20-09-17

Muziekindustrie vooral geplaagd door stream-ripping

Muziekpiraterij neemt wereldwijd nog steeds toe. Inmiddels maakt 40 procent van de muziekconsumenten gebruik van illegale bestanden, tegenover 35 procent vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van de  International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi), gebaseerd op cijfers uit dertien landen, waarin onder meer wordt opgemerkt dat online zoekmachines piraterij gemakkelijker maakten. Er wordt daarbij ook gewag gemaakt van een ommekeer tegenover de jaren voordien, toen de autoriteiten steeds een sterkere greep op de praktijk bleek te krijgen. Er wordt dan ook gevraagd dat de overheid actie onderneemt om het illegale aanbod te bestrijden.

“Inbreuken tegen de auteursrechten blijft een probleem,” betoogt Frances Moore, directeur van de Ifpi. “Er kan nog steeds een toename worden opgetekend, waarbij vooral stream-ripping zich een groeiend probleem toont.” Opgemerkt wordt dat 35 procent van de online consumenten zich aan stream-ripping schuldig maken, tegenover 30 procent vorig jaar. De methode laat toe om een muziekstream om te vormen tot een download, waardoor de consument de compositie permanent in zijn eigen muziekbibliotheek kan opslaan. In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig zou 53 procent gebruik maken van stream-ripping, tegenover 18 procent in de categorie tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar.

Er wordt daarbij opgemerkt dat 54 procent van de illegale muziekdownloads begint bij online zoekopdrachten. Het meest populaire platform voor stream-ripping was YouTube-mp3.org, waar miljoenen gebruikers YouTube-video’s in illegale muziekfiles hebben omgezet. Het platform werd na een klacht van de Ifpi recent echter stilgelegd. De organisatie merkt verder nog op dat YouTube 46 procent vertegenwoordigt van alle tijd die wordt besteed aan on-demand music, maar voegt eraan toe dat deze dominantie voor de muziekindustrie weinig meerwaarde oplevert. Terwijl Spotify per gebruiker jaarlijks ongeveer 20 dollar zou opleveren, zou dat bij YouTube tot minder dan 1 euro terugvallen.

De onderzoekers stelden verder nog dat 45 procent van de respondenten muziek beluisteren op een legale streamingdienst, tegenover 37 procent vorig jaar. Ook wordt opgemerkt dat 90 procent van de betaalde diensten met een smartphone worden beluisterd. In de leeftijdsgroep tussen dertien en vijftien jaar zou 85 procent van de consumenten gebruik maken van streaming-diensten.

Lees Verder

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, streaming |  Facebook |

Online hele dag door smartphones gedomineerd

Smartphones zijn op elk ogenblik van de dag het meest populaire apparaat geworden om zich online aan te melden. Dat blijkt uit een studie van consulent Verto Analytics bij nagenoeg vijfduizend volwassenen in Groot-Brittannië. Het onderzoek toonde dat smartphones gemiddeld 57 procent van de online verbindingen voor hun rekening nemen, gevolgd door traditionele desktops met een aandeel van 27 procent en tablets, die verantwoordelijk zijn voor 16 procent van de trafieken. De studie toont volgens de onderzoekers dat consumenten desktops slechts korte tijd gebruik maken of rechtstreeks naar mobiele apparaten grijpen.

Deze trend wordt benadrukt door diensten die nagenoeg uitsluitend voor mobiele platformen zijn ontworpen, zoals Uber en Snapchat. Het piekmoment van de smartphones werd geregistreerd tussen acht uur en elf uur in de ochtend, wanneer het platform een aandeel van 63 procent heeft in de online trafieken. Dat is drie keer meer dan de activiteit op desktops. De piekperiode voor de desktop situeert zich daarentegen tussen zes uur in de namiddag en elf uur in de avond, toen het apparaat een aandeel van 29 procent liet optekenen. Tablets tenslotte bereiken hun piek - 29 procent - tussen tweeëntwintig uur en middernacht.

Uit het onderzoek bleek verder dat het publiek het meest online zijn tussen zeventien en tweeëntwintig uur, met de langste online sessies tussen negentien en twintig uur. Nog wordt opgemerkt dat tegenover het jaar voordien het smartphone-gebruik de sterkste groei liet optekenen in zoekopdrachten, nieuws, financiën en toerisme. “Bedrijven die consumenten op een efficiënte manier willen bereiken, moeten smartphones meer als mini-computers dan als louter telefoons beschouwen,” benadrukt Hannu Verkasolo, chief executive van Verkasalo. “Mensen organiseren immers steeds grotere delen van hun leven op het mobiele platform.”

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphones |  Facebook |

Slavernij treft wereldwijd meer dan 40 miljoen mensen

Wereldwijd leven nog altijd 40,3 miljoen mensen in slavernij. Vrouwen en meisjes vertegenwoordigen nagenoeg driekwart van alle slachtoffers. Dat is de conclusie van een rapport van de International Labour Organization (ILO), de mensenrechtenorganisatie Walk Free Foundation en de International Organization for Migration op basis van cijfers over het voorbije jaar. De onderzoekers merken op dat 24,9 miljoen mensen tot slavenarbeid worden gedwongen, terwijl 15,4 miljoen anderen gedwongen werden tot huwelijken waarmee ze niet hadden ingestemd. Er wordt bovendien opgemerkt dat nog van conservatieve berekeningen gebruik werd gemaakt.

Onder meer wordt gewag gemaakt van slavernij in de landbouw, de industrie, de bouwsector en visserij, maar ook bij huisbedienden en gedwongen sekswerk. Tevens wordt aangevoerd dat kinderen één vierde van de totale groep slachtoffers vertegenwoordigen. Er wordt aan toegevoegd dat de moderne slavernij het meest wordt opgetekend in Afrika, gevolgd door Asia-Pacific. In het rapport wordt echter benadrukt dat de gevolgen van de slavernij in alle landen kan worden gevoeld. “Slavenarbeid is verantwoordelijk voor een gedeelte van de voeding die wij consumeren, de kleding die wij dragen en de reiniging van de gebouwen waarin wij wonen en werken,” wordt er aangevoerd.

Fiona David, onderzoeksdirecteur bij Walk Free, wijst op de impact van de verplichte huwelijken, die wereldwijd aan 15 miljoen mensen werden opgedrongen. “Daarbij moet worden vastgesteld dat meer dan één derde van die groep jonger is dan achttien jaar, waarvan nog eens de helft onder de leeftijdsgrens van vijftien jaar blijft,” aldus David. “Nagenoeg al deze slachtoffers zijn vrouw. Er wordt hier ook onterecht van huwelijken gesproken, want in werkelijkheid worden deze gedwongen verbonden als seksuele slavernij worden veroordeeld. Nog bleek dat wereldwijd 152 miljoen jongeren kinderarbeid presteren. Dat is nagenoeg 10 procent van de wereldwijde kinderpopulatie.

De helft van deze groep wordt aan gevaarlijk werk blootgesteld. Meestal gaat het om familiebedrijven, terwijl 71 procent in de landbouw wordt ingezet.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slavernij |  Facebook |

Op mislukkingen wordt best emotioneel gereageerd

Bij een mislukking blijken emotionele reacties efficiënter te zijn dan een rationele respons om de resultaten bij een volgende poging in een gelijkaardige taak te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas, de Ohio State University en de Stanford University. Bij foute keuzes blijkt het vaak een natuurlijke reactie om gevoelens te onderdrukken en de mislukking op een cognitieve manier te rationaliseren, maar de studie toont volgens de onderzoekers aan dat men moet trachten de nodige ruimte te laten voor negatieve gevoelens, waardoor het leerproces kan worden gestimuleerd en in de toekomst positievere resultaten kunnen worden bereikt.

“Een beter inzicht in de impact van emotionele of rationele reacties zou een impact kunnen hebben op de manier waarop het individu met zijn mislukkingen zou omgaan of op de wijze waarop werkgevers zouden reageren op vergissingen van hun medewerkers,” benadrukte hoofdonderzoeker Noelle Nelson, professor marketing en consumentengedrag aan de University of Kansas. “Vele mensen zullen verrast zijn dat ze hun prestaties kunnen verbeteren wanneer ze zichzelf toelaten slechte gevoelens te cultiveren over een mislukking in plaats van hun falen op een rationele manier te trachten te verklaren. Rationele reacties blijken vaak contraproductief te werken.”

“De conclusies van deze studie kunnen belangrijke consequenties hebben,” benadrukt professor Nelson nog. “Vele mensen zullen immers ooit in hun leven de impact van foute keuzes moeten verwerken. Dat geldt onder meer voor consumenten, maar ook voor werkgevers en leerkrachten. De resultaten van de studie maken duidelijk dat managers of leerkrachten hun medewerkers of studenten kunnen begeleiden in de reactie op mislukkingen, waardoor de kans op een verbeterde uitkomst in de toekomst kan worden opgedreven.” Verder onderzoek moet volgens Nelson de impact van verschillende emoties analyseren. Niet alle emoties zullen immers dezelfde reacties opleveren.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mislukking |  Facebook |

Winst stimuleert verlangen naar luxegoederen

Luxeproducten worden soms uit kwalitatieve overwegingen aangekocht, maar vaak is er sprake van het nastreven of bevestigen van status, maar in tegenstelling tot algemene verwachtingen kan daarbij geen enkel verband worden gelegd met testosteron. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, de London Business School, de University of Oxford en de Universität Wien bij meer dan honderdzestig mannelijke deelnemers aan een computergame. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat winnaars voor de aankoop van luxegoederen meer zouden willen betalen dan verliezers.

“De aankoop van luxeproducten kan voor vele wetenschappers worden vergeleken met het dierenrijk, waar bepaalde uiterlijke kenmerken of gedragingen een indicator van genetische kwaliteit vormen,” zegt onderzoeksleider Yin Wu, psycholoog aan de University of Cambridge. “Op een gelijkaardige manier zou de luxesector een spiegel van rijkdom kunnen zijn die de sociale status van het individu versterkt. Eerdere studies hebben uitgewezen dat testosteron een belangrijk element vormt in de zoektocht van de mens naar sociale status, waarbij hogere niveaus van het hormoon werden gelinkt aan dominanter en agressiever mannelijk gedrag. Maar dat effect kon in onze studie niet worden vastgesteld.”

“De overwinning in een competitie, die aan de kandidaat een gevoel van een hogere sociale status bezorgt, blijkt het individu naar een opzichtige consumptie te stuwen, waardoor men ook bereid lijkt om voor luxegoederen een hoge prijs te betalen,” aldus nog Yin Wu. “Tegelijkertijd kon echter worden vastgesteld dat winnen of verliezen geen verandering in het testosteron-niveau vereoorzaakt. Er kan dan ook niet gesteld worden dat het hormoon een drijvende kracht zou kunnen zijn van een opzichtige consumptie. Daarentegen zou kunnen worden gesteld dat een overwinning het individu het gevoel bezorgd recht te hebben op een superieure beloning. Het luxegoed wordt gezien als een beloning.”

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxeproduct |  Facebook |

Wereldwijde hongersnood is opnieuw toegenomen

Voor de eerste keer in een decennium wordt de wereld met een toenemende hongersnood geconfronteerd. Dat blijkt uit een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Daarmee wordt de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Staten, die de hongersnood wereldwijd tegen eind volgend decennium diende uit te roeien, minder waarschijnlijk. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat wereldwijd vorig jaar 815 miljoen burgers - 38 miljoen mensen meer dan het jaar voordien - met hongersnood werden geconfronteerd. Daarmee moet 11 procent van de wereldbevolking met onvoldoende voedingsvoorziening afrekenen.

De onderzoekers hebben het over alarmerende cijfers, aangezien voor de eerste keer in een decennium de honger wereldwijd een groter probleem is geworden. Clara Jamart, vertegenwoordiger van Oxfam France, heeft het over een beschamende mislukking van de leiders en de internationale instellingen. “De vooruitgang die de voorbije decennia kon worden gerealiseerd, is in het gedrang gebracht,” aldus Jamart. “De strijd tegen honger is één van de grote successen gewest van de ontwikkelingsprojecten van de Verenigde Naties. In het begin van de jaren negentig leden 1 miljard mensen honger. Midden dit decennium was er nog sprake van 795 miljoen slachtoffers, ondanks een aangroei van de wereldbevolking.”

“Er moet echter gevreesd worden dat het probleem van de hongersnood de volgende jaren nog zal toenemen,” benadrukt Jamart. “Door de klimaatverandering zal tegen het midden van deze eeuw 20 procent van de wereldbevolking met voedingstekorten worden geconfronteerd. Tenzij er geen efficiënte beslissingen worden genomen, zal men er niet in lukken om tegen eind volgend decennium een einde te maken aan het probleem van de hongersnood.” De toename van de voedselonzekerheid wordt onder meer toegeschreven aan een toenemend aantal conflicten. Er moet worden vastgesteld dat 489 miljoen slachtoffers van hongersnood leven in gebieden waar ook conflicten worden genoteerd.

Onder meer wordt gewezen naar Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Jamart benadrukt nog dat de hongersnood geen gevolg is van een tekort aan voeding. “Er wordt wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd om iedereen voldoende te kunnen voeden,” merkt ze op. “Wel moet worden aangestuurd op de uitbouw van een efficiënt en duurzaam landbouwmodel.”

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hongersnood |  Facebook |

Nike maakt best gebruik van sociale netwerken

Sportartikelenfabrikant Nike is op sociale het meest besproken merk ter wereld. Daarmee wordt het ecommerce-bedrijf Amazon, dat de ranglijst vorig jaar nog aanvoerde, naar de tweede plaats verdrongen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Netbase, gebaseerd op een analyse van bijna zeshonderd miljoen berichten op diverse sociale platformen. De onderzoekers voeren aan dat Amazon weliswaar het grootste aantal vermeldingen liet optekenen, maar Nike haalde uiteindelijke een hogere score dankzij de gecombineerde werking van bereik en enthousiasme, gedreven door de sponsoring van atleten zoals Cristiano Ronaldo en een aantal opvallende sociale campagnes.

“Consumenten streven naar een authentiek engagement met merken en producten en tonen zich enthousiast om deze ervaringen - positief of negatief - met anderen te delen,” benadrukt Paige Leidig, marketing-directeur van Netbase. “De resultaten van de studie tonen aan dat bedrijven bij hun activiteiten op sociale media verder moeten kijken dan volumes en trafieken. Het is voor de ondernemingen cruciaal om de emoties rond hun merken, de concurrenten en hun sectoren goed te kunnen inschatten.” Uit het onderzoek bleek verder dat de tien grootste merken in totaal 427 miljoen boodschappen lieten optekenen, waardoor ze een aandeel van 72 procent in de totale commerciële trafieken konden melden.

Tevens werd vastgesteld dat eBay de meest gepassioneerde en positieve discussies liet registreren. Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat men geen grote onderneming hoeft te zijn om een groep enthousiaste volgelingen te kunnen uitbouwen. Daarbij wordt erop gewezen dat onder meer bedrijven zoals Warby Parker, Wayfair of Kate Spade op het gebied van merkpassie een plaats in de top tien hebben verworven. Ook modewerken zorgen voor een grote activiteit op sociale media. Daarbij wordt gewezen op een derde plaats van Victoria’s Secret in de algemene rangschikking, terwijl ook Zara op een zevende positie werd gerangschikt. Dat betekende een verbetering met twintig plaatsen op één jaar.

Lees Verder

12:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nike |  Facebook |