01-10-17

Zelfrijdende wagens zullen veel levens sparen

Zelfrijdende wagens zouden de veiligheid van het autoverkeer gevoelig kunnen verbeteren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Swinburne University of Technology in Australië. De onderzoekers zeggen immers dat verkeersongevallen over de hele wereld jaarlijks aan 1,2 miljoen mensen het leven kosten, maar er wordt aan toegevoegd dat 90 procent van de fatale aanrijdingen te wijten is aan menselijke fouten. Wagens die door artificiële intelligentie worden gestuurd, zullen volgens de onderzoekers echter niet dezelfde fouten maken als menselijke chauffeurs en het aantal ongevallen dan ook drastisch terugschroeven.

Lees Verder

 

19:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tieners kennen over hele wereld dezelfde stereotypes

Kinderen over de hele wereld treden met identiek dezelfde genderstereotype overtuigingen de adolescentie in. Dat is de conclusie van van een onderzoek van wetenschappers aan de John Hopkins University in de Verenigde Staten en de World Health Organization (WHO) bij kinderen tussen tien en veertien jaar in vijftien verschillende landen. Volgens de onderzoekers moest in alle landen, ongeacht ontwikkelingsniveau of cultuur, dezelfde vooringenomenheid worden opgemerkt, waarbij meisjes als kwetsbare wezens worden omschreven en jongens een sterk en onafhankelijk karakter meekrijgen.

Lees Verder

 

18:37 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verdamping zou belangrijke energiebron kunnen worden

In de Verenigde Staten kan verdamping van meren en andere grote waterreservoirs een energie van 325 gigawatt produceren. Daarmee zou de behoefte van een groot gedeelte van het land kunnen worden gedekt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University. Opgemerkt wordt dat de capaciteit van verdamping bijna 70 procent van de actuele energieproductie van de Verenigde Staten zou kunnen vervangen. De technologie is voorlopig enkel in het laboratorium opgewekt, maar zou in principe op vraag kunnen worden geproduceerd, waarmee een belangrijk voordeel zou kunnen worden gecreëerd tegenover windenergie en zonnekracht.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Broederschap basis voor hooliganisme en terrorisme

Een beter inzicht in het hooliganisme in het voetbal zou mogelijk kunnen helpen in de strijd tegen terreur. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford naar het voetbalgeweld in Groot-Brittannië, Brazilië, Australië en Indonesië. Opgemerkt wordt dat beide fenomenen worden ondersteund door gedeelde ervaringen die de mentaliteit van de wapenbroeders doet ontstaan. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de fanatieke voetbalsupporters andere fans als familie beschouwen en hen dan ook absoluut willen beschermen. Er wordt aan toegevoegd dat het fenomeen van het broederschap ook in de bendewereld en het terrorisme kan worden opgemerkt.

Lees Verder

 

17:16 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wearables lijken belangrijkste doelgroepen te missen

Wearables kunnen instrumenten zijn die de gebruiker toelaten om zijn conditie en gezondheid op te volgen, maar lijken daarbij moeilijkheden te ondervinden om zijn belangrijkste doelgroep te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania, die er immers op wijzen dat vooral jongeren en hogere inkomenscategorieën de grootste interesse in de apparaten tonen. Deze groepen worden immers gemiddeld relatief weinig met gezondheidsproblemen geconfronteerd te worden. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook strategieën worden ontwikkeld om het gebruik bij andere bevolkingscategorieën aan te moedigen.

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sportief succes weerspiegelt complex samenspel van factoren

Achter het succes in de sport gaat een heel complex samenspel van verschillende factoren schuil. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Portsmouth en de University of Bath. De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook verklaren waarom sommige atleten, ondanks alle natuurlijke aanleg en talent die door iedereen worden erkend, er toch niet in lukken de top te halen. Cruciale elementen achter een potentieel succes zijn volgens de Britse wetenschappers in ieder geval het verlangen en de motivatie om goed te presteren, samen met het aanvaarden van uitdagende doelstellingen en een grote stressbestendigheid.

“Topsport kan voor velen een relatief eenvoudig concept zijn dat steunt op een combinatie van talent en doorzettingsvermogen, maar de realiteit is veel ingewikkelder,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Brown, sportwetenschapper aan de University of Portsmouth. “Er kunnen achter sportieve topprestaties immers een hele waaier interne en externe factoren worden geïdentificeerd. Onder meer kon worden vastgesteld dat een samenspel van ondersteuning, geloof in eigen kunnen en vertrouwen in het ontwikkelingsproces een belangrijk instrument kan zijn om tot de kringen van de elitesporters te kunnen doordringen.”

“Atleten, coaches en sportpsychologen zijn het er anderzijds over eens dat topsporters nood hebben aan kwalitatieve relaties en de ondersteuning van de familie en begeleiders,” stippen de onderzoekers nog aan. “Maar ook concentratie en focus worden cruciaal genoemd. Daarbij wordt erop gewezen dat atleten vaak met afleidingen kunnen worden geconfronteerd, waardoor op de cruciale momenten niet de absolute conditiepiek wordt gehaald die noodzakelijk is om topprestaties te leveren. Een absolute topsporter moet daarbij volgens velen in staat zijn zich volledig op zijn prestatie toe te spitsen.” Onder meer sociale media en games worden vaak als bedreigende afleidingen geciteerd.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: topsport |  Facebook |

Verstrooide chauffeur kan geen snelheid vasthouden

De rijsnelheid van een autobestuurder wordt in grote mate bepaald door de aandacht voor het verkeer. Naarmate de chauffeur meer wordt afgeleid, zal ook de snelheid een grotere fluctuatie vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University, die het gedrag van veertig autobestuurders in een rijsimulator bestudeerden. Daarbij werd ook vastgesteld dat vooral de buitenomgeving een belangrijke vorm van afleiding blijkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat fluctuerende snelheden een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |