18-08-17

Personeelsbestand vaak niet klaar voor toekomst

De meeste bedrijven beschikken niet over een personeelsbestand dat kan terugvallen op de vaardigheden die in staat zijn toekomstige behoeften in te vullen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van leiderschapsconsulent 6 Group bij een groep talentmanagers. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de ondervraagden van mening was dat hun actuele personeelsbestand over de nodige vaardigheden en capaciteiten beschikte om toekomstige noden te ondersteunen. Bovendien bleek slechts 51 procent op te werpen dat het actuele personeelsbestand de nodige vaardigheden en capaciteiten voor de invulling van de huidige noden beschikte.

Uit het onderzoek bleek nog dat de organisatie voor de ontwikkeling van intern talent een gemiddelde score van 60 procent kregen. Voor het aantrekken van extern talent werd een score van 70 procent opgetekend. “De bedrijven halen in de omgang met intern en extern talent relatief goede scores,” stippen de onderzoekers aan. “Het is dan ook opvallend dat slechts een kleine meerderheid van de talentmanagers van mening is dat het actuele personeelsbestand in staat is aan de huidige behoeften te voldoen. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat vele sectoren nog altijd met een groot personeelstekort wordt geconfronteerd en de strijd om schaars talent bijzonder scherp wordt gevoerd.”

“Het meest schokkend is echter dat minder dan één op vijf talentmanagers van mening is dat het personeelsbestand de vaardigheden heeft om op toekomstige behoeften te kunnen inspelen,” betogen de onderzoekers nog. “Men moet echter ook vaststellen dat voor vele respondenten de planning van opvolging en de talentpijplijn volgens velen uiteindelijk onder druk zou kunnen raken. Deze twee factoren vormen de cruciale pijlers om op de rekrutering op lange termijn op een positieve manier te kunnen evalueren. Nochtans is aan antwoord gemakkelijk te formuleren. Om deze problemen op te lossen, moet immers een sterke en soepele talentpijplijn worden uitgebouwd.”

“Het probleem is echter vaak dat de organisatie van een goede talentpijplijn veel tijd en een voortdurende opvolging vergt,” benadrukt James Beazley, managing director van 6 Group. “Daarvoor hebben bedrijven niet de middelen. Bovendien moet voor de planning van de opvolging vaak de hele organisatie worden hertekend om de geschikte leiders op de gepaste positie te kunnen plaatsen. Nochtans moeten bedrijven beseffen dat het aantrekken en beheer van talent een absolute noodzaak is om het toekomstig succes van de organisatie te kunnen garanderen.”

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsbestand |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.