01-09-17

Generation Z toont sterke interesse in teamwerk

Werknemers uit Generation Z zijn meer gemotiveerd door teamwerk, maar tonen minder interesse in flexibiliteit dan de gemiddelde arbeidsbevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de telecomgroep Vodafone bij meer dan drieduizend werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 74 procent van de jongste groep werknemers - geboren sinds het midden van de jaren negentig - te kennen geeft aandacht te hebben voor het team op de werkvloer, tegenover slechts 64 procent bij de totale Britse arbeidsbevolking. Tegelijkertijd gaf 63 procent van Generation Z van mening te zijn dat training hun productiviteit zou verhogen, maar op de gemiddelde arbeidsmarkt valt dat terug tot 56 procent.

Tevens benadrukt 61 procent van Generation Z ervan overtuigd te zijn dat de kwaliteit van de technologie hen in staat stelt een grotere productiviteit aan de dag te leggen, tegenover een algemeen gemiddelde van 55 procent. Anderzijds moest worden vastgesteld dat slechts 56 procent van Generation Z flexibilliteit als een basis voor een grotere productiviteit ziet, maar bij de gemiddelde arbeidspopulatie loopt dat cijfer op tot 71 procent. In beide groepen zegt ongeveer 55 procent de cultuur op de werkplek belangrijk te vinden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers dat werknemers teamwerk en technologie, vooral voor jonge werknemers, zoveel mogelijk moeten samenbrengen.

“Er moeten inspanningen worden gedaan om de maximale mogelijkheden uit technologie te halen door zijn toepassingen zoveel mogelijk in het personeelsbestand te integreren, waarbij aan de werknemers ook formele en informele opportuniteiten zouden moeten worden geboden om als ten team te kunnen functioneren,” wordt er opgemerkt. “Daarbij kan ook beroep worden gedaan op messaging-platformen zoals Slack en sociale media zoals Facebook, Instagram en Snapchat.” Tevens wordt gewezen op de introductie van online beloningsprogramma’s, zoals kortingen bij retailers en andere dagelijkse activiteiten.”

Lees Verder

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: generation z |  Facebook |

Zoekopdrachten tonen dat consument impulsiever is geworden

De hedendaagse consument eist dat merken aan zijn onmiddellijke behoeften tegemoet komen. Dat is de conclusie van een onderzoek op basis van de ingevoerde vragen op het mobiele zoekplatform van het internetbedrijf Google. Onder meer kon worden vastgesteld dat de vragen naar thuisbestelling op de dag van aankoop de voorbije twee jaar met meer dan 120 procent is gestegen, waarmee volgens de onderzoekers duidelijk wordt gemaakt dat de klant niet meer bereid is om zelfs maar enkele dagen op de levering van zijn aankopen te wachten. De resultaten tonen volgens de onderzoekers bovendien aan dat de consument tegenover het verleden door een grotere impulsiviteit wordt gekenmerkt.

De onderzoekers stelden ook vast dat zoekopdrachten naar thuisbestelling op de dag van aankoop een piek lieten optekenen tijdens de vroege ochtend. “Hieruit kan worden afgeleid dat de consument minder snel bereid is om tijdens de verplaatsing naar het werk een winkel binnen te lopen om een aantal noodzakelijke producten aan te kopen en dus op zoek zijn naar handelaars die hen onmiddellijk kunnen helpen,” wordt er opgemerkt. “Tegelijkertijd kon worden opgetekend dat de voorbije twee jaar het aantal vragen naar actueel geopende handelszaken eveneens een verdrievoudiging hebben laten optekenen. Zoekopdrachten naar algemene openingsuren zijn tegelijkertijd in aantal gedaald.”

“De consument gaat op zoek naar oplossingen op het ogenblik dat er een nood wordt ervaren en kijkt naar locaties die onmiddellijk aan die behoeftes kunnen beantwoorden,” benadrukt Lisa Gevelber, vice-president marketing bij Google. “Daarbij kan worden gesteld dat de consument zich met een grotere loyaliteit opstelt tegenover de eigen behoeftes dan tegenover een specifiek handelaar. Omdat mobiele apparaten de mogelijkheid bieden tot op het allerlaatste ogenblik plannen te maken, lijken mobiele apparaten de consument ook impulsiever te hebben gemaakt. Dat blijkt ook bij reisgebonden zoekopdrachten, waar vragen naar aanbiedingen voor dezelfde dag met meer dan 150 procent zijn gestegen.

Lees verder

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekopdrachten |  Facebook |

American football worstelt nog steeds met imagoproblemen

Het American football kampt met diverse problemen. Die knelpunten lijken zich echter niet tot moeilijkheden voor de inkomsten uit de televisiereclame uit te breiden. Dat zegt Wayne Friedman, redacteur bij het nieuwsplatform Mediapost, op basis van statistieken die consulent YouGov heeft gepubliceerd over de percepties van het Amerikaanse publiek rond de National Football League (NFL). Daarbij moet volgens Friedman worden vastgesteld dat het American football in vergelijking met onder meer de Major League Baseball (MLB) in de percepties van het publiek relatief lage scores behaalt.

Uit de enquête van YouGov, de voorbije vier jaar uitgevoerd bij zestigduizend Amerikaanse consumenten, bleek dat het publiek over het baseball in het algemeen - door nieuwsberichten, reclame of persoonlijke communicaties - de twee weken voordien consequent positievere boodschappen had vernomen dan over het American football. “Al sinds twee jaar moeten over het baseball positievere boodschappen worden gemeld dan over het American football,” benadrukt Wayne Friedman. “De enige uitzondering daarop werd gevormd door de periode van januari dit jaar, toen onder invloed van onder meer de Super Bowl een grote interesse in het football kon worden geregistreerd.”

Eind vorig jaar moest volgens Friedman over het football zelfs een sterk negatieve score worden gemeld. “De sport is dan ook met een opeenstapeling van problemen geconfronteerd,” merkt hij op. “In eerste plaats waren er de berichten over de medische veiligheid van de spelers, gekoppeld aan een aantal incidenten van wangedrag van spelers buiten het terrein. Bovendien was er het schandaal bij de New England Patriots, die gesanctioneerd werden met puntenverlies en een geldboete omdat ze tijdens een wedstrijd tegen de Indianapolis Colts met gemanipuleerde ballen hadden gespeeld. Al die problemen hadden ook een impact op de kijkcijfers.”

Wedstrijden van het American football hadden vorig jaar nog gemiddeld 17,1 miljoen televisiekijkers. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover het jaar voordien. Ook bij de kampioenschapswedstrijden werd een daling met 6 procent tot gemiddeld 32,6 miljoen kijkers geregistreerd. Tegelijkertijd echter stegen de reclame-inkomsten tot 4,2 miljard dollar, tegenover 3,8 miljard dollar het jaar voordien. Verwacht wordt dat de prijzen voor de reclamespots in de uitzendingen verder zullen blijven stijgen. Vorig jaar moest in Sunday Night Football (NBC) voor een reclamespot van dertig seconden 614.972 dollar worden betaald. Dat vertegenwoordigde een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football |  Facebook |

Aziatische consument behoudt voorkeur voor cash

Ook in Asia-Pacific zijn de consumenten zich sterk bewust van de beschikbaarheid van digitale portefeuilles en aanverwante betaalmethodes, maar toch blijkt 57 procent nog altijd een voorkeur te geven aan cash transacties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het betaalplatform PayPal bij vierduizend consumenten in China, Hongkong, India, Indonesië, de Filipijnen, Singapore en Thailand. Opgemerkt wordt dat tussen de onderscheiden landen sterke verschillen kunnen worden opgetekend, maar gemiddeld laat slechts 12 procent van de ondervraagde consumenten blijken frequent van een digitale portefeuille gebruik te maken om betalingen te verrichten.

Naast de 57 procent consumenten die een voorkeur voor cash betalingen lieten blijken, bleek immers nog eens 24 procent te kiezen voor alternatieve opties zoals bankoverschrijvingen, internetbankieren en het gebruik van bankkaarten. In China bleek slechts 25 procent van de consumenten bij transacties nog altijd een voorkeur te vertonen voor cash betalingen, maar in India, Indonesië en de Filipijnen loopt dat cijfer op tot 70 procent. Zelfs in financiële centra zoals Hongkong en Singapore werd nog altijd door respectievelijk 44 procent en 43 procent van de respondenten een voorkeur voor cash transacties uitgedrukt.

Wel kon worden vastgesteld dat bijna 50 procent van de respondenten te kennen gaf bekend te zijn met digitale portefeuilles, terwijl 23 procent opmerkte af te weten van het bestaan van contactloze betalingen met kredietkaarten of mobiele telefoons. Er kunnen volgens Paypal verschillende reden worden gegeven voor de kloof tussen het bewustzijn over de digitale portefeuilles en de interesse in concrete toepassingen. Onder meer wordt opgemerkt dat er over de technologie te weinig informatie is opgebouwd omdat de consument geen duidelijk inzicht heeft in de concrete implicaties van elke betaaloptie. Daarnaast wordt ook gewezen op de complexe technologieën die voor vele consumenten met deze concepten gepaard gaan.

Tenslotte blijven volgens de onderzoekers ook problemen rond privacy een hinderpaal.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cash, azië, betaling |  Facebook |

Welzijn werknemer vaak niet ernstig genomen

Werkgevers nemen het welzijn van hun personeel vaak onvoldoende ernstig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de welzijnsorganisatie Caba bij ruim honderdzeventig personeelsverantwoordelijken in Groot-Brittanië. Daarbij bleek immers dat 42 procent van de ondervraagden de productie van de werknemer belangrijker noemde dan het welzijn van het personeelslid. Bovendien was 74 procent van de ondervraagden van oordeel dat werknemers hun eigen welzijn opofferden om op het management een goede indruk te maken. Volgens 33 procent worden strategieën voor het promoten van het welzijn bij de werknemers door de onderneming niet ernstig genomen.

Onder meer werd vastgesteld dat werknemers door het management geregeld onder druk werd gezet om ook buiten de afgesproken arbeidsuren verder te blijven werken. Daarbij gaf 41 procent aan dat de werkgever geregeld of heel frequent overwerk eiste, terwijl 31 procent getuigde dat van de werknemers werd verwacht om tijdens de avond of het weekend geregeld hun emails te controleren. Ook de personeelsverantwoordelijken voelden zich persoonlijk geviseerd, want 30 procent getuigde dagelijks overwerk te moeten verrichten, terwijl nog eens 30 procent ook tijdens de weekends of verlofdagen nog professionele opdrachten moest vervullen.

Bovendien werd opgemerkt dat 61 procent van de ondervraagden verscheidene keren per week met stresserende situaties werd geconfronteerd. Daarbij benadrukte 18 procent minstens één keer het doelwit te zijn van werknemers die een uitweg zoeken om hun frustraties te ventileren. Nog eens 33 procent stelde mminstens één keer per maand met dergelijke gefrustreerde reacties te moeten afrekenen. Hieruit moet volgens de onderzoekers worden geconcludeerd dat ook human resources onvoldoende inspanningen doet om de werknemers te ondersteunen. Daarbij wordt opgemerkt dat human resources het personeel zou moeten bijstaan, maar blijkbaar in dezelfde valkuilen terecht komt.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn |  Facebook |

Chinese vrouwen tonen grote interesse in luxe sportwagens

In China vinden luxe sportwagens een belangrijk doelpubliek in vermogende jonge vrouwen. Dat blijkt uit een rapport van de Chinese krant Jing Daily, waarin wordt opgemerkt dat vermogende vrouwen inmiddels 40 procent van de totale Chinese verkoop van het Italiaanse merk Maserati vertegenwoordigen. Opgemerkt wordt dat de marketing van de autosector traditioneel op een mannelijk publiek is toegespitst, maar trekken op dit ogenblik jonge rijke Chinese vrouwen de aandacht van de constructeurs van luxewagens. Een exclusieve sportwagen is volgens waarnemers voor deze vrouwen een symbool van hun nieuwe rijkdom en status in de Chinese maatschappij.

De opmerkelijke situatie op de Chinese markt wordt duidelijk wanneer blijkt dat in de rest van de wereld vrouwen minder dan 5 procent van het totale publiek van Maserati vertegenwoordigen. Bij merken zoals Porsche of Ferrari kan men volgens Jing Daily een gelijkaardige vaststelling doen. Ook bij Porsche werd twee jaar geleden immers vastgesteld dat zijn Chinese klantenbestand voor 40 procent uit vrouwen bestond, terwijl Ferrari aangaf dat Chinese vrouwen vier keer meer geneigd zijn één van zijn modellen te kopen dan hun seksegenotes in het westen. Deze rijke vrouwen zijn een belangrijke pijler geworden voor de bloei van de Chinese markt voor luxewagens.

“China telt een toenemend aantal selfmade vrouwelijke ondernemers en professionals,” wordt er opgemerkt. “China is inmiddels de thuisbasis voor twee derde van de totale groep selfmade vrouwelijke miljardairs in de wereld. Bovendien genieten Chinese vrouwen in het algemeen over een groter beschikbaar budget dan ooit voordien, dankzij grotere mogelijkheden die hen in het onderwijs en de bedrijfswereld worden geboden.” Er wordt nog opgemerkt dat Maserati bijzonder snel is geweest om op de interesse van de Chinese vrouwen in te spelen door een partnership te sluiten met andere luxemerken, zoals La Perla en Giorgio Armani, om zijn merkbekendheid te verhogen.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, autoverkoop |  Facebook |

Chinese zonnekracht heeft drie jaar voorsprong op schema

China heeft 112 gigawatt zonnekracht geïnstalleerd. Daarmee heeft het land drie jaar voorsprong op het voorziene schema. Dat is de conclusie van een rapport van de Asia Europe Clean Energy Advisory (Aecea). Oorspronkelijk had China immers aangekondigd tegen eind dit decennium 105 gigawatt aan zonnekracht te zullen hebben geïnstalleerd. Tijdens de eerste helft van dit jaar installeerde het land in totaal 24,4 gigawatt zonnekracht, waarmee het land Europa op het gebied van investeringen ver achter zich laat. De cijfers bevestigen volgens Aecea de status van China als belangrijkste producent van zonnekracht ter wereld.

In totaal zou China dit jaar 45 gigawatt zonnekracht willen installeren. Duitsland kwam vorig jaar aan een totale capaciteit van 41,1 gigawatt. Promotors van hernieuwbare energie hebben Europa dan ook al opgeroepen zich aan het Chinese voorbeeld te spiegelen en naar het wereldwijde marktleiderschap te streven. De Europese Unie hanteert op dit ogenblik een strategie om tegen het einde van volgend decennium zijn energie voor 27 procent uit duurzame energie te halen, maar de sectororganisatie SolarPower Europe heeft al opgeroepen om die ambities tot 35 procent op te drijven. Opgemerkt wordt daarbij dat alleen een doelwit van 35 procent de duurzame energiesector de nodige impulsen kan blijven geven.

“De Chinese ambities op het gebied van zonnekracht zijn alvast bijzonder indrukwekkend,” aldus de nieuwssite Euractiv. “Het land heeft al de grootste zonnecentrale, met een oppervlakte van meer dan 30 vierkante kilometer van de wereld. Bovendien nam het land ook al de grootste drijvende zonnecentrale - geïnstalleerd boven een oude steenkoolmijn - van de wereld in gebruik. Toch worstelt de Chinese zonnekracht met enkele cruciale knelpunten. Ook wanneer de doelstellingen worden behaald, vertegenwoordigt zonnekracht in het land slechts 1 procent van de totale energiebehoefte. De Chinese energiemix wordt nog steeds door steenkool gedomineerd.”

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, zonnekracht |  Facebook |