22-09-17

Drinkende student raakt moeilijker aan een baan

Studenten die op de universiteit zich zes keer per maand aan zwaar drankmisbruik schuldig maken, maken 10 procent minder kans om na de afronding van hun opleiding snel een baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University en de Cornell University bij meer dan achthonderd afgestudeerden van verschillende universiteiten in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat eerdere studies geen concreet effect van alcoholconsumptie op de start van de professionele carrière heeft, maar de nieuw studie heeft volgens hen aangetoond dat over een periode van één maand elke moment van overdreven drankgebruik de kans op tewerkstelling met 1,4 procent doet dalen.

“De drankgewoonte van de student lijkt op de arbeidskansen een grotere impact te hebben dan de totale volumes die worden geconsumeerd,” benadrukt onderzoeksleider Peter Bamberger, professor management aan de Tel Aviv University. “Het onderzoek toont aan dat de consumptie van alcohol geen significante impact op de arbeidskansen heeft, tot een niveau van zwaar drankmisbruik wordt bereikt.” Zwaar drankmisbruik staat volgens de onderzoekers gelijk met een consumptie van minstens vier alcoholische dranken binnen een tijdsbestek van twee uur bij vrouwen. Bij mannen wordt de grens gelegd op vijf consumpties op twee uur tijd.

De conclusie van de studie bevestigt volgens professor Bamberger de negatieve impact die zwaar drankmisbruik kan hebben. Daarbij wordt onder meer gewezen op eerdere rapporten, waaruit onder meer is gebleken dat een zware alcoholconsumptie tijdens de tienerjaren de kansen op een vroegtijdige dood gevoelig doet toenemen. Er wordt ook gewaarschuwd dat volgens ramingen van de International Labour Organization (ILO) tot 40 procent van de ongevallen op de werkvloer aan het gebruik van alcohol kunnen worden toegeschreven. Tevens wordt opgemerkt dat 30 procent van de Amerikaanse volwassen bevolking drankproblemen zou hebben. In de groep tussen achttien en negenentwintig jaar zou dat oplopen tot 37 procent.

Lees Verder

 

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling |  Facebook |

Google en Facebook duopolie op digitale reclamemarkt

Het duopolie van Google en Facebook zal in de Verenigde Staten dit jaar meer dan 60 procent van de digitale reclamemarkt voor zich opeisen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent eMarketer. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse digitale reclamemarkt dit jaar in totaal 83 miljard dollar inkomsten zal genereren, tegenover een omzet van 71,6 miljard dollar vorig jaar. Google zal daarbij een stijging met 18,9 procent tot 35 miljard dollar registreren, terwijl ook Facebook een stijging met 40,4 procent tot 17,37 miljard dollar zal kunnen melden. Het duopolie komt daarmee aan een gezamenlijke omzet van 52,17 miljard dollar, waarmee een marktaandeel van 63,1 procent kan worden gemeld.

De derde plaats wordt, op grote afstand, gedeeld door Microsoft en Verizon, die elk 3,6 miljard dollar inkomsten zouden genereren. Daarna volgen Amazon (1,65 miljard dollar), Twitter (1,21 miljard dollar), Yelp (0,72 miljard dollar), Snapchat (0,64 miljard dollar) en InterActiveCorp (0,45 miljard dollar). Over twee jaar zal de Amerikaanse digitale reclamemarkt volgens eMarketer een omzet van 105,44 miljard dollar kunnen melden. Het duopolie van Google en Facebook zal daarbij met respectievelijke inkomsten van 45,69 miljard dollar en 71,25 miljard dollar een aandeel van 67,57 procent hebben opgebouwd.

“Google en Facebook kunnen optimaal inspelen op de behoeften van de digitale adverteerder en trekken dan ook massaal investeringen aan,” zegt Monico Peart, analist bij eMarketer. Daarbij wordt onder meer gewezen op de mogelijkheden die worden geboden om op basis van zoekactiviteiten interesses van de consument te identificeren. Er wordt ook opgemerkt dat Google dit jaar 54 procent van zijn digitale reclame-inkomsten uit mobiele platformen zal halen. Daarmee wordt de mobiele sector voor de eerste keer in de geschiedenis de belangrijkste reclamemarkt van het bedrijf. Daarbij kon tegenover vorig jaar een groei met 28,6 procent tot 18,9 miljard dollar worden gemeld.

Er wordt ook nog gewezen op Twitter, dat zijn Amerikaanse reclame-inkomsten dit jaar met 10,8 procent tot 1,21 miljard dollar ziet afkalven. Daarmee valt het Amerikaanse marktaandeel van het bedrijf van 1,9 procent naar 1,9 procent terug. De mobiele inkomsten dalen met 10,3 procent tot 1,08 miljard dollar. Het mobiele marktaandeel van Twitter valt daarmee van 2,6 procent op 1,8 procent terug.

Lees Verder

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Omzet Engelse wijn op vijf jaar meer dan verdubbeld

In Engeland hebben de onafhankelijke wijnproducenten het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 132 miljoen pond. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf Funding Options, waarin opgemerkt wordt dat de inkomsten van de sector op een tijdsspanne van een half decennium meer dan een verdubbeling hebben gekend. Zes jaar geleden was er immers sprake van een omzet van 55,7 miljoen pond. Opgemerkt wordt dat de Engelse producenten niet altijd als een grote concurrent van de traditionele wijnregio’s worden gestempeld, maar de recente jaren toch een belangrijke groei hebben kunnen laten optekenen.

“Een grotere nationale en internationale erkenning draagt verder bij tot een verandering in het gedrag van de consument, terwijl ook hogere tarieven kunnen worden gehanteerd,” wordt in het rapport benadrukt. Onder meer wordt gewezen op producent Winbirri Vineyards in Norfolk, die eerder dit jaar op de Decanter World Wine Awards werd bekroond. Tevens wordt opgemerkt dat de Engelse wijnen bovendien kunnen profiteren van de toenemende interesse voor de Britse drankensector, die onder meer een groeiende populariteit voor ambachtelijke bieren en gin laat optekenen. Die sterkere marktpositie trekt ook nieuwe producenten aan. Het voorbije jaar werden 64 nieuwe licenties voor wijnproductie verstrekt.

Om echter de groeiende vraag te kunnen bijhouden en sterkere winsten te kunnen realiseren, moet volgens Funding Options worden geïnvesteerd. Er wordt aan toegevoegd dat de koersdaling van het Britse pond na de beslissing om zich uit de Europese Unie terug te trekken, de Engelse wijnen in het buitenland goedkoper maken en dus bijkomende exportkansen kunnen worden geboden. “De Engelse wijn heeft een mooie toekomst, maar de producenten moeten voldoende financiële slagkracht hebben om hun capaciteit te kunnen verhogen,” waarschuwt Conrad Ford, oprichter van Funding Options. “Er moet op langere termijn een duurzame groei kunnen worden gegarandeerd.”

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn, engeland |  Facebook |

Europese toerist minder gevoelig voor terreurdreiging

Ondanks de terreurdreiging en de politieke onrust, blijven de wereldwijde reisintenties intact. De geopolitieke crisissen hebben wel een invloed op de keuze van de toeristische bestemmingen. Dat blijkt uit een rapport van consulent IPK International. Nadat eerder Turkije en Egypte het slachtoffer van terroristische aanvallen werden, werd recenter ook Spanje, de meest populaire bestemming ter wereld, geraakt door een aanslag op Las Ramblas in Barcelona. Terwijl Noord-Afrika en Turkije onder invloed van de terreur een zware toeristische terugslag hebben ervaren, moet de impact op de sector in Europa volgens de onderzoekers nog worden afgewacht.

Uit het rapport blijkt dat 45 procent van alle internationale toeristen door de terreurdreiging zijn reisgedrag zal aanpassen. Dat betekent een stijging met 6 procentpunt tegenover vorig jaar. “Daarbij kunnen echter wel belangrijke regionale verschillen worden opgetekend,” zeggen de ondezoekers. Vooral toeristen uit Aziatische landen zoals Zuid-Korea, China en Japan blijken, samen met collega’s uit Rusland, gevoeliger voor de terreurdreiging en lijken dan ook sneller geneigd te zijn om hun reisgedrag aan te passen. Reizigers uit Europese landen zoals Denemarken, Zweden en Finland laten zich door terroristische activiteit minder snel afschrikken. Ook reizigers met kinderen laten zich sneller door terreurdreiging leiden.”

Wel wordt opgemerkt dat door het grotere onveiligheidsgevoel bij de reiziger een grotere interesse kan worden opgetekend om vakanties in eigen land door te brengen. Daarbij kon worden opgemerkt dat 16 procent van de internationale toeristen te kennen gaf de volgende twaalf maanden niet reis te zullen gaan of alleen bestemmingen in eigen land te zullen overwegen. Daarnaast benadrukte 29 procent alleen naar landen met een veilig statuut te zullen reizen. Volgens de reizigers zijn Canada, Zwitserland, Australië en Scandinavië de veiligste toeristische bestemmingen. Daarentegen kregen Turkije, Israël, Egypte en Tunesië de laagste veiligheidsscores.

Lees Verder

 

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, terreur |  Facebook |

Driekwart Europeanen doet aan mobiel geldbeheer

In Europa doet 77 procent van de bevolking voor zijn geldbeheer beroep op mobiele apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het financiële bedrijf Visa bij telkens tweeduizend consumenten in tweeëntwintig Europese landen. Er wordt aan toegevoegd dat 68 procent van de ondervraagden gebruik heeft gemaakt van een digitale portefeuille of een aanverwante toepassingen, tegenover 63 procent vorig jaar. Bovendien wordt opgemerkt dat 48 procent van zijn mobiele platformen gebruik maakt, terwijl 45 procent de technologie hanteert om geld naar familie of vrienden over te maken. Bij de millennials transfereert 57 procent geld met mobiele platformen naar familie en vrienden.

De onderzoekers zeggen ook vastgesteld te hebben dat de consument zich steeds comfortabeler vindt met digitale betalingen, waardoor de adoptie van de technologie volgens Visa nog verder wordt gestimuleerd. Daarbij wordt opgemerkt dat bekommernissen over privacy tegenover vorig jaar van 51 procent naar 46 procent zijn teruggevallen, terwijl bij de bezorgdheid over veiligheid een inkrimping van 65 procent naar 59 procent kon worden opgetekend. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de interesse in biometrische authentificatie van transacties van 59 procent naar 84 procent is toegenomen. Nog bleek dat 62 procent een bankapplicatie gebruikt, tegenover 29 procent vorig jaar.

Wel wordt opgemerkt dat de consument, ondanks de verspreiding van persoonlijke gegevens op sociale media, in zijn financiële activiteiten toch een duidelijke lijn blijkt te trekken. Bij het delen van persoonlijke data zoals betaalkaarten en bankgegevens worden volgens de onderzoekers duidelijk verschillende kringen van vertrouwen geregistreerd. Daarbij genieten familieleden het hoogste vertrouwen (46 procent), gevolgd door banken (35 procent) en overheden (31 procent). Verder ga 84 procent aan zich ongemakkelijk te voelen met het delen van gevoelige persoonlijke data op sociale media, waarbij 66 procent te kennen gaf niet geneigd te zijn om data zoals betaalkaarten of bankgegevens op sociale platformen te delen.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld |  Facebook |

Biersector verwacht belangrijke investeringen in lagere alcoholvolumes

Op dit ogenblik blijft de interesse van de wereldwijde biersector in innovaties bij lagere alcoholvolumes nog beperkt, maar daarin mag de volgende jaren een verandering worden verwacht. Er zal immers meer rekening gehouden dienen te worden met de interesses van de millennials, die kiezen voor gezonde opties en de consumptie van calorieën willen beperken. Dat blijkt uit een rapport van consulent Mintel. Het voorbije jaar vertegenwoordigden alcoholvrije en alcoholarme bieren wereldwijd slechts 8 procent van alle nieuwe productlanceringen in de sector, tegenover 12 procent vijf jaar geleden

"In Europa wordt al wel een relatief sterke activiteit opgetekend in de lagere alcoholvolumes, maar in andere markten is die interesse veel beperkter," benadrukt Mintel. "In Noord-Amerika vormden alcoholarme en alcoholvrije bieren vorig jaar amper 2 procent van het totale aantal nieuwe productlanceringen in de sector." Vooral het Midden-Oosten en Afrika zouden zich volgens Mintel zich tot belangrijke groeimarkt kunnen opwerpen. In die regio vertegenwoordigde de sector het voorbije immers 30 procent van alle nieuwe productlanceringen, tegenover 22 procent het jaar voordien. Vooral landen met grote moslim-populaties, zoals Indonesië, zouden veel belangstelling tonen voor bieren zonder alcohol.

Ook wereldwijd zal volgens Mintel met een groei rekening worden gehouden. Daarbij wordt gewezen naar de initiatieven van grote marktleiders zoals AB InBev, die immers heeft aangekondigd dat de lagere alcoholvolumes tegen het midden van het volgende decennium al 20 procent van zijn wereldwijde bieraanbod moeten vertegenwoordigen. "Op dit ogenblik is China terzake de belangrijkste innovatie," betoogt Mintel. "Het voorbije jaar bevatte 29 procent van alle nieuwe Chinese bieren minder dan 3,5 procent alcohol, tegenover 12 procent in Duitsland, 9 procent in Polen en 7 procent in Groot-Brittannië. In Frankrijk werd nog een aandeel van 6 procent opgetekend.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Consument toont interesse in alternatieve financiële aanbieders

Consumenten tonen een sterke interesse om voor financiële transacties alternatieven te zoeken voor de traditionele banken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Fiserv bij ruim drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat weliswaar 88 procent van de respondenten voor betalingen beroep zouden willen doen op traditionele banken en aanverwante instellingen, maar ook betaalplatformen halen een score van 52 procent, gevolgd door technologiebedrijven (40 procent) en sociale netwerkinitiatieven (16 procent). Voor leningen halen banken een score van 82 procent, gevolgd door betaalplatformen (32 procent), technologiebedrijven (29 procent) en sociale netwerkinitiatieven (14 procent).

“Banken moeten ermee rekening mee houden dat hun sector onder grotere druk kan komen door het alternatieve aanbod van technologiebedrijven, die duidelijk op een toenemende interesse bij het brede publiek kunnen rekenen,” benadrukt Mark Ernst, chief operating officer bij Fiserv. “De traditionele financiële instellingen zullen zichzelf dan ook als een technologie-provider moeten opwerpen, zodat ze van de opportuniteit gebruik kunnen maken om hun bestaande klantenbasis verder te kunnen uitbreiden en beter te kunnen inspelen op de vraag naar snelle en gebruiksvriendelijke oplossingen die het leven van de consument gemakkelijker kunnen maken.”

Opgemerkt wordt dat voor jongere consumenten en klanten met hogere inkomens sneller geneigd te zijn om voor alternatieve aanbieders te kiezen. Het fenomeen kon ook vooral in stedelijke agglomeraties worden geregistreerd.  Er kon daarbij ook een groeiende interesse in innoverende technologieën worden opgetekend. “De helft van de ondervraagden zegt het voorbije jaar al gebruik gemaakt te hebben van stemherkenning,” wordt er opgemerkt. “In die groep heeft bovendien al meer dan 25 procent naar eigen zeggen de technologie de voorbije dertig dagen voor bankfuncties te hebben toegepast.” Vooral wordt stemtechnologie gebruikt voor een controle van de rekening (68 procent) en de betaling van een rekening (46 procent).

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |