07-10-17

Financiële beloning voor klokkenluider geen goed idee

Financiële beloningen kunnen de klokkenluider onbedoeld weerhouden om een probleem te melden. Door de uitzicht op geldelijk gewin wordt de morele motivatie immers ondermijnd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida Atlantic University, de Wilfrid Laurier University en de Providence College. Wanneer tegenover potentiële klokkenluiders een financiële beloning wordt vernoemd, verschuift volgens de onderzoekers immers het beslissingskader. De klokkenluider wordt niet langer gedreven door een streven om correct te handelen, maar wordt in plaats daarvan met een analyse van kosten en baten geconfronteerd.

Lees Verder

 

16:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Creativiteit best gestimuleerd door financiële beloning

Om creativiteit te stimuleren is een financiële beloning beter dan beloftes van sociale erkenning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Opgemerkt wordt dat financiële beloningen de focus leggen op de prestaties, terwijl sociale erkenning vooral op normen is toegespitst. Personen die zich creatief opstellen, hebben volgens de onderzoekers vooral belangstelling voor buitengewone concepten, zodat ze dus minder belang hechten aan de goedkeuring van de buitenwereld. Daarom zullen ze zich door sociale erkenning ook minder snel gestimuleerd voelen.

Lees Verder

 

15:30 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slecht nieuws wordt best onmiddellijk verteld

Slecht nieuws wordt best onmiddellijk verteld. Het heeft weinig zin om rond de pot te draaien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University en de University of South Alabama. De onderzoekers merken op dat negatief nieuws vaak met een buffer wordt voorzien om vooral de boodschapper te helpen. Er wordt wel benadrukt dat in een aantal omstandigheden een buffer toch wel aangewezen en zelfs noodzakelijk is. Wanneer het noodzakelijk is om een sterke opinie te wijzigen, moet volgens de wetenschappers van de nodige aankleding gebruik gemaakt worden.

Lees Verder

 

14:10 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mannelijkheid meer Amerikaanse eigenschap dan vrouwelijkheid

In de Verenigde Staten wordt mannelijkheid een meer Amerikaanse eigenschap beschouwd als vrouwelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas en het Gettysburg College in de Verenigde Staten en de Universität Köln in Duitsland. De onderzoekers stelden vast dat zowel mannen als vrouwen de mannelijkheid meer als een Amerikaanse eigenschap beschouwden. Bovendien kon worden vastgesteld dat vrouwen zich minder met de natie identificeren wanneer dat land in mannelijke concepten naar voor wordt geschoven. De vaststelling biedt volgens de wetenschappers echter meteen ook een scenario voor verandering.

Lees Verder

 

13:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hogere positie zorgt niet voor grotere persoonlijke vrijheid

Een hogere positie in de hiërarchie levert niet noodzakelijk een grotere persoonlijke vrijheid op. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Kent. De onderzoekers stelden daarbij vast dat er geen correlatie kon worden vastgesteld tussen een verhoogde sociale invloed en een sterkere persoonlijke vrijheid. Hieruit kan volgens de wetenschappers worden afgeleid dat de relatie tussen invloed en autonomie afneemt naarmate een hogere machtspositie wordt verworven. Anderzijds kon wel worden vastgesteld dat een gebrek aan persoonlijke macht gepaard gaat met een gebrek aan sociale macht.

Lees Verder

 

11:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale netwerk journalist verbonden aan ideologische opstelling

Er kan een bescheiden relatie worden vastgesteld tussen het sociale netwerk van een journalist en de ideologische ondertoon van zijn nieuwscontent. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northeastern University. Hoewel er geen oorzakelijk verband kan worden vastgesteld, kan de studie volgens de onderzoekers een eerste stap betekenen naar een grotere kritische aanpak van de opkomende patronen van mediavooringenomenheid. Opgemerkt wordt daarbij dat een sociaal netwerk zoals Twitter een belangrijke plaats heeft verworven in de activiteiten van de journalist.

Lees Verder

10:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaans gebruik antidepressiva blijft toenemen

In de Verenigde Staten is het gebruik van antidepressiva op anderhalf decennium met 65 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centers for Disease Control and Prevention op basis van een enquête bij meer dan veertienduizend Amerikanen. Opgemerkt wordt dat bij vrouwen een gebruik van 16,5 procent kan worden gemeld, tegenover minder dan 9 procent bij mannen. Dat verschil kan volgens de onderzoekers een culturele verklaring hebben. Het is voor vrouwen immers nog steeds meer aanvaard om voor mentale gezondheidsproblemen een behandeling te zoeken.

Lees Verder

 

 

09:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |