14-12-17

Ook in tijden van droefheid blijft internet hard medium

Wanneer celebrities overlijden, komt op sociale media snel een beweging van rouwende fans op gang. Tegelijkertijd moet echter vaak het ontstaan van een toxisch internet worden vastgesteld waar deze rouw op de korrel wordt genomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado op basis van meer dan zevenhonderd commentaren op het sociale netwerk Facebook. Er moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat mensen voor elkaar ook in tragische ogenblikken voor elkaar bijzonder hard kunnen zijn. Gesuggereerd wordt dat een aantal technologische aanpassingen het fenomeen zouden kunnen helpen afzwakken.

Lees Verder

 

17:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brexit kan 5 procent Britse economie opsouperen

Gevreesd moet worden dat de economie van Groot-Brittannië gedurende tien jaar de negatieve invloed van de brexit zal ondervinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rand Corporation. Opgemerkt wordt dat een vertrek uit de Europese Unie zonder een bilaterale handelsovereenkomst, waarbij Groot-Brittannië op de regelgeving van de World Trade Organization (WTO) zou terugvallen, het land de zwaarste economische klap zou bezorgen. Aangevoerd wordt dat dit scenario het Britse bruto binnenlandse product tien jaar na de brexit met bijna 5 procent of 140 miljard dollar zal doen dalen.

Lees Verder

 

16:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Visuele data bieden zelfde resultaat als duur marktonderzoek

Artificiële intelligentie is in staat om aan de hand van de auto’s in de omgeving de algemene politieke neiging van de wijk te bepalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University, op basis van computeranalyses van meer dan vijftig miljoen beschikbare beelden over tweehonderd Amerikaanse steden, verzameld op het platform Google Street View. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat visuele elementen evenveel informatie kunnen verstrekken als marktresearch waarin miljarden dollar dient te worden geïnvesteerd.

Lees Verder

 

15:02 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Individu maakt snel inschatting van groepen

Het individu maakt snel een inschatting van de groepen waarmee het wordt geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de New York University. In het kortste tijdsbestek wordt daarbij ingeschat of de groep al dan niet bedreigend is. Onder meer werd vastgesteld dat de deelnemers aan het onderzoek in amper 500 milliseconden in staat bleek om de ratio mannen en vrouwen in de groep in te schatten. Die inschatting heeft een evolutionaire oorsprong, waarbij het van levensbelang zou kunnen zijn om te bepalen of groepen als vrienden of vijanden moeten worden bestempeld.

Lees Verder

 

14:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Delegeren leidt niet altijd tot grotere productiviteit

Managers die taken aan medewerkers delegeren of de opinie van werknemers vragen, kunnen ongewild een negatieve impact hebben op de productiviteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter Business School, de Alliance Manchester Business School en de Curtin Business School. Het delegeren of raadplegen van medewerkers levert volgens de onderzoekers de beste resultaten op bij creatieve opdrachten. Sommige medewerkers kunnen echter de opinie aankweken dat het management de eigen verantwoordelijkheden probeert af te schuiven.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sommige karakters beter geschikt voor werkomgeving

Een werknemer die de karaktereigenschappen vertoont die ideaal worden genoemd voor een functie, geniet vaak een hoger inkomen dan collega’s die op het eerste gezicht minder verbondenheid met de taak vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg. Eerder al werd aangevoerd dat een aantal karaktereigenschappen een grotere geschiktheid voor de werkomgeving kunnen aangeven. Onder meer wordt daarbij gewag gemaakt van inzet, organisatie en gehoorzaamheid. Volgens de Nederlandse onderzoekers moet echter verder worden gekeken en moet vooral gekeken worden naar de overeenkomst tussen karaktereigenschap en functiebeschrijving.

Lees Verder

 

 

12:39 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ecologisch kapitaal wordt niet correct gewaardeerd

Het natuurkapitaal is cruciaal om een wereldwijde welvaart te kunnen blijven garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University en de Green Economy Coalition. Opgemerkt wordt dat de natuur een grote impact op de economie heeft. Daarbij wordt gewag gemaakt van extreme weersomstandigheden, maar ook van de uitsterving van soorten, dalende opbrengsten uit de landbouw en de vervuiling van het water en de atmosfeer. Er wordt aan toegevoegd dat vervuiling alleen al jaarlijks tot een schade van 4,6 biljoen dollar leidt. Er moeten volgens de onderzoekers dringend nieuwe modellen en methodologieën worden ontwikkeld.

“Het merendeel van de waarde die door de economie wordt gecreëerd, is aan de natuur te danken,” benadrukt onderzoeksleider Cameron Hepburn, professor ecologie en economie aan de Oxford University. “Lucht, water, voeding, energie en grondstoffen vormen producten die de economie nodig heeft en die zonder de natuur onmogelijk kunnen worden aangeleverd. Gevreesd moet echter worden dat de druk op deze noodzakelijke producten blijft toenemen.” Onder meer wordt verwezen naar bodemdegradatie, waardoor de voedselproductie in het gedrang zou kunnen komen. Bovendien hebben georganiseerde economieën nood aan een stabiel klimaat om optimaal te kunnen functioneren.

De onderzoekers merken op dat de overheden nalaten om de waarde van het natuurkapitaal correct te meten. Maar ook moet worden vastgesteld dat de economische modellen niet zijn uitgerust om met de relatie tussen natuur en menselijke activiteit rekening te houden. Op die manier wordt het onmogelijk om de onmisbare inbreng van natuurkapitaal te begroten. Tenslotte moet volgens de wetenschappers worden vastgesteld dat de structuur van de politieke en economische instellingen niet in staat is om het natuurkapitaal op een efficiënte manier te beheren. Op die manier is het ook niet mogelijk om de waarde van het natuurkapitaal weer te geven.

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie |  Facebook |