04-09-17

Content marketing groeit sneller dan algemene reclamemarkt

De wereldwijde content-marketing zal dit jaar een omzet realiseren van 32,1 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 14,4 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PQ Media. Ook de volgende vier jaar zal volgens de onderzoekers eenzelfde groeitempo kunnen worden aangehouden. Daarmee laat de sector volgens de onderzoekers een sterkere groei optekenen dan de geraamde bestedingen aan marketing en reclame, waarbij nog een toename van ongeveer 5 procent per jaar in het vooruitzicht wordt gesteld. Zes jaar geleden vertegenwoordigde de wereldwijde content-marketing nog een waarde van 15,2 miljard dollar.

Lees Verder

 

19:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële beslissingen vaak onvoldoende onderzocht

Bij financiële beslissingen worden vaak verkeerde keuzes gemaakt omdat de consument niet alle beschikbare alternatieven overweegt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers wijzen erop dat de consument bij zijn keuze zich vaak beperkt tot een beperkt lokaal aanbod in plaats van de bredere mogelijkheden te onderzoeken. Onder meer wordt opgemerkt dat vele gezinnen voor de aankoop van hun woning nalaten om een vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders van hypotheken en vaak ingaan op de voorstellen van de eerste financiële instelling die ze hebben gecontacteerd.

Lees Verder

 

18:27 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakelijke communicatie verkiest websites en email

In de zakelijke markt blijven websites en email de belangrijkste communicatiekanalen tussen verkoper en klant. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Marketo bij bijna twaalfhonderd marketeers en telkens ongeveer vijfhonderd zakelijke en particuliere klanten in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Voor de aankoop van producten en diensten halen de websites en email een gelijke score van ongeveer 62 procent. Voor de vergelijking van diensten en producten halen websites echter een score van ongeveer 66 procent, tegenover 48 procent voor email. Bij de diensten na verkoop haalt email echter een score van 59 procent, tegenover 44 procent voor de websites.

Lees Verder

 

17:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Helft bevolking geïnteresseerd in autodelen

Bijna de helft van de consumenten is van plan om binnen een periode van vijf jaar van autodelen gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ask Your Target Market bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Uit het onderzoek bleek dat 21 procent van de respondenten op dit ogenblik al vaak op autodelen beroep te doen, terwijl nog eens 19 procent één tot twee keer van de diensten gebruik zou hebben gemaakt. Daarbij maakte 87 procent gebruik van Uber als aanbieder van de geleverde diensten, gevolgd door Lyft (42 procent). Slechts 10 procent had andere diensten gebruikt.

Lees Verder

 

16:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Harmonische verrassing belangrijke basis voor hitmuziek

Harmonische verrassingen lijken een cruciaal element van hitmuziek te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgetown University op basis van meer dan vijfhonderd composities die tussen het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren negentig hogere scores in de Amerikaanse hitparade haalden. Bij de harmonische verrassing heeft volgens de onderzoekers wellicht ook muziek uit het verleden impact. Dat element willen de wetenschappers in een vervolgstudie verder onderzoeken. Ook wil men bekijken welke omvang de harmonische verrassing nodig heeft om een hit te kunnen genereren.

“Er kan een verband worden gelegd tussen de harmonische structuur van een popsong en zijn plaats in de hitparade,” benadrukt onderzoeksleider Norberto Grzywacz, professor neurowetenschappen aan de Georgetown University. “De meest populaire composities blijken onder meer relatief zeldzame akkoorden te omvatten. Er kan meestal gewag worden gemaakt van een hoge harmonische verrassing, waarbij de muziek afwijkt van de verwachtingen van de luisteraar. Er kon ook worden vastgesteld dat deze composities meestal ook een refrein hebben met een relatief lage harmonische verrassing, voorafgegaan door secties met groot aantal zeldzame akkoorden.”

Onderzoekers hebben eerder al aangegeven dat de onverwachte veranderingen van de harmonische verrassing in het menselijk brein een aangename beloningsreactie kan genereren. “De harmonische verrassing kan dan ook de kans verhogen dat een song tot een hit zal uitgroeien,” verduidelijkt professor Grzywacz. “De voorkeur voor muziek wordt door verscheidene elementen bepaald. Er zijn emotionele en culturele invloeden, maar ook de compositie heeft een impact. De harmonische verrassing is belangrijk, want zij zorgt voor nieuwe informatie, die door het menselijk brein als een waardevol gegeven wordt herkend, waaruit een positieve emotionele respons volgt.”

“Niet alleen het verrassingselement maakt van een song een hit, want ook de terugkeer naar de normaliteit is belangrijk,” zegt professor Grzywacz nog. “Het menselijk brein kan slechts tot op een bepaalde hoogte van de verrassing genieten, want onverwachte gebeurtenissen betekenen dat de voorspelling heeft gefaald. Daarom wordt ook positief gereageerd wanneer na een verrassende passage naar een herkenbaar refrein kan worden teruggekeerd.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hitmuziek |  Facebook |

Nieuw record voor Schotse getijdenenergie

De Schotse getijdenenergie heeft tijdens de maand augustus een nieuwe record laten optekenen. De centrale MeyGen, gesitueerd bij de Orkney-eilanden ten noorden van de Schotse kust, heeft immers met twee generatoren gedurende de maand augustus 700 megawattuur elektriciteit geproduceerd. Daarmee konden tweeduizend woningen van energie worden voorzien. Woordvoerders van MeyGen wezen erop dat halverwege de maand augustus een derde turbine kon worden opgestart. Er werd aan toegevoegd dat in het verder verloop van het jaar nog nieuwe records zullen volgen. Uit studies blijkt dat getijdenenergie uiteindelijk bijna de helft van de Schotse energiebehoeften zou kunnen dekken.

De centrale zou tegen het einde van het derde kwartaal van dit jaar volgens de woordvoerders een maximale capaciteit van 6 megawatt kunnen realiseren. MeyGen is gelegen op de samenkomst van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Die locatie is volgens wetenschappers aan de universiteiten van Oxford en Edinburgh wellicht de beste locatie voor getijdenenergie in de hele wereld. Er werd aan toegevoegd dat een theoretische capaciteit van 4,2 gigawatt zou kunnen worden bereikt indien langs de volledige lengte van het kanaal van Pentland Firth turbines konden worden geplaatst. Onder meer ecologische bekommernissen en de scheepvaart maken van 1,9 gigawatt een realistischer doelstelling.

Golfenergie en getijdenenergie leverden twee jaar geleden 0,02 procent van de totale energiebehoefte van de Europese Unie. Frankrijk en Groot-Brittannië zijn de enige lidstaten van de Europese Unie waar gevorderde projecten werden ontwikkeld. Algemeen wordt geraamd dat de getijdenenergie wereldwijd een capaciteit van ongeveer 120 gigawatt zou kunnen genereren. Daarin zou Europa een aandeel van 20 gigawatt kunnen hebben. Er wordt nog opgemerkt dat Schotland de voorbije maanden sterke prestaties met duurzame energie heeft gerealiseerd. De eerste zes maanden van dit jaar werd voldoende windkracht opgewekt om gedurende zes dagen meer dan 100 procent van de Schotse elektriciteitsbehoefte te dekken.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: getijdenenergie |  Facebook |

Oudere arbeidskrachten groter gevaar op werkvloer?

Oudere werknemers worden vaker het slachtoffer van fatale werkongevallen dan hun jongere collega’s, ook al neemt het totale aantal incidenten op de werkvloer met dodelijke afloop terug. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press (AP) op basis van gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics twee jaar geleden. Dat jaar kwamen in de Verenigde Staten bijna vijfduizend werknemers bij arbeidsongevallen om het leven. Ongeveer 35 procent van die werknemers was ouder dan vijfenvijftig jaar. De cijfers zijn volgens de onderzoekers verontrustend, aangezien het pensioen steeds verder wordt uitgesteld en de arbeidsbevolking steeds ouder wordt.

“Geraamd wordt dat over zeven jaar oudere werknemers in totaal 25 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking zullen vertegenwoordigen,” benadrukken de onderzoekers. Opgemerkt wordt dat oudere werknemers vaker met problemen met het zicht of het gehoor moeten afrekenen en bovendien ook tragere reactietijden kunnen hebben of aan evenwichtsstoornissen kunnen leiden. Ook wordt gewag gemaakt van problemen met spieren en beenderen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal dodelijke werkongevallen op één decennium met 22 procent is gestegen, maar bij oudere werknemers lag het aantal overlijdens tussen 50 procent en 65 procent hoger dan bij de gemiddelde arbeidsbevolking.

Twee jaar geleden werden in de Verenigde Staten bij arbeidsongevallen 4.836 doden geteld. Tien jaar voordien was er nog sprake van 5.480 slachtoffers. Wanneer alleen naar de vijfenvijftigplussers wordt gekeken, werden twee jaar geleden 1.681 overlijdens gemeld, tegenover 1.562 slachtoffers tien jaar voordien. Tijdens diezelfde periode nam het aantal oudere werknemers met 37 procent toe, terwijl de totale arbeidspopulatie slechts een toename met 6 procent kende. Er zou bij de oudere werknemers vooral een toename van het aantal valpartijen (20 procent) zijn opgetekend, gevolgd door contact met objecten en uitrusting (17 procent), transport (15 procent) en branden en explosies (8 procent).

Ruth Finkelstein, directeur van het Aging Center van de Columbia University, waarschuwt echter voor stereotypes. “Oudere mensen kunnen grote verschillen in fysieke en mentale mogelijkheden laten blijken en het is dan ook alle personen uit dezelfde leeftijdsgroep op dezelfde manier te bekijken,” betoogt Finkelstein. “Het is niet zeker dat oudere werknemers veel beter moeten worden beschermd dan jongere collega’s. Wel is duidelijk dat alle werknemers een betere bescherming moeten genieten. Er wordt in de Verenigde Staten onvoldoende veiligheid besteed aan de bescherming van de arbeid en de werknemer.”

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkongeval |  Facebook |