03-09-17

Creatieve ploeg best geleid door extraverte vrouwen?

Intuïtieve en extraverte vrouwen vormen de beste keuze om leiding te geven aan creatieve mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Vaase in Finland. Daarbij wordt opgemerkt dat creatieve individuen een voorkeur tonen voor een transformationeel leider, die gebruik maakt van motivatie en intellectuele stimulatie. Deze leiders houden bovendien ook rekening met de verlangens en behoeftes van het individu. Bedrijven moeten volgens de onderzoekers proberen om personen met creatieve karakters aan te trekken, want deze groep heeft volgens hen ook het sterkste transformationeel karakter.

Lees Verder

 

22:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Twitter-celebrities gedragen zich als bots

Op het sociale netwerk Twitter gedragen zogenaamde celebrity-accounts - profielen van gebruikers met meer dan tien miljoen volgelingen - gedragen zich meer als bots dan de rest van het platform. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. De onderzoekers stellen dat bots in het algemeen een verschillend gedrag vertonen dan de account van een menselijk gebruiker. Daarbij wordt ondere meer aangevoerd dat bots meer tweets genereren en ook meer retweets produceren, terwijl gebruikers ook vaker naar externe websites worden verwezen. Bij celebrity-accounts zijn die verschillen met bots echter veel kleiner dan bij de gemiddelde gebruiker.

Lees Verder

 

21:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Drukke winkelvloer gedijt goed met levendige muziek

Levendige winkelmuziek heeft in drukke winkels een positieve impact op het aankoopgedrag van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de BI Norwegian Business School en de Universität Siegen en het bureau Saatchi & Saatchi Oslo bij een reeks gemakswinkels in Noord-Europa naar de relatie tussen muziek en winkeldrukte. Wanneer er in de winkels weinig consumenten werden geteld, bleek volgens de onderzoekers de muziek weinig impact te hebben op de omzet, maar naarmate de drukte toenam bleek levendige muziek de verkoop meer te stimuleren dan rustige melodieën.

Lees Verder

 

20:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument behoudt grote interesse in elektronica

De consument behoudt een grote interesse in elektronica. Dat is de conclusie van een rapport van consulent GfK Research. Opgemerkt wordt dat de verkoop van intelligentie televisietoestellen, smartphones en game-computers ook dit jaar een sterke verkoop laten optekenen. Onder meer werd opgetekend dat op de wereldwijde televisiemarkt tijdens de eerste helft van dit jaar intelligente toestellen 59 procent van de totale verkoop vertegenwoordigden. In China bleek dat cijfer volgens het rapport zelfs op te lopen tot 89 procent, tegenover 56 procent in Europa. De gemiddelde besteding liep daarbij op van 431 euro naar 448 euro.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de verkoop van games een belangrijke steun zijn gebleken voor de totale computermarkt, die het voorbije jaar met een toenemende concurrentie van smartphones en tablets heeft moeten afrekenen. Op desktops lieten de games het voorbije jaar een wereldwijde omzetgroei met 55 procent optekenen. Bij de mobiele games werd een omzetstijging met 24 procent genoteerd. In totaal liepen de wereldwijde inkomsten uit computergames op tot 1,5 miljard euro. Ook bij de verkoop van game-accessoires werd een toename met 56 procent tot ongeveer 1,1 miljard euro gemeld.

De sterkste stijging werd daarbij gemeld bij de monitors, waar een groei met 114 procent werd opgetekend. Maar de gameconsument was volgens de onderzoekers ook een belangrijke klant voor computermuizen, klavieren en koptelefoons. Tenslotte blijft volgens de onderzoekers ook de sector van de smartphones een sterke groei realiseren. Tijdens de eerste helft van dit jaar zouden wereldwijd ongeveer 700 miljoen smartphones zijn verkocht. Dat vertegenwoordigde een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dankzij een sterkere prijsstijging - die met 7 procent opliepen tot gemiddeld 287 euro - konden de inkomsten een stijging met 12 procent registreren.

Lees Verder

20:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica |  Facebook |

Sociale werkvloer creëert gelukkig personeelsbestand

Gedeelde activiteiten op de werkplek kunnen het welzijn en de productie van het personeelsbestand verbeteren. Reden is de verbeterde sociale atmosfeer die door deze gedeelde activiteiten kan worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of East Anglia en het What Works Centre for Wellbeing op basis van een analyse van bijna veertienhonderd wetenschappelijke rapporten en studies. De onderzoekers stellen dan ook dat bedrijven activiteiten op hun kalender zouden moeten zetten waarmee de sociale relaties op de werkvloer kunnen worden verbeterd.

“Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat teamactiviteiten een efficiënt middel zijn om het welzijn van de werknemer te verbeteren,” benadrukt onderzoeksleider Kevin Daniels, professor organisatiegedrag aan de University of East Anglia. De onderzoekers geven toe dat er vaak terughoudend wordt gereageerd tegen georganiseerde activiteiten om de teamgeest te versterken, maar opgemerkt wordt dat de initiatieven geen grootschalig of complex karakter moeten hebben om een gunstige impact te kunnen realiseren. Onder meer de samenwerking aan een gezamenlijk project of workshops kunnen volgens de wetenschappers immers een positief effect genereren.

“Goede sociale relaties tussen de werknemers en tussen het personeel en het management behoren tot de belangrijkste pijlers van het welzijn, de veerkracht en het engagement op de werkvloer,” benadrukt professor Daniels. “Het onderzoek toont dat het met de gepaste intenties vaak heel gemakkelijk kan zijn om de sociale relaties op de werkvloer te verbeteren.” Volgens Nancy Hey, directeur van het What Works Centre for Wellbeing, bevestigen de resultaten van het onderzoek eerdere studies die hebben aangegeven dat werknemers zullen streven naar een tewerkstelling en collega’s die hun appreciatie kunnen wegdragen.

Lees Verder

 

19:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

Persoonlijkheid drijvende factor op markt luxegoederen

In lagere inkomenscategorieën zullen extraverte persoonlijkheden vaker tot de aankoop van luxeproducten overgaan dan introverte collega’s. Met de aankopen proberen deze extraverte consumenten de ervaring van een lage financiële status proberen te compenseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London op basis van de banktransacties van meer dan zevenhonderd consumenten over een periode van twaalf maanden. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat sociale en extraverte karakters een grotere bezorgdheid tonen over hun sociale status dan andere consumenten.

“Personen met een laag inkomen voelen vaak een lage maatschappelijke status en spenderen een hoger percentage van hun geld aan goederen en diensten die met een hogere status zijn verbonden,” benadrukken de onderzoekers Joe Gladstone en Blaine Landis. “Uit deze studie blijkt dat de persoonlijkheid een belangrijke factor kan zijn in de omvang van de consument met beperkte middelen. Wanneer extraverte persoonlijkheden met een beperkt inkomen worden geconfronteerd, zullen zij proportioneel meer besteden aan statusgoederen dan introverte karakters uit dezelfde inkomenscategorie. In de hogere inkomensgroepen zwakken die verschillen af omdat ook introverte meer luxegoederen gaan kopen.”

“De studie maakt duidelijk dat een extraverte persoonlijkheid voor individuen uit lagere inkomenscategorieën een belangrijke drijfveer vormt voor de aankoop van luxegoederen,” zeggen Gladstone en Landis. “Dit gedrag moet wellicht een compensatie bieden voor het gevoel van een lage sociale status, dat bij introverte persoonlijkheden minder manifest aanwezig is.” In de lagere loonklasse, met een gemiddeld jaarinkomen van 10.850 pond, bleken extraverten 65 procent meer aan luxegoederen uit te geven dan introverten. In de hogere looncategorieën, met een gemiddeld inkomen van 28.470 pond, bleek dit kloof echter herleid te worden tot 14 procent.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

Klimaatverandering ook slecht voor verkeersveiligheid

De klimaatverandering kan een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University op basis van een analyse over de statistieken van verkeersongevallen met dodelijke afloop twee jaar geleden  in de Verenigde Staten. Die cijfers toonden na een onophoudelijke daling van vijfendertig jaar een plotse opstoot van het aantal overlijdens in het Amerikaanse verkeer. In eerste instantie werd volgens de wetenschappers gedacht aan het smartphonegebruik, maar toen daarin geen toename werd geregistreerd, werd een verband gelegd met een impact van de opwarming van de aarde.

“Er kon worden vastgesteld dat het toenemend aantal slachtoffers moest worden toegeschreven aan de hogere temperaturen,” benadrukt onderzoeksleider Leon Robertson, professor volksgezondheid aan de Yale University. “Naarmate de thermometer oploopt, komen meer mensen buiten en wordt het drukker op de weg. Er kan weliswaar niet bewezen worden dat de klimaatverandering verantwoordelijk is voor de toename van het aantal verkeersdoden, maar toch kan mogelijk gewezen worden op een vicieuze cirkel. Hogere temperaturen zorgen immers voor een grotere verkeersdrukte, met een sterkere uitstoot van koolstofdioxide tot gevolg, die dan weer hogere temperaturen veroorzaken.”

Het onderzoek, uitgevoerd in de honderd meest dichtbevolkte counties van de Verenigde Staten, toonde dat de gemiddelde temperaturen in de betrokken regio’s tegenover het jaar voordien met 1,5 graden Fahrenheit toenamen. Die stijging deed ook de jaarlijkse reisweg van de bevolking met gemiddeld 90 mijl toenemen. Voor elke bijkomende inch regelval werd nog eens een bijkomende afstand van 66 mijl geregistreerd. De toename van het aantal verkeersdoden lag volgens Robertson hoger in regio’s met hogere temperaturen dan met een grotere regenval. Ook werden meer slachtoffers geteld op snelwegen met hogere maximumsnelheden.

Door de hogere temperaturen zou het autoverkeer volgens de onderzoekers op één jaar tijd bijna 14 miljard mijl extra hebben afgelegd. Er wordt wel opgemerkt dat die grotere afstanden niet de enige oorzaak zijn voor de toename van het aantal verkeersdoden. Door de warmere weersomstandigheden worden immers ook meer fietsers en voetgangers geteld. Bij verkeersongevallen lopen deze zwakke weggebruikers een grotere kans om het leven te komen.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeersveiligheid |  Facebook |