25-09-17

Tienermeisjes tonen vaker symptomen van depressies

In Groot-Brittannië moet bij 24 procent van de veertienjarige meisjes een diagnose van depressie worden gesteld, tegenover 9 procent bij hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool en het University College Londen bij meer dan tienduizend Britse jongeren die in het begin van deze eeuw werden geboren. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat depressies bij jongeren vaak aan economische welstand kunnen worden gekoppeld. In gezinnen uit de hogere inkomenscategorieën konden immers significant minder sporen van depressie worden aangetroffen dan bij jongeren uit gezinnen met een lager inkomen.

“Doorheen de kindertijd kunnen bij jongens en meisjes ongeveer dezelfde niveaus van depressie worden opgetekend,” betoogt onderzoeksleider Praveetha Patalay, professor psychologie aan de University of Liverpool. “Op zevenjarige leeftijd maken ouders bij 7 procent van de kinderen gewag van depressieve symptomen. Op elfjarige leeftijd is dat opgelopen tot 12 procent. Wanneer de leeftijd van veertien jaar wordt bereikt, moeten volgens de ouders bij meisjes meer emotionele problemen worden vastgesteld dan bij jongens. Symbolen van depressies en angstigheid kunnen op die leeftijd bij 18 procent van de meisjes worden vastgesteld, tegenover bij 12 procent van de jongens.”

Gedragsproblemen - zoals vechtpartijen en woedebuien - bleken af te nemen tot een dieptepunt op vijf jaar, maar dan opnieuw toe te nemen tegen de leeftijd van veertien jaar. Jongens bleken tijdens de kindertijd en de vroege adolescentie meer gedragsproblemen te tonen dan meisjes. De onderzoekers wijzen er ook op dat ouders en veertienjarigen andere visies over mentale problemen hebben, waardoor het volgens hen noodzakelijk blijkt dat ook aan jongeren zelf informatie over hun psychische gezondheid worden gevraagd. De onderzoekers hebben het bij depressies bij tienermeisjes over zorgwekkende cijfers, vooral aangezien ouders die problemen blijken te onderschatten.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

Democraten doen Amerikaans vertrouwen in media oplopen

In de Verenigde Staten zegt ruim 40 procent van de bevolking erop te vertrouwen dat de massamedia volledig, accuraat en oprecht verslag van het nieuws brengen. Dat betekent een sterke toename tegenover vorig jaar, toen slechts een score van 32 procent werd gehaald. Dat blijkt uit een enquête van consulent Gallup bij meer dan duizend volwassen Amerikaanse nieuwsconsumenten. Er wordt wel opgemerkt dat vorig jaar het laagste vertrouwensniveau in de massamedia werd opgetekend sinds Gallup vijfenveertig jaar geleden met zijn enquête van start is gegaan. Bovendien blijkt dat 13 procent een groot vertrouwen in de massamedia heeft. Dat is het hoogste niveau sinds het midden van het vorige decennium.

Het vertrouwensherstel wordt dit jaar gedreven door democratische kiezers, die volgens Gallup de massamedia beschouwen als een kritische controle op de republikeinse regering van president Donald Trump. Daarbij kon worden vastgesteld dat 72 procent van de democraten een goed tot sterk vertrouwen in de massamedia toonden, tegenover 51 procent vorig jaar. Ook bij de onafhankelijke kiezers kon een stijging van 30 procent naar 37 procent worden geregistreerd. Daarentegen bleef de score bij de republikeinen status-quo op 14 procent. Daarmee heeft de kloof in het vertrouwen tussen democraten en republikeinen volgens Gallup een absoluut hoogtepunt bereikt.

Het grootste vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in de media werd opgetekend opgetekend in het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw. Toen werd een piekscore van 72 procent gerealiseerd, te wijten aan de onderzoeksjournalistiek van The Washington Post naar het Watergate-schandaal en de verslaggeving rond de oorlog in Vietnam. Op het einde van de jaren negentig viel dat vertrouwen echter terug onder de grens van 60 procent en sinds het midden van het voorbije decennium moet met scores onder de limiet van 50 procent rekening worden gehouden. De voorbije twee decennia is het vertrouwen in de media bij de democraten constant hoger geweest dan bij de republikeinen.

Alleen bij het schandaal rond Bill Clinton en Monica Lewinsky op het einde van de jaren negentig kon bij de republikeinen trouwens een score van meer dan 50 procent worden geregistreerd.

Lees Verder

18:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media |  Facebook |

Sociale media zorgen op vakantie voor dubbel gevoel

Sociale media nemen ook in de toeristische industrie steeds meer een belangrijke positie in. Dat blijkt uit een onderzoek van het reisplatform Travelzoo. Vastgesteld werd dat 47 procent van de reizigers erkent dat sociale media een belangrijke pijler is om op vakantie meer ervaringen na te streven. Bovendien kon worden opgetekend dat 30 procent van de ondervraagden de keuze van zijn vakantiebestemming onder meer baseert over verwachtingen rond content voor sociale media die de locatie zou kunnen opleveren. Het onderzoek toont volgens Travelzoo aan dat vele reizigers zich op het kruispunt bevinden van een streven naar ontspanning en de vrees iets te zullen missen.

“Enerzijds wil de reiziger op vakantie zich digitaal loskoppelen, maar anderzijds wordt de nood gevoeld om hun vakantiebelevenissen op sociale media te delen,” betogen de onderzoekers. Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de ondervraagden erkent een druk te voelen om unieke of exotische vakanties te boeken, terwijl 40 procent zich aangezet waant om meer avontuurlijke bestemmingen te kiezen. Daarbij wordt opgemerkt dat avontuur steeds belangrijker wordt voor de reiziger. Vastgesteld werd immers dat 17 procent van de toeristen zich gedwongen voelt zich avontuurlijker op te stellen dan hij in werkelijkheid is, terwijl 34 procent een vakantie zonder avontuurlijke ervaring als verspilde tijd bestempelt.

Vooral jongere generaties streven naar avontuurlijke vakanties. Bij de millennials gaf 24 procent aan op zijn jongste vakantie onvoldoende avontuurlijke ervaringen te hebben kunnen opdoen. Bij Generation X loopt dat aandeel zelfs op tot 29 procent. Tegelijkertijd kan volgens de onderzoekers een streven naar een digitale loskoppeling worden opgetekend. Volgens 50 procent vormt de ontsnapping aan het digitale leven een versterkend effect van de vakantiebeleving. Daarbij wordt vooral geklaagd over een overlast van email (28 procent) en nieuws (27 procent) en een overdreven afhankelijkheid van de telefoon (22 procent).

Relaxatie en culinaire ervaringen vormen met een score van respectievelijk 56 procent en 44 procent de belangrijkste doelstellingen van de reiziger.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

PepsiCo en AB InBev grootste Amerikaanse sponsors

PepsiCo heeft het voorbije jaar 360 miljoen dollar uitgegeven aan sponsoring. Daarmee wierp het concern, producent van dranken en snacks, zich op tot de belangrijkste sponsor van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het bureau ESP Properties. Onder meer waren er sponsoringcontracten met het Amerikaanse football, basket en hockey. Anheuser-Busch InBev eindigde op de tweede plaats met een bedrag van meer dan 350 miljoen dollar, dankzij contracten onder meer met het Amerikaanse football en diverse muziekfestivals en andere grote evenementen. Op de derde plaats stond Coca-Cola met 265 miljoen dollar, gevolgd door Nike (260 miljoen dollar).

De top vijf wordt afgerond met een ex-aequo van AT&T en Adidas North America. De rest van de top tien bestaat uit Ford Motor, Toyota, Verizon en General Motors. De top tien bestond uit dezelfde namen als het jaar voordien, hoewel onderling wel een aantal onderlinge verschuivingen werden gemeld. In totaal investeerden deze het voorbije jaar meer 2,2 miljard dollar aan sponsoring. Er wordt op gewezen dat in deze groep slechts vier industriële sectoren - dranken, auto’s, sportkleding en telecommunicatie - zijn vertegenwoordigd. Ook bij de honderd grootste sponsors staat de autosector met elf merken op een eerste plaats, gevolgd door drankenproducenten en banken (negen) en verzekeraars (acht).

De onderzoekers stelden nog vast dat slechts 18 procent van de sponsors zijn budgetten het voorbije jaar heeft opgedreven, terwijl 29 procent minder heeft besteed en 53 procent een status-quo liet optekenen. Opgemerkt wordt ook dat het voorbije jaar slechts een grote verschuiving in de sportsponsoring kon worden opgetekend. Coca-Cola werd immers een officiële partner van de Major League Baseball (MLB) in de plaats van aartsrivaal PepsiCo. Daarnaast moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vooral de National Association for Stock Car Auto Racing (Nascar) het voorbije jaar een aantal grote sponsors - waaronder Kraft Heinz, Clorox, Go Daddy en Scotts - heeft verloren.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sponsoring |  Facebook |

JP Morgan Chase profiteert van aandacht sociale media

Amerikaanse consumenten die van bank willen veranderen, denken in eerste instantie aan JP Morgan Chase. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Brand Finance. De onderzoekers wijzen daarbij vooral naar de impact van chief executive Jamie Dimon, die sinds zijn aantreden ruim tien jaar geleden de bank niet alleen door de financiële crisis heeft geloodst, maar bovendien ook de activa van de instelling met meer dan 100 procent heeft opgevoerd en de winsten ruimschoots heeft verdrievoudigd. Er wordt echter ook vooral gewezen naar de aandacht voor Dimon in sociale media, waar de topman van JP Morgan Chase herhaaldelijk op de voorgrond treedt.

“Jamie Dimon heeft een duidelijke impact op het vertrouwen en de loyaliteit van de consument,” stipt Brand Finance aan. “Controversiële uitspraken over onder meer de bitcoin en de Amerikaanse president Donald Trump hebben hem op sociale media heel wat aandacht en volgelingen bezorgd. Daarmee heeft Dimon het merk van zijn bank onder de aandacht van een breder publiek gebracht. Dat geldt vooral voor de millennials, die de grootste intentie toonden om naar JP Morgan Chase over te stappen.” Op de tweede plaats eindigde Citi, een vaststelling die samenvalt met de eerste grote marketing-inspanning die de instelling de voorbije vier jaar heeft doorgevoerd.

“Citi heeft in zijn recente campagne een grotere focus gelegd op de behoeften en wensen van de consumenten, wat een duidelijke verschuiving betekent tegenover de vroegere nadruk op functionaliteit,” zegt Brand Finance. “Dat heeft de instelling een sterkere klantentrouw opgeleverd.” Anderzijds werd vastgesteld dat de US Bank in de Verenigde Staten op de trouwste klanten kan rekenen. Er kon immers worden vastgesteld dat 60,2 procent van de klanten benadrukte een overstap naar een concurrent heel onwaarschijnlijk te achten. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich Wells Fargo, dat geplaagd wordt door een aantal schandalen en slechts een score van 47,2 procent behaalt.

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jp morgan chase |  Facebook |

Ook centrale banken kijken naar blockchain

Vele centrale banken blijken blockchain als een beloftevolle technologie te beschouwen. Dat is de conclusie van een rapport van het Cambridge Centre for Alternative Finance bij vijfentwintig centrale banken als een onderdeel van een breder onderzoek naar de adoptie van de technologie in het bedrijfsleven. Vastgesteld werd dat 20 procent van de bestudeerde instellingen plannen koestert om binnen een periode van twee jaar activiteiten op basis van blockchain te lanceren. Binnen een tijdsverloop van tien jaar zou bijna 40 procent van de banken de technologie hebben geïntroduceerd. De interesse van de instellingen wordt vooral toegeschreven aan de opportuniteit om een eigen cryptomunt te creëren.

“De interesse in zakelijke toepassingen van blockchain en aanverwante producten heeft de voorbije jaren een opmerkelijke stijging gekend,” merken de onderzoekers op. “Er kunnen inmiddels meer dan honderd startups met meer dan tweeduizend medewerkers worden geteld en vele grote ondernemingen en openbare instellingen tonen interesse in de technologie.” Opgemerkt wordt dat inmiddels 67 procent van de centrale banken en 86 procent van de andere publieke instellingen experimenten rond blockchain opzetten. Vastgesteld werd dat 57 procent van de centrale banken activiteiten rond Ethereum viseren. Wel moet worden gemeld dat 42 procent van de centrale banken op hun projecten geen deadline kunnen plaatsen.

Uit het onderzoek bleek nog dat ongeveer 47 procent van de blockchain-startups in Noord-Amerika zijn gevestigd, gevolgd door Europa (28 procent) en Asia-Pacific (19 procent). Banken en andere financiële partijen blijken 30 procent van de initiatieven voor hun rekening te nemen, gevolgd door de overheid (13 procent), verzekeraars (12 procent) en gezondheidsdiensten (8 procent). Een immatuur stadium van ontwikkeling wordt door de meeste partijen bestempeld als een cruciale belemmering voor een bredere adoptie van de technologie. Anders wordt aangevoerd dat de startup-activiteit in de sector over een periode van drie jaar een verdrievoudiging heeft gekend.

Lees Verder

16:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blockchain |  Facebook |

Afrika sterkste groeiregio voor marktonderzoek

Het traditionele marktonderzoek heeft vorig jaar wereldwijd een omzet gerealiseerd van 44,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de European Society for Opinion and Marketing Research (Esomar), waar gewag wordt gemaakt van de sterkste groei sinds het begin van dit decennium. Wanneer ook nieuwere methodologieën - zoals data-analyse - in rekening worden gebracht, zou een omzet van 71,5 miljard dollar zijn geboekt. De Verenigde Staten blijven met een omzet van 19,5 miljard dollar, dat een marktaandeel van 44 procent vertegenwoordigt, voor de sector de belangrijkste regio, gevolgd door Groot-Brittannië (15 procent) en Duitsland (6 procent).

Er wordt er wel op gewezen dat Afrika het voorbije jaar een stijging met 22,7 procent liet optekenen en daarmee de snelstgroeiende regio voor marktonderzoek is. Daarna volgt Asia-Pacific met een toename van 7,8 procent. Japan is de daarbij de belangrijkste groeipijler geworden. In grote markten zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werd daarentegen een vertragende groei opgetekend. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat in twee derde van de landen een verdere groei wordt verwacht. Wel wordt aangevoerd dat striktere maatregelen in onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten een impact zullen hebben op de toekomst van de sector.

Uit het onderzoek bleek nog dat de tien grootste onderzoeksbureaus van de wereld het voorbije jaar 47 procent van de totale markt vertegenwoordigden. De ranglijst wordt aangevoerd door Nielsen, dat een jaaromzet van ruim 6,3 miljard dollar laat optekenen. Op de tweede plaats staat QuintilesIMS met 33,3 miljard dollar inkomsten, gevolgd door Kantar (2,25 miljard dollar), Gartner (2,44 miljard dollar), Ipsos (1,78 miljard dollar). De top tien bestaat verder uit GfK Research (1,5 miljard dollar), Iri (1,03 miljard dollar), Westat (512 miljoen dollar), Dunhumby (429 miljoen dollar) en Intage (47 miljoen dollar).

In de Verenigde Staten vormden media en entertainment het belangrijkste onderzoeksdomein (25 procent), gevolgd door farmaceutica (21 procent) en consumptiegoederen (13 procent). In Groot-Brittannië wordt de lijst daarentegen aangevoerd door consumptiegoederen (30 procent), gevolgd door overheid en non-profit (14 procent) en telecommunicatie en informatica (10 procent). De sterkste groei werd wereldwijd opgetekend in online analyses en sociale mediaresearch, die een stijging met respectievelijk 8 procent en 5 procent kenden.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marktonderzoek |  Facebook |