18-10-17

Wetenschappelijke evenementen vooral mannelijk getint

Op wetenschappelijke evenementen treden vrouwen minder op de voorgrond dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de University of Cambridge, waar meer dan dertig wetenschappelijke sessies van een internationaal biologisch congres werden geanalyseerd. De onderzoekers merken op dat op wetenschappelijke evenementen niet alleen mannen als sprekers in de grote meerderheid zijn, maar ook zou moeten worden vastgesteld dat vrouwen minder gemakkelijk vragen blijken te stellen. Daardoor worden volgens een aantal vooroordelen over vrouwen en wetenschap bevestigd.

Uit het onderzoek bleek dat op het biologisch congres mannen aan de sprekers 80 procent meer vragen stelden dan vrouwen. Datzelfde resultaat werd ook opgetekend bij de jongste leeftijdscategorie deelnemers. “Daardoor kon worden uitgesloten dat het fenomeen te wijten zou zijn aan een grotere activiteit in de groep van de oudere en ervaren wetenschappers, die vooral uit mannen bestaat,” benadrukt onderzoeksleider Amy Hinsley, professor zoölogie aan de University of Oxford. Het verschil in activiteit tijdens deze wetenschappelijke sessies zal volgens haar het mannelijk voordeel in de wetenschappelijke wereld alleen nog maar versterken.

Het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden toegeschreven aan de genderdiscriminatie die ook in de wetenschap nog altijd moet worden opgemerkt. “Percepties over een verschil in wetenschappelijke status kan een negatieve impact hebben op het zelfvertrouwen van vrouwelijke onderzoekers en hun bereidheid om in het openbaar te spreken,” aldus professor Hinsley. “Indien vrouwelijke wetenschappers de indruk hebben een lagere sociale reputatie te hebben dan hun mannelijke collega’s, zullen ze minder snel geneigd zijn om zich in het publieke debat te mengen. Die passieve instelling zal op zijn beurt een negatieve impact hebben op de vrouwelijke wetenschappelijke status.”

“Misschien zijn vrouwen ook wel meer overtuigd van hun eigen expertise, zodat ze minder nood voelen om vele vragen te stellen,” zegt Amy Hinsley nog. “Interpellaties tijdens wetenschappelijke conferenties zijn echter een bijzonder zichtbare activiteit die het profiel van de betrokkene kan versterken. Alleen al het feit dat mannen meer vragen stellen, heeft dan ook een impact op het statusniveau.”

Lees Verder

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gendergelijkheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.