06-12-17

Daling populatie niet altijd synoniem verlies levenskwaliteit

Leefgemeenschappen die met een dalende populatie worden geconfronteerd, hoeven niet altijd te vrezen voor een verlies aan levenskwaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Iowa State University, waarbij gekeken werd naar gemeenten met vijfhonderd tot tienduizend inwoners in de Amerikaanse staat Iowa die sinds het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw met een dalende bevolking werden geconfronteerd. Bepalend voor het behoud van een hoge levenskwaliteit, is volgens de onderzoekers de sociale interacties die in de gemeenschappen kunnen worden geïdentificeerd.

Lees Verder

 

20:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook eetvaring kan profijt halen uit virtuele realiteit

De eetervaring van de consument kan ook door virtual en augmented reality worden beïnvloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het VVT Technical Research Centre in Finland. Opgemerkt wordt dat de technologie significante effecten kan hebben op de breinsignalen en de evaluaties die de consumenten over hun eetsituaties en emotionele responses maken. Er wordt aan toegevoegd dat virtual en augmented reality een groot potentieel hebben om de percepties van de mens over de ervaringen in reële omstandigheden te versterken of aan te passen. Er moet volgens de onderzoekers worden getracht om deze technologie ook in de voedingssector te introduceren.

Lees Verder

 

 

20:15 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vliegtuigpassagier wil liefst snel door veiligheidscontroles

Een snelle passage langs de veiligheidscontrole staat op de prioriteitenlijst van de vliegtuigpassagiers op de hoogste plaats. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California (USC) en de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA). De onderzoekers kwamen daarbij ook tot de vaststelling dat veel reizigers bereid zijn om een extra bedrag te betalen om een achtergrondcontrole te ondergaan en vervolgens een speciale toelating te krijgen voor een verkorte veiligheidscontrole. Er wordt aan toegevoegd dat de screenings ook geen problemen opleveren voor de veiligheid van de passagier.

Lees Verder

 

 

18:42 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Culturele waarden beïnvloeden alcoholconsumptie

Culturele waarden kunnen vaak een aanwijzing geven over de alcoholconsumptie in de gemeenschap. Dat is de conclusie van een onderzoekers aan de University of Lusiada in Porto. Landen waar autonomie en harmonie centraal staan, kan volgens de onderzoekers een hoger niveau van alcoholconsumptie worden opgetekend dan in naties waarin meer traditionele normen - zoals harmonie en hiërarchie - worden gehanteerd. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke implicaties hebben voor internationale gezondheidsorganisaties die problemen rond alcoholmisbruik willen aanpakken.

Lees Verder

 

 

17:45 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Emotioneel en economisch misbruik gaan heel vaak samen

Emotioneel en economisch misbruik gaan heel vaak samen. Financiële controle kan als een vorm van onderdrukking worden gehanteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de RMIT University in Australië. De onderzoekers zeggen vaak vastgesteld te hebben dat bij misbruik in een relatie vaak ook de toegang tot het gezinsbudget of bankrekeningen wordt geblokkeerd. Daarbij bleek dat 38 procent van de vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld ook geen toegang meer kreeg tot het huishoudelijk budget. Bij mannelijke slachtoffers daalt dat cijfer tot 22 procent.

Lees Verder

 

 

17:28 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gezinsplanning kan helpen armoede terug te dringen

Wanneer vrouwen toegang krijgen tot gezinsplanning, kan het inkomen worden opgedreven en kan de armoede worden teruggedrongen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan, die de impact van de introductie van gezinsplanning in de Verenigde Staten tussen het midden van de jaren zestig en het midden van de jaren zeventig hebben geanalyseerd. Kinderen die na de implementering van deze plannen werden geboren, bleken op 2,8 procent meer gezinsinkomen te kunnen rekenen. Bovendien viel het risico op armoede met 7 procent terug, terwijl ook de nood aan overheidssteun met 12 procent kon worden teruggebracht.

Lees Verder

 

16:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Materialisten vaker en intensiever actief op sociale netwerken

Materialisten zijn geneigd om vaker en intensiever van Facebook gebruik te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ruhr Universität Bochum in Duitsland. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat materialistische personen hun vrienden op Facebook vooral beschouwen als digitale objecten. Bovendien blijken materialisten beduidend meer vrienden te hebben dan gebruikers die minder interesse tonen in eigendommen. Er kan volgens de wetenschappers ook worden vastgesteld dat materialisten een grotere nood ervaren om zichzelf op Facebook met anderen te vergelijken.

Lees Verder

 

16:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |