12-09-17

Etnische diversiteit positief voor academische prestaties

Etnische diversiteit op school kan een positieve impact hebben op de academische prestaties van jongeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California op basis van een studie bij meer dan achthonderd studenten uit het laatste jaar middelbaar onderwijs in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat bij alle betrokken studenten een gunstige impact kon worden opgetekend. Zelfs bij studenten uit Aziatische bevolkingsgroepen, die gemiddeld nochtans een significant hogere academische scores laten optekenen dan andere etnische categorieën, kon volgens de onderzoekers een duidelijke verbetering worden opgemerkt.

Lees Verder

 

 

19:48 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Impact van Opec gaat veel verder dan de benzinepomp

De impact van de Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) op de wereldeconomie reikt veel verder dan de prijs die de autobestuurder aan de benzinepomp moet betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University, de University of California en de Universiteit Leuven op basis van de activiteit van de oliesector sinds het begin van de jaren zeventig van de voorbije eeuw, waarbij in totaal wereldwijd 13.248 olievelden werden bekeken. De onderzoekers wijzen erop dat de consument zich steeds afvraagt of de beslissingen van de Opec zijn benzine duurder zal maken, terwijl de acties van de organisatie veel dieper in de wereldeconomie blijken in te grijpen.

“Sinds zijn oprichting in het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw heeft de Opec de olieproductie bij zijn lidstaten beperkt,” benadrukt onderzoeksleider Allan Collard-Wexler, professor economie aan de Duke University. “Terwijl de concrete limieten en hun efficiënties sterke variaties hebben laten optekenen, was het steeds de bedoeling de olieprijs op een hoog niveau te handhaven en daarmee de winsten voor zijn lidstaten te maximaliseren. Maar door de productbeperking had het kartel echter ook een ander effect. Er werd immers voor gezorgd dat de olieproductie in nieuwe, dure richtingen werden gedreven. Het resultaat is een fenomenaal inefficiënte manier om olie te winnen.”

“Een groot deel van de wereldwijde olievoorraden ligt in de velden van de veertien Opec-leden,” zeggen de onderzoekers. “In de meeste betrokken landen is er een goedkope olieproductie. Ghawar Uthmaniyah in Saoedi-Arabië, het grootste olieveld van de wereld, maakt een gemakkelijke en goedkope winning aan minder dan 7 dollar per vat mogelijk. Booractiviteiten in andere landen vergen echter vaak complexe technieken, waardoor de productiekosten drastisch stijgen. Fracking in het schaliebekken van North Dakota ziet die kosten tot ongeveer 51 dollar oplopen. Booractiviteit in de Noordzee of op de Noordpool vergt een kost, vaak in onstabiele omstandigheden, tussen 21 dollar en 45 dollar.”

“Eigenlijk kan worden gesteld dat er massaal wolkenkrabbers in de oceaan worden gebouwd,” zegt Collard-Wexler. “Al deze dure technologieën zijn geëvolueerd omdat de Opec de productie heeft beperkt. Een aantal van deze technologieën - zoals fracking - zouden nooit hebben bestaan indien de Opec een andere politiek had gevoerd of nooit was opgericht.” De onderzoekers berekenden dat de Opec de voorbije decennia de kost van de olieproductie met ongeveer 160 miljard dollar heeft opgedreven. De Opec vertegenwoordigt ongeveer 40 procent van de wereldwijde olieproductie, tegenover een aandeel van 14,4 procent tegenover voor de Verenigde Staten.

Hoewel het onderzoek zich op de Opec heeft toegespitst, zijn de conclusies volgens de onderzoekers ook van toepassing op andere vormen van monopolies. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de impact van deze monopolies veel verder gaat dan het prijsniveau,” benadrukt Collard-Wexler. “Bij fusies wordt vaak bekeken op welke manier de consumptieprijzen door de operatie zullen worden geraakt, maar het zou aangewezen kunnen zijn een bredere invalshoek te hanteren. Ook de andere potentiële economische effecten van fusies of overnames zouden moeten worden bekeken.”

Het onderzoek heeft uitgewezen dat monopolies de productiekost opdrijven,” aldus nog Collard-Wexler. “Dat aspect krijgt veel minder aandacht dat het prijsniveau, maar heeft nochtans brede implicaties voor de economische groei.”

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opec |  Facebook |

Bedrijven mogen besprekingen niet onbeantwoord laten

Bedrijven die hun online ratings willen verbeteren, moeten er voor zorgen op besprekingen te reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California en de Boston University. De onderzoekers stelden vast dat reacties van het management op besprekingen niet alleen de onderneming een hogere rating bezorgen, maar ook meer informatieve commentaren genereren. De ratings verbeteren volgens de onderzoekers niet omdat consumenten een grotere tevredenheid met de onderneming ervaren, maar wel omdat ontevreden klanten minder geneigd zijn tot het plaatsen van negatieve commentaren die moeilijk kunnen worden onderbouwd.

Lees Verder

 

19:32 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Coöperatie vooral gedreven door gemeenschappelijk gewin

Een verwachting op een gemeenschappelijk gewin is het belangrijkste motief achter samenwerking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Turijn en de Vrije Universiteit Amsterdam. Samenwerking - die vanuit een evolutionair perspectief voordelen zou moeten opleveren om de overlevingskansen te versterken - zou volgens eerder onderzoek ook aan een drang tot conformisme, zodat men tot als onderdeel van een groep ervaart, kunnen worden toegeschreven. Het nieuwe onderzoek toont volgens de wetenschappers echter aan dat de hoop op een gemeenschappelijk gewin in hiërarchie als het belangrijkste motief achter het fenomeen van samenwerking moet worden beschouwd.

Lees Verder

 

 

19:11 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sommige producten bieden consument merkvaardigheid

Consumenten vertonen een grotere neiging om zich te binden aan merken die volgens de perceptie van de klant zijn autonomie, competentie en relatie met andere personen kan versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Virginia Commonwealth University en de University of Texas. De onderzoekers maken daarbij gewag van merkvaardigheid. Sommige merken lijken de consument immers een grotere expertise en knowhow te bezorgen bij de uitvoering van een aantal taken. De perceptie van de consument over de eigen vaardigheden blijken daarbij beïnvloed te worden door het gebruik van een specifiek merk.

Lees Verder

 

 

18:25 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereldwijde reclamegroei gedragen door digitale display

De wereldwijde reclamesector zal dit jaar een omzet realiseren van 558 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 4 procent tegenover vorig jaar. Die groei zal echter hoofdzakelijk worden gedragen door digitale display-formaten. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith. Daarbij wordt vooral gewezen naar plaatsingen in sociale media en online video, waar een groei met respectievelijk 20 procent en 21 procent kan worden gemeld. Daarbij wordt opgemerkt dat sociale media in het leven van vele consumenten een centrale plaats hebben verworven, waardoor ook een omgeving is gecreëerd om een efficiënte communicatie tussen adverteerders en hun publiek op te zetten.

Lees Verder

 

18:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Offshore windturbines worden steeds goedkoper

Begin volgend decennium zal de bouw van offshore windturbines goedkoper zijn geworden dan de constructie van kerncentrales. Dat heeft de Britse krant The Guardian gemeld. Daarbij wordt opgemerkt dat de prijzen voor de bouw van nieuwe offshore windturbines inmiddels zijn gehalveerd tegenover amper twee jaar geleden. De kerncentrale van Hinkley Point zou een kostprijs van 92,50 pond per megawattuur hebben, maar bij offshore windturbines zou dat bedrag tot een niveau tussen 70 pond en 80 pond per megawattuur zijn teruggevallen. Inmiddels zijn in Groot-Brittannië echter al offshore windturbines toegewezen voor 57,50 pond per megawattuur.

Lees Verder

 

17:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |