31-10-17

Digitale reclamefraude maakt zich op voor hoogseizoen

De digitale reclamefraude die dit jaar wordt gepleegd is voor een groot gedeelte geconcentreerd tijdens het vierde kwartaal. Dat blijkt uit een rapport van het beveiligingsbedrijf White Ops, waarbij gewag gemaakt wordt van een mogelijk verlies van 3,5 miljard dollar. Vorig jaar werd tijdens de eindejaarsperiode aan reclamefraude volgens de onderzoekers een bedrag van 3,1 miljard dollar verloren. Opgemerkt wordt dat vorig jaar tijdens de maanden november en vorig jaar de digitale bestedingen 50 procent hoger lager dan het gemiddelde van de maanden voordien. Naarmate de bestedingen stijgen, zal volgens White Ops ook de impact van de fraude toenemen.

“Tussen oktober en januari moet een digitale reclamefraude van 13,5 procent worden verwacht,” waarschuwt Michael Tiffany, oprichter en voorzitter van White Ops. “Dat betekent meer dan een verdubbeling tegenover het vorige kwartaal. Bovendien moet worden vastgesteld dat tijdens piekmomenten - zoals Black Friday en Cyber Monday - ook de digitale reclamefraude een hoogtepunt laat optekenen. De eindejaarsperiode is voor adverteerders een cruciale tijd, maar ook cybercriminelen hebben dan uitzicht op een hoogseizoen. Adverteerders moeten tijdens deze periode dan ook een extra grote waakzaamheid aan de dag leggen.

Onder meer moet er volgens Tiffany over gewaakt worden dat ook van partners de nodige transparantie wordt geëist. “Bovendien moeten opvallend voordelige aanbiedingen met de nodige argwaan worden bestudeerd,” merkt hij op. “Men moet er bovendien rekening mee houden dat ook kwaadaardige bots steeds meer gesofisticeerd opereren, zodat ze vaak nog bijzonder moeilijk van bonafide partijen kunnen worden onderscheiden.” Geraamd wordt dat over het hele jaar cybercrimelen met digitale reclamefraude een totaal verlies van ongeveer 6,5 miljard dollar zullen veroorzaken.

Lees Verder

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclamefraude |  Facebook |

Singapore heeft krachtigste paswoord van de wereld

De Aziatische stadstaat Singapore heeft het krachtigste paspoort van de hele wereld. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Arton Capital. Opgemerkt wordt dat de stadstaat wereldwijd lijstaanvoerder is geworden nadat Paraguay besliste om de visa-vereisten voor inwoners van Singapore af te schaffen. Daardoor kunnen bezitters van een Singaporees paspoort in de hele wereld zonder bijkomende documenten 159 landen bezoeken. Tot de beslissing van Paraguay deelde Singapore de eerste plaats met Duitsland, dat nu met een status-quo op 158 bestemmingen naar een tweede plaats is teruggezakt. Zweden en Zuid-Korea delen met 157 bestemmingen de derde plaats.

“De eerste plaats van Singapore is een weerspiegeling van de inclusieve diplomatieke relaties en de efficiënte buitenlandse politiek van de Aziatische stadstaat,” benadrukt Philippe May, managing director van het Singaporese kantoor van Arton Capital. De onderzoekers merken anderzijds op dat de inwoners van de Verenigde Staten sinds het aantreden van Donald Trump als president in de rest van de wereld minder welkom zijn geworden. Daarbij wordt erop gewezen dat Turkije en de Centraal Afrikaanse Republiek de visavrije status voor Amerikaanse reizigers hebben ingetrokken. Daardoor kunnen Amerikanen nog slechts 154 landen zonder visum bezoeken.

Met een paspoort van Denemarken, Finland, Italië, Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Japan en Groot-Brittannië kan een reiziger zonder visum in 156 landen terecht. Een bestemming minder is mogelijk vanuit Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Oostenrijk en Portugal. Daarna volgen de Verenigde Staten, die een negentiende plaats delen met Maleisië, Ierland en Canada. Helemaal onderaan staat Afghanistan, waar een paspoort amper voor tweeëntwintig landen geldig is. Het land wordt voorafgegaan door Pakistan en Iran, waar de inwoners zonder een visum slechts in zesentwintig landen welkom zijn.

Lees Verder

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paspoort |  Facebook |

Britse werknemer grootste jobhopper op Europese arbeidsmarkt

In Europa is een werknemer voor een loonsverhoging met 12 procent geneigd naar een andere werknemer over te stappen. Dat is de conclusie van het ADP Research Institute bij meer dan achtduizend werknemers en werkgevers in dertien landen. Daarbij moet echter worden vastgesteld dat in Groot-Brittannië de werknemer voor een beperktere salarisverhoging bereid is om zijn huidige baan op te zeggen dan in de andere Europese landen. Voor een Britse arbeidskracht is een voorstel voor een financiële verbetering met 10 procent immers voldoende om tot een verhuis naar een ander bedrijf te beslissen.

Anderzijds blijkt dat Britse werkgevers van mening zijn dat hun medewerkers pas bij een loonsverhoging met meer dan 11 procent bereid zouden zijn hun huidige functie op te zeggen en naar een andere onderneming over te stappen. “Dat verschil zorgt ervoor dat in Groot-Brittannië veel werkgevers door het plotse vertrek van medewerkers worden verrast,” zegt Annabel Jones, directeur human resources bij de Britse divisie van het ADP Research Institute. “Loonstagnatie is in Groot-Brittannië een reëel probleem. Aangezien op dit ogenblik op de arbeidsmarkt vele vacatures openstaan, moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers binnen het eigen bedrijf de mogelijke vooruitgang kunnen boeken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 38 procent van de Britse arbeidskrachten gelooft op werkzekerheid te kunnen terugvallen. Dat is het hoogste niveau van Europa. “Er moet dan ook worden vastgesteld dat Britse werknemers in hun carrière een grotere bereidheid tot risico’s laten optekenen dan in de andere Europese landen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien moet worden vastgesteld worden dat dit risicogedrag ook kan worden opgemerkt in de tewerkstelling die vaak wordt gezocht. In Groot-Brittannië stelt één op drie werknemers zich ook open voor een functie buiten zijn huidige sector, tegenover slechts één op vijf in Frankrijk.”

Desondanks meent 67 procent van de Britse werknemers dat er moeilijk tussen verschillende functies en sectoren kan worden veranderd, tegenover 64 procent in de rest van Europa.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

Virtual reality opent nieuwe wereld voor televisie

De volgende vijf jaar denkt meer dan driekwart van de consumenten zijn videogedrag te zullen veranderen. Dat blijkt uit een rapport van het Ericsson ConsumerLab bij ongeveer twintigduizend consumenten in dertien landen. Vooral wordt vooral verwacht dat bij televisie vaker gebruik zal worden gemaakt van virtual reality. Er wordt aan toegevoegd dat die evolutie van de televisie opnieuw meer een groepsgebeuren kan maken. Onder meer bleek dat 41 procent van de gebruikers van virtual reality televisieshows en films samen met anderen bekijken. Dat gebeurt volgens 33 procent ook bij sportieve content.

De meeste gebruikers van virtual reality zeggen ook te verwachten de volgende vijf jaar hun videoconsumptie minstens te zullen handhaven op hetzelfde niveau of te zullen opvoeren. Vastgesteld kon worden dat 25 procent verwacht de volgende vijf jaar meer tijd aan video te zullen besteden, terwijl slechts 18 procent een inkrimping verwacht. Bovendien wordt opgemerkt dat 20 procent verwacht over vijf jaar niet meer op de traditionele lineaire televisieprogrammering beroep te zullen doen. Nog eens 27 procent zegt in ieder geval meer van alternatieven op het lineaire aanbod gebruik te zullen maken.

Anderzijds blijkt dat het traditionele televisiescherm bij het publiek een grote populariteit blijft genieten. Slechts 6 procent geeft te kennen niet meer op een groot televisiescherm beroep te zullen doen. “Dat betekent echter niet dat lineaire televisie de sector zal blijven domineren,” waarschuwen de onderzoekers. “Vooral jongeren geven er een voorkeur aan op zoek te gaan naar een alternatieve programmering. Gemiddeld wordt 42 procent van de kijktijd besteed aan een on-demand programmering, maar in de leeftijdsgroep tussen zestien en negentien jaar loopt dat aandeel op tot 54 procent.” Ongeveer 70 procent van de consumenten maakt gebruik van mobiele video. Dat betekent een verdubbeling op vijf jaar tijd.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

Luchtvaart vervoert over twintig jaar 8 miljard reizigers

Over twee decennia zullen wereldwijd 7,8 miljard vliegtuigreizigers kunnen worden geteld. Dat betekent nagenoeg een verdubbeling van de huidige passagiersaantallen. Dit jaar zullen de vliegtuigmaatschappijen wereldwijd naar schatting immers ongeveer 4 miljard klanten kunnen registreren. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (Iata). Opgemerkt wordt dat alle indicatoren een verdere vraag naar een wereldwijde connectiviteit laten uitschijnen. Dat betekent volgens de organisatie ook uitstekend nieuws voor innovatie en welvaart, die immers in luchtverbindingen een belangrijke hefboom vinden. Overheid en industrie moeten volgens de Iata die groei wel mogelijk maken.

De grootste drijfkracht achter de groei zal in de regio Asia-Pacific kunnen worden teruggevonden. “Deze regie zal verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de toename die de volgende twee decennia zal kunnen worden opgemerkt,” betoogt Alexandre de Juniac, chief executive van de Iata. “Over vijf jaar zal China wellicht de Verenigde Staten als grootste luchtvaartmarkt van de wereld verdringen. Dat is twee jaar sneller dan aanvankelijk was verwacht. In China gaat de groei echter iets sneller dan werd ingeschat, terwijl in de Verenigde Staten een sterkere vertraging moet worden vastgesteld. Bovendien zal ook Groot-Brittannië door India en Indonesië worden voorbijgestoken en naar een vijfde plaats terugvallen.”

Thailand en Turkije zullen bovendien ten nadele van Frankrijk en Italië een plaats in de top tien veroveren. In het rapport wordt echter ook voor een aantal potentiële risico’s gewaarschuwd. “Indien men de maximale voordelen wil puren uit de groeimogelijkheden van de luchtvaart, moet de vrijhandel verder worden gestimuleerd en moet ook met een soepel visabeleid kunnen worden gewerkt. Wanneer echter gekozen wordt voor protectionisme en reisbeperkingen, dreigt de jaarlijkse gemiddelde groei van 3,6 procent te zullen vertragen tot 2,7 procent. Daardoor zou de sector over twintig jaar 1,1 miljard passagiers minder kunnen vervoeren.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

Groot-Brittannië telt weer tweeduizend brouwerijen

Het voorbije jaar hebben in Groot-Brittannië driehonderd nieuwe brouwerijen de deuren geopend. Daarmee telt het land nu opnieuw tweeduizend bierproducenten. Dat blijkt uit een rapport van consulent UHY Hacker Young. Opgemerkt wordt dat met deze cijfers een ommekeer wordt gerealiseerd in de consolidatie die de Britse biermarkt de voorbije decennia heeft gekend. De jaren dertig van de voorbije eeuw vormden de laatste periode waarin Groot-Brittannië nog tweeduizend brouwerijen telde. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de opkomst van microbrouwerijen en speciaalbieren.

“De toegenomen verkoop in zowel pubs als supermarkten heeft vele huisbrouwers aangezet om de stap naar de commerciële markt te zetten,” zegt onderzoeksleider James Simmonds. “De ambachtelijke bieren hebben een einde gemaakt aan een lange periode waarin de sector vooral door een consolidatie werd gekenmerkt. Bovendien mag nog een verdere periode van sterke groei in het vooruitzicht worden gesteld.” Het voorbije jaar is het aantal Britse brouwerijen volgens UHY Hacker Young met 18 procent toegenomen. Over de jongste vijf jaar is er bovendien sprake van een groei met 64 procent. Een belangrijke mijlpaal werd volgens de onderzoekers vijftien jaar geleden neergezet.

Toen besliste de Britse regering immers dat kleine brouwers een fiscale korting konden genieten. Daardoor dienden de kleine bierproducenten 50 procent minder accijnzen te betalen dan hun grote sectorgenoten. Woordvoerders van de Society of Independent Brewers (Siba) voegen eraan toe dat de bloei van de ambachtelijke bieren in belangrijke mate te danken is aan de veranderende smaak van de consument, die een betere kwaliteit, superieure aroma’s en een grotere keuze eist. Op die vragen kan de onafhankelijke microbrouwerij volgens de sectororganisatie een optimaal antwoord bieden. Er wordt echter ook gewaarschuwd voor de reactie van de grote bierconcern, die zelf ook interesse in de markt tonen.

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brouwerijen |  Facebook |

Amazon geniet bijna evenveel vertrouwen als de huisbankier

Amazon is op zijn Amerikaanse thuismarkt bij de consumenten het meest populaire technologiebedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van de nieuwssite The Verge en consulent Reticle Research bij meer dan vijftienhonderd Amerikaanse respondenten. De onderzoekers merken op dat de consument niet alleen bereid is Amazon gevoelige persoonlijke gegevens over hun interesses en aankopen te verstrekken, maar het merk bijna evenveel te vertrouwen als hun bank. Google eindigt op een tweede plaats. Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers echter ook dat Apple bij het publiek duidelijk een deel van zijn populariteit heeft moeten inleveren.

“De consument vertrouwt erop dat Amazon de juiste beslissing zal nemen,” stippen de onderzoekers aan. “Dat heeft het merk toegelaten een aantal innovaties door te voeren die bij andere bedrijven wellicht een mislukking zouden zijn geworden.” Onder meer wordt gewezen op de introductie van Amazon Key, die een leverancier toelaat om een bestelling in de woning van een afwezige bestemmeling achter te laten. Tevens werd vastgesteld dat Amazon het technologiemerk was dat door de consument het gemakkelijkst bij vrienden en familie aanbevolen zou worden. Ook blijkt dat het verdwijnen van Amazon consumenten zwaarder zou treffen dan een teloorgang van andere technologiebedrijven.

Bovendien bleken de consumenten van mening dat Amazon ook een positievere impact heeft op de samenleving dan de andere technologiebedrijven. “Het imago van het bedrijf wordt ondersteund door een constante focus op de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten,” stippen de onderzoekers nog aan. “Bovendien lijkt het bedrijf nooit bij controverses rond privacy betrokken te worden.” Opgemerkt wordt dat Amazon bij het publiek de voorkeur krijgt op Google omdat zijn zakelijk model niet bepaald is door de verkoop van consumentendata aan adverteerders. Minder dan 1 procent van de inkomsten van Amazon zijn afkomstig van reclame.

Opmerkelijk wordt echter ook de matige prestatie van Apple genoemd. “Het bedrijf toch wel van zijn glans verloren,” zegt The Verve. “Apple blijft in de technologiesector een bijzonder belangrijke partij, maar blijkt bij het publiek minder positieve reacties op te roepen dan in het verleden. In een aantal gevallen moeten zelfs negatieve reacties worden opgetekend. Wanneer gevraagd wordt in welke mate van de producten en diensten van een bedrijf wordt genoten, komt Apple pas op een vijfde plaats, na Amazon, Google, Facebook en Microsoft. Ook bleek dat de consument producten en diensten van Apple minder snel zou aanbevelen dan van Google en Amazon.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende