17-11-17

Ook chimpansees kunnen afstanden communiceren

Ook chimpansees zijn in staat om afstanden in te schatten en te communiceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Primate Research Institute van de Kyoto University. De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat de communicatie van de chimpansees met hun menselijke begeleiders over voeding wijzigt naarmate ook het product zich op een andere locatie bevindt. De onderzoekers wijzen erop dat de mens afstanden kan communiceren aan de hand van woorden of gebaren, maar merken op dat ook chimpansees signalen ter beschikking hebben om informatie terzake met hun omgeving te delen.

Lees Verder

18:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geld kan op arbeidsmarkt geen geluk kopen

Weliswaar hebben homepreneurs meestal een lager inkomen dan een contract in vast dienstverband, maar desondanks achten ze zichzelf toch gelukkiger. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Solopress bij een groep Britse homepreneurs. Er werd immers vastgesteld dat 54 procent van de respondenten erkent een lager inkomen te genieten dan in een vroegere arbeidscontract, maar toch bleek het statuut van zelfstandige bij 85 procent tot een grotere tevredenheid te leiden. Er kon ook worden vastgesteld dat 50 procent van de respondenten thuiswerk inmiddels een boeiende strategie noemt om in de hedendaagse maatschappij een carrière uit te bouwen.

Lees Verder

17:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Landbouw kan volume emissies snel afbouwen

De landbouw kan zijn emissies onmiddellijk afbouwen. Daardoor zou ook meer ruimte geboden kunnen worden aan sectoren zoals energie en transport om zich op de klimaatdoelstellingen in te stellen. Dat zegt René Castro, assistent-directeur-generaal van de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties. Opgemerkt wordt dat dat landbouw, bosbouw en een wijziging in het bodemgebruik gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 21 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Alleen de energiesector is nog een grotere bron van emissies. De uitstoot van de landbouw is voor bijna twee derde afkomstig van de veestapel.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Digitale reclame denkt eerst aan return-on-investment

Cyberveiligheid is ook in de digitale reclamesector een belangrijke factor, maar toch wordt in eerste instantie vaak return-on-investment de belangrijkste doelstelling. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Trusted Media Brands en Advertiser Perceptions bij nagenoeg driehonderd aankopers van digitale en mobiele reclame. Wanneer problemen met veiligheid wordt ervaren, blijkt dat 56 procent van de betrokkenen in eerste instantie stappen zal ondernemen om bepaalde websites en kanalen te blokkeren. Daarnaast wordt gewag gemaakt van een opvolging van het aanbod (54 procent) en het vermijden of beperken van politieke platformen of content (54 procent).

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amerikaanse televisie rondt belangrijk keerpunt

In de Verenigde Staten bekijkt inmiddels 52 procent van de consumenten zijn favoriete televisieshows op een online platform. Nog slechts 48 procent verkiest voor het traditionele analoge aanbod. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Hub Research bij meer dan tweeëntwintighonderd Amerikaanse consumenten die minstens vijf uur per week naar televisie keken. De onderzoekers maken gewag van een keerpunt. Er wordt daarbij gesproken van een grote evolutie tegenover vier jaar geleden, toen slechts 31 procent voor digitale opties koos. Televisie blijft nog wel het populairste kanaal (31 procent), gevolgd door Netflix (29 procent). Vier jaar geleden koo nog 45 procent voor televisie en 14 procent voor Netflix.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrienden ergere vorm van pesterijen dan vijanden

Op het gebied van pesterijen vormen vrienden vaak een groter probleem dan vijanden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers merken immers op dat pesterijen door vrienden de grootste bedreiging voor de mentale gezondheid vormen. Bovendien wordt opgemerkt dat vooral meisjes het slachtoffer van deze relationele pesterijen blijken te worden. Er wordt aan toegevoegd dat relationele pesterijen leiden tot een systematische manipulatie en destructie van vriendschapsbanden en sociale status. Tevens wordt betoogd dat relationele pesterijen meer schade kunnen aanrichten dan verbale of fysieke agressie.

Lees Verder

 

13:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werkethiek wordt ook door de ouders gestuurd

Werknemers zijn minder individueel dan vaak wordt gedacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Essec Business School. Er kan volgens de onderzoekers immers worden vastgesteld dat de arbeidsethiek van de werknemer in belangrijke mate moet worden toegeschreven aan het model dat men als kind van de ouders heeft opgepikt. Algemeen kan volgens de onderzoekers worden opgemerkt dat mannen meestal het arbeidsmodel van hun vader hebben opgevangen, terwijl vrouwen zich vooral aan hun moeders zouden spiegelen. Vaak wordt volgens de onderzoekers op die manier echter ook compulsief werkgedrag gerationaliseerd.

Lees Verder

 

12:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |