22-08-17

AB InBev grootste Noord-Amerikaanse muzieksponsor

Dit jaar zal in Noord-Amerika een bedrag van 1,54 miljard dollar worden besteed aan muzieksponsoring. Dat betekent een stijging met 4,8 procent tegenover vorig jaar, toen ook al een record werd opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van consulent IEG Research. Opgemerkt wordt dat de sponsoring van muziektoernees, festivals en evenementen een grotere groei laten optekenen dan de totale Noord-Amerikaanse sponsoringmarkt, waar een stijging met 4,1 procent zou worden opgetekend. Ook de bestedingen aan entertainment kennen slechts een stijging met 3,9 procent. Wel wordt opgemerkt dat de bestedingen aan muziek vorig jaar nog een groei met 5,6 procent lieten optekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat Anheuser-Busch InBev de grootste sponsor van de Amerikaanse muzieksector blijft. Daarbij bleek dat 51 procent van de Noord-Amerikaanse festivals als biersponsor voor AB InBev kozen, tegenover 28 procent vorig jaar. Opmerkelijk is dat drankengroep Pepsi van de tweede plaats wordt verdrongen door Uber, dat een score van 21 procent liet optekenen, tegenover 8 procent vorig jaar. Pepsi valt met een score van 16 procent terug tot een zesde plaats en moet ook nog Brown-Forman (Jack Daniel’s en El Jimador), Fifth Generation (Tito’s Handmade Vodka) en MillerCoors laten voorgaan. De top twaalf bestaat verder uit Heineken, Coca-Cola, Diageo, E&J Gallo Winery, Deep Eddy Vodka en Monster Energy.

Producenten van wijnen en sterke dranken blijven de meest actieve categorie in de muzieksponsoring. Opgemerkt wordt dat deze sector 5,3 keer meer geneigd is in muzieksponsoring te investeren dan het gemiddelde van de andere industrieën. Vorig jaar scoorden de wijnen en sterke dranken echter nog 7,4 keer beter dan de rest van de economie. Op de tweede plaats staan dit jaar de bierproducenten, die vier keer vaker in sponsoring investeren, gevolgd door retail (3,5), voeding (3,1), niet-alcoholische dranken (2,9), media en uitgeverijen (2,9), banken (1,6), automotive (1,5), hotels en resorts (1,5) en technologie (1,4).

Lees Verder

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, sponsoring, ab inbev |  Facebook |

Extremere politici genieten op Facebook grootste populariteit

Op het sociale netwerk Facebook genieten ideologisch extreme politici de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Institute. Opgemerkt dat Amerikaanse volksvertegenwoordigers uit het midden van het ideologische spectrum een gemiddelde van 9.017 volgelingen hebben, tegenover een gemiddelde van 14.361 sympathisanten voor hun meest extreme collega’s. Ook in de Senaat hadden gematigde politici gemiddeld 32.626 volgelingen, maar liep dat voor hun meest extreme collega’s op tot 78.360 sympathisanten. De populariteit van extremere politici moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan hun grotere activiteit.

“Het is niet helemaal duidelijk waarom meer extreme politici erin lukken meer volgelingen aan te trekken, maar algemeen kan worden opgemerkt dat deze figuren sneller geneigd zijn content te delen en zijn eigen mening over onderwerpen en problemen naar voor te brengen,” benadrukken de onderzoekers Adam Hughes en Onyi Lam. “Er is eerder al aangetoond dat dit gedrag op Facebook aanleiding geeft tot een sterker engagement. Ook moet worden gewezen op een mogelijke impact van de media, die een grotere aandacht besteden aan politici met meer uitgesproken meningen. In ieder geval kan de ideologische overtuiging van een kandidaat een belangrijke aanwijzing bieden voor zijn populariteit op Facebook.”

Bij de volksvertegenwoordigers wordt de lijst aangevoerd door de republikein Trey Gowdy, die op meer dan 1,3 miljoen volgelingen kan rekenen. Daarna volgen de democraten Luis Gutierrez en Nancy Pelosi met elk meer dan 500.000 volgelingen. Bij de senatoren kan Bernie Sanders, die als onafhankelijke zetelt, op het meest aantal volgelingen rekenen, gevolgd door de democrate Elizabeth Warren en de republikein Rand Paul. Er wordt wel opgemerkt dat democratische politici gemiddeld een groter aantal volgelingen hebben dan hun republikeinse collega’s. Dat heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met de aard van de activiteit op Facebook.

“Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat vooral vooruitstrevende democratische kiezers het sociale netwerk gebruiken om op de hoogte te blijven van de politieke actualiteit,” wordt er opgemerkt.

Lees Verder

 

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, politiek |  Facebook |

Succes wearables vooral gedragen door gezondheid

Over vijf jaar zullen wereldwijd 430 miljoen wearables worden verscheept. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Tractica. Opgemerkt wordt dat vooral gezondheidsapplicaties voor smartwatches, fitness-trackers en body-sensoren de volgende groeifase van de wearables-markt zullen dragen. Het voorbije jaar werden 118 miljoen wearables verkocht. Er mag de volgende periode volgens Tractica dan ook met een gemiddelde groei van 24,1 procent per jaar worden gerekend. Er wordt aan toegevoegd dat smartwatches op dat ogenblik het belangrijkste segment van de markt zullen vertegenwoordigen, van dichtbij gevolgd door fitness-trackers en body-sensoren.

“De markt van de wearables blijft grote aandacht - zowel positief als negatief - trekken,” merken de onderzoekers op. “Fitness-trackers en smartwatches blijven de boegbeelden van de markt en zullen ook in de toekomst een groei blijven kennen, hoewel daarbij met een trager tempo dan in het verleden rekening dient te worden gehouden. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat andere marktdivisies, zoals body-sensoren, op een sterke groei mogen rekenen, vooral door toepassingen in gezondheids-applicaties, die in het algemeen als de sterkste groeipijler van de totale wearables-markt kan worden bestempeld.”

De onderzoekers merken op dat ook een aantal kleinere marktsegmenten - zoals intelligente kleding, brillen en kopteleoons en draagbare camera’s - de volgende periode een relatief sterke groei zullen kennen. In het algemeen kan volgens Tractica echter worden gesteld dat de groei van de wearables-markt vooral zal worden gedragen door toepassingen rond gezondheid en activiteit, die onder meer moeten bijdragen om chronische aandoeningen, zoals diabetes en hartaandoeningen onder controle te helpen houden. Deze gezondheidstoepassingen - zowel in de professionele als particuliere sector - zullen volgens Tractica de sector helpen een doorbraak bij het mainstream publiek te realiseren.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

Noorse elektriciteit snel exclusief hernieuwbaar

Noorwegen heeft de hernieuwbare bronnen en politieke wil om wereldwijd het eerste land te worden dat voor zijn elektriciteitsvoorziening volledig met duurzame energie-opwekking kan werken. Dat blijkt uit een rapport van Energi Norge, de sectororganisatie van de Noorse elektriciteitsbedrijven. Olu Ulseth, topman van Energi Norge, benadrukt dat de sector de bedoeling heeft om tegen het midden van deze eeuw een volledig elektrische maatschappij te worden. Die evolutie zal volgens hem zijn gebaseerd op de verdere ontwikkeling van waterkracht en een efficiëntere samenwerking tussen de industrie en de autoriteiten.

De Noorse regering maakte recent al bekend bekend dat de verkoop van brandstofmotoren in het autoverkeer tegen het midden van volgend decennium zal worden stopgezet. Die politiek is inmiddels al gedeeltelijk door een aantal andere Europese landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, overgenomen. In Noorwegen rijden op dit ogenblik al meer dan honderdduizend elektrische wagens, maar het land wil die vloot nog gevoelig uitbreiden. Daarvoor werden een aantal aanmoedigende maatregelen uitgevaardigd, zoals een belastingvermindering voor de huur van elektrische wagens, terwijl de vloot ook gratis toegang krijgt tot busstroken, tolwegen en ferry’s.

Elektrische wagens vertegenwoodigden twee jaar geleden 22 procent van de totale Noorse autovloot. Verwacht wordt dat dit aandeel tegen eind volgend jaar zal zijn opgelopen tot 30 procent. Energi Norge waarschuwt wel dat de omzet van de autovloot een belangrijke inspanning zal vragen van de transportindustrie. Verder werd bekend gemaakt dat Noorwegen tegen eind dit decennium al één elektrisch oplaadpunt per tien wagens wil uitbouwen. Daarmee zou het land tegen eind dit decennium een netwerk van ongeveer 25.000 laadpunten moeten uitbouwen. Maar ook de voeding van die laadpunten kan in belangrijke mate door waterkracht worden gegarandeerd.

Meer dan 96 procent van de Noorse elektriciteitsvoorziening wordt op dit ogenblik al door waterkracht gedekt, terwijl andere hernieuwbare bronnen nog eens een aandeel van 2 procent aanbrengen. Het saldo wordt geleverd door drie krachtcentrales op aardgas. Ulseth voegde er nog aan toe dat de omschakeling naar elektriciteit ook een stimulans zou kunnen betekenen voor de arbeidsmarkt en innovatie.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, elektriciteit |  Facebook |

Smartwatches staan voor nieuwe groeifase

Smartwatches zullen de volgende jaren een verdere doorbraak beleven. Dat blijkt uit een rapport van het bureau NPD Research op basis van een onderzoek bij meer dan vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat op dit ogenblik 9 procent van de Amerikaanse volwassen bevolking een smartwatch bezit. Dat betekende een stijging met bijna 1,5 procentpunt tegenover begin dit jaar, maar bovendien wordt ook het volgende anderhalf jaar nog een sterke toename worden opgetekend. Aangevoerd wordt dat de penetratie op de Amerikaanse markt tegen eind volgend jaar met 60 procent zal toenemen. Op dat ogenblik zal 15 procent van de Amerikaanse bevolking een smartwatch bezitten.

De groeiende populariteit heeft volgens de onderzoekers in belangrijke mate te danken aan nieuwe functies die met het apparaat mogelijk worden. In eerste plaats zouden smartwatches worden gebruikt voor het ontvangen van notificaties en tekstberichten (54 procent). Daarna is het apparaat vooral een instrument om de activiteit te meten (45 procent). Andere toepassingen zijn nieuwsberichten (31 procent), telefoonoproepen (25 procent), email (25 procent), het bekijken van video en foto’s (21 procent), satellietnavigatie (19 procent) en als afstandsbediening voor achtereenvolgens muziek (18 procent), domotica (17 procent) en televisie of video (15 procent).

“Er is veel te vroeg gesproken over de teloorgang van de smartwatch,” benadrukken de onderzoekers. “Er kan de volgende achttien maanden opnieuw een sterkere groei worden verwacht. Er moet toegegeven worden dat de eerste groeiprognoses voor de sector sterk waren overdreven. Een marktpenetratie van 9 procent is een goed niveau voor een product dat slechts enkele jaren op de markt aanwezig is. Verwacht mag worden dat een volgende golf van bijkomende toepassingen een aantal nieuwe gebruikers zal aantrekken en bestaande bezitters aan te zetten een upgrade door te voeren.” Op dit ogenblik wordt de markt vooral gedomineerd door de millennials, waar een penetratie van 13 procent kan worden opgetekend.

Opgemerkt wordt dat de demografische verschillen in het eigendom de volgende periode verder zullen worden afgebouwd. “Het verschil in bezit tussen mannelijke en vrouwelijke consumenten is al tot het laagste niveau in de geschiedenis teruggevallen,” aldus de onderzoekers. “Daarmee wordt een duidelijk signaal gegeven dat de technologie meer een mainstream publiek begint te bereiken.”

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartwatch |  Facebook |

China over vijf jaar grootste zuivelmarkt ter wereld

Over vijf jaar zal China de grootste zuivelmarkt van de wereld geworden zijn en de Verenigde Staten van de eerste plaats verdringen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Euromonitor International. Opgemerkt wordt dat de volgende jaren de veranderende voorkeuren van de consument voor een aantal belangrijke verschuivingen op de internationale zuivelmarkt zullen zorgen. Onder meer wordt erop gewezen dat in de Verenigde Staten een grotere terughoudendheid groeit tegenover een aantal melkdranken, die door hun hogere suikergehaltes minder gezond worden geacht. In China kan anderzijds een toename van de interesse in yoghurt worden opgetekend.

Het voorbije jaar vertegenwoordigden de Verenigde Staten 21,8 procent van de internationale zuivelmarkt. Daarmee waren de Amerikaanse consumenten de grootste consumenten van melkproducten ter wereld, gevolgd door China (18 procent), Brazilië (8,4 procent), Japan (7,2 procent), Rusland (6,8 procent), Duitsland en Frankrijk (6,7 procent). India, Groot-Brittannië en Mexico vervolledigen de top tien. Over vijf jaar zal China echter een aandeel van 20,4 procent hebben verworven en de grootste zuivelmarkt van de wereld zijn geworden. De Verenigde Staten zullen met een aandeel van 20,1 procent zijn teruggezakt.

De top tien zal over vijf jaar verder bestaan uit Brazilië (8,1 procent), India (7,7 procent), Japan (7,2 procent), Rusland (6,5 procent), Duitsland (6,4 procent), Frankrijk (6 procent), Groot-Brittannië en Mexico. Opmerkelijk daarbij is ook de groei van India, waar de impact zou gevoeld worden van een toegenomen bewustzijn van gezondheid en hygiëne, terwijl de stadsbevolking bovendien steeds meer naar verpakte melkproducten zal overstappen. Er wordt aan toegevoegd dat ook de toenemende verkoop van yoghurt in China grotendeels zal worden gedreven door gezondheidsbekommernissen, waarbij onder meer een grotere aandacht zou worden opgetekend voor probiotische varianten.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuivel |  Facebook |

Consument vindt merk interessanter dan retailer

Bij het shoppen - online of offline - blijken merken belangrijker dan winkels. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Astound Commence bij duizend consumenten, waar wordt opgemerkt dat de consument een steeds grotere merkentrouw laat blijken, maar tegenover retailers of handelaars niet dezelfde loyaliteit tentoon spreidt. De onderzoekers stelden immers vast dat 55 procent van de consumenten naar eigen zeggen een voorkeur toont om rechtstreeks bij de merken te shoppen in plaats van bij een handelaar naar de betrokken producten te moeten zoeken. Tevens benadrukte 54 procent op merkensites beroep te doen om productinformatie in te winnen.

Uit het onderzoek bleek verder dat 50 procent van de ondervraagde consumenten op de merkensites betere prijzen verwacht dan bij de online retailers. Anderzijds wordt aangevoerd dat 59 procent van de respondenten verwacht bij een bezoek aan de fysieke winkel een betere klantenervaring aangeboden te krijgen dan op een online platform. Tevens benadrukte 70 procent van de ondervraagden een fysieke winkel te bezoeken om producten in de aanloop van een aankoop te kunnen aanraken en voelen. Daarnaast werd aangegeven dat 22 procent van de ondervraagden te kennen geeft virtual reality bij merkensites belangrijk vinden, aangezien ze een shoppingervaring zoeken die nergens anders gevonden wordt.

Ook werd vastgesteld dat 27 procent van de ondervraagden virtual reality als een nuttig hulpmiddel zou worden beschouwd bij de zoektocht naar kleding of accessoires. Bij de overweging van grotere aankopen, zoals huishoudelijke apparaten of meubelen, zou de technologie volgens 24 procent voor de nodige ruimtelijke impressies kunnen zorgen. Vooral millennials blijken een grote interesse in merken te hebben. Vastgesteld werd dat 45 procent verwacht op de website van de fabrikant een sterker gevoel van het product en merk te vinden dan bij een retailer. Ook gaf 32 procent van de millennials aan dat de websites van de fabrikant meer gesofisticeerd zijn dan de online platformen van handelaars.

Tenslotte bleek dat 56 procent van de millennials minstens één keer per week op sociale media in contact treedt met fabrikanten.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merken |  Facebook |