04-12-17

Sweatshops blijven welzijn arbeiders bedreigen

Fastfashion brengt de gezondheid en het welzijn van textielarbeiders in het gedrang. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sussex. Opgemerkt wordt dat sinds enkele rampen in Bangladesh vijf jaar geleden weliswaar enkele verbeteringen zijn doorgevoerd, maar zijn er onvoldoende inspanningen gedaan om ook de bedreiging voor de dagelijkse gezondheid van de werknemers weg te nemen. Onder meer wordt gewag gemaakt van lange werkuren, fysieke uitputting, een overdreven werkritme, pesterijen en een absolute afwezigheid van vertegenwoordiging.

Lees Verder

 

15:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Internet drijft vooral op entertainment en sociale media

Volwassen consumenten spenderen de helft van hun online tijd aan een combinatie van entertainment enerzijds en zoekmachines en sociale netwerking anderzijds. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen. Opgemerkt wordt dat zoekmachines en sociale netwerking de leidende categorie vormen op smartphones, terwijl entertainment vooral op tablets het grootste succes kennen. Op smartphones vertegenwoordigt de combinatie van beide categorieën 54 procent van de totale online tijdsbesteding. Op tablets loopt dat aandeel zelfs verder op tot 63 procent, maar op computers is er slechts sprake van 49 procent.

Lees Verder

 

14:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Groepsprestatie beïnvloed door culturele identiteit teamleden

De culturele identiteit van de teamleden heeft een impact op de prestaties van de groep. Dat is conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Massey University in Nieuw Zeeland en de University of Tsukuba in Japan, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen rugbyteams met een verschillende samenstelling. Vastgesteld werd dat de Maori All Blacks, een team waarbij alle spelers eenzelfde culturele erfgoed delen, in hun spel een grotere speelsheid en spontaniteit laten blijken en ook grotere risico’s durven nemen dan het Japanse nationale team, dat uit een samenvoeging van verschillende nationaliteiten bestaat.

Lees Verder

 

13:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Evaluatie moet gepaard gaan met regelmatige feedback

Evaluaties van medewerkers worden vaak op de korrel genomen, maar toch kan het concept succesvol worden gehanteerd en bovendien door de medewerkers worden gewaardeerd. Daarbij moet de formele evaluatie wel gekoppeld worden aan een regelmatige feedback, waarbij tevens een duidelijke planning wordt gemaakt en de gehanteerde normen duidelijk worden gecommuniceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Leicester en de California State University. Vaak wordt de evaluatie volgens de onderzoekers echter louter bestempeld als een jaarlijks terugkerend ritueel.

Lees Verder

 

12:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Deskwerker verlaat slechts zelden zijn plaats

Bedienden met een sedentaire functie willen tijdens hun werkdag meer beweging. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Köln bij meer dan zeshonderd deskwerkers in Duitsland. Initiatieven die een actieve levensstijl bij de werknemers willen stimuleren, moeten volgens de onderzoekers dan ook niet alleen de mogelijkheid bieden om vaker rechtop te staan, maar moeten tevens een kans op beweging aanreiken. Uit het onderzoek bleek dat bij de deskwerkers 73 procent van de dagtaak bestaat uit sedentaire activiteiten. Nog eens 10,2 procent van de tijd wordt rechtstaand doorgebracht. Slechts 12,9 procent van de tijd wordt besteed aan een fysieke verplaatsing. Fysiek inspannende activiteiten nemen amper 3,9 procent van de dagtaak in beslag.

Lees Verder

 

11:51 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menu moet persoonlijke wijnsmaak consument volgen

Bij voeding wordt vaak de verkeerde wijn gesuggereerd. Daardoor raken de consumenten vaak verward en geïntimideerd. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers merken dan ook op dat de traditionele benadering zou moeten vervangen worden door een concept dat meer aandacht heeft voor de persoonlijke smaak van de consument. De onderzoekers merken daarbij op dat de consumenten in het algemeen in vier verschillende categorieën kunnen worden ondergebracht. Afhankelijk van die categorie kunnen volgens de studie bepaalde wijnen worden aanbevolen.

Lees Verder

 

10:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Drugs en alcohol leggen hypotheek op latere carrière

Tieners die marihuana en alcohol gebruiken, hebben minder kans om in hun latere leven succes te boeken. Het probleem wordt nog groter wanneer er sprake is van een afhankelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Connecticut bij nagenoeg twaalfhonderd tieners, waarvan een aantal afkomstig was uit gezinnen met een geschiedenis van alcoholisme. De respondenten werden gevolgd van hun twaalfde tot hun vierendertigste jaar. Het gebruik van drugs en alcohol zou onder meer de kans op een huwelijk, een universitair diploma, een voltijdse baan of een goed salaris gevoelig doen afnemen.

Lees Verder

 

09:49 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |