaties een maximum diepte van 50 meter tolereren.

Hywind betekent volgens Statoil een absolute wereldprimeur. De drijvende turbines, die 175 meter hoog zijn en 11.500 ton wegen, zouden zelfs in water met dieptes tot 700 meter kunnen worden gebruikt. Hywind produceert voldoende energie om 20.000 woningen van elektriciteit te voorzien. Gehoopt wordt begin oktober met de productie te kunnen starten. Omdat de drijvende turbines verder op zee kunnen worden geplaatst dan de vaste installaties, kunnen ze dankzij hogere en meer constante windsnelheden ook meer energie opleveren. De wieken van de turbines worden, met behulp van speciale software, ingezet om de installaties rechtop te houden. De wieken passen zich daarbij aan de richting en de kracht van de wind aan.

De realisatie van Hywind vergde een investering van meer dan 200 miljoen euro. Dat bedrag werd door de Britse belastingbetaler, dankzij Renewable Obligation Certificates van de Britse regering, betaald. Leif Delp, projectleider van Hywind, geeft toe dat de fabricage van de drijvende offshore turbines bijzonder duur is, maar werpt op te verwachten dat de productiekosten in de toekomst gevoelig zullen dalen, zoals ook met de vaste installaties het geval is geweest. Hij wijst er daarbij op dat de kostprijs van offshore windparken de voorbije vijf jaar al met 32 procent is gedaald. Ook de drijvende offshore technologie kan volgens hem ooit zonder subsidies worden toegepast. Daarvoor is echter voldoende schaalgrootte nodig.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, statoil, hywind |  Facebook |