13-12-17

Centrum Aziatische economische markt verschuift

In Azië vertoont het machtscentrum een duidelijke verschuiving. Dat is de conclusie van een rapport van de Economist Intelligence Unit. Opgemerkt dat de Aziatische markt de voorbije periode door China werd gedomineerd, maar volgens het rapport zal steeds meer rekening moeten worden gehouden met India. De onderzoekers merken op te verwachten dat India zich volgend jaar als de snelst groeiende economie van de wereld zal kunnen opwerpen. Die positie zal het land volgens het rapport ook gedurende een langere periode kunnen vasthouden. China daarentegen wordt met een groeivertraging geconfronteerd.

Lees Verder

 

16:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werknemers retail en toerisme tonen minste engagement

Werknemers uit de retail en het toerisme tonen zich het minst geëngageerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Qualtrics bij meer dan vijfhonderd werknemers in negen verschillende landen. De onderzoekers stelden vast dat 41 procent van de werknemers uit de retailsector zich zelden verheugden aan het werk te kunnen gaan. Het hoogste engagement werd daarentegen opgetekend in informatica en technologie, waar 46 procent zich naar eigen zeggen met belangstelling uitkijkt naar de komende werkdag. Het laagste engagement werd opgetekend in Hongkong en Singapore.

Lees Verder

 

14:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jongeren verkiezen nog altijd gedrukte krant

Lezers tussen achttien en vierendertig jaar besteden bij de lectuur van kranten nagenoeg dubbel zoveel tijd aan de gedrukte edities dan aan de websites en applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London bij jonge lezers van acht nationale kranten in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen daarbij aan een totale leestijd van 21,7 miljard minuten. Slechts 11,9 miljard minuten werden volgens de onderzoekers echter besteed aan websites en applicaties. Opgemerkt wordt dat alleen de Daily Mail een uitzondering vormt op die trend en online een grotere interesse geniet dan in gedrukte vorm.

Lees Verder

 

13:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook retail geconfronteerd met stoutmoediger criminaliteit

De retail wordt met een complexere en gewelddadiger criminaliteit geconfronteerd. Bovendien is er ook steeds vaker sprake van georganiseerde criminaliteit. Dat is ook de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Otago en de Retail New Zealand. De onderzoekers merken daarbij op dat deze vorm van misdaad een bijzonder grote impact heeft op de uitbaters. Vastgesteld werd dat 38 procent van de retailers aangaf de voorbije twaalf maanden een verschuiving in het profiel van retailcriminaliteit te hebben opgemerkt. Tevens wordt gewag gemaakt van een toename van diefstallen door eigen personeel.

Lees Verder

 

12:44 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Personeel toont weinig enthousiasme voor teamwerk

Een groot deel van de werknemers zou liever niet aan teamwerk deelnemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Dropbox en The School of Life bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 49 procent van de werknemers een positieve houding laat blijken tegenover teamwerk. Er kunnen volgens de onderzoekers een aantal barrières worden opgemerkt die het enthousiasme voor het teamwerk gevoelig afremmen. In eerste instantie wordt gewezen op profiteurs die van het ploegverband gebruik maken om de eigen inzet zoveel mogelijk te beperken (51 procent), gevolgd door collega’s die uitsluitend op eigen voordeel uit zijn (41 procent).

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Alleen mens kan stap maken van concurrentie naar coöperatie

Alleen mensen zijn in staat om van concurrentie naar coöperatie te evolueren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia State University bij groepen mensen, makaken en kapucijnapen. De conclusie van de studie verduidelijken de onderzoekers het evolutionaire traject van de menselijke beslissing. Vastgesteld werd dat makaken en kapucijnapen er relatief snel in lukken om een evenwicht te vinden over de verdeling van bronnen. Alleen mensen blijken echter een strategie te kunnen ontwikkelen waar dankzij samenwerking de oogst kan worden gemaximaliseerd.

Lees Verder

 

10:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kinderen steeds belangrijker in gezinsaankopen

Kinderen worden steeds invloedrijker in de aankoopbelissingen van hun houders. Er kan binnen de gezinnen een duidelijke verschuiving in de genderrollen en de relaties worden vastgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van Viacom International Media Networks bij een groep Australische huishoudens. De onderzoekers merken op dat kinderen inmiddels een volwaardig onderdeel zijn geworden van de gezinsconversaties. Kinderen bieden hun ouders ook vaak advies. Er kon dan ook worden vastgesteld dat 66 procent van de kinderen tussen zes en elf jaar van mening is een grote impact op de gezinsaankopen te hebben. Met die uitspraak zijn echter ook 60 procent van de ouders akkoord.

Lees Verder

 

09:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |