05-10-17

Cyberbeveiliging voor veel bedrijven nog geen prioriteit

Meer dan één op drie bedrijven blijft op het gebied van online beveiliging onder de minimumgrens. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Duo Security en YouGov bij meer dan duizend ondernemingen in Groot-Brittannië. De onderzoekers moesten daarbij tot de vaststelling komen dat 38 procent van de ondervraagden te kennen geeft dit jaar geen enkele investering te doen om zichzelf tegen cyberbedreiging te beschermen. Nog eens 30 procent zou minder dan 3 procent van zijn totale budget voor cyberveiligheid hebben gereserveerd. Slechts 26 procent van de ondernemingen was van mening dat de overheid voldoende inspanningen doet om online bescherming te garanderen.

“Vastgesteld moet worden dat 36 procent van de ondernemingen zelf toegeeft zichzelf niet efficiënt tegen cyberdreigingen te kunnen verdedigen,” stippen de onderzoekers aan. Uit het onderzoek bleek nog dat 45 procent de ondernemingen van mening is geen doelwit voor hackers te zijn, terwijl 47 procent te kennen geeft dat online beveiliging te zware investeringen zou vergen. Een gebrek aan kennis over de strijd tegen cyberbedreigingen wordt vaak als een groter probleem naar voor geschoven dan financiële bekommernissen of het gedrag van het personeel. Slechts 5 procent zegt het slachtoffer van een online aanval te zijn geworden.

“Wanneer een bedrijf met een gebrekkige informatica-infrastructuur wordt geconfronteerd, moet vaak een complexe dynamiek worden vastgesteld die de implementering van een efficiënte beveiliging tegen houdt,” aldus Wendy Nather, analist bij Duo Security. “Een verlaging van het prijsniveau van veiligheidsproducten zal in deze omstandigheden weinig resultaten opleveren. Er is immers vooral nood aan expertise en begeleiding. Wanneer er geen geschikte verdediging is geïmplementeerd, zijn kleine bedrijven vaak ook niet in staat om een eventuele aanval te herkennen. Daardoor wordt het moeilijk om een inzicht in de volledige omvang van het probleem te verwerven.”

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

Prijsvoordeel stimuleert grensoverschrijdend online shoppen

Prijsvoordeel is de belangrijkste motivatie voor online shoppers om grensoverschrijdende aankopen te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van pakketbezorger United Parcel Service (UPS) bij meer dan vijfduizend online consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 43 procent van de grensoverschrijdende aankopen gewag maakt van prijsverschillen. Daarnaast wordt door ongeveer 33 procent ook gewezen naar het ontbreken van het product of het merk op de binnenlandse markt. In totaal bleek vorig jaar 47 procent van de Amerikaanse online consumenten een buitenlandse aankoop gedaan te hebben, tegenover 40 procent enkele jaren geleden.

“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de online consument zich steeds meer vertrouwd voelt met grensoverschrijdende online aankopen,” benadrukken de onderzoekers. De markt voor buitenlandse aankopen wordt geleid door de Azië, waar 75 procent van de respondenten een product of dienst zou hebben gekocht. Daarbij wordt vooral gewezen naar China, dat door 61 procent van de betrokkenen wordt genoemd. Daarna volgt Europa met een score van 32 procent, waarbij Groot-Brittannië met een vermelding van 23 procent op de eerste plaats staat. Daarnaast vernoemt 19 procent van de ondervraagden een ander land op het Amerikaanse continent, waarbij 15 procent verwijst naar Canada.

Verder werd vastgesteld dat bijna alle internationale shoppers de leverancier op een online marktplaats hebben gevonden. Deze vaststelling laat volgens de onderzoekers verwachten dat grensoverschrijdende aankopen nog verder zullen toenemen, aangezien online shoppers zich steeds meer op marktplaatsen verzamelen. Daarbij wordt opgemerkt dat 97 procent van alle online shoppers een aankoop op een marktplaats hebben gedaan, tegenover 87 procent het jaar voordien. De voorkeur voor marktplaatsen wordt vaak gemotiveerd door betere prijzen en gratis leveringen. Amazon is met een score van 90 procent de populairste marktplaats, gevolgd door Walmart/Jet (63 procent) en eBay (46 procent).

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

Ook wetenschap heeft groot belangen bij Wikipedia

De online encyclopedie Wikipedia kan ook op de wetenschap een opmerkelijke impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Pittsburgh. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat Wikipedia één op driehonderd woorden beïnvloedt. Opgemerkt wordt tevens dat het effect groter lijkt in achtergebleven regio’s, waar researchers in het algemeen minder gemakkelijk toegang zullen hebben tot traditionele wetenschappelijke publicaties. Er moet volgens de studie dan ook worden geconcludeerd dat Wikipedia een bijzonder kostenefficiënte manier is om de verspreiding van wetenschappelijke kennis te bevorderen.

“Uit het onderzoek kon worden afgeleid dat in wetenschappelijke publicaties meer gebruik gemaakt werd van woorden uit artikels in Wikipedia dan uit andere studies,” betoogt onderzoeksleider Neil Thompson, professor technologische innovatie aan het Massachusetts Institute of Technology. “Er kan dan ook worden vastgesteld dat Wikipedia niet louter een weergave biedt van de wetenschappelijke activiteit, maar zelf helpt om de wetenschap vorm te geven. Bovendien kan worden opgemerkt dat openbare bronnen van wetenschappelijke informatie, zoals Wikipedia, van cruciaal belang zijn om kennis te verspreiden bij mensen die meestal geen deel uitmaken van de conversatie.”

“Deze conclusies zouden ook van belang moeten zijn voor organisaties die de wetenschap ondersteunen,” benadrukken de onderzoekers. “Een financiële ondersteuning van Wikipedia kan dan ook een belangrijk instrument zijn om de wetenschap te bevorderen en voor grotere groepen mensen ter beschikking te stellen.” Wikipedia is de vijfde meest gebruikte website ter wereld, maar wordt door de wetenschappelijke en academische wereld vaak bekritiseerd. De wetenschap zou volgens Thompson daarentegen de online encyclopedie moeten omarmen en de nodige middelen voorzien om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de website verder zou kunnen worden geoptimaliseerd.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wikipedia |  Facebook |

Schaarste doet ook discriminatie toenemen

Discriminatie wordt erger wanneer de bevolking met een grotere schaarste wordt geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar de toewijzing van studiebeurzen ter waarde van 100.000 dollar aan blanke en zwarte studenten in de Verenigde Staten. In een situatie van overvloed zouden de Amerikaanse bevolking aan beide groepen een even grote studiebeurs ter beschikking stellen. Wanneer echter een situatie van schaarste werd gesuggereerd, bleken personen met vooroordelen aan de zwarte studenten gemiddeld 10.300 dollar minder te betalen dan een collega met een egalitaire instelling zou doen.

“Alleen al een verwijzing naar een situatie met schaarste is voldoende om personen met een beperkte egalitaire instelling aan te zetten om zich discriminerend op te stellen,” betoogt onderzoeksleider Amy Krosch, professor psychologie aan de Cornell University. “Die keuzes worden ook heel bewust gemaakt. Wanneer de respondenten een ruimer tijdsbestek ter beschikking krijgen om een beslissing te nemen, blijken personen met een egalitaire instelling een grotere studiebeurs toe te kennen aan zwarte studenten. Vooringenomen karakters willen daarentegen aan blanken een groter budget toevertrouwen. Wanneer daarentegen onmiddellijk een beslissing moet worden genomen, vallen de verschillen weg.”

“Egalitaire karakters die met een situatie van schaarste worden geconfronteerd, zullen wellicht aan zwarte studenten een grotere beurs ter beschikking willen stellen uit een streven om minderheidsgroepen te beschermen,” benadrukt Amy Krosch. “Het probleem heeft niets te maken met een streven om blanken een grotere hulp te bieden, maar moet wel worden gelinkt aan een neiging om zwarten achteruit te stellen wanneer men met een schaarste van bronnen wordt geconfronteerd.” Eerder onderzoek van Krosch had ook al uitgewezen dat bij vrijgevigheid onder invloed van schaarste ook een groter onderscheid werd gemaakt in uiteenlopende tinten van huidskleur.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

Betere wijk heeft ook gezondere borelingen

Betere wijken hebben een gunstige impact op de gezondheid van de baby’s die bij de bewoners worden geboren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de University of North Carolina en de Duke University op basis van gegevens over meer dan 1,2 miljoen baby’s die tussen het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw en het midden van het vorige decennium in New Jersey werden geboren. Onder meer kon worden vastgesteld dat in de betere wijken minder vroeggeboortes en borelingen met een laag gewicht konden worden geteld. De kwaliteit van de geboortewijk kan volgens de onderzoekers dan ook een grote impact hebben op het latere leven.

“Het is niet ongewoon dat een gezin na de geboorte van de kinderen verhuist en op zoek gaat naar een wijk met betere scholen, een veiliger en gezondere omgeving en kindvriendelijke activiteiten,” zegt onderzoeksleider Jennifer Kane, sociologe aan de University of California. “Uit ons onderzoek blijkt echter dat de wijk op zich een impact kan hebben op de geboorte. Het onderzoek heeft immers uitgewezen dat in betere wijken ook minder problemen moesten worden opgetekend rond vroeggeboortes of een laag geboortegewicht, elementen die in verband kunnen worden gebracht met mentale problemen, taalstoornissen, leermoeilijkheden en een minder goede gezondheid in het latere leven.”

“Eerdere studies hebben vooral gekeken naar de impact van achtergebleven wijken,” zegt Jennifer Kane nog. “Maar ook materiële welstand heeft een invloed op het individu. Welvaart is immers niet louter de afwezigheid van armoede, maar vormt een onafhankelijke factor die een belangrijke inbreng heeft in het welzijn van een persoon. Een buurt met een grotere materiële welstand zal immers ook betere sociale organisaties hebben die de behoeftes van alle residenten, ongeacht de socio-economische bronnen van het individuele gezin, beter kunnen invullen.” Er moeten volgens de onderzoekers door de overheid dan ook inspanningen worden gedaan om aan achtergestelde wijken meer middelen ter beschikking te stellen.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Roddelen is waardevoller dan algemeen wordt gedacht

Zowel mannen als vrouwen roddelen, maar het vrouwelijk geslacht maakt van de praktijk gemakkelijker gebruik om een ongunstig licht te werpen op een potentiële rivaal voor de mannelijke aandacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Ottawa. Er werd ook vastgesteld dat vrouwen vooral roddelen over de uiterlijke kwaliteiten van seksegenotes, terwijl bij mannen vooral worden gepraat over de materiële en financiële slagkracht en de atletische eigenschappen van hun concurrenten. Benadrukt wordt dat roddelen niet als een vrouwelijk genderstereotype met een pejoratieve inslag mag worden bestempeld.

“Roddel is een verfijnde vorm van sociale vaardigheden en wordt als een tactiek voor intraseksuele competitie gebruikt,” benadrukt onderzoeksleider Adam Davis, professor psychologie aan de University of Ottawa. “Roddel is geen karakterzwakte, maar vormt een essentieel onderdeel van interpersoonlijke relaties. Roddel blijkt een efficiënt middel om meer informatie over andere personen in te winnen en groepsnormen door de drukken. Bovendien vormt de praktijk een methode die toelaat om meer te weten te komen over rivalen en hun reputatie in vraag te stellen. Dat is zeker het geval wanneer een strijd kan worden opgemerkt voor de gunsten van romantisch en seksueel begeerde partijen.”

“Personen die tegenover geslachtsgenoten een grotere concurrentie vormden, bleken ook een grotere tendens te hebben om zich tot gokken te lenen,” benadrukt professor Adams. “Deze groep voelt zich met het roddelen ook comfortabeler.” De onderzoekers stelden vast dat vrouwen meer geneigd zijn om te roddelen dan mannen en er bovendien ook meer genoegen in te vinden. Bovendien zagen vrouwen in een deelname aan roddels ook meer voordelen dan mannen. Vrouwen roddelen vooral over het fysieke uiterlijk van andere partijen. Vaak wordt roddelen een instrument om sociale informatie te delen. Roddelen heeft voor vrouwen ook een grotere sociale waarde.”

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roddel |  Facebook |

Griekenland mag toeristisch project Hellenikon realiseren

Griekenland kan de vroegere luchthaven Hellenikon toeristisch ontwikkelen. Dat is het gevolg van een beslissing van de archeologische commissie van het Griekse ministerie van cultuur. Er kon een akkoord worden bereikt waardoor een beperkt gedeelte van de totale site als archeologisch gebied wordt beschermd, waardoor de resterende oppervlakte voor toeristische doeleinden zal kunnen worden aangewend. Op de site werden eerder een aantal oude begraafplaatsen en een prehistorische nederzetting aangetroffen. Hellenikon moet volgens de initiatiefnemers één van de grootste maritieme vakantieparken van Europa worden.

Voor de herbestemming van Hellenikon, de voormalige internationale luchthaven van Athene, werd drie jaar geleden een vergunning toegewezen aan een consortium rond de Griekse ontwikkelaar Lamda Development. Bedoeling was om op de site, met een totale oppervlakte van 620 hectare, een groot park, hotels, winkelcentra en residentieel vastgoed op te trekken. Met het project was een investering van ongeveer 8 miljard euro zijn gemoeid. Lamda verkreeg voor het project een huurcontract voor negenennegentig jaar. Het initiatief werd echter met belangrijke vertragingen genoteerd omdat op de site een aantal waardevolle archeologische sites waren aangetroffen.

Er kon nu echter een akkoord worden gesloten, waardoor beslist werd dat slechts 4,5 procent van de volledige site een archeologische bescherming zal krijgen. Door de overeenkomst krijgen archeologen de mogelijkheid om de vorderingen van de constructiewerken op de voet te volgen. Lamda krijgt voor de ontwikkeling van Hellenikon financiële steun uit China en het Midden-Oosten. De realisatie van het project wordt door de Griekse regering bestempeld als een belangrijk onderdeel van de economische heropleving van het land. Ook zou de ontwikkeling van Hellenikon het land moeten helpen de zware werkloosheid af te bouwen.

Lees Verder

10:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hellenikon |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse webwinkel Amazon moet aan de Luxemburgse fiscus voor ongeveer 250 miljoen euro illegale belastingvoordelen terugbetalen. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, beslist. Bijna driekwart van de winst van Amazon is onbelast gebleven. De fiscale ruling die Luxemburg veertien jaar met Amazon overeenkwam, heeft volgens de Europese Commissie zonder geldige reden geleid tot een verlaging van de belasting die Amazon diende te betalen. In een eerste reactie ontkent Amazon een voorkeursbehandeling gekregen te hebben. Het bedrijf voegt eraan toe de Luxemburgse en internationale wetgeving te hebben gevolgd.

De Amerikaanse autoconstructeur Ford Motor wil de volgende vijf jaar een kostenbesparing van minstens 14 miljard dollar doorvoeren. Dat heeft Jim Hackett, chief executive van Ford, gemeld. Daarbij wil het bedrijf meer middelen vrijmaken voor investeringen in elektrische en zelfrijdende auto's. Ford wil zich ook meer toeleggen op grotere voertuigen. De constructeur wil 10 miljard dollar besparen op materiaal, terwijl ook bij onderzoek en ontwikkeling een bedrag van 4 miljard dollar zou worden geschrapt. Ford zal een derde minder middelen besteden aan verbrandingsmotoren. Dat geld naar de ontwikkeling van onder meer dertien nieuwe elektrische modellen.

Het Duitse elektroconcern Siemens trekt zich nagenoeg volledig terug uit de verlichtingsspecialist Osram. De Duitse groep is immers begonnen met de verkoop van een belang van 17,34 procent in Osram. De participatie heeft een waarde van ongeveer 1,2 miljard euro. Siemens had zijn verlichtingsdochter vier jaar geleden naar de beurs gebracht, maar bleef steeds de belangrijkste aandeelhouder van Osram. De voorbije jaren zijn de twee bedrijven echter uit elkaar gegroeid. Onder meer zou Siemens bedenkingen hebben gehad bij de uibreidingsplannen die Osram had op de markt voor led-verlichting. Siemens zal nog wel een kleine hoeveelheid aandelen in de verlichtingsspecialist overhouden.

Bij het alternatieve taxibedrijf Uber heeft de raad van bestuur de macht van zijn gewezen topman Travis Kalanick gevoelig ingeperkt. Kalanick had zijn functie van chief executive moeten neerleggen omdat hij onvoldoende inspanningen zou hebben gedaan een aantal uitwassen bij het bedrijf, waaronder berichten over seksuele intimidatie, aan te pakken. Kalanick behield echter nog een belangrijk pakket aandelen, waaraan bovendien een bijkomend stemrecht was gekoppeld. De raad van bestuur heeft nu echter beslist om aan die voorkeursbehandeling een einde te maken. De ingreep wordt gezien als een belangrijke overwinning voor Dara Khosrowshani, de nieuwe topman van het alternatieve taxibedrijf.

De Britse supermarktketen Tesco heeft tijdens de eerste helfts van dit jaar een omzet gerealiseerd van 25,2 miljard pond. Dat betekent een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst nam met 27 procent toe tot 759 miljoen pond. Dave Lewis, topman van Tesco, benadrukte bij de presentatie van de cijfers dat de supermarktketen voor de eerste keer in verscheidene jaren aan de aandeelhouders opnieuw een dividend zal uitkeren. Die beslissing toont volgens hem dat het bedrijf ervan overtuigd is dat verder kan worden gebouwd op de sterke prestaties. Tesco, de grootste supermarktketen van Groot-Brittannië, kent een dividend van 1 pence per aandeel uit.

De Franse supermarktketen E. Leclerc is door de Amerikaanse webwinkel Amazon voor een mogelijke samenwerking benaderd. Dat heeft Michel-Edouard Leclerc, chief executive van de Franse groep, tegenover het persbureau Reuters gemeld. Het is de eerste dat een concrete bevestiging wordt verkregen van de interesse die Amazon heeft voor activiteiten op de Europese retailmarkt. In juni was ook in de Verenigde Staten al de supermarktketen Whole Foods door het ecommerce-concern overgenomen. De voorbije maanden werd ook al gespeculeerd over interesse van Amazon in de Franse groep Carrefour. Ook Casino, Système U en Intermarché werden als mogelijke partner genoemd.

Vier jaar geleden werden bij het internetbedrijf Yahoo de mailaccounts van alle gebruikers gehackt. Dat heeft Verizon, het moederbedrijf van Yahoo, bekend gemaakt. Eerder was al gewag gemaakt van één miljard getroffen adressen, maar nu blijken alle accounts te zijn geraakt. Onder meer gebruikersnamen, wachtwoorden, telefoonnummers en geboortedata zouden zijn gehackt. Yahoo werd vorig jaar overgenomen door Verizon, dat onafhankelijke experts heeft ingezet om het probleem verder te onderzoeker. Daarbij zou zijn vastgesteld dat veel meer gegevens waren gestolen dan Yahoo eerder had ingeschat. Vier verdachten, waaronder twee Russische spionnen, zijn voor het lek gearresteerd.

Het Amerikaanse concern PepsiCo, producent van frisdranken en snacks, heeft tijdens het derde kwartaal van het lopende boekjaar een omzet gerealiseerd van 16,2 miljard dollar, tegenover 16 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 2 miljard dollar naar 2,1 miljard dollar. Indra Nooyi, chief executive van PepsiCo, stelde dat het concern, ondanks aanhoudend uitdagende marktomstandigheden, goed prestaties heeft kunnen boeken. Opgemerkt wordt dat het concern in alle afdelingen een groei kon melden, op uitzondering van de Noord-Amerikaanse frisdrankdivisie, waar een omzetdaling moest worden geregistreerd. De divisie kende de voorbije twee jaar een sterke groei.

De Belgisch-Nederlandse retailholding Ahold Delhaize verkoopt de vestiging van dochtermerk Albert Heijn aan de Groenplaats in Antwerpen aan sectorgenoot Spar, onderdeel van de groep Colruyt. Door de transactie verdwijnt de laatste hindernis die de samensmelting van Albert Heijn en Delhaize in België zou kunnen dwarsbomen. De Belgische Mededingingsautoriteit had in maart vorig jaar de overname van Delhaize door Ahold goedgekeurd, maar had daarbij wel geëist dat de fusiegroep een aantal vestigingen moest verkopen om de verdere concurrentie op de Belgische markt te garanderen. De winkel van Albert Heijn aan de Groenplaats was het laatste filiaal waarvoor nog geen overnemer was gevonden.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair is door Kris Peeters, minister van consumentenzaken, voor de rechter gedaagd. De luchtvaartmaatschappij wordt door Kris Peeters ervan beticht zich aan oneerlijke handelspraktijken schuldig gemaakt te hebben. Hij verwijst daarbij naar de beslissing van Ryanair om massaal vluchten te schrappen. Daarbij moet volgens de minister gewag worden gemaakt van een duidelijk gebrek aan professionele toewijding. Ook de communicatie over de problemen zou volgens Kris Peeters niet aan de gestelde verwachtingen voldoen. Hij diende bij de rechtbank van koophandel een vordering tot staking in. Dat minister stelde echter wel te hopen dat Ryanair zich alsnog naar de regels schikt.

Het bedrijf Materialise uit Leuven, gespecialiseerd in driedimensionale druktechnologie, neemt de Duitse onderneming AC Tech over. Met de transactie is een bedrag van 36 miljoen euro gemoeid. AC Tech is een leverancier van complexe en hoogwaardige metalen voor de autosector en de vliegtuigindustrie en de ruimtevaart. Het Duitse bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 34 miljoen euro. Er werd een winst gerealiseerd van 8 miljoen euro. Door de transactie krijgt Materialise, dat zich tot nu toe op ontwikkelingen voor kunststoffen toespitste, toegang tot oplossingen voor metalen. Voor die uitbreiding was volgens Materialise een overname beter geschikt dan een uitbreiding van de eigen activiteiten.

Het bedrijf Luciad uit Leuven, producent van software voor de verwerking van geodata, wordt overgenomen door de Zweedse groep Hexagon. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Luciad biedt klanten de toegang tot visuele modellen die op basis van data worden gebouwd. Onder meer de luchtvaart kan voor het berekenen van optimale vliegroutes op de technologie van Luciad, waarbij tientallen parameters kunnen worden samengebracht, beroep doen. Bij Luciad werken op dit ogenblik ongeveer vijfenzeventig mensen. Hexagon wordt 100 procent eigenaar van Luciad, dat onder meer de Gimv, Gemma Frisius, KBC Groep en BNP Paribas Fortis als aandeelhouder had.

Tegen midden volgend decennium zullen in Antwerpen alle taxi’s op alternatieve energie zijn overgeschakeld. Dat heeft Koen Kennis, schepen van mobiliteit van Antwerpen, bevestigd. Voor nieuwe vergunningen gaat de maatregel al begin volgend jaar in. Antwerpen telt op dit ogenblik een vloot van 450 taxi’s. Slechts twee wagens zouden op elektriciteit rijden. Volgens het Antwerpse stadsbestuur dienen dan ook meer inspanningen te worden gedaan om naar een duurzaam taxivervoer te streven. Het stadsbestuur zal er volgens Kennis voor zorgen dat meer laadpalen worden geplaatst. Subsidies voor de aankoop en operationele activiteiten werden echter afgewezen.

In de Verenigde Staten neemt het concern Office Depot, leverancier van kantoorartikelen, het informaticabedrijf CompuCom over van investeerder Thomas H. Lee Partners. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1 miljard dollar. Lee houdt na de verkoop nog een belang van 8 procent in CompuCom. Door de overname hoopt Office Depot de online verkoop van kantoorartikelen en softwarediensten te kunnen verhogen. De transactie moet Office Depot een nieuwe lan bezorgen. De voorbije drie jaar heeft Office Depot geen groei meer gekend. De overname zou het bedrijf ook tot 40 miljoen dollar synergievoordelen moeten opleveren. CompuCom krijgt een kiosk in de winkels van Office Depot.

De Europese Commissie daagt de Ierse regering voor het Europese hof van justitie. Het land heeft zich bij de terugvordering van achterstallige belastingen van Apple aan nalatigheid schuldig gemaakt. Dat heeft Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, bekend gemaakt. Vestager had Ierland in augustus vorig jaar jaar opgelegd 13 miljard euro achterstallige belastingen van Apple terug te vorderen. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. Er wordt aan toegevoegd dat Apple op de Europese markt een onaanvaardbaar concurrentieel behoudt tot het verschuldigde bedrag is terugbetaald. Apple had tegen de Europese sanctie wel beroep aangetekend.

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |