07-11-17

Verdere uitbreiding Europese Unie niet voor morgen

Een verdere belangrijke uitbreiding van de Europese Unie moet niet worden verwacht. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of St Gallen. Gewag wordt gemaakt van een aantal praktische, legale en technische elementen die de kandidatuur van een aantal landen verder zal vertragen. Daarbij wordt opgemerkt dat voorlopig alleen Macedonië mogelijk aan de gestelde criteria zou kunnen voldoen om over zes jaar het lidmaatschap van de Europese Unie te verwerven. De jongste uitbreiding betrof de toetreding van Kroatië vier jaar geleden. Het land is echter nog steeds geen lid van het Schengen-gebied of de eurozone.

“Servië en Montenegro, die als de belangrijkste kandidaten op een lidmaatschap van de Europese Unie naar voor worden geschoven, zouden wellicht pas in het midden van de jaren dertig aan de nodige vereisten kunnen voldoen,” zegt onderzoeksleider Tina Freyburg, professor politieke wetenschappen aan de University of St Gallen. Een verdere uitbreiding van de Europese Unie tijdens het lopende mandaat van de Europese Commissie, dat over twee jaar afloopt, is uitgesloten. Er is ook geen groot enthousiasme voor een verdere uitbreiding. Officiële kandidaten zijn echter Albanië, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije. Ook Bosnië-Herzegovina en Kosovo zouden een lidmaatschap ambiëren.

“Net zoals Servië en Montenegro zou ook Turkije pas tegen het midden van de jaren dertig aan de voorwaarden van een lidmaatschap kunnen voldoen,” zegt professor Freyburg nog. “Albanië en Bosnië-Herzegovina zouden op zijn minst tot het midden van de eeuw moeten wachten vooraleer aan een succesvolle kandidatuur te kunnen denken. In die landen lijken de politieke ambities groter dan de reële situatie.” Er wordt aan toegevoegd dat de kandidatuur van Turkije de grootste controverse oproept, vooral door het repressieve beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen de oppositie na de mislukte staatsgreep tijdens de zomer vorig jaar.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

Consument bezit gemiddeld ruim drie geconnecteerde apparaten

De digitale consument bezit gemiddeld 3,23 geconnecteerde apparaten. Dat blijkt uit een rapport van GlobalWebIndex. De sterkste penetratie wordt opgetekend in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, waar gemiddeld een bezit van 3,4 geconnecteerde apparaten kan worden gemeld. Daarna volgt de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar met gemiddeld 3,3 toestellen. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar wordt nog een score van 3,2 apparaten genoteerd, gevolgd door de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar met 3,1 toestellen en de vijfenvijftigplussers met drie eenheden.

Wanneer naar het geslacht wordt gekeken, kan met 3,3 apparaten het grootste bezit worden opgetekend bij mannen, tegenover 3,2 toestellen bij vrouwen. Wanneer met het inkomen rekening wordt gehouden, blijkt het bezit in de 25 procent rijkste consumenten op te lopen tot 3,9 apparaten, tegenover 2,7 toestellen bij de 25 procent armste inwoners. In de middencategorie wordt een bezit van 3,4 geconnecteerde apparaten opgetekend. Uit de resultaten van de studie blijkt volgens de onderzoekers alvast dat marketeers en handelaars van een bredere waaier apparaten gebruik zullen moeten maken om een optimaal contact met de consument te kunnen onderhouden.

De meest opmerkelijke vaststelling moet volgens de onderzoekers in de leeftijdsgroepen worden vastgesteld. In de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar kan immers de grootste interesse in het gebruik van geconnecteerde apparaten worden vastgesteld. Deze groep besteedt bovendien ook het grootste gedeelte van zijn online tijd op mobiele platformen. Inmiddels is deze leeftijdscategorie meer op mobiele platformen actief dan op alle andere geconnecteerde apparaten samen. Toch blijkt deze categorie niet het grootste aantal geconnecteerde apparaten in bezit te hebben. Dat moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de beperkte financiële slagkracht van de jongere consumenten

Lees Verder

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal |  Facebook |

Cyber Monday wordt sterkste online shoppingdag

In de Verenigde Staten zullen de online verkopen tijdens de eindejaarsverkoop een omzet van 107,4 miljard dollar laten optekenen. Dat betekent een stijging met 13,8 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het technologiebedrijf Adobe bij meer dan elfhonderd Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat de online verkoop tijdens de eindejaarsperiode in de Verenigde Staten voor de eerste keer de grens van 100 miljard dollar overschrijdt. Verder wordt benadrukt dat Cyber Monday eind november een verkoop van 6,6 miljard dollar zal laten optekenen. Daarmee zal volgens het rapport de sterkste online shoppingdag uit de geschiedenis worden opgetekend.

De onderzoekers wijzen verder op de voortdurende groei van de mobiele sector, die voor de eerste keer in de geschiedenis een grotere webtrafiek zou laten optekenen dan de traditionele desktop. Verwacht wordt dat 54 procent van de bezoeken aan de websites van retailers afkomstig zal zijn van smartphones en tablets. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat in de totale online omzetten mobiele trafieken slechts een aandeel van 34 procent zullen hebben. De onderzoekers geven daarbij aan dat mobiele platformen vaak het startpunt zijn van het shoppingproces, maar worden vooral belangrijke aankopen nog vaak op desktop uitgevoerd.

In het rapport wordt opgemerkt dat mobiele trafieken vooral ten goede zullen komen aan kleinere retailers. Grotere handelaars kunnen volgens de onderzoekers vooral rekenen op grotere aankopen en desktop-trafieken, maar kleinere partijen zouden vooral mobiele activiteiten belangrijke opportuniteiten kunnen genereren. Algemeen wordt verwacht dat vooral de online verkoop van speelgoed en kleding zal toenemen. Daarentegen zou bij de online verkoop van onder meer juwelen een achteruitgang moeten worden geregistreerd. Die trend kon ook al de vorige eindejaarsperiode al worden opgemerkt en zal zich volgens de onderzoekers wellicht ook dit jaar verder doorzetten.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyber monday |  Facebook |

Internationale reisindustrie optimistisch voor volgend jaar

De internationale reisindustrie verwacht ook volgend jaar een verdere groei te kunnen realiseren. Dat blijkt uit een onderzoek van de World Travel Market London bij meer dan zestienhonderd vertegenwoordigers van de reissector. Daarbij kon worden vastgesteld dat 74 procent van de ondervraagden aangeeft volgend jaar een verdere groei te verwachten. Daarbij verwacht 18 procent een significante groei, terwijl 56 procent een lichte vooruitgang van de sector in het vooruitzicht stelt. Slechts 1 procent zou voor een achteruitgang vrezen. Een groep van 14 procent tenslotte zegt met een status-quo rekening te houden.

De onderzoekers stelden ook vast dat 80 procent van de reisagenten volgend jaar een toename van de boekingen verwacht. Dat vertegenwoordigt een significante toename tegenover vorig jaar, toen slechts 67 procent een stijging in het vooruitzicht stelde. “In het algemeen kan in de sector een optimistische stemming worden genoteerd, ondanks bekommernissen over terroristische activiteiten en een onzekere situatie in de eurozone,” aldus Paul Nelson, verantwoordelijke van WTM London. Er wordt ook verwacht dat ook de prijsniveaus volgend jaar een sterke toename zullen kennen.

Uit onderzoek van Euromonitor International blijkt dat de reiswereld gedomineerd blijft door Aziatische steden. Dat is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de toenemende groep Chinese toeristen die in buitenlandse bestemmingen interesse koesteren. Vastgesteld werd dat Hongkong ook dit jaar met 26,6 miljoen bezoekers de populairste bestemming van de wereld is, gevolgd door Bangkok (21,2 miljoen), Londen (19,2 miljoen), Singapore (16,6 miljoen) en Macau (15,4 miljoen). De top tien bestaat verder uit Dubai (14,9 miljoen), Parijs (14,4 miljoen), New York (12,7 miljoen), Shenzhen (12,6 miljoen) en Kuala Lumpur (12,3 miljoen).

Euromonitor zegt te verwachten dat Singapore tegen het midden van volgend decennium Londen als derde populairste bestemming van de wereld zal hebben verdrongen. Op dat ogenblik zal het volledige podium Aziatische zijn gekleurd. Verder wordt opgemerkt dat een aantal Europese bestemmingen - zoals Griekenland, Italië en Spanje - hebben kunnen profiteren van de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Britse bedrijven vrezen voor verlies Europese klanten

De trage vordering van de brexit-onderhandelingen zetten een meerderheid van de Europese bedrijven aan om de bestellingen bij hun Britse leveranciers terug te schroeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Procurement and Supply (Cips) bij meer dan honderd Europese ondernemingen met Britse leveranciers. Vastgesteld werd dat 63 procent van de ondervraagden toegeeft zijn orders bij Britse leveranciers te hebben afgebouwd, tegenover 44 procent in mei dit jaar. De betrokkenen vrezen dat de moeilijke onderhandelingen uiteindelijk zullen leiden tot een abrupte scheiding zonder overgangsperiode.

“Er moet in het bedrijfsleven een toenemende onrust over de uiteindelijke afloop van de gesprekken rond de brexit worden vastgesteld,” benadrukt Gerry Walsh, chief executive van het Chartered Institute of Procurement and Supply. “Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben wel te kennen geven klaar te zijn om de onderhandelingen te versnellen, maar dat lijkt voor een aantal bedrijven al te laat te zijn. Een belangrijk aantal Britse ondernemingen dreigt een deel van zijn Europese klanten te verliezen. Het is voor de ondernemingen niet mogelijk om hun leveranciers en klanten op een wachtlijst te plaatsen tot de onderhandelingen over de brexit een oplossing hebben gebracht.”

Ook Philip Hammond, Brits minister van financiën, benadrukte eerder al dat de onduidelijkheid rond de onderhandelingen al een impact heeft op de toekomst van de Britse economie. “Die toekomst vervult het bedrijfsleven niet met vertrouwen,” aldus de minister. Uit het onderzoek zou ook blijken dat Britse ondernemingen moeilijkheden ervaren om contracten te sluiten voor meer dan anderhalf jaar, de datum waarop het daadwerkelijke vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is voorzien, af te sluiten. Door het zwakkere Britse pond zijn de voorraadkosten van bijna twee op drie Britse bedrijven toegenomen.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Datatrafiek draagt groei Afrikaanse mobiele telefonie

Eind dit jaar zal Afrika 419 miljoen mobiele internetverbindingen tellen. Over de volgende vijf jaar zal dat aantal echter meer dan een verdubbeling kennen tot 1,07 miljard aansluitingen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ovum. Opgemerkt wordt dat de groei vooral wordt gedragen door de verdere introductie van betaalbare smartphones en de aanleg van netwerken met grotere snelheden. Op dit ogenblik heeft Afrika volgens de onderzoekers op het gebied van breedband nog wel een belangrijke achterstand op de rest van de wereld, maar Ovum beklemtoont dat die die kloof de volgende jaren sterk zal worden verkleind.

“De dataconnectiviteit kent in Afrika een bijzonder sterke groei,” benadrukt onderzoeksleider Matthew Reed. “Het continent kan dan ook op bijzonder goede vooruitzichten terugvallen op het gebied van digitale media, mobiele financiële diensten en het internet-of-things.” Volgens Reed zullen mobiele technologieën van de vijfde generatie over een viertal jaar hun debuut op de Afrikaanse markt kunnen maken. Daarbij moet wel met een bescheiden start rekening worden gehouden. Tijdens het eerste jaar na de introductie worden ongeveer één miljoen Afrikaanse abonnees in het vooruitzicht gesteld.

“De fragiele economische situaties in vele Afrikaanse landen de voorbije jaren hebben een belangrijke impact gehad op de telecommarkten en de activiteiten van de operatoren,” waarschuwt Ovum echter. “Bovendien moet ook rekening worden gehouden met onvoorspelbare politieke en regelgevende ontwikkelingen.” De omzet van de Afrikaanse mobiele markt zal volgens Ovum de volgende periode een gemiddelde groei met 4,8 procent laten optekenen. Daardoor zal over vijf jaar een omzet van 69,36 miljard dollar worden bereid. Daarbij zal ook de samenstelling van de mobiele inkomsten een significante verschuiving laten optekenen.

Inkomsten uit tekstberichten zullen volgens het rapport een gemiddelde daling met 4 procent per jaar laten optekenen. Ook de omzet uit telefoongesprekken zal een gemiddelde terugval met 2,9 procent laten optekenen. Daarentegen zullen mobiele data tijdens diezelfde periode een gemiddelde groei met 25,1 procent laten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat datatrafieken vorig jaar 16,4 procent van de totale inkomsten van de Afrikaanse mobiele telefonie vertegenwoordigden, maar over vijf jaar zou dat aandeel tot 47,5 procent zijn opgelopen.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telefonie |  Facebook |

Grote bedrijven moeten inspanning tegen klimaatverandering opvoeren

Slechts een minderheid van de grote wereldconcerns hebben strikte doelstellingen geïmplementeerd om de klimaatverandering af te remmen. Nochtans is die groep verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de wereldwijde emissies van koolstofdioxide. Dat blijkt uit een rapport van consulent Thomson Reuters. De onderzoekers stellen dat bij de tweehonderdvijftig grootste beursgenoteerde ondernemingen van de wereld slechts 30 procent strenge klimaatdoelstellingen hanteren. Nochtans vertegenwoordigt deze groep nagenoeg 33 procent van de wereldwijde uitstoot aan koolstofdioxide.

Uit het rapport blijkt bovendien dat de uitstoot van de betrokken bedrijven de voorbije drie jaar een status-quo heeft laten optekenen, terwijl volgens de klimaatakkoorden van Parijs een daling met 3 procent moest worden doorgevoerd. “Zonder een daadwerkelijke inspanning van deze groep bedrijven is een efficiënte aanpak van de risico’s van de klimaatverandering niet mogelijk,” wordt in het rapport aangevoerd. In het rapport wordt opgemerkt dat grote energiegroepen zoals Coal India, Gazprom en ExxonMobil de wereldwijde ranglijst met grootste producenten van koolstofdioxide aanvoeren.

“Concurrenten die strengere milieunormen hanteren om hun ecologische voetafdruk verder terug te schroeven, hebben nochtans geen toegevingen moeten doen op het gebied van dividend, winst of tewerkstelling,” wordt er aangevoerd. “Bedrijven zoals Xcel Energy, Ingersoll Rand of Total - die belangrijke beslissingen op het gebied van duurzame ontwikkeling hebben genomen - zouden daarentegen wel eens belangrijke voordelen uit de klimaatacties kunnen ervaren.” Er wordt echter aangevoerd dat een aantal andere grote ondernemingen actie blijven voeren om de introductie van strengere milieunormen af te remmen.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |