05-09-17

Aankoop luxegoederen heeft verschillende motieven

Achter de aankoop van luxegoederen gaan een hele reeks motieven schuil. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Auckland, de Baylor University in Texas en de Dongwoo Ko from Hankuk University in Seoul. Onder meer wordt gewag gemaakt van een streven om sociale status uit te stralen, maar ook escapisme en zelftransformatie kunnen een reden zijn, net zoals investeringsplannen. Er wordt aan toegevoegd dat elke consument luxe op een eigen manier bekijkt en zelfs dezelfde persoon onder verschillende omstandigheden het concept op een andere wijze kan benaderen.

Lees Verder

 

20:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Onveilige waterhuishouding vooral bedreiging voor vrouwen

Watertekort treft vooral de vrouwelijke bevolking. Dat zegt Bruno Tisserand, voorzitter van EurEau, de sectororganisatie van Europese producenten van drinkwater en beheerders van afvalwater. Tisserend betoogt dat ongeveer 30 procent van de wereldbevolking nog steeds geen toegang heeft tot zuiver drinkwater, terwijl 60 procent niet over veilige sanitaire installaties kan beschikken. Daarbij wordt gewaarschuwd dat vrouwen in de meest getroffen gebieden in het algemeen de belangrijkste zorgverstrekkers voor kinderen, ouderen en zieken zijn en dan ook het gemakkelijkst blootgesteld worden aan besmettingen van micro-organismen.

Lees Verder

 

19:56 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nagenoeg niemand ontsnapt aan impulsaankopen

Meer dan negen op tien consumenten geeft toe zichzelf elke maand minstens één keer op een impulsaankoop te betrappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Whistl bij een groep consumenten in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 91 procent van de respondenten minstens één impulsaankoop per maand toegeeft. Daarbij wordt gewag gemaakt van een gemiddeld bedrag van 47,84 pond. Impulsaankopen hebben het meest betrekking op kleding (56 procent), gevolgd door voeding en drank (49 procent), woninginrichting (34 procent), schoenen (27 procent) en juwelen (22 procent).

Lees Verder

 

19:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Overgrote meerderheid bedrijven heeft cyberbeveiliging

De overgrote meerderheid van de grotere bedrijven heeft een plan voor cyberbeveiliging geïmplementeerd om op potentiële of reële dreigingen te kunnen antwoorden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Clutch bij meer dan driehonderd informatica-verantwoordelijken bij bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat meer dan 90 procent van de respondenten te kennen gaf dat zijn organisatie een plan voor cyberbeveiliging heeft ingevoerd. Nog bleek dat phishing de belangrijkste vorm van cyberaanvallen tegen de bedrijven blijft.

Lees Verder

 

18:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Teloorgang Amerikaanse retaillandschap een mythe?

De teloorgang van de Amerikaanse retailer wordt fel overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent IHL Group op basis van een analyse van meer dan achttienhonderd retailketens met minstens vijftig winkels in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat tegenover elke keten die met netto winkelsluitingen werd geconfronteerd, 2,7 groepen met een netto groei konden worden opgetekend. In totaal kent het Amerikaanse retaillandschap dit jaar volgens de onderzoekers een netto aangroei met 4.080 locaties. Ook volgend jaar zou een netto toename met 5.500 winkels worden voorzien.

Lees Verder

 

18:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eén op vier consumenten bekijkt live videostreams

Ongeveer één kwart van de consumenten kijkt naar live streaming van videocontent. Bij tieners loopt dat cijfer zelfs op tot 45 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Nielsen bij nagenoeg tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden bovendien vast dat de grootste interesse wordt opgetekend bij uitzendingen van reguliere sportcompetities (57 procent), gevolgd door televisieshows (48 procent) en sportieve kampioenschappen (47 procent). Tevens wordt gewag gemaakt van awardshows (42 procent) en nieuwsgebeurtenissen (33 procent). Tieners en millennials worden vooral door mond-aan-mond reclame van nieuwe videocontent op de hoogte gebracht.

Uit het onderzoek bleek nog dat 60 procent van de totale bevolking dankzij mond-aan-mond reclame online videocontent op het spoor komt. In de leeftijdsgroep tussen dertien en vierendertig jaar loopt dat cijfer echter op tot 67 procent. Bij de tieners en millennials komen sociale media en applicaties op de tweede plaats met een score van (45 procent), gevolgd door commercials op televisie en het internet (39 procent) en commercials in de bioscoop (38 procent). In de totale populatie staat de televisie-reclame daarentegen op de tweede plaats met een score van (46 procent), gevolgd door de bioscoopreclame (33 procent), online reclame (32 procent) en sociale media en applicaties (29 procent).

Verder wordt opgemerkt dat ook bij tieners inmiddels een grotere bereidheid kan worden gemeld om voor digitale content te betalen. Er werd immers vastgesteld dat 63 procent van de ondervraagde tieners aangaf het voorbije jaar digitale videocontent aangekocht te hebben, tegenover 45 procent het jaar voordien. Anderzijds bleken de millennials het voorbije jaar ook meer fysieke video gekocht te hebben dan het jaar voordien. Die aankopen worden meestal gemotiveerd door een streven naar de uitbouw van een eigen videocollectie, terwijl ook gewezen wordt op allerlei bonus-fragmenten. Tevens wordt opgemerkt dat de fysieke collectie toelaat video te kijken wanneer het internet niet beschikbaar is.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |

Ook media hanteren stereotypes over computerwetenschap

In de media wordt ook de computerwetenschap vaak op een vertekende manier afgebeeld. Dat kan in diverse sectoren een aantal belangrijke gevolgen hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California. Onder meer wordt opgemerkt dat de presentatie van computerwetenschap in de media ertoe kan leiden dat het bedrijfsleven en het onderwijs een onvoldoende diverse groep kandidaten kunnen aantrekken. Er wordt aan toegevoegd dat de gehanteerde vooroordelen vooral de toegang van vrouwelijke kandidaten tot de computersector zouden kunnen dwarsbomen.

Lees Verder

 

16:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |