02-10-17

Europese elektrische fietsen woest op Chinese concurrentie

China probeert ook elektrische fietsen aan dumpingprijzen op de Europese markt te introduceren. Dat staat in een klacht die door de European Bicycle Manufacturers Association (Ebma) bij de Europese Commissie is neergelegd tegen de import van goedkope Chinese e-bikes. Daarbij wordt opgemerkt dat de Chinese producten met de steun van oneerlijke subsidies in Europa aan extreem lage prijzen worden verkocht. Benadrukt wordt dat China de Europese markt van e-bikes probeert te overspoelen met tarieven die onder de productiekosten zouden liggen. De Europese Commissie heeft tot eind oktober tijd om te beslissen of een onderzoek wordt opgestart.

Chinese fietsen vormen al langer een probleem in het Europese concurrentiebeleid. Meer dan twintig jaar geleden al werden conventionele Chinese fietsen in de Europese Unie aan bijzondere importheffingen onderworpen omdat de rijwielen door staatssteun een oneerlijke concurrentie tegenover de Europese fabrikanten zouden voeren. Uit cijfers van de Ebma blijkt dat het voorbije jaar in de Europese Unie meer dan 430.000 Chinese e-bikes werden verkocht. Dat betekende een stijging met 40 procent tegenover het jaar voordien. Dit jaar zou een verkoop van ongeveer 800.000 exemplaren kunnen worden gehaald.

Moreno Fioravanti, secretaris-generaal van de Ebma, benadrukt dat Europeanen jaarlijkse ongeveer twintig miljoen fietsen kopen. Inmiddels hebben elektrische fietsen een aandeel van 10 procent in die verkoop. Binnen een periode van vijf jaar zou dat aandeel tot 25 procent kunnen oplopen. Fioravanti wijst erop dat Europese bedrijven pioniers zijn in de ontwikkeling van de elektrische fiets met trapondersteuning. Het voorbije jaar zouden de Europese fabrikanten bovendien ongeveer 1 miljard euro hebben geïnvesteerd in de verdere uitbouw van hun sector, maar dreigt men door oneerlijke Chinese concurrentie een groot deel van zijn markt te verliezen.

Chinese staatssteun zou de prijzen van de fietsen met 30 procent en zelfs 50 procent kunnen verlagen.

Lees Verder

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fietsen |  Facebook |

Online sector domineert snel Amerikaanse reclamewereld

In de Verenigde Staten is zijn digitale platformen als reclamemedium inmiddels al groter geworden dan televisie, maar over maximaal twee jaar lijkt de online sector in omvang een groter reclamemedium te zijn geworden dan het totale offline aanbod. Dat blijkt uit een rapport van consulent Magna. Geraamd wordt dat offline reclame dit jaar in de Verenigde Staten een omzet van ruim 100 miljard dollar zal laten optekenen. Dat betekent echter een daling met 4,9 procent tegenover vorig jaar. Bij de digitale reclame zou daarentegen dit jaar een omzetgroei met 16 procent tot 84 miljard dollar laten optekenen. Deze trends zullen zich de volgende jaren verder doorzetten, waardoor de marktdominantie naar online media zal overhellen.

Opgemerkt wordt dat het volgende halve decennium offline reclame een verdere gemiddelde inkrimping met 3,7 procent per jaar zal laten optekenen, terwijl de offline sector tijdens diezelfde periode een verdere groei met gemiddeld 9,5 procent zal kunnen melden. “Wanneer op basis van deze vooruitzichten de verdere inkomsten worden berekend, zal de digitale sector over twee jaar een omzet van bijna 101 miljard dollar hebben bereikt, tegenover 93,5 miljard dollar inkomsten voor de offline sector. De grootste terugval bij de offline reclame zal worden opgetekend bij de gedrukte media, die een jaarlijkse inkrimping met 17,2 procent zou boeken.

Nationale reclame zou een gemiddelde achteruitgang met 1,1 procent melden, terwijl bij lokale televisie gewag zou worden gemaakt van een daling met 2,6 procent. Ook radio zou een inkrimping met 4,7 procent laten optekenen. Buitenreclame en cinema zou daarentegen nog een stijging met 2,7 procent kunnen laten optekenen. Verder wordt opgemerkt dat mobiele platformen het voorbije jaar voor de eerste keer de grootste digitale reclamesector zijn geworden en dit jaar 27 procent van de totale Amerikaanse reclamebudgetten zouden vertegenwoordigen. Het volgende halve decennium wordt voor het mobiele medium een gemiddelde groei met 17,4 procent per jaar vooropgesteld.

Over vijf jaar zou de mobiele sector daarmee een omzet van meer dan 110 miljard dollar vertegenwoordigen. Daarmee zou het platform ongeveer de helft van de totale Amerikaanse reclamebestedingen vertegenwoordigen. Sociale media zouden dit jaar met een budget van 22,1 miljard dollar 34,9 procent van de digitale reclamesector vertegenwoordigen. Over vijf jaar zou die omzet zijn opgelopen tot 43 miljard dollar. Daarmee zou de sector bijna één derde van alle digitale reclamebestedingen vertegenwoordigen. Tevens zouden sociale media één vijfde van de totale reclame-budgetten naar zich toetrekken.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Terugnames blijken belangrijk knelpunt in online verkoop

Terugnames blijken een belangrijk knelpunt in de online verkoop. Dat is de conclusie van een onderzoek van Interactive Media Retail Group (IMRG) en BluJay bij meer dan tweeduizend online shoppers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden immers vast dat 85 procent van de respondenten tevredenheid toonde over de kwaliteit van de thuisleveringen, maar wanneer terugnames ter sprake komen, valt dat cijfer terug tot 67 procent. Dat betekent echter wel een verbetering tegenover vorig jaar, toen een score van 61 procent werd opgetekend. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd een terugnameniveau van 23 procent opgetekend. Dat betekende het hoogste cijfer sinds het begin van dit decennium.

“Terugnames vomen een complex en duur onderdeel van de online retail, die op een bijzonder omzichtige manier dient te worden beheerd,” zeggen de onderzoekers. “Shoppers zijn getraind om gebruiksvriendelijkheid te verwachten in alle stadia van hun interactie met retailers. De terugname is echter één van de moeilijkste trajecten van het online proces.” Opgemerkt wordt wel dat de tevredenheid opnieuw gestegen is naar het niveau van drie jaar geleden, na twee jaar op rij scores van ongeveer 61 procent te hebben laten optekenen. Die terugval had volgens de onderzoekers wellicht te maken met de verhoogde verwachtingen van de consument, waarop de retailers inmiddels een antwoorden zouden hebben geboden.

Uit het onderzoek bleek ook dat de consument een grote waarde hecht aan de trajectinformatie. Daarbij merkt 70 procent van de consumenten op dat deze informatie een belangrijk tot cruciaal onderdeel vormt van de shoppingbeleving. Eens een order is geplaatst, blijkt 85 procent van de respondenten op de hoogte gehouden te willen blijven van de vordering van het leveringsproces. De onderzoekers merken daarbij op dat de consument niet alleen duidelijkheid wenst over de levering als over het ordertraject. Er wordt aan toegevoegd dat de retailers de consument niet als een louter adres, maar als een individu moeten beschouwen.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online |  Facebook |

Intelligente machines meest invloedrijke technologie

Intelligente machines hebben de grootste kans om de volgende vijf jaar de wereld te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos bij ruim veertienhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 77 procent van de respondenten van mening was dat intelligente machines de volgende vijf jaar een impact zullen hebben op de manier waarop de mens de wereld ervaart. Op de tweede plaats staan autonome voertuigen, die een score van 75 procent lieten optekenen, gevolgd door een intelligent internet (74 procent), universele connectiviteit (73 procent), virtuele realiteit (68 procent), lasers (67 procent) en oorlogsrobots (63 procent).

Verder bleek intelligent internet volgens de ondervraagden de beste technologie die door de overheden konden worden gebruikt om de dienstverlening voor de burger te verbeteren, gevolgd door oorlogsrobots en universele connectiviteit. Bij de technologische elites daarentegen wordt vooral gewezen naar universele connectiviteit en intelligente machines. Uit het onderzoek bleek ook nog dat de Amerikaanse consument verwacht dat intelligente machines pas in een verdere toekomst een feit zullen zijn. Slechts 15 procent verwacht dat een invloed van intelligente machines in minder dan twee jaar tijd mag worden verwacht, terwijl 65 procent denkt dat de introductie nog meer dan vijf jaar op zich zal laten wachten.

Bij laser en virtuele realiteit denkt daarentegen ongeveer de helft aan een termijn van minder dan drie jaar. Er wordt echter opgemerkt dat de technologische elites een snellere introductie van intelligente machines verwachten. In deze groep denkt 25 procent aan de introductie van de technologie in minder dan twee jaar tijd. Algemeen wordt verwacht dat de nieuwe ontwikkelingen in eerste instantie hun weg zullen vinden in de technologische sector, gevolgd door de industrie en energie. Daarna wordt ook gewezen op mogelijkheden binnen de gezondheidszorg, de retail en het toerisme. De technologische elite toont zich wel optimistischer over de introductie van de technologieën.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Merk Amerika minder populair dan Amerikaanse merken

Terwijl het landenmerk van de Verenigde Staten sinds het aantreden van Donald Trump als president een aantal belangrijke klappen heeft gekregen, blijft het Amerikaanse bedrijfsleven wereldwijd uitstekende cijfers halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Innovation Group van het reclamebureau J. Walter Thompson en consulent Sonar bij drieduizend consumenten in China, India, Mexico, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat Amerikaanse merken in het algemeen weliswaar met hogere prijzen worden geassocieerd, maar ook met kwaliteit en innovatie.

“In de wereld wordt op verschillende manieren tegenover het merk Amerika gereageerd,” benadrukt Tamara Ingram, chief executive van J. Walter Thompson. “In Mexico, Rusland en Groot-Brittannië hebben meer dan 40 procent van de respondenten een negatieve visie tegenover de Verenigde Staten. Dat heeft rechtstreeks te maken met gebeurtenissen die het voorbije jaar konden worden opgetekend en die meestal werden aangedreven door acties van de Amerikaanse regering. Daarentegen blijkt in India 90 procent van de ondervraagden een relatief gunstige visie tegenover de Verenigde Staten te hebben. Dat is zelfs meer dan in de Verenigde Staten zelf, waar een score van 83 procent werd opgetekend.”

“Wanneer echter naar commerciële merken wordt gekeken, blijkt slechts 15 procent van de respondenten belang te hechten aan de nationaliteit,” zegt Tamara Ingram. Bij Amerikaanse merken denken de respondenten in de eerste plaats aan namen zoals Apple, Coca-Cola, Ford, McDonald’s, Microsoft en Nike. Merken moeten volgens de ondervraagden vooral kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwdheid aantonen. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat ook het maatschappelijk geweten van de onderneming van belang is voor de waardering van de consument. Daarbij wil 40 procent dat een merk waardering toont voor zijn klanten, terwijl 19 eist dat een positieve bijdrage tot de wereld wordt geleverd.

Tevens vraagt 19 procent dat de onderneming verder zou kijken dan louter winstbejag.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merken |  Facebook |

Metroreiziger reageert relatief positief op reclame

Gebruikers van de London Underground reageren in het algemeen positief op de reclame waarmee ze worden geconfronteerd. Zelfs tijdens piekperiodes zou een sterke aandacht kunnen worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Exterion Media en COG Research. De onderzoekers merken op dat met de traditionele methodes in het verleden slechts een benaderende impressie over de reacties van de reizigers op de reclame-omgeving kon worden geboden, maar kan aan de hand van nieuwe technologieën, die onder meer de oogbewegingen of huidreacties van de respondent kunnen meten, een duidelijker beeld worden gecreëerd.

De onderzoekers zeggen onder meer vastgesteld te hebben dat 58 procent van de reizigers die tijdens hun verplaatsingen beroep doen op hun mobiele telefoon, ook geregeld kijken naar de reclames die door de Londense metro worden aangeboden. Eén derde van die groep blijkt zijn smartphone te gebruiken om bijkomende informatie te verzamelen over de reclames die in de omgeving van de London Underground worden aangeboden. In specifieke situaties, zoals de roltrappen, waar de reiziger minder snel geneigd is gebruik te maken van een smartphone, blijken digitale panelen 40 procent meer aandacht te krijgen dan klassieke reclameborden.

De onderzoekers stelden verder ook vast dat reclames in de London Underground en op Londense bussen door de reiziger in het algemeen positiever worden bekeken dan andere vormen van commerciële boodschappen. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts 7 procent van de respondenten een negatieve reactie liet optekenen, tegenover 34 procent tegenover televisie en 50 procent voor sociale media. Er wordt aan toegevoegd dat reizigers tegenover de reclameboodschappen in de London Underground in het algemeen een even groot engagement toont dan tegenover televisie en significant beter scoort dan onder meer online video.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: metro, reclame |  Facebook |

Ambachtelijke goudwinning houdt vraag naar kwik op peil

De ontginning van kwik heeft de jongste vijf jaar een sterke groei gekend, ondanks inspanningen om de voorraden te beperken. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Het metaal, dat bijzonder giftig is, wordt nog vooral gebruikt in de artisanale en kleinschalige goudwinning. Kenia en Zuid-Afrika worden daarbij de belangrijkste leveranciers genoemd van goudzoekers in vooral Congo, Oeganda, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique en Zuid-Afrika zelf. Jaarlijks zouden deze landen tussen vijfenvijftig en honderdzestig ton kwik verbruiken. Kwik moet ervoor zorgen dat de producenten uit de gevonden ertsen goud met een grotere zuiverheid zouden kunnen filteren.

In Genève is inmiddels de eerste Minamata Convention of Mercury gehouden. Bedoeling is om de vraag naar kwik geleidelijk af te bouwen. Tegen eind dit decennium zou de vraag naar kwik grotendeels moeten zijn afgebouwd. Er wordt echter opgemerkt dat het al bijzonder moeilijk is gebleken de reële omvang te achterhalen van de voorraden kwik die op de markt worden gebracht. Onder meer moest worden vastgesteld dat Kenia tijdens de eerste helft van dit decennium geen enkele kwikexport heeft geregistreerd, terwijl onderzoek nochtans aantoonden dat goudvelden in Tanzania, Oeganda en Congo met Keniaanse leveringen werden bevoorraad.

“De informele handel in moeilijk te volgen en verschijnt dan ook niet in de officiële statistieken,” benadrukt Elena Lymberidi-Settimo, projectmanager van de Zero Mercury Campaign bij het European Environmental Bureau. De Minamata Convention zou er dan ook moeten voor zorgen dat een betere rapportering kan worden gegarandeerd. De deelnemers aan de conventie hebben zich ertoe verplicht om de bestaande kwikontginning af te bouwen en te beletten dat nieuwe operaties zouden kunnen worden opgezet. Onder meer door piekprijzen op de markten moesten echter al een aantal nieuwe productielocaties worden gemeld. Daarbij wordt gewezen naar onder meer Mexico en Indonesië.

Minamata verwijst naar de gelijknamige Japanse vissersgemeente waar op het einde van de jaren zestig van de voorbije eeuw voor de eerste keer gewag werd gemaakt van de gezondheidsrisico’s die aan het contact met het metaal zijn verbonden.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, kwik |  Facebook |