16-11-17

Reiziger wil ook in vliegtuig gratis mobiele communicatie

In de Verenigde Staten willen reizigers ook aan boord van vliegtuigen een gratis online communicatie kunnen behouden. Tegelijkertijd wordt het gebruik van online platformen door medereizigers als één van de grootste ergernissen aan boord bestempeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van Allianz Global Assistance. Indien de betrokken technologieën gratis zouden worden aangeboden, zou 76,2 procent van de ondervraagden aan boord gebruik maken van wifi, terwijl 55,5 procent mobiele telefoongesprekken zou willen voeren. Tevens zou 44,7 procent tekstberichten verzenden. Er moet dan ook vastgesteld worden dat 14 procent in het verleden al stiekem tijdens de vlucht een bericht heeft gestuurd of een telefoongesprek heeft gevoerd.

Lees Verder

20:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese luchthavens boeken verdere passagiersgroei

De passagierstrafieken op de Europese luchthavens blijft een verdere groei tonnen. Dat is de conclusie van een rapport van de vakorganisatie Airports Council International Europe (ACI). Vastgesteld dat van begin juni tot eind september de trafiek op de Europese luchthavens een gemiddelde groei met 9 procent liet optekenen, nadat ook al tijdens het kwartaal voordien een stijging met 10,6 procent kon worden gemeld. Opgemerkt wordt dat de sterkste groei opnieuw kon worden opgetekend in de regio’s buiten de Europese Unie. Deze luchthavens lieten een gemiddelde groei met 15 procent optekenen, tegenover een stijging met 13,2 procent het kwartaal voordien. Vooral wordt gewezen op het herstel in Turkije.

Lees Verder

19:44 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tevreden personeel zorgt voor betere bedrijfsprestaties

Bedrijven met een tevreden personeel leveren ook betere financiële prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia op basis van een analyse van online besprekingen over meer dan driehonderd bedrijven in de Verenigde Staten door meer dan driehonderdduizend werknemers. Daarmee kunnen deze evaluaties ook voor beleggers een belangrijke waarde tonen. Ook deze conclusies maken volgens de onderzoekers duidelijk dat bedrijven moeten investeren in het welzijn van hun werknemers. De studie toont volgens de onderzoekers tevens aan dat online besprekingen van werknemers een goede indicatie kunnen vormen voor de prestaties van de onderneming.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Blockchain kan grote diensten bewijzen aan ontwikkelingshulp

De blockchain, de technologie achter virtuele munten, kunnen ook gebruikt worden om het wereldwijde verlies van investeringen in gezondheid door fraude of verkeerd gebruik te bestrijden. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Harvard Medical School. De onderzoekers merken op dat fraude en verkeerd gebruik van middelen de wereldwijde gezondheidszorg jaarlijks 455 miljard dollar kost. Een groot gedeelte van de problemen moeten worden opgetekend in ontwikkelingslanden, waar een verlies van fondsen vernietigende consequenties kan hebben voor de gezondheid en ontwikkeling. De blockchain kan volgens de onderzoekers echter helpen om die problemen grotendeels te verhelpen.

“Er moet niet alleen gezorgd worden dat er meer budgetten worden vrijgemaakt voor gezondheidsprojecten in de ontwikkelingslanden,” zegt onderzoeksleider John Meara, professor sociale geneeskunde aan de Harvard Medical School. “De wereldwijde gezondheidszorg moet echter ook alle mogelijke inspanningen doen om te garanderen dat de investeringen daadwerkelijk de bedoelde bestemmelingen bereiken. Op dit ogenblik is er van een toenemende gelijkheid op het gebied van gezondheidszorg geen sprake. Integendeel neemt die kloof steeds verder toe. Gezondheid, economische ontwikkeling en een bredere geopolitieke stabiliteit zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.”

Jaarlijks wordt bijna 7 biljoen dollar aan gezondheidshulp verstrekt. Dat komt overeen met 10 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product. Verwacht wordt echter dat dit bedrag tegen het einde van de jaren dertig tot 18 biljoen dollar zal worden opgevoerd. “Om deze financiële investeringen te vertalen in gezondheid en welvaart zal echter instrumenten vergen die een veel grotere transparantie en verantwoording nodig heeft, zonder echter de kosten voor donoren of bestemmelingen te verhogen,” betoogt professor Meara. “Hier kan de blockchain belangrijke diensten leveren. Bij virtuele valuta zoals de bitcoin wordt immers elke financiële transactie op een reeks computers over de hele wereld opgeslagen.”

“Al deze individuele gegevens worden tot een keten aan elkaar gekoppeld,” verduidelijkt John Meara. “Deze ketens bieden een overzicht van alle evenementen die de munt heeft ondergaan. Op die manier kunnen fraude en oneigenlijk gebruik veel gemakkelijker worden opgespoord. Duistere constructies kunnen dan ook nagenoeg onmogelijk voor de buitenwereld verborgen. Een dergelijke toepassing kan ook in de sector van de gezondheidshulp perfect worden toegepast.” De onderzoekers verwijzen daarbij naar financiële transacties en de verscheping van goederen zoals geneesmiddelen of medische apparatuur. Ook kan gemakkelijk worden teruggevonden welke organisaties of overheden als donor fungeren.

“Op die manier kan op elk ogenblik worden nagekeken of de fondsen en hulpgoederen daadwerkelijk hun bedoelde bestemming hebben bereikt,” zegt Meara nog. “Momenteel is daarvoor nog de inzet van een team forensische accountants nodig en moeten bergen dossiers worden geanalyseerd.” Hij waarschuwt wel dat hiervoor alle betrokken partijen hun medewerking moeten leveren.

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blockchain |  Facebook |

Zweden verst gevorderd in strijd tegen klimaatverandering

Zweden levert wereldwijd in de strijd tegen de klimaatverandering de sterkste inspanningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisaties Germanwatch, het New Climate Institute en het Climate Action Network op basis van gegevens over zesenvijftig landen en de Europese Unie, die samen verantwoordelijk zijn voor 90 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Zweden staat in de rangschikking op een vierde plaats. De drie eerste plaatsen blijven oningevuld. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met het feit dat geen enkele natie de voorwaarden van de klimaatakkoorden van Parijs naleeft. België eindigt op een 32ste plaats.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menselijke geschiedenis gekenmerkt door neiging tot ongelijkheid

De menselijke geschiedenis wordt gekenmerkt door een neiging tot economische ongelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Washington State University. De onderzoekers beklemtonen dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties hebben voor de hedendaagse maatschappij. Ongelijkheid blijkt immers vaak de aanzet te zijn van sociale storingen en zelfs een complete instorting van de maatschappij tot gevolg kunnen hebben. De wetenschappers merken op dat Verenigde Staten op dit ogenblik een van de grootste niveaus van ongelijkheid uit de wereldgeschiedenis worden geconfronteerd.

Lees Verder

 

17:12 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groot-Brittannië maakt zich op voor sobere eindejaarsperiode

In Groot-Brittannië moeten de retailsector en restaurantindustrie zich voorbereiden op een sterke toename van de bestedingen aan frisdranken. Dat heeft het bedrijf Britvic, producent van frisdranken, gezegd op basis van een enquête van het bureau Censuswide bij tweeduizend Britse consumenten. Uit die bevraging is immers gebleken dat veel consumenten hun alcoholgebruik tijdens de eindejaarsperiode gevoelig willen terugdringen. Er wordt aan toegevoegd dat 39 procent van de betrokkenen te kennen geeft ook gedurende de rest van het jaar minder alcohol consumenten. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 41 procent. Bij vijfenvijftigplussers is er zelfs sprake van 46 procent.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |