02-12-17

Vele werknemers zouden voor andere baan kiezen

Indien ze hun arbeidsleven helemaal opnieuw konden beginnen, zouden de meeste werknemers voor een compleet andere carrière kiezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder CV-Library bij twaalfhonderd werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld dat 75,7 procent van alle ondervraagden voor een volledig nieuwe loopbaan zou kiezen. Daarbij gaf 44,5 procent toe in het verleden een carrière-verandering te hebben gedaan die later werd betreurd. De grootste misstap in de carrière blijkt een overstap naar een bedrijf dat men uiteindelijk toch niet bleek te waarderen (45,8 procent). Op de tweede plaats staat de groep die betreurt zijn vroegere baan niet eerder te hebben opgegeven (29,4 procent).

Lees Verder

 

18:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Phablet over twee jaar populairder dan smartphone

Over twee jaar zullen wereldwijd meer phablets dan smartphones worden verkocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent  International Data Corporation (IDC). De onderzoekers merken op dat dit jaar in totaal 1,5 miljard mobiele telefoons zullen worden verkocht. Over vier jaar zal er echter al sprake zijn van 1,7 miljard exemplaren. Dat betekent een gemiddelde jaarlijkse groei met 3 procent. Bij phablets loopt dat jaarlijkse groeiritme volgens de onderzoekers echter op tot 18,1 procent. Dit jaar wordt immers een verkoop van 611 miljoen eenheden verwacht, maar over vier jaar zou dat al opgelopen zijn tot 1 miljard exemplaren. De smartphones zullen een gemiddelde achteruitgang met 7,4 procent kennen.

Lees Verder

 

17:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oversteekplaatsen voor wildbestand leveren resultaten op

Investeringen van overheden om op de verkeerswegen door natuurgebieden oversteekplaatsen voor het wildbestand te voorzien, werpt vruchten af. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University in het Flathead Indian Reservation in de Amerikaanse staat Montana. Vastgesteld werd dat grote zoogdieren in het algemeen 146 procent meer geneigd zijn om de aangelegde passages te prefereren dan voor een andere oversteek te kiezen. Vastgesteld werd dat vooral een aantal hertensoorten een route langs de aangelegde passages volgen. Carnivoren zoals de zwarte beer en coyote zouden daarentegen gemakkelijker voor een willekeurige oversteek kiezen.

Lees Verder

 

16:33 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Betere profilering brengt meer inbrekers in de cel

Bij inbrekers kunnen vier verschillende types worden onderscheiden. Uiteindelijk zal de grote meerderheid toch worden ontmaskerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Florida, die een nieuw systeem hebben ontwikkeld om de daderprofielen van de daders op te stellen. Dankzij dat nieuwe systeem kan volgens de onderzoekers de oplossingsgraad van inbraken met ongeveer 85 procent worden opgevoerd. Het nieuwe systeem zou bovendien de geleden schade voor slachtoffers en autoriteiten met ongeveer 5,7 miljoen dollar per jaar kunnen verminderen.

Lees Verder

 

16:05 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese hotelindustrie beleeft bevredigend jaar

In de Europese steden heeft de hotelsector de gemiddelde inkomsten per kamer tijdens de eerste negen maanden van dit jaar met 6,1 procent kunnen verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek van het  ECM-MKG Destinations Observatory. Ook de gemiddelde bezettingsgraad kende een stijging met 2,7 procent tegenover het begin van het jaar. Opgemerkt wordt dat voor de eerste keer in een lange periode in alle Europese landen opnieuw een groei kon worden opgetekend. De grootste groei kon worden opgetekend op het Iberische schiereiland, Groot-Brittannië en Oost-Europa. Eén van de grote uitzonderingen is Rome, waar de gemiddelde inkomsten per kamer nog altijd een daling met 7,1 procent boekten.

Lees Verder

 

15:29 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven moeten ook naar karakter kandidaat-medewerkers kijken

Bedrijven die voor de recrutering een evaluatie maken van het karakter van de kandidaat, lopen minder gevaar om uiteindelijk met onethisch gedrag geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Exeter. Werknemers die menen een aantal uitzonderlijke rechten te hebben, ook al is dat vaak onterecht, zullen volgens de onderzoekers immers sneller geneigd zijn de regels te breken. De verklaring voor het fenomeen moet worden gezocht in het feit dat deze werknemers vooral gedreven zijn door eigenbelang en de behoefte om op anderen indruk te maken.

Lees Verder

 

14:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brit haalt neus op voor baan Europese immigrant

De beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, dreigt de arbeidsmarkt van het land voor belangrijke uitdagingen te plaatsen. Dat blijkt uit een onderzoek van rekruteerder CV-Library bij veertienhonderd werknemers en tweehonderdvijftig werkgevers in Groot-Brittannië. De onderzoekers moesten immers vaststellen dat 62 procent van de ondernemers vrezen dat in Groot-Brittannië onvoldoende vaardigheden beschikbaar zullen zijn om ook na de brexit hun vacatures te blijven invullen. Tegelijkertijd werd ook vastgesteld dat 54,6 procent van de Britse werknemers tot vijfentwintig jaar geen intentie koestert de leemtes in te vullen die door immigranten uit de Europese Unie zouden worden achtergelaten.

Lees Verder

 

14:20 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |