09-09-17

Lexus meest gewaardeerde auto op Amerikaanse markt

De Amerikaanse consument blijft tegenover de autosector een grote tevredenheid tonen, maar die waardering geldt in eerste instantie buitenlandse merken. Dat is de conclusie van een rapport van de American Customer Satisfaction Index (Acsi). Op de eerste plaats eindigen immers autoconstructeurs uit Japan en Zuid-Korea, die een gemiddelde score van 82 procent laten optekenen. Op de tweede plaats volgens de Europese autobouwers met een gemiddelde waardering van 80 procent. De Amerikaanse autobouwers blijven net onder de grens van de 80 procent. De totale autosector haalt een gemiddelde score van 81 procent. Lexus staat op eerste plaats met 86 procent.

Lees Verder

 

 

16:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opvallend veel Amerikaanse millennials in armoede

In de Verenigde Staten worden bij de millennials meer gezinnen in armoede teruggevonden dan in alle andere generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Geraamd wordt dat het voorbije jaar in totaal 17 miljoen Amerikaanse gezinnen onder de armoedegrens bleven. Bij de millennials werden 5,3 miljoen behoeftige huishoudens geteld, tegenover 4,2 miljoen bij Generation X en 5 miljoen bij de babyboomers. De onderzoekers stelden tevens vast dat de millennials ook het meest geneigd zijn een woning te huren. Het fenomeen moet gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat minderheden in de millennial-populatie een groter aandeel hebben.

Lees Verder

 

15:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Digitale kinderreclame groeit 25 procent per jaar

De digitale reclamemarkt voor kinderen zal over twee jaar een waarde van 1,2 miljard dollar hebben bereikt. Daarbij vertegenwoordigt de digitale sector 28 procent van de totale kinderreclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) en het bedrijf Super Awesome in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat de sector jaarlijks een groei met ongeveer 25 procent laat optekenen, waarbij merken steeds grotere reclamebudgetten naar digitale projecten verschuiven. Er wordt dan ook opgemerkt dat de sector de algemene trends op de brede reclamemarkt volgt.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Academische voorsprong oudere kinderen blijft lang gehandhaafd

Kinderen die vroeger op het jaar geboren worden, hebben een academische voorsprong die tot aan de universiteit gehandhaafd kan blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers maken daarbij gewag van een significante kloof, die doorheen alle socio-economische geledingen van de maatschappij kan worden opgemerkt. Hoewel er geen sprake is van grote verschillen, moet volgens de wetenschappers toch rekenen worden gehouden met mogelijke economische consequenties. Wel wordt opgemerkt dat niet altijd nodig zal zijn om in te grijpen.

Lees Verder

 

 

13:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meerprijs organische producten moeilijk te verklaren

De verkoop van organische voedingsproducten neemt wel toe, maar die groei wordt door overdreven prijzen afgeremd. Dat de conclusie van een onderzoek van de Franse Union Fédérale des Consommateurs (UFC). Opgemerkt wordt dat de consumenten aanvaarden dat er voor organische producten meer moet worden betaald, aangezien de teelt arbeidsintensiever is en een kleinere oogst genereert, maar die elementen vormen volgens het rapport geen voldoende reden om het prijsniveau te verantwoorden dat in de winkels wordt gehanteerd. Een meerprijs van 79 procent tegenover traditionele producten blijft volgens het rapport dan ook een rem vormen op de vraag naar organische teelten.

Lees Verder

 

12:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument verkiest krediet voor beleving

De consument neemt liever een krediet voor de beleving van ervaringen dan voor de aankoop van materiële goederen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California. Het verschil tussen beide uitgaven moet volgens de onderzoekers worden gelinkt aan timing. Een materieel product blijft immers over het verloop van een periode onveranderd, zodat de consument bij een actueel gebrek aan financiële middelen kan beslissen de aankoop uit te stellen. Een ervaring is volgens de wetenschappers daarentegen vaak tijdgebonden, zodat een uitstel niet mogelijk is zonder de beleving te verliezen.

Lees Verder

 

 

11:00 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Visibiliteit digitale reclame wereldwijd gestegen

Digitale reclame haalde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar wereldwijd een visibiliteit van 56 procent. Dat betekende een verbetering met 1 procentpunt tegenover het kwartaal voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Comscore in tien landen. De hoogste scores werden opgetekend in de Verenigde Staten en Canada, waar een visibiliteit van 56 procent kon worden opgetekend. Op de derde plaats staat Mexico met een score van 54 procent, gevolgd door Italië en Spanje met een totaal van 52 procent. De grootste problemen worden ervaren in Groot-Brittannië, waar slechts een score van 49 procent kon worden geregistreerd.

Lees Verder

 

09:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |