01-11-17

Elke dag drie miljoen Amerikanen met vuurwapen op straat

In de Verenigde Staten lopen elke dag drie miljoen personen met een geladen vuurwapen rond. Negen miljoen Amerikanen erkennen minstens één keer per maand een geladen wapen te dragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington, de University of Colorado, de Harvard University en de Northeastern University bij nagenoeg vijftienhonderd Amerikanen. De betrokkenen blijken meestal mannen en zijn vaak lid van jongere generaties. Als belangrijkst motief voor de wapendracht wordt meestal verwezen naar zelfverdediging. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers echter belangrijke implicaties voor de volksgezondheid.

“Uit het onderzoek is gebleken dat wapendracht de grootste populariteit geniet in het zuiden van de Verenigde Staten,” zegt onderzoeksleider Ali Rowhani-Rahbar, professor epidemiologie aan de University of Washington. “De betrokkenen zijn meestal ook afkomstig uit huishoudens waar wapendracht traditioneel is. Politiek bestempelen de betrokkenen zichzelf meestal als conservatief. De meesten bezitten ook verschillende types vuurwapens.” De onderzoekers stelden verder vast dat 80 procent van de betrokkenen een vergunning hebben om het wapen onzichtbaar op het lichaam te dragen. Bovendien bleek dat 66 procent zijn wapen altijd verborgen draagt, terwijl 10 procent het wapen steeds openlijk bij zich heeft.

De onderzoekers merken nog op dat in steeds meer staten de verdoken dracht van vuurwapens mogelijk wordt gemaakt. Daarvan blijkt het publiek ook gebruik te maken om vaker verdoken vuurwapens met zich mee te nemen. Ook in staten waar een verbod werd uitgevoerd, blijken echter nog altijd een aantal bezitters hun wapens op een illegale manier verdoken te dragen. “De wetten op het dragen van handvuurwapens is de voorbije dertig jaar gevoelig versoepeld,” zegt professor Rowhani-Rahbar nog. “Tijdens die periode is ook het aantal vergunningen voor een verborgen wapendracht significant gestegen. Er is echter nog meer onderzoek nodig om de impact van die evolutie te kunnen evalueren.”

Lees Verder

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wapendracht |  Facebook |

Sociale mobiliteit vaak stimulans voor sterkere discriminatie

Een opwaartse sociale mobiliteit gaat voor etnische minderheden vaak gepaard met een grotere discriminatie. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University bij meer dan tienduizend latino’s en Afro-Amerikanen. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan het feit dat latino’s en Afro-Amerikanen door een opwaartse sociale mobiliteit een grotere risico zullen lopen in een minderheidspositie terecht te komen. Tevens moest worden vastgesteld dat de opwaartse sociale mobiliteit Afro-Amerikanen vaak ook op het gebied van gezondheid problemen kan opleveren.

“Latino’s en Afro-Amerikanen die een opwaartse sociale mobiliteit kunnen realiseren, blijken vaker met een etnische discriminatie te moeten afrekenen dan collega’s die in een socio-economische status-quo leven,” zegt onderzoeksleider Cynthia Colen, professor sociologie aan de Ohio State University. Daarbij wordt onder meer gewezen op de acute discriminatie met een ongelijke behandeling bij aanwervingen, salarisverhogingen en promoties of een onterecht ontslag, maar tevens op een chronische discriminatie door een algemeen gebrek aan respect. Bij Afro-Amerikanen blijkt opwaartse sociale mobiliteit ook op gezondheidsvlak tot ongelijkheid aanleiding te geven.

“Men verwacht dat een verbeterde socio-economische status automatisch gepaard gaat met een betere gezondheid,” benadrukt professor Colen. “Helaas blijkt dat voor etnische minderheden niet het geval te zijn. Omdat de opwaartse sociale mobiliteit bij Afro Amerikanen gepaard gaat met een groter risico op discriminatie, is een negatieve impact op de gezondheid mogelijk. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat in de hogere regionen van het socio-economische spectrum etnische ongelijkheden in gezondheid een meer uitgesproken karakter hebben. Om die ongelijkheden op gezondheidsvlak te bestrijden zijn niet alleen maatregelen tegen armoede, maar ook tegen discriminatie noodzakelijk.”

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

Bloeiperiode luxereizen houdt verder aan

De bloeiperiode van de luxereizen houdt verder aan. Dat is de conclusie van een rapport van ITB Berlin en IPK International. Opgemerkt wordt dat bij de luxereizen de voorbije drie jaar wereldwijd een groei met 18 procent kon worden opgetekend. De totale toeristische sector laat over diezelfde periode een vooruitgang met 9 procent blijken. Uit het onderzoek blijkt verder dat het grootste aantal luxereizen door Amerikanen en Chinezen worden geboekt. In Europa zijn Duitsland en Frankrijk de populairste bestemmingen van de wereldwijde luxereizen. Het voorbije jaar liet de sector ongeveer 54 miljoen verplaatsingen optekenen. Daarmee heeft de luxesector een aandeel van ongeveer 7 procent in de totale toeristische sector.

De reizigers komen in eerste plaats uit de Verenigde Staten, waar 13,7 miljoen van de boekingen werden geregistreerd. Op de tweede plaats staat China met 10 miljoen boekingen. Daarna volgen Japan, Groot-Brittannië en Taiwan. In Europa is Groot-Brittannië marktleider met 3,6 miljoen boekingen, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Wanneer anderzijds naar de bestemmingen van de luxereizen wordt gekeken, staan de Verenigde Staten met 8,1 miljoen reizigers op de eerste plaats, gevolgd door Canada en Duitsland. In Europa heeft Duitsland met bijna 4 miljoen reizigers Italië van de eerste plaats verdrongen. Italië moet inmiddels ook Frankrijk laten voorgaan. Op de vierde plaats staat Groot-Brittannië.

Vakanties en familiebezoek vertegenwoordigen bijna 75 procent van de geregistreerde verplaatsingen. De resterende 25 procent wordt ingenomen door zakenreizen. Bij de vakantiereizen staan citytrips met een aandeel van 29 procent op de eerste plaats, gevolgd door rondreizen en strandvakanties. Verder blijkt dat bij 83 procent van de reizen voor de planning beroep wordt gedaan op het internet. Daarmee verschilt de luxereiziger weinig van de gemiddelde toerist. Anderzijds blijkt echter dat 51 procent van de luxereizigers ook gebruik maakt van reisbureaus, tegenover slechts 33 procent in de brede toeristische sector. Een gelijkaardig verschil kan bij de boekingen worden opgetekend.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Activistische aandeelhouder viseert liefst vrouwelijke chief executive

Vrouwelijke chief executives lopen veel meer risico om door activistische aandeelhouders op de korrel genomen te worden dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama, de Pennsylvania State University, de University of Memphis en de University of Missouri. Bovendien moest niet alleen worden vastgesteld worden dat vrouwelijke chief executives gemakkelijker worden aangevallen, maar ook bleek dat gecoördineerde aanvallen van groepen activistische aandeelhouders vooral op vrouwelijke bedrijfsleiders zijn gericht.

“Activisten verdedigen hun agressieve houding tegenover het management met de stelling dat ze een efficiënter bestuur van de onderneming op het oog hebben,” merkt onderzoeksleider Vishal Gupta, professor aan de University of Alabama, op. “Daarbij zegt men het belang van de gemiddelde aandeelhouder te willen verdedigen. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat achter die strategieën onzichtbare, maar ernstige vooroordelen moeten worden vastgesteld in de beslissing om bepaalde ondernemingen te viseren.” Wel merken de onderzoekers op dat niet is onderzocht of de activistische investeerders ook zelf van die vooringenomenheid bewust zijn.

“Veel nieuwsartikelen over activistische aandeelhouders blijken betrekking te hebben op ondernemingen met een vrouwelijke chief executive,” werpen de onderzoekers op. “Dat is opmerkelijk, aangezien slechts een beperkt aantal bedrijven door een vrouw worden geleid. Daaruit kan al een ongelijke benadering worden verondersteld. Maar ook in het algemeen moet worden vastgesteld dat vrouwen in leiderschapspositie aan een grotere controle worden onderworpen. Dat moet als een problematische vaststelling worden gecatalogeerd, aangezien op de werkvloer een streven naar een grotere gendergelijkheid wordt gestimuleerd.”

Lees Verder

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gendergelijkheid |  Facebook |

Bank weet relatief weinig over consument

De bank is één van de belangrijkste adviseurs waarop de consument tijdens zijn leven beroep kan doen, maar toch blijken de financiële instellingen relatief weinig inzicht te hebben in de persoonlijkheid en de gewoontes van hun klanten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Segmint, leverancier van software voor sterk gereguleerde industrieën, bij meer dan tweeëntwintighonderd bankklanten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd immers dat 64 procent van de respondenten van mening is dat online retailers zoals Amazon, Netflix en Zappos inmiddels meer over de consumenten weten dan de traditionele bank.

“Financiële instellingen beschikken over een goudmijn klanteninzichten die hen in staat zouden stellen hun consumenten nuttig advies te verstrekken,” betoogt Rob Heiser, chief executive van Segmint. “Deze services kunnen de bank in staat stellen een vruchtbare relatie met hun klanten uit te bouwen en tegelijkertijd ook een groter aandeel in het beheer van het persoonlijke vermogen te verwerven.” Er werd daarbij vastgesteld dat ook 54 procent van de consumenten geïnteresseerd zou zijn in marketing-communicatie van hun bank, op voorwaarde dat de aangeboden informatie op hun persoonlijke financiële behoeftes zou zijn afgestemd. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 63 procent.

Er moet anderzijds worden vastgesteld dat 16 procent van de respondenten de communicatie van zijn bank vervelend vindt. Wel moet worden opgemerkt dat de banken op dit vlak nog relatief goed scoren. De communicatie van kredietkaartmaatschappijen wordt immers door 53 procent van de consumenten vervelend genoemd. Verder bleek dat 33 procent van de consumenten van zijn bank informatie ontvangt die geen enkele persoonlijke relevantie heeft. Tevens moest worden opgetekend dat 28 procent van de respondenten van zijn bank voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek al graag de nodige informatie terzake zou hebben ontvangen.

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

Ook stress van werkzoekende verdient aandacht

De zoektocht naar een nieuwe baan gaat vaak met heel wat spanningen gepaard. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform CV-Library bij nagenoeg twaalfhonderd werknemers in Groot-Brittannië. Er werd immers vastgesteld dat 83,5 procent van de ondervraagden van mening dat bij de zoektocht naar een nieuwe functie vaak gevoelens van stress worden ervaren. De onderzoekers merken op dat werkstress van de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg grote aandacht krijgt, maar er moeten volgens CV-Library ook inspanningen worden gedaan om de stress bij werkzoekenden te verminderen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 72,2 procent van de respondenten stress ervaart om een functie te vinden die aan zijn persoonlijke verwachtingen beantwoordt. Daarnaast erkent 59,4 procent ook gestresseerd te raken wanneer men door een potentiële werkgever wordt afgewezen. Ook zegt 58,6 procent mentale druk te ervaren omdat het curriculum vitae en de sollicitatiebrief voor elke vacature opnieuw moet worden aangepast. Tevens was 22,9 procent van mening stress te ervaren in de interactie met rekruteerders. Tenslotte zegt 22,8 procent problemen te ervaren omdat bij de huidige werkgever voor een jobinterview bij een andere partij vrijaf moeten worden genomen.

De onderzoekers stelden ook vast dat 32,2 procent van de respondenten gefrustreerd raakt wanneer er op een sollicitatie geen enkele reactie komt. Ook ergert 27,7 procent zich aan het feit voor zichzelf geen geschikte baan te kunnen vinden. Tevens ervaart 19 procent negatieve reacties wanneer ze worden afgewezen voor een functie die ze echt graag hadden gehad. Er werden echter ook een aantal suggesties geformuleerd om het probleem aan te pakken. Onder meer bleek dat bijna 55 procent van de respondenten opmerkt dat rekruteerders altijd feedback zouden moeten aanreiken. Ook benadrukte dat 35,8 procent dat kandidaten altijd een email met een bevestiging van de kandidatuur zouden ontvangen, ook wanneer de sollicitatie niet succesvol blijkt.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkstress |  Facebook |

American Football ziet populariteit verder afkalven

In de Verenigde Staten is het college football inmiddels bijna even populair als het professionele football. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat het professionele football de voorbije vijf jaar bij het Amerikaanse publiek gevoelig aan populariteit heeft moeten inboeten. Daarbij is er sprake van een daling van 67 procent tot 57 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de populariteit van de sport daarmee tot het laagste niveau van de eeuw is teruggevallen. Op het einde van de voorbije eeuw was een score van 54 procent geregistreerd. Tegelijkertijd heeft het college football de voorbije vijf jaar 2 procentpunt gewonnen tot 56 procent.

Volgens Gallup moet aan de dalende populariteit van het professionele football zeker een politieke verklaring worden gebonden. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de republikeinen de voorbije vijf jaar een terugval van 70 procent naar 55 procent moest worden gemeld. Met een score van 64 procent in het college football bij de republikeinen inmiddels populairder dan de professionele competitie. Bij de democraten daarentegen moest voor het professionele football slechts een daling met 3 procent tot 66 procent worden gemeld. De negatieve impact kan volgens de onderzoekers gedeeltelijk worden toegeschreven aan het conflict tussen de sport en de Amerikaanse president Donald Trump.

Er wordt echter ook op gewezen dat de daling over alle politieke strekkingen, leeftijdsgroepen, geslachten, rassen en opleidingsniveaus kon worden opgemerkt. “Er is dus meer aan de hand aan het conflict met de president over het nationale volkslied,” aldus de onderzoekers. “Er moet dan ook verwezen worden naar problemen zoals berichten over huiselijk geweld en het risico op hersenletsel dat met de sport gepaard zou gaan.” De dalende populariteit kan volgens Gallup belangrijke gevolgen hebben voor de inkomsten van de sport. De Super Bowl is immers in de Verenigde Staten het grootste reclamegebeuren van het jaar. Lagere kijkcijfers beperken ook de tarieven die adverteerders moeten betalen.

Gallup merkt verder op dat ook bij de Olympische sporten een opmerkelijk verlies aan populariteit moet worden vastgesteld, waarbij over de voorbije jaar een daling van 75 procent naar 63 procent werd opgetekend. Daarbij wordt wel opgemerkt dat dit jaar geen Olympische Spelen op de kalender staan. Verder blijkt dat met een score van 51 procent verder alleen het professionele baseball een meerderheid van de Amerikaanse bevolking als fan heeft. Het professionele basketbal haalt een score van 40 procent, tegenover 37 procent vijf jaar geleden. Bij het college basket moet daarentegen een daling van 40 procent naar 38 procent worden gemeld.

Verder in de rangschikking staan autoracing (32 procent), professioneel ijshockey (28 procent) en professioneel soccer (28 procent). Wel wordt opgemerkt dat deze drie sporten de voorbije periode een grotere populariteit hebben opgebouwd. De onderzoekers waarschuwen wel dat de Amerikaanse nationale voetbalploeg zich niet heeft kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap volgend jaar in Rusland. Dat kan volgens hen mogelijk een impact hebben op de populariteit van de sport.

Lees Verder

 

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: football |  Facebook |