21-08-17

Dans heeft veel meer aspecten dan algemeen aangenomen

Dans heeft veel meer aspecten dan algemeen wordt aangenomen. Dat blijkt uit een studie van een onderzoekers aan de University of London, de University of California en de University of the Balearic Islands in Spain. De onderzoekers merken op dat dans in het algemeen in verband wordt gebracht met ethische expressies en verleidingskunst, maar in werkelijkheid een veel grotere impact heeft op de mentale en fysieke gezondheid. Daarbij wordt gewezen op onder meer een ondersteuning van de communicatieve vaardigheden en het concentratievermogen en een versterking van de sociale cohesie.

“De dans is niet louter een aangename bezigheid,” betoogt onderzoeksleider Julia Christensen, professor psychologie aan de University of London. “De esthetische expressie en verleidingskunst vormen in realiteit slechts de kers op de taart van een brede waaier voordelen die aan de dans kunnen worden toegewezen. Tijdens het dansen gebeuren er in het lichaam belangrijke biologische processen. De diepere neurobiologische effecten - zoals de focus van lichaam en geest en de communicatie van gedachten en gevoelens - van de dans, kunnen verklaren waarom het fenomeen wereldwijd in alle culturen en de hele geschiedenis kan worden geregistreerd.”

De onderzoekers wijzen erop dat de dans een aantal belangrijke functies draagt. “In eerste instantie moet worden gewezen op de focus die het lichaam en de geest tijdens de uitvoering van de dans moeten tonen,” aldus professor Christensen. “Tevens vormt de dans een sterke basis voor emotionele ervaringen, waarbij ook beelden aan bod komen. Tevens moet worden beseft dat dans een vorm van communicatie is, terwijl het individu zich tegelijkertijd traint in het beheer van de eigen emotionele expressies. Tenslotte is dans ook een vorm van sociale cohesie, waarbij binnen een sociale groep de band kan worden versterkt en sociale problemen rond agressie of verlangens kunnen worden aangepakt.”

Er wordt aan toegevoegd dat elk van deze functies belangrijke lichamelijke processen kunnen oproepen die kunnen bijdragen tot de biopsychologische en neurocognitieve gezondheid van de dansers en hun publiek. “Velen halen uit de dans een esthetisch plezier,” verduidelijkt Julia Christensen. “Dans heeft echter ook diepere neurobiologische effecten. De dans is niet louter gekoppeld aan verleiding, maar wordt gebruikt als een regulator voor de processen die de mentale en fysieke gezondheid ondersteunen. Esthetiek en verleiding vormen door hun aangename aspecten elementen die het gebruik van de dans moeten stimuleren.”

“Dans is goed voor de mens, wat verklaart dat de activiteit in alle tijden en culturen kan worden opgemerkt,” beklemtoont Julia Christensen.

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dans |  Facebook |

Multinationals hebben vaak weinig inzicht in Afrikaanse consument

Een groot aantal multinationals hebben al moeten vaststellen dat hun omzetten en winsten in de Sub-Sahara onder de verwachtingen zijn gebleven, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan overdreven verwachtingen. Dat zegt Anna Rosenberg, directeur Afrikaanse markten bij consulent Frontier Strategy Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijven de patronen achter de koopkracht van de Afrikaanse consument hebben onderschat, terwijl ook de impact van een aantal lokale factoren zouden zijn onderschat en onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de evoluties die de consumentenklasse in de regio heeft doorgemaakt.

“Door overdreven aandacht te besteden aan grote economische indicatoren zoals het bruto binnenlandse product en demografische data, werd ondere meer voorbij gegaan aan de uitzonderlijke inkomensverschillen die in vele Afrikaanse landen worden geregistreerd en waar men vaak een kleine elite met een extreem bestedingsbudget van een grote populatie armen met een uiterst beperkte koopkracht moet onderscheiden,” benadrukt Anna Rosenberg. “Daarom kan beter worden gekeken naar de Consumer Class Conditions Index (CCCI), waar gekeken wordt op welke manier rijkdom door de verschillende onderdelen van de maatschappij stroomt.”

Frontier Strategy Group merkt bovendien op dat meer dan de helft van de Afrikaanse volwassenen een inkomen heeft uit informele activiteiten, die niet in de officiële statistieken kunnen worden opgenomen. “Deze informele salarissen betekenen weliswaar de dat de bestedingskracht van de bevolking in realiteit wellicht hoger ligt dan door officiële statistieken worden gesuggereerd, maar anderzijds wordt het veel moeilijker om de verschuivingen in de vraag van de consumenten te voorspellen,” aldus nog Rosenberg, die verder opmerkt dat de Afrikaanse consumptie onterecht in verband wordt gebracht met een streven naar status en een imitatie van de westerse klantengroepen.

“De Afrikaanse consument is veel minder geïnteresseerd in luxemerken,” betoogt de consulenten. “Duurzaamheid wordt bij duurdere aankopen belangrijker geacht dan glitter. Bovendien kan weliswaar worden vastgesteld dat de Afrikaanse consument meer gewend raakt aan diverse westerse producten, maar toch blijft traditie een belangrijke rol vervullen. Dat kan zich onder meer manifesteren in een voorkeur voor open markten boven shoppingcenters. Bovendien bieden stadsbewoners met hun inkomen vaak steun aan verwanten in landelijke regio’s, die daardoor dikwijls meer bestedingskracht hebben dan algemeen wordt aangenomen.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multinational, afrika, consument |  Facebook |

Bijna helft werknemers vindt vergaderingen stresserend

Vergaderingen vormen voor vele werknemers een stresserend agendapunt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Direct Blinds bij ongeveer vijfentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de ondervraagden erkennen door vergaderingen gestresseerd te raken. Het probleem blijkt voor de millennials het zwaarst, want in die leeftijdsgroep - tussen achttien en vierendertig jaar - loopt het stressniveau op tot 52 procent. Er wordt vooral gevreesd om in het openbaar belachelijk gemaakt te worden, door de prestaties van collega’s overvleugeld te worden of door het management ontslagen te worden.

Uit het onderzoek bleek dat 26 procent van de Britse werknemers gemiddeld veertig minuten tijd moeten besteden aan een vergadering. Deze vergaderingen vergen volgens de onderzoekers aan de bedrijven per werknemer jaarlijks een loonkost van 4.300 pond. Er wordt aan toegevoegd dat 69 procent van de werknemers minstens één vergadering per dag op de agenda hebben staan. Opmerkelijk is dat het design van het moderne kantoor een bijdrage tot de hogere stressniveaus blijkt te hebben. Bij de ondervraagden gaf immers 27 procent toe dat het open kantoorlandschap en de glazen wanden van vergaderruimtes als een bijkomend element van stress werden ervaren.

De onderzoekers wijzen erop dat de stress bij vele werknemers niet alleen wordt geregistreerd in de aanloop naar een vergadering, maar daarentegen de hele werkdag wordt gevoeld. Niet zelden wordt die stress ook na de werkdag mee naar huis genomen. Direct Blinds, fabrikant van rolluiken en andere schermen, wees er nog op dat werknemers vaak bijzonder drastische maatregelen nemen om de vergaderstress op te vangen. Een meerderheid probeert aan de vergaderingen te ontsnappen door ziekteverlof op te nemen, maar anderen blijken een vlucht te zoeken in een grotere consumptie van alcohol en tabak. Nog anderen zorgen ervoor lichtkleurige kleding te dragen, zodat transpiratie ongemerkt blijft.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergadering, stress |  Facebook |

Nagenoeg alle retailers investeren meer in mobiele marketing

Merken en handelaars spitsen zich bij marketing steeds meer toe op mobiele strategieën. Dat blijkt uit een rapport van consument RetailMeNot bij een tweehonderdtal marketeers. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 92 procent van de ondervraagden erkende zijn bestedingen in mobiele campagnes dit jaar te zullen uitbreiden. Door 89 procent werd tevens gewag gemaakt van bijkomende investeringen in sociale media. Anderzijds diende volgens 54 procent te worden vastgesteld dat de technologieën in mobiele marketing zo snel verlopen dat hun onderneming die evoluties onmogelijk kan bijhouden.

“De impact van mobiele marketing op de koopbeslissing van de consument,” betoogt Marissa Tarleton, marketing-directeur bij RetailMeNot. “Dat geldt voor alle kanalen. Die impact wordt immers niet alleen in mobiele transacties ervaren, maar kan ook worden opgemerkt in de winkelverkopen en de online activiteiten. Bovendien moet een duidelijk inzicht worden verworven in de concrete impact die mobiele marketing op de verkoop heeft. Aangezien nog altijd 90 procent van de retailverkopen in de fysieke winkel gebeuren, moet worden vastgesteld dat mobiele activiteiten een belangrijke impact hebben op de overstap van online naar offline activiteiten.”

Er wordt aan toegevoegd dat vele retailers voor hun mobiele activiteiten op een gespecialiseerde partner beroep doen. “Daar is een goede reden voor,” zeggen de onderzoekers nog. “Meer dan 80 procent van de retailers die gebruik hebben gemaakt van de platformen van partners om mobiele promoties te presenteren, stelden een meer dan gemiddelde return-on-investment te hebben kunnen optekenen, tegenover 66 procent vorig jaar.” Een belangrijke uitdaging blijft echter mogelijkheid om mobiele en offline ervaringen op elkaar af te stemmen. Vastgesteld werd dat 25 procent van de retailers toegeeft met deze activiteiten problemen te ervaren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, marketing |  Facebook |

Bier groter Brits exportproduct dan chocolade

Beer is het derde belangrijkste exportproduct van de Britse voedingsindustrie geworden. Daardoor is chocolade naar de vierde plaats teruggedrongen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Food and Drink Federation over de uitvoercijfers tijdens de eerste zes maanden van dit jaar. Het succes van de Britse bierexporten kan volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de uitvoer naar Zuid-Korea, waar een groei met 77 procent kon worden gemeld. In totaal heeft de Britse voedingssector tijdens de eerste helft van dit jaar voor 10,2 miljard pond producten uitgevoerd. Dat betekende een stijging met 8,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Daarmee wordt volgens het rapport ook het beste eerste halfjaar uit de exportgeschiedenis van de Britse voedingsindustrie opgetekend. Het belangrijkste exportproduct van de sector blijft whisky, waar een groei met 3,7 procent tot bijna 1,82 miljard pond kon worden gemeld. Op de tweede plaats staat zalm, waar een stijging met 53,7 procent tot 407,9 miljoen pond werd geregistreerd. Bier kende een groei met 18,4 procent tot tot 313,3 miljoen pond. De export van chocolade steeg met 2,9 procent tot 298,7 miljoen pond, gevolgd door kaas, waar een groei met 25,7 procent tot 291,8 miljoen dollar werd opgetekend. De top tien bestaat verder uit wijn, gin, rundvlees, varkensvlees en frisdranken.

Terwijl whisky en bier in volumes een daling van respectievelijk 1 procent en 2,2 procent dienden te boeken, kon bij gin en wijn daarentegen een stijging met respectievelijk 1,9 procent en 15,4 procent worden gemeld. De cijfers tonen volgens Miles Beale, chief executive van de Britse Wine and Spirit Trade Association (WSTA), dat de wijnexport een belangrijke meerwaarde voor de Britse economie heeft. Voorspeld wordt dat wijn op termijn - indien de huidige trends worden verder gezet - een belangrijker exportproduct kan worden dan chocolade. De sector zegt dan ook dat door de Britse overheid dringend duidelijkheid over de gevolgen van de brexit moet worden gecreëerd.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Genderrollen zijn vooral cultureel geboetseerd

Vrouwelijke of mannelijke karaktereigenschappen zijn niet noodzakelijk exclusief genetisch bepaald, maar kunnen ook door de omgeving worden gevormd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, de University of Melbourne en de Tel-Aviv University. De conclusies van de studie geven volgens de onderzoekers dan ook aan dat een voldoende verandering van de culturele parameters ook in gender-gerelateerde patronen belangrijke verschuivingen kan veroorzaken. Er wordt aan toegevoegd dat er, in tegenstelling tot eerdere suggesties, geen gewag van mannelijke en vrouwelijke hersenen kan worden gemaakt.

“Het genderspecifieke gedrag hoeft niet alleen afhankelijk te zijn van genetische factoren,” zegt onderzoeksleider John Dupré, professor filosofie aan de University of Exeter. “Ook de menselijke omgeving en culturele factoren kunnen de overerving van bepaalde eigenschappen naar de volgende generaties beïnvloeden.” De conclusies gaan volgens de onderzoekers in tegen algemeen aanvaarde theorieën, waarin wordt gesuggereerd dat de evolutie van een aantal mannelijke en vrouwelijke gedragingen genetisch zijn bepaald. Onder meer wordt gewezen naar theorieën over een grotere promiscuïteit bij mannen dan bij vrouwen, de vrouwelijke voorkeur voor huishoudelijk werk of kinderzorg en de grotere agressiviteit bij mannen.

“Er kan worden gesuggereerd dat deze verschillen - indien ze al bestaan - wellicht door omgevingsfactoren en cultuur over de generaties vorm hebben gekregen,” stippen de onderzoekers aan. Gesteld wordt daarbij dat interacties tussen de genetische en hormonale componenten van het gender deze variabiliteit tussen individuen kan verklaren, maar omgevingsfactoren zouden daarbij de stabiele condities scheppen die nodig zijn om de reproductie van de eigenschappen in elke generatie. Genetische erfelijkheid blijft volgens de onderzoekers een belangrijk aspect van het gedrag, maar stabiele omgevingsfactoren zouden moeten beletten dat alternatieven kunnen worden ontwikkeld.

“Er kan worden verondersteld dat mannelijke en vrouwelijke rollen door de cultuur zijn gestimuleerd,” zeggen de onderzoekers nog. “Het gigantische menselijke leervermogen zorgt ervoor dat deze informatie aan de volgende generaties wordt doorgegeven.”

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Straatverlichting heeft weinig impact op criminaliteit

Een hogere concentratie van straatlichten is geen garantie op een verlaagde criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University naar de impact van de straatverlichting op het probleem van niet-gewelddadige misdrijven in de Amerikaanse stad Houston. Opgemerkt werd dat er tussen stadswijken met hogere en lagere concentraties straatverlichting geen noemenswaardige verschillen in niet-gewelddadige criminaliteit kon worden vastgesteld. Integendeel diende in wijken met een grotere dichtheid aan straatverlichting een stijging met 60 procent tegenover buurten met een beperkte aanwezigheid van openbare verplichtingspunten worden vastgesteld.

De onderzoekers berekenden dat een stad zoals Houston in totaal ongeveer 173.000 straatlampen telt. De dichtheid van het verlichtingsnet kan echter grote variaties tonen. Gemiddeld telt één mijl openbare weg vijftien verlichtingspunten, maar op sommige locaties loopt dat op tot zevenenveertig lichtbronnen over eenzelfde afstand. Andere wijken telden minder dan één lichtpunt per mijl openbare weg. “Wanneer echter gekeken wordt naar de criminaliteitscijfers twee jaar geleden kan er tussen de dichtheid van lichtpunten en niet-gewelddadige misdrijven geen verband worden gemeld,” betoogt onderzoeksleider Julia Schedler, stedenbouwkundige aan de Rice University.

“Overal in de stad, ongeacht de opgetekende concentraties lichtpunten, worden misdrijven geregistreerd,” aldus nog Julia Schedler. “Daarbij kan tussen de criminaliteit en de verlichting echter geen relatie worden vastgesteld. In buurten met twee lichten per honderd voet werden zelfs meer misdrijven geteld dan wijken die over diezelfde afstand slechts één lichtpunt telden. Er kon anderzijds ook geen relatie worden vastgesteld tussen verlichting en gewelddadige criminaliteit. Het lijkt dus een misrekening dat meer verlichting automatisch tot een veiliger omgeving zal leiden. Dit wil niet zeggen dat verlichting niet kan helpen, maar blijken op zichzelf geen instrument om criminaliteit op te lossen.”

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |