10-09-17

Maaltijd doet hersenen endorphines aanmaken

De consumptie van voeding maakt in de menselijke hersenen endorphines vrij, waardoor een aangenaam en voldaan gevoel wordt gecreëerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Turku in Finland. Opgemerkt wordt dat het fenomeen zowel kan worden vastgesteld bij een smakelijke maaltijd of snack als bij een neutraal voedingsproduct met eenzelfde voedingsgehalte. Het verband moet volgens de onderzoekers worden gezocht in het opioide-syteem in de hersenen, dat zowel gevoelens van tevredenheid als voldaanheid regelt. De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers mogelijk nieuwe therapieën voor onder meer obesitas aanreiken.

Lees Verder

 

20:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Niet alle vriendschappen zijn even gewenst

Niet iedereen is compleet gelukkig met de samenstelling van zijn vriendenkring. Vaak omvat die groep ook een aantal persoonlijkheden waarmee men liever niet kameraadschappelijk zou willen omgaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij een groep Amerikaanse consumenten. Daarbij bleek dat 54 procent van de respondenten erkende in zijn vriendenkring personen te hebben waarmee men liever geen kameraadschappelijk contact zou onderhouden. Volgens 38 procent van de betrokkenen was het echter onmogelijk iets aan di situatie te veranderen, aangezien het ongewenste personage tot een structureel deel van hun leven - op het werk of de sportclub - behoorde.

Lees Verder

 

19:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online publiek houdt van bredere keuze

De brede keuzes die door vergelijkingssites en aanverwante platformen aan de consument worden aangeboden, vormen geen rem op de uiteindelijke aankoopbeslissing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology. Vaak wordt gewaarschuwd dat een overdaad aan keuzes bij de consument teveel twijfels zou creëren, waardoor aan aankoop vaak zou achterwege blijven, maar er bestaat volgens de onderzoekers een publiek dat een sterke interesse toont in de vergelijking en evaluatie van beschikbare opties. Dit gegeven kan volgens de wetenschappers mogelijk problemen opleveren voor online winkels met een beperkt assortiment.

Lees Verder

 

18:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tachtigjarige even streetwise als achttienjarige

De intuïtie over het mogelijke gevaar dat een onbekende zou kunnen betekenen, is bij een tachtigjarige even sterk als bij een achttienjarige. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Portsmouth. Er wordt aan toegevoegd dat deze intuïtie weliswaar tijdens de jeugdjaren wordt aangeleerd, maar raakt die vaardigheid pas tijdens de volwassenheid volledig ontwikkeld. Nu is volgens de Britse onderzoekers gebleken dat die intuïtie niet door het verouderingsproces wordt ondermijnd. De studie toont volgens de wetenschappers dan ook dat ouderen niet hoeven te vrezen dat die intuïtieve vaardigheden verloren zouden zijn gegaan.

Lees Verder

 

17:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Seksualiteit bestaat vooral uit romantiek en affectie

Romantiek en affectie zijn de meest populaire seksuele activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University en het Center for Sexueal Health Promotion bij meer dan tweeduizend mannen en vrouwen in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen daarbij vast dat rond seksualiteit heel wat onterechte stereotypes gehanteerd blijken te worden. Bovendien wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de respondenten tijdens de levensloop gewag maakt van een brede waaier seksuele activiteiten, maar wanneer naar recentere periodes wordt gekeken, blijkt die variatie veel minder sterk.

Lees Verder

 

16:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opkomst landbouw heeft vorm menselijke schedel veranderd

De opkomst van de landbouw en vooral de landbouwproducten heeft een kleine, maar wel significante impact gehad op de vorm van de menselijke schedel. Dat blijkt uit een onderzoek van antropologen aan de University of California.

Lees Verder

 

 

15:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chronisch slaaptekort verhoogt risicogedrag

Een chronisch tekort aan nachtrust kan niet alleen gelinkt worden aan slaperigheid, concentratiegebrek en verlaagde prestaties, maar kan ook aanleiding geven tot een verhoogd risicogedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zurich en het University Hospital Zurich bij veertien mannen tussen achttien en achtentwintig jaar. Proefpersonen die minder dan vijf uur slaap per nacht genoten, bleken volgens de onderzoekers een significant hoger risicogedrag te vertonen tegenover generatiegenoten die minstens de aanbevolen acht uur slaap genoten. Terecht wordt volgens de onderzoekers het belang van voldoende rust in onder meer de ondernemerswereld beklemtoond.

Lees Verder

 

15:31 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |