19-10-17

Televisiescherm maakt komaf met aantal genderstereotypes

Voor het televisiescherm lijken de traditionele genderstereotypes te verdwijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van Adobe Digital Insights bij duizend televisiekijkers in de Verenigde Staten. Er kon immers worden vastgesteld dat vrouwen vaker een voorkeur voor misdaad en actie laten blijken dan voor romantiek. Anderzijds kon worden opgetekend dat veel mannen een voorkeur vertonen voor romantiek en musical. Uit de enquête bleek dat bijna twee op drie Amerikaanse mannen op televisies minstens enkele keren per maand naar een romantische film kijken. Eén kwart kijkt zelfs meermaals per week naar romantische films. Ook kijkt 44 procent minstens enkele keren per maand naar een musical.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 42 procent van de Amerikaanse vrouwen geregeld zonder gezelschap naar televisie kijkt. Bij mannen daalt dat cijfer tot 38 procent. In het algemeen toont de Amerikaanse televisiekijker een voorkeur voor misdaadfilms, die door 40 procent geregeld worden bekeken en door 16 procent dagelijks op de programmering worden gezet. Op de tweede plaats staan actiefilms met een score van 36 procent, gevolgd door avonturenfilms (32 procent) en romantische producties (32 procent). Opgemerkt wordt dat ook op Netflix ongeveer 20 procent van de originele content gaat naar actie, avontuur en misdaad.

De onderzoekers stelden nog vast dat 33 procent van de Amerikaanse vrouwen ook enkele keren in de week naar sportprogramma’s kijkt. Dat publiek bestaat vooral uit vrouwen tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, maar ook bij vrouwelijke vijfenzestigplussers zegt 27 procent minstens enkele keren per week op televisie naar sportprogramma’s te kijken. Uit het onderzoek bleek verder nog dat 33 procent het televisiescherm combineert met een andere activiteit. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van een smartphone. Er wordt vooral naar een ander scherm gegrepen bij reclamespots gedurende nieuwsuitzendingen (49 procent), talkshows (48 procent) en sportprogramma’s (45 procent). Bij films daalt dat tot 35 procent.

Lees Verder

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

Londen ontvangt recordaantal toeristen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar heeft Londen in totaal 5,5 miljoen buitenlandse bezoekers ontvangen. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau London & Partners. Er wordt opgemerkt dat nog nooit voordien tijdens het tweede kwartaal zoveel buitenlandse bezoekers konden worden verwelkomd. Dat is volgens het bureau vooral te danken aan een toenemende interesse van Noord-Amerikaanse reizigers. Londen verwierf 3,4 miljard pond inkomsten uit de buitenlandse bezoekers. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover het tweede kwartaal vorig jaar.

Tijdens die periode werden 976.000 bezoekers uit Noord-Amerika opgetekend. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bestedingen van deze groep liepen met 23 procent op tot 764 miljoen pond. “Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden reizigers uit Noord-Amerika 18 procent van alle buitenlandse toeristen die Londen hebben bezocht,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien vertegenwoordigde deze groep 22 procent van alle internationale toeristische bestedingen die in de Britse hoofdstad konden worden geregistreerd.”

Geraamd wordt dat tegen midden volgend decennium Londen jaarlijks meer dan 3,3 miljoen bezoekers uit de Verenigde Staten zal ontvangen, tegenover 2,32 miljoen reizigers vorig jaar. Daarmee wordt de positie van de Verenigde Staten als meest belangrijke internationale toeristische markt van Londen bevestigd. “De cijfers tonen aan dat Londen met zijn culturele, sportieve en historische attracties een wereldwijde uitstraling heeft,” betoogt Andrew Cooke, chief executive bij London & Partners. Het toerisme vertegenwoordigt 11,6 procent van het totale bruto binnenlandse product van de Britse hoofdstad. De sector vertegenwoordigt in Londen ook 700.000 banen. Dat is bijna 17 procent van de totale Londense tewerkstelling.

Lees Verder

18:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen |  Facebook |

Oorspronkelijk email-adres blijft lange tijd actief

Ongeveer de helft van alle volwassen internet-gebruikers in de Verenigde Staten maakt nog steeds gebruik van zijn allereerste email-adres. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 37 procent van de ondervraagden niet alleen blijven gebruik maken van hun oorspronkelijke email-adres, maar dat ook als hun belangrijkste account blijven beschouwen. De studie toont volgens YouGov dat gebruikers gedurende een lange periode aan hun email-accounts blijven vasthouden. Daarmee zijn deze adressen volgens de onderzoekers voor marketeers bijzonder waardevol.

“Men zou verwachten dat vooral jongeren hun eerste email-adres vasthouden, maar dat blijkt niet met de realiteit overeen te stemmen,” benadrukken de onderzoekers. “Er kon immers worden vastgesteld dat bij de vijfenvijftigplussers 45 procent nog altijd hun eerste email-adres als belangrijkste online account hanteren, tegenover slechts 33 procent in de jongere generaties. De onderzoekers stellen nog dat 35 procent van de ondervraagden van één email-adres gebruik maken, terwijl nog eens 38 procent op twee persoonlijke accounts beroep doen. Tevens werd vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar zijn eerste email-account tussen zijn tiende en vijftiende verjaardag heeft geopend.”

In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar werd daarentegen door 61 procent de eerste email-account geopend na de eenentwintigste verjaardag. Bij vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer op tot 95 procent. Tevens werd vastgesteld dat 13 procent van de ondervraagden een binnenkomende email onmiddellijk bij ontvangst leest. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 16 procent. Ongeveer 50 procent heeft maximaal twintig berichten in zijn inbox vooraleer aan de lectuur wordt begonnen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat aandeel op tot 66 procent.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Petroleumverbruik transport piekt eind volgend decennium

Tegen eind volgend decennium zal het verbruik van fossiele brandstoffen door het autoverkeer een piek hebben bereikt. Onder invloed van de introductie van elektrische wagens en efficiëntere motoren, zal de vraag daarna gevoelig afnemen. Dat is de conclusie van het Britse bureau Wood Mackenzie. Opgemerkt wordt dat wereldwijd dagelijks 96 miljoen vaten olie worden verbruikt. Het transport neemt daarbij 60 miljoen vaten voor zijn rekening. De onderzoekers wijzen erop dat de impact van deze evoluties al sneller zal worden gevoeld, aangezien producenten minder in raffinaderijen zullen investeren en het aantal tankstations wordt afgebouwd.

Vooral midden volgend decennium mag volgens Wood Mackenzie een belangrijke ommekeer worden verwacht, omdat op dat ogenblik elektrische wagens sterk in populariteit zullen toenemen. “Het energieverbruik wordt steeds efficiënter,” betoogt Alan Gelder, analist bij Wood Mackenzie. “Daardoor wordt de afhankelijkheid van petroleum steeds verder afgebouwd. Het belang van olie in de wereldwijde economie zal in de toekomst dan ook een belangrijke terugval kennen.” De onderzoekers voegen er aan toe dat deze evoluties een belangrijke uitdaging kunnen vormen voor landen die voor hun fiscale inkomsten in sterke mate afhankelijk zijn van heffingen op de consumptie van petroleum.

In eerste instantie zal de sector volgens het rapport vooral worden geraakt door beperkende maatregelen van de overheden. Daarbij wordt gewezen naar onder meer de hogere normen voor energie-efficiëntie die in de Verenigde Staten, de Europese Unie en China werden ingevoerd. De introductie van elektrische auto’s zal volgens Alan Gelder in een later stadium een grotere impact laten voelen. Naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken, zal volgens hem de impact van het elektrische vervoer steeds sterker worden. Indien steden massaal een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen instellen, zal die evolutie volgens hem worden versneld.

Lees Verder

 

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Tiener zonder smartphone is absolute zeldzaamheid

Nagenoeg elke online tiener in de wereld heeft ook de beschikking over een smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GlobalWebIndex bij nagenoeg tienduizend jongeren tussen zestien en twintig jaar. Opgemerkt wordt dat Generation Z bestaat uit digital natives die met het apparaat zijn opgegroeid. Vastgesteld werd dat 98 procent van de ondervraagden het bezit van een smartphone meldt. In het Midden-Oosten en Afrika loopt dat cijfer zelfs op tot 99 procent. Voor deze leeftijdsgroep is de smartphone volgens de onderzoekers dan ook een integraal onderdeel van het dagelijkse leven geworden.

De onderzoekers zeggen dat jongeren de smartphone ook vaak als het belangrijkste geconnecteerde apparaat in hun dagelijks leven te noemen. Dat fenomeen kan weliswaar over de hele wereld worden vastgesteld, maar toch kunnen volgens de onderzoekers regionaal een aantal opmerkelijke verschillen worden opgetekend. In het Midden-Oosten en Afrika wordt daarbij een score van 79 procent opgetekend en ook in Asia-Pacific kan een niveau van 78 procent wordt gemeld. In Noord-Amerika valt dat cijfer echter terug tot 52 procent. Europa en Latijns-Amerika laten respectievelijke scores van 63 procent en 69 procent optekenen.

In Noord-Amerika wijst bij de selectie van het belangrijkste geconnecteerde apparaat daarentegen bijna 33 procent van de ondervraagde jongeren nog steeds naar de laptop. Er wordt door de onderzoekers dan ook benadrukt dat deze leeftijdscategorie door marketeers en andere communicatoren niet zouden mogen worden benaderd als een publiek dat alleen nog op mobiele platformen te bereiken zou zijn. In Noord-Amerika wordt met een score van 96 procent ook de laagste penetratie van smartphones opgetekend. Uit het onderzoek bleek verder nog dat Generation Z wereldwijd gemiddeld meer dan vier per dag op zijn smartphone actief is.

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Wereldwijd internet is bijna driekwart mobiel geworden

Mobiele platformen zullen volgend jaar wereldwijd 73 procent van de totale internet-consumptie vertegenwoordigen, tegenover 65 procent vorig jaar en 70 procent dit jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Zenith. Opgemerkt dat er tegenover zes jaar geleden, toen een aandeel van 36 procent werd opgetekend, sprake is van een verdubbeling. Over twee jaar kan volgens Zenith een aandeel van 76 procent in het vooruitzicht worden gesteld. De onderzoekers merken wel op dat er geografische belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend. Spanje voert dit jaar met een score van 81 procent het wereldwijde mobiele internet aan, gevolgd door Italië (78 procent) en China en de Verenigde Staten (77 procent).

Er wordt ook opgemerkt dat in de digitale reclame mobiele platformen dit jaar voor de eerste keer belangrijker zijn geworden dan desktops. Geraamd wordt dat de mobiele platformen dit jaar 53 procent van de totale digitale reclamebestedingen zullen vertegenwoordigen. Voor volgend jaar wordt een aandeel van 59 procent in het vooruitzicht gesteld. Over twee jaar zou dat cijfer verder oplopen tot 62 procent. Op dat ogenblik zouden de mobiele reclamebestedingen wereldwijd een omzet van 156 miljard dollar vertegenwoordigen. Daarmee zouden mobiele platformen ook 26 procent van de totale reclamebestedingen voor hun rekening nemen.

“Voor heel wat consumenten en adverteerders, vormen de mobiele platformen de normale basis van het internet,” stippen de onderzoekers aan. “In een aantal markten kan er een mobiele saturatie worden opgemerkt, maar in de rest van de wereld is er nog altijd veel ruimte voor verdere groei.” Er wordt aan toegevoegd dat het toenemend mobiele karakter van het internet aan adverteerders de mogelijkheid biedt om vaker met de consument in contact te treden. Vroeger kon men de consument alleen achter het scherm van een desktop of laptop bereiken, maar door de mobiele apparaten kan de klant ook onderweg worden gevolgd, waardoor een grote waaier nieuwe mogelijkheden worden geboden.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Europese Unie wint weer aan populariteit

De Europese Unie geniet opnieuw het vertrouwen van een meerderheid van zijn bevolking. Dat is de conclusie van een enquête van het Europees Parlement bij nagenoeg 28.000 Europese burgers. Vastgesteld werd immers dat 57 procent van de ondervraagden van oordeel was dat het lidmaatschap van de Europese Unie een positieve impact heeft op hun land. Dat cijfer komt dicht bij het niveau dat voor het uitbreken van de economische crisis kon worden opgetekend. Tegenover vorig jaar is er sprake van een verbetering met 4 procent. Ook bleek dat 60 procent van mening was dat zijn land geprofiteerd heeft van het lidmaatschap van de Europese Unie.

Ook bijna 50 procent voelt dat zijn stem in de Europese Unie meetelt. Uit het onderzoek bleek verder dat 33 procent een positieve mening heeft over het Europees Parlement. Dat betekende een stijging met 8 procentpunt tegenover vorig jaar. Daarentegen toonde 21 procent een negatieve mening, wat een daling met 7 procentpunt betekende. Verder gaf 42 procent aan een neutrale houding te hanteren. Tevens werd vastgesteld dat 55 procent van de ondervraagden zegt geïnteresseerd te zijn in de volgende Europese verkiezingen over twee jaar. Bovendien liet 47 procent zich ontvallen dat het Europees Parlement in de toekomst een grotere rol zou moeten opnemen.

De grootste steun geniet het Europees Parlement in Ierland, waar een score van 54 procent wordt opgetekend. Daarna volgen Bulgarije (49 procent), Malta (46 procent), Luxemburg (46 procent), Portugal (44 procent), Roemenië (43 procent), Duitsland (41 procent), Polen (38 procent), Nederland (37 procent) en Hongarije (36 procent). Helemaal onderaan staat Tsjechië met een score van 18 procent, voorafgegaan door Griekenland, Cyprus en Groot-Brittannië (27 procent), Finland (26 procent), Letland (25 procent) en Frankrijk (20 procent). Het Europees gemiddelde bedraagt 33 procent. In België wordt een score van 34 procent opgetekend.

“In nagenoeg alle lidstaten is een positiever beeld over het Europees Parlement gegroeid,” zeggen de onderzoekers. “De sterkste stijging werd opgetekend in Ierland en Portugal, die elk een groei met 16 procent konden melden. Maar zelfs in Groot-Brittannië kon een toename met 4 procent worden geregistreerd.”

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |