21-11-17

Intuïtie leidt vaak tot hardere standpunten

Personen die op hun intuïtie steunen, hebben in het oordeel over morele inbreuken de neiging hardere standpunten in te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De groep blijkt bovendien ook na een rationele overweging nadien niet meer geneigd te zijn om zijn standpunt te herzien. De onderzoekers voegen er aan toe dat vele consumenten vaak niet beseffen dat hun oordeel over morele inbreuken vaak is gebaseerd op intuïtieve gevoelens in plaats van op rationele overwegingen. Bovendien blijkt dat ook het onbreken van schade hierin geen verandering brengt.

Lees Verder


19:23 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ongedierte consequentie van wereldwijde verstedelijking

Een explosie van ratten, luizen en muggen zijn een onbedoelde consequentie van de verstedelijking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto en de Fordham University. De onderzoekers merken op dat een aantal organismes in staat blijken zich aan te passen aan de veranderingen die de mens in de wereld veroorzaakt. Dat aangepaste gedrag kan volgens de wetenschappers in sommige gevallen belangrijke ecologische functies ondersteunen. De activiteit van andere mechanismen is daarentegen minder positief, onder meer omdat de verspreiding van ziektes zou kunnen worden gestimuleerd.

Lees Verder


18:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Seks blijft een bijzonder sterk reclamewapen

Binnen de reclame heeft seks de sterkste impact op het consumentengedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel-Aviv University, de Hebrew University en de Bar-Ilan University op basis van een analyse van twaalfhonderd rapporten sinds het midden van de jaren zestig. Op de tweede plaats kan volgens de Israëlische onderzoekers humor worden gerangschikt, gevolgd door vergelijkende elementen. Campagnes die gewag maken van angst en metaforen hebben volgens de wetenschappers slechts een marginale impact. Nog minder indruk maken boodschappen die op winst zijn gericht. Helemaal achteraan staan echter campagnes die beide kanten van een argument aan bod laten komen.

Lees Verder


18:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Afrikaanse luchtvaart staat voor specifieke uitdagingen

Om de luchtvaart in Afrika alle opportuniteiten te bieden, moet aan een aantal specifieke voorwaarden worden voldaan. Dat betoogt Alexandre de Juniac, directeur-generaal van de International Air Transport Association (IATA). Hij maakt daarbij gewag van vijf cruciale prioriteiten. In eerste plaats moet volgens de Juniac gewerkte worden aan een verbetering van zowel de veiligheid als de connectiviteit. Daarnaast moeten voldoende financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt om de sector te ondersteunen. Anderzijds wordt gewaarschuwd voor een terugval in een gefragmenteerd beheer van de trafieken. Tenslotte moet Afrika volgens de Juniac ook voldoende talent opleiden om de groei van de industrie te kunnen dragen.

Lees Verder


17:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opkomende markten kiezen resoluut voor smartphone

In opkomende markten wordt nagenoeg alle mobiele trafieken door smartphones gegenereerd. In meer mature regio’s blijken daarentegen tablets een significante bijdrage, zij het bescheiden in omvang, te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ScientiaMobile over de wereldwijd mobiele activiteit tijdens het derde kwartaal van dit jaar. Opgemerkt wordt dat overal een overwicht van smartphones kan worden opgemerkt, maar in de mature regio’s blijken ook tablets nog altijd op een sterkere aanwezigheid te kunnen terugvallen. In Noord-Amerika hadden tablets nog een aandeel van 16 procent, maar in de regio Asia-Pacific valt dat terug tot amper 2 procent.

Lees Verder


17:19 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Televisie biedt reclame nog steeds beste return-on-investment

Binnen de reclamesector biedt televisie de grootste return-on-investment. Dat is de conclusie van een onderzoek van analisten Ebiquity en Gain Theory en het marketingplatform Thinkbox op basis van een analyse van meer dan tweeduizend reclamecampagnes over elf categorieën de voorbije drie jaar. Opgemerkt wordt reclame in het algemeen over die periode voor een besteding van één pond een return van 3,24 pond opleverde. Bij televisie loopt die return echter op tot 4,20 pond, tegenover 2,43 pond voor gedrukte media, 2,35 pond voor online video, 2,09 pond voor radio, 1,15 pond voor buitenreclame en 0,84 pond voor online displays.

Lees Verder


16:55 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Generation Z toont grootste interesse in commerciële email

Jongeren verwachten in de toekomst meer gebruik van email te zullen maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten SendGrid en Egg Strategy bij twaalfhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Bij Generation Z kon worden vastgesteld dat 48 procent van de ondervraagden vermoedt dat zijn email-gebruik de volgende jaren zal toenemen. De onderzoekers merken op dat email bij Generation Z dan ook een grotere groeimarge lijkt te hebben dan bij Generation X of de millennials. Er wordt aan toegevoegd dat Generation Z ook een grotere interesse lijkt te tonen in de ontvangst van commerciële emails dan oudere generaties.

Lees Verder


16:18 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |