24-10-17

Chinese consument toont grote interesse in stemtechnologie

Toepassingen op basis van stemtechnologie kunnen voor merken een aantal nieuwe opportuniteiten creëren. Dat geldt vooral landen zoals China en Singapore. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten James Walter Thompson (JWT) en Kantar Insight. Opgemerkt wordt dat China in het onderzoek duidelijk als marktleider naar voor komt. Uit de enquête bleek immers dat 42 procent van de Chinese smartphone-gebruikers te kennen gaf dat stemtechnologie de efficiëntie van het apparaat gevoelig versterkt. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van gebruiksgemak (52 procent), het wegvallen van de noodzaak om teksten op een klavier in te tikken (48 procent) en eenvoud (46 procent).

“Het is algemeen geweten dat het Chinese schrift digitaal een aantal moeilijkheden oplevert,” benadrukt onderzoeker Ida Siow. “Chinees is veel moeilijker en trager dan het Engels. Dat is één van de redenen waarom er in China een grotere voorkeur voor de inzet van stemtechnologie kan worden geregistreerd. Een gebruiksvriendelijke klantbeleving is een belangrijk aantrekkingspunt dat in China dan ook bij de promotie van stemtechnologie wordt uitgespeeld. Grote Chinese internetbedrijven, zoals zoekmachines Baidu, hebben al toepassingen gelanceerd waarbij stemtechnologie als eerste oplossing wordt gesuggereerd.

Vastgesteld werd ook dat consumenten in China en Singapore zich bijzonder opgetogen tonen over de inzet van stemtechnologie om hun leven gemakkelijker te maken. In China zegt 64 procent wil van stemtechnologie gebruik maken om op persoonlijke assistenten beroep te kunnen doen. Een aantal bedrijven heeft op deze trends al ingespeeld. Opgemerkt wordt onder meer dat KFC China vorig jaar een samenwerking met Baidu is gestart waarbij in de restaurants met de assistentie van artificiële intelligentie orders worden genoteerd. In Singapore biedt OCBC Bank aan zijn klanten de mogelijkheid om bij hun identificatie van stemtechnologie gebruik te maken.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stemtechnologie |  Facebook |

Gezondheid Europese bejaarden blijft een constante

Over vier decennia zal 25 procent van de vrouwelijke vijfenzestigplussers in Europa geconfronteerd worden met een lichamelijke handicap die een zware impact zal hebben op de dagelijkse activiteiten. Bij mannen valt dat aandeel terug tot 17 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis in Laxenburg (Oostenrijk). Opgemerkt wordt dat het probleem van lichamelijke handicaps bij senioren de volgende dertig jaar nagenoeg ongewijzigd zal blijven, ondanks de verwachte toename van de levensduur. In absolute cijfers moet door de vergrijzing van de bevolking daarentegen een sterke toename worden verwacht.

“De uitbreiding van de groep oudere patiënten zal een belangrijke druk uitoefenen op de beschikbare hulpvoorziening en de opleiding van medisch personeel,” betogen de onderzoekers Sergei Scherbov en Daniela Weber. Opgemerkt wordt dat een aantal resultaten van de studie de conclusies van eerdere rapporten bevestigen. Onder meer wordt daarbij gewezen op het feit dat meer vrouwen met sterke lichamelijke beperkingen als gevolg van langdurige gezondheidsproblemen moeten rekening houden dan mannen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de hogere levensverwachting voor de vrouwelijke populatie. Deze conclusies gelden voor alle Europese landen.

“Anderzijds moet worden gesteld dat de gezondheid van mannen en vrouwen onder invloed van de veroudering aan eenzelfde ritme achteruit lijkt te gaan,” stippen Scherbov en Weber aan. Er konden verder ook bij de patiënten zelfs opmerkelijke verschillen worden opgetekend. In Zweden moest worden vastgesteld dat 10 procent van de vrouwelijke vijfenzestigplussers te kennen gaf door gezondheidsproblemen zwaar in hun dagelijkse activiteit te worden gehinderd. In Slowakije liep dat cijfer echter op tot 33 procent. De onderzoekers zeggen nochtans dat het aandeel van de oudere populatie met gezondheidsproblemen in de zesentwintig onderzochte landen bijzonder veel gelijkenissen vertoont.

Daarbij moet wel de impact van een aantal culturele verschillen worden verwerkt.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vriendengroepen boeken op werkvloer superieure prestaties

Professionele teams met vrienden leveren op de werkvloer superieure prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Ohio State University, die een analyse maakten van zesentwintig verschillende studies, waarbij in totaal meer dan duizend teams met meer dan vierendertig medewerkers betrokken waren. Vastgesteld werd dat teams met vrienden significant betere prestaties lieten optekenen dan ploegen met kennissen of onbekenden. Vooral wanneer met grotere groepen diende te worden gewerkt en hoofdzakelijk naar een maximalisering van de output moest worden gestreefd, blijkt volgens de onderzoekers de inzet van vrienden een belangrijke meerwaarde.

“Werken met vrienden geeft niet alleen een goed gevoel, maar levert ook daadwerkelijk betere resultaten op,” benadrukken de onderzoekers Robert Lount en Seunghoo Chung. De onderzoekers zeggen dat de superieure prestaties van de vriendenteams zowel bij handenarbeid als bij denkwerk bleken. Bovendien konden ook in alle leeftijdscategorieën dezelfde resultaten worden geregistreerd. Naarmate de teams omvangrijker werden, bleek ook de invloed van de vriendschappen toe te nemen. Wanneer echter een optimale oplossing voor een knelpunt moest worden gevonden, bleek de impact van de vriendschapsbanden te verdwijnen.

Er kunnen voor het fenomeen volgens de onderzoekers duidelijke redenen worden gegeven. “Vrienden kunnen taken beter coördineren,” benadrukt Chung. “Men kent de sterke en zwakke kanten van de collega’s, waardoor de taak op de meest efficiënte manier kan worden opgesplitst. Bovendien is het ook verklaarbaar waarom het effect alleen kan worden opgetekend wanneer naar een maximalisering van de output wordt gestreefd. In die omstandigheden is een duurzame motivatie vaak een cruciaal probleem. Vrienden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vrienden maken het veel gemakkelijker om een vervelende taak vol te houden.”

“Wanneer daarentegen een optimale oplossing voor een probleem moet worden gevonden, kan een samenwerking met onbekenden voordelen bieden,” zegt Chung. “In deze omstandigheden wordt constructieve tegenspraak gemakkelijker, waardoor de baten en nadelen van voorgestelde oplossingen kunnen worden besproken en het minder waarschijnlijk wordt dat men zich door de mening van de groep zou laten meedrijven.” De resultaten van het onderzoek zouden managers volgens Chung moeten aanzetten om initiatieven te nemen die vriendschappen op de werkvloer zouden kunnen stimuleren. Ook zou moeten worden gekeken of het mogelijk is om rond groepen vrienden professionele teams te bouwen.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Chinese zonnepanelen gehinderd door zware luchtvervuiling

China investeert zwaar in zonnekracht, maar de technologie dreigt er een gedeelte van zijn capaciteit te moeten inleveren. Het land moet immers afrekenen met een zware luchtvervuiling, die in het noordelijke en oostelijke deel van zijn grondgebied tijdens de winter ongeveer 20 procent van het zonlicht blokkeert. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Princeton University. Daarmee vormt de luchtvervuiling voor de energiesector volgens de onderzoekers een even grote hindernis als een wolkendek, dat lange tijd bestempeld werd als het grootste probleem voor een efficiënte energievoorziening met zonnepanelen.

Tegen eind volgend decennium zou zonnekracht 10 procent van de totale Chinese energieconsumptie moeten dekken. “In regio’s met een zware aerosol-vervuiling kan het potentieel van zonnekracht voor de dagelijkse opwekking van elektriciteit echter met anderhalve kilowattuur per vierkante meter worden verminderd,” zegt onderzoeksleider Xiaoyuan Li, specialist milieukunde aan de Princeton University. “In een aantal gevallen kan tot 35 procent van de potentiële opbrengst verloren gaan. De verliezen zouden voldoende zijn om gedurende één uur met een stofzuiger te werken, een wasbeurt van zes kilogram te doen of gedurende vijf tot tien uur met een laptop te werken.”

“Het gebruik van fossiele brandstoffen verhoogt de concentraties aerosols in de atmosfeer,” verduidelijkt Xiaoyuan Li. “Ontwikkelingslanden met een zware luchtvervuiling proberen vaak een massale overstap naar duurzame bronnen, waarbij onder meer de installatie van zonnepanelen wordt gestimuleerd. Vaak wordt daarbij echter de mogelijke impact van aerosols genegeerd. Nochtans kan dat product een belangrijke invloed hebben.” De conclusies van de studie zouden volgens Li voor landen zoals China en India dan ook een aanzet moeten zijn om de uitstoot van aerosols verder te verminderen, zodat de opbrengsten van zonnekracht verder kunnen worden opgedreven.

Die initiatieven zouden volgens Li een positieve spiraal op gang brengen. “Door een vermindering van de volumes aerosols zullen zonnepanelen immers efficiënter kunnen werken,” zegt de onderzoeker. “Door die grotere efficiëntie zullen de zonnepanelen meer elektriciteit opleveren. Daardoor kan de inzet van vervuilende energiecentrales worden verminderd, waardoor de verdere uitstoot van aerosols kan worden beperkt. De lagere concentraties aerosols zorgen ervoor dat de zonnestralen gemakkelijker het aardoppervlak kunnen bereiken. Dat versterkt opnieuw de bevoorrading van de zonnepanelen.”

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnepanelen |  Facebook |

Beleid manager mede gestuurd door culturele achtergrond

Het achterliggende culturele erfgoed van de chief executive kan een impact hebben op de prestatie van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews en de University of Edinburgh, die de analyse maakten van de persoonlijkheid van een aantal topfiguren uit de Amerikaanse bankwereld. De onderzoekers benadrukken dat de culturele achtergrond van de chief executive zijn gedrag als manager kan beïnvloeden en daarmee ook gevolgen kan hebben voor de prestatie en winstgevendheid van de onderneming.

“Executives met een stamboom die teruggaat tot een cultuur waarin vooral nadruk gelegd wordt op terughoudendheid en individualisme en risico worden ontraden, blijken onder druk betere prestaties te leveren,” benadrukt onderzoeksleider Louis Nguyen, docent management aan de University o St Andrews. “Er konden daarbij ook aanwijzingen worden gevonden dat de culturele erfenis op de prestaties van de onderneming een grotere impact uitoefent dan typische genetische eigenschappen die met de regio van origine zijn verbonden.” Op die manier kon worden gesteld dat managers met Duitse, Italiaans, Poolse of Russische achtergrond onder concurrentiële druk de beste prestaties zouden laten optekenen.

“Eerder is al aangetoond dat de persoonlijkheid van de manager een belangrijke impact kan hebben op de kapitaalstructuur, de investeringen en de winstgevendheid van de onderneming,” benadrukt professor Nguyen. “Daarbij wordt meestal gekeken naar elementen zoals leeftijd, geslacht, ervaring en academische prestaties. De impact van de culturele achtergrond wordt echter meestal over het hoofd gezien. Nochtans blijkt dat die impact nog vele generaties in beleidsbeslissingen een rol spelen. Deze conclusies tonen bovendien aan dat cultuur heel diep in het menselijk karakter is verankerd en slechts langzaam verschuift.”

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

Groeimarkten blijven belangrijk voor bierproducenten

Opkomende markten blijven voor de bierproducenten een belangrijke groeiregio. De wereldwijde bierconsumptie blijft stijgen, waardoor ook nieuwe fusies en overnames in het vooruitzicht mogen worden gesteld. Dat blijkt uit een rapport van Rabobank. Tegelijk met die wereldwijd uitbreiding moet volgens de studie echter op korte termijn ook rekening worden gehouden met een aantal groeipijnen. Die periode moeten de brouwers volgens de onderzoekers kunnen overbruggen vooraleer hun investeringen vruchten beginnen af te werpen. Op korte termijn unnen volgens het rapport individuele groeimarkten ontgoochelingen blijken, maar op langere termijn zou een grote kans op succes blijven.

Op de opkomende markten kunnen de brouwers op korte termijn mogelijk met een relatief sterke volatiliteit worden geconfronteerd,” betoogt onderzoeker Stephen Rannekleiv, analist bij Rabobank. “Toch blijven deze regio’s aantrekkelijke markten met een interessante groei. In vele markten kan bovendien een verschuiving naar de premium-sector worden opgemerkt.” Opgemerkt wordt dat de wereldwijde bierconsumptie de eerste vier jaar van dit decennium met 60 miljard liter is toegenomen. De voorbije jaren moest op een aantal opkomende markten - waaronder China, Afrika, Rusland en Brazilië - echter een achteruitgang worden opgetekend.

In China ondervond de sector hinder van overheidsmaatregelen om de verkoop van luxegoederen te beteugelen, zodat corruptie gemakkelijker zou kunnen worden bestreden. In Rusland werden bovendien wettelijke initiatieven genomen om drankmisbruik efficiënter te kunnen tegengaan. “De bierproducenten moeten deze maatregelen laten passeren en zich openstellen om hun merkstrategieën aan te passen,” zegt Rannekleiv. Hij verwijst onder meer naar AB InBev, dat op de inkrimpende Russische biermarkt heeft ingespeeld door een fusie aan te gaan met de lokale groep Anadolu Efes. Het concern is nu onder de naam AB InBev-Efes op de Russische markt actief.

Hij voegt eraan toe dat AB InBev ook zijn alcoholvrije portfolio in Rusland gevoelig heeft opgevoerd. Ook Heineken nam in Brazilië de lokale groep Schincariol over, zodat de Nederlandse brouwer zijn aanwezigheid op de Zuid-Amerikaanse markt kon versterken. “Een aantal van die transacties zullen op korte termijn een volatiel karakter hebben, maar zullen op langere tijd winstgevend blijken,” benadrukt de analist. In het rapport wordt verder opgemerkt dat vooral in Azië de bierconsumptie een sterke groei kent. Dat betekent zowel een stimulans voor de bierimport als voor lokale ambachtelijke brouwers.

Vorig jaar zouden in Zuidoost-Azië honderdvijftig ambachtelijke brouwers actief zijn. Dat betekende een stijging met 80 procent tegenover het jaar voordien. Vooral in Thailand wordt een snelle groei opgetekend.

Leer Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Landbouw is ouder fenomeen dan tot nu toe gedacht

Vroege jager-verzamelaars begonnen ongeveer dertigduizend jaar geleden met een systematische ingreep in de evolutie van teelten. Dat is ongeveer tien millennia eerder dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick op verschillende archeologische sites. De onderzoekers merken op dat de verzameling van plantaardige voeding dertig millennia geleden - ten tijde van de laatste IJstijd - zo intensief was geworden dat van die activiteit sporen in de evolutie van rijst, graan en koren konden worden gevonden. Op die manier werd deze voeding van een wilde plantensoort tot een gedomesticeerde teelt.

“Er kon worden vastgesteld dat in Syrië sporen van gedomesticeerd eenkoorn, het oudste bekende broodgraan van de wereld, tot dertigduizend jaar geleden konden worden teruggevonden,” betoogt onderzoeksleider Robin Allaby, professor evolutiebiologie aan de University of Warwick. “In verschillende Aziatische regio’s kon bij de speurtocht naar de origine van de rijstteelt al dertienduizend jaar worden teruggegaan. In de Levant werden eveneens sporen van gedomesticeerde tarwe en gerst met een geschiedenis van respectievelijk vijfentwintigduizend en meer dan eenentwintigduizend jaar teruggevonden.”

“Wilde planten beschikken over een gen dat hen toelaat hun zaden over een groot gebied te verspreiden,” verduidelijkt professor Allaby. “Wanneer de plant echter op grote schaal wordt verzameld, wordt zijn evolutie door de menselijke activiteit veranderd. Onder die invloed wordt ook de genetische structuur van de plant gewijzigd, zodat hij wordt gestimuleerd zijn zaden te behouden. Op die manier past de plant zich aan de menselijke omgeving aan en komt uiteindelijk landbouw tot stand.” Achtduizend jaar geleden zou dat fenomeen op exponentieel vlak zijn vastgesteld, maar nu blijkt dat proces al veel vroeger te zijn gestart.

De vaststelling toont volgens Robin Allaby ook aan dat dertigduizend jaar geleden een aantal regio’s al een relatief grote bevolkingsdichtheid kenden.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw |  Facebook |