02-01-18

Achter adblocker gaan verschillende motieven schuil

Popups blijven voor online consumenten de meest ergerlijke vorm van reclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van Free Adblocker Browser (FAB) bij Amerikaanse consumenten. Uit het onderzoek bleek verder dat bijna 57 procent van de ondervraagden van mening is dat reclame voor uitgevers de belangrijkste inkomensbron zou moeten vormen, terwijl 43,3 procent erkent dat online platformen een vergoeding zouden mogen vragen voor de toegang tot hun content. In het algemeen zegt 68,4 procent te begrijpen dat online uitgevers inkomsten - uit reclame of abonnementen - moeten kunnen hebben om content van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat popups nog altijd door 49,8 procent van de consumenten als de meest ergerlijke vorm van online reclame wordt ervaren. Op de tweede plaats staan video's die onmogelijk kunnen worden doorgespoeld (20,2 procent). Vervolgens wordt gewezen op videoreclame die automatisch wordt opgestart (10,6 procent), gevolgd door bannering (9,4 procent) en automatische audiospots (5,1 procent). De ergernissen zetten veel consumenten aan om mobiele adblockers te downloaden. Bovendien moet worden vastgesteld dat 21,3 procent van de betrokkenen te kennen geeft dat adblockers hen eveneens tegen malware en andere online bedreigingen kan beschermen.

Daarnaast ziet 11,5 procent adblockers ook als een instrument om zijn privacy te beschermen. Maar tevens kon worden opgetekend dat 9,4 procent door de inschakeling van een adblocker de online snelheid van zijn apparatuur hoopt op te drijven. Tenslotte ziet 1,4 procent de adblocker ook als een bescherming voor de levensduur van zijn batterijen. Het onderzoek toonde verder nog dat bijna 60 procent van de ondervraagden geen enkel betalend online abonnement te hebben, terwijl 10,9 procent te kennen geeft gebruik te maken van één betalende online account. Slechts 20,7 procent maakt gewag van twee tot vier betalende online abonnementen.

Bij de motivering om geen betalend online abonnement te nemen, zegt 44,4 procent dezelfde informatie gratis op andere websites te kunnen vinden, terwijl 17,6 procent de vraagprijs te hoog vindt. Daarnaast blijkt 15 procent niet bereid te zijn persoonlijke informatie te verstrekken, terwijl 11 procent van mening is dat de registratie teveel tijd in beslag neemt.

Lees Verder

https://mediapost.com/publications/article/312312/study-reveals-why-consumers-block-ads-on-android-m.html

21:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: adblocker |  Facebook |

Email is nog lang geen uitstervend medium

Email is lang geen uitstervend medium. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Fluent bij meer dan zesentwintighonderd consument in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat de respondenten erkennen hun email meermaals per dag te controleren. Bovendien gaf 78 procent toe te verwachten dat hun email-gebruik over vijf jaar nog even intensief of zelfs nog sterker zal zijn geworden. Het fenomeen gaat volgens Fluent zeker op voor de categorie van de millennials, die tegenover email-marketing minder verzet tonen dan hun ouders. Een deel van de millennials zou zelfs nog meer commerciële emails willen ontvangen.

“Consumenten zijn verslaafd aan email,” aldus Kelly Patterson, hoofd marketing bij Fluent. “Er wordt weliswaar overal gesproken over sociale media, maar het zou een grote vergissing zijn om email af te schrijven. Het medium lijkt nog een bijzonder interessante toekomst te hebben.” Daarbij wordt erop gewezen dat 24 procent van de consumenten hun emails meerdere keren per dag controleren. Anderzijds moet worden vastgesteld dat bijna 20 procent van de consumenten hun email minder dan één keer per dag nakijken. Bovendien moet worden opgetekend dat promotionele boodschappen door het publiek niet altijd relevant worden gevonden.

De onderzoekers merken verder op dat 19 procent van de consumenten erkennen een email onmiddellijk bij ontvangst te openen. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 26 procent, maar bij vijfendertigplussers moet een daling tot 16 procent worden opgetekend. De sterke activiteit bij jongere consumenten moet volgens Patterson worden toegeschreven dat de millennials in het digitale tijdperk zijn opgegroeid en met hun smartphone het internet steeds bij zich dragen. Ook de introductie van Gmail, die een onbegrensde opslagcapaciteit biedt en een zoekfunctie ter beschikking stelt, heeft volgens haar een grote impact gehad.

De onderzoekers kwamen nog tot de vaststelling dat 63 procent van de consumenten slechts één email-adres heeft, terwijl 23 procent over twee accounts beschikt. Slechts 8 procent van de consumenten heeft minstens vier email-adressen.

Lees Verder

20:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Bedrijven en consumenten blijven slordig met cyberhygiëne

Ondanks alle berichten over mogelijke bedreigingen op het gebied van cyberveiligheid, blijken slechts weinig bedrijven en consumenten de noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Tenable. Vastgesteld werd dat 94 procent van de Amerikaanse consumenten weliswaar over datalekken gehoord te hebben, maar toch blijkt dat slechts 25 procent gebruik maakt van een dubbele autentificatie. Bovendien blijkt dat ook slechts de helft op zijn computers gebruik maakt van paswoorden. Daarnaast moest worden opgetekend dat amper 45 procent op pincodes beroep doet om hun mobiele apparaten te beveiligen.

"Recent moest Equifax bekennen dat een cyberincident de gegevens van meer dan 140 miljoen Amerikanen aan fraudeurs heeft laten lekken," aldus Amit Yoran, chief executive van Tenable. "Toch zegt amper 12 procent van de Amerikaanse consumenten te geloven dat zijn persoonlijke gegevens werden gecontamineerd. Een meerderheid van de consumenten blijkt dan ook na te laten om de basisvereisten van de cyberbeveiliging op te volgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat cyberfraudeurs slachtoffers kunnen blijven maken.  De meeste consumenten voelen zich machteloos en zijn van mening dat andere partijen voor de beveiliging moeten zorgen."

"Een aantal basisregels kan nochtans veel ellende vermijden," zegt Yoran nog. "Men moet er alvast voor zorgen dat applicaties en computers geregeld een update krijgen. Bovendien moet absoluut worden vermeden paswoorden voor computers en mobiele apparaten met anderen te delen. Met dergelijke voorzorgsmaatregelen kunnen al een aantal potentiële bedreigingen worden vermeden." Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven en marketeers nog meer inspanningen zouden moeten doen voor een degelijke bescherming van de consumentendata die ze in bezit hebben. Ook hier moet volgens Yoran echter vaak worden vastgesteld dat zelfs niet de fundamentele beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Lees Verder

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

Amerikaanse consument optimistisch over zijn financiële situatie

In de Verenigde Staten kan bij de consumenten met kinderen een optimistische visie over het nieuwe jaar worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos en New York Life bij meer dan duizend Amerikaanse ouders. Vastgesteld werd dat 57 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat zijn financiële situatie dit jaar verder zal verbeteren. Daarbij maakt 22 procent zelfs gewag van een substantiële verbetering. Anderzijds kan worden vastgesteld dat 26 procent geen echte verandering in zijn financiële situatie verwacht. Daarentegen vreest 17 procent voor een achteruitgang.

De onderzoekers merken op dat vooral jonge ouders zich opmerkelijk optimistisch opstellen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar bleek immers 68 procent dit jaar een verbetering van zijn financiële situatie te verwachten. Bij vijfendertigplussers daalt dat aandeel echter tot 54 procent. Het optimisme van de Amerikaanse consument heeft volgens de onderzoekers verscheidene aspecten. Onder meer bleek dat 71 procent verwacht zijn schuldenlast te kunnen verminderen, terwijl 70 procent hoopte meer te kunnen sparen. Daarbij gaf 38 procent aan hulp te willen zoeken om hun financiële zaken te helpen beheren.

Daarnaast kon worden opgemerkt dat 57 procent verwacht ook financieel beter voorbereid te zullen zijn op zijn pensioen. Bovendien zegt 62 procent zich wellicht beter gewapend te zullen weten tegen onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast maakte 56 procent gewag van betere carrière-opportuniteiten. Vooral in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar wordt gewezen op een toename van de spaarkansen, een verbetering van de pensioenvoorzieningen. Deze groep is er ook meer van overtuigd dat hun gezinnen beter opgewassen zullen zijn tegenover onverwachte gebeurtenissen. Dezelfde categorie maakt ook vaker gewag van verbeterde carrièremogelijkheden.

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

Amerikaanse ouders blijven volwassen kinderen financieel steunen

In de Verenigde Staten blijven in 59 procent van de gezinnen hun kinderen toelaten om ook na hun achttiende verjaardag thuis te blijven inwonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Harris Poll en het financiële platform NerdWallet bij meer dan tweeduizend Amerikaanse gezinnen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 80 procent van de ouders ook een gedeelte van de uitgaven van hun volwassen kinderen blijven betalen. Verder bleek dat 23 procent van de gezinnen toelaat dat hun kinderen na hun achttiende verjaardag nog vijf jaar in huis blijven wonen, terwijl 21 procent betaalt voor de kosten voor de huisvesting van kinderen die op een andere locatie wonen.

Uit het onderzoek bleek dat 56 procent van de Amerikaanse ouders betaalt voor de dagelijkse inkopen van hun kinderen, terwijl 40 procent ook de gezondheidsverzekering voor zijn rekening neemt. Bovendien kon worden vastgesteld dat 39 procent ook de telefoonrekening van hun volwassen kinderen blijft betalen, terwijl 34 procent tevens de autoverzekering van hun kinderen regelt. Bovendien zegt 28 procent tevens in te staan voor de kosten voor de universitaire opleiding en de afbetaling van studentenleningen. De onderzoekers wijzen er echter op dat deze vrijgevigheid bij vele ouders ten koste gaat van de eigen pensioenbescherming.

“De opvoeding van kinderen kan financieel veeleisend zijn, maar dat geldt ook voor de ondersteuning van volwassen nakomelingen,” aldus Andrea Coombes, investeringsanalist bij NerdWallet. “Dat geldt zeker in een periode waarin de babyboomers geld voor hun naderend pensioen opzij proberen te zetten.” Indien het geld dat aan volwassen kinderen wordt besteed, in een pensioenproduct zou worden geïnvesteerd, zouden Amerikaanse gezinnen volgens het financiële platform aan het einde van hun actieve loopbaan op een bijkomende financiële reserve van gemiddeld 227.000 dollar kunnen rekenen. De opvoeding van een kind van geboorte tot zeventien jaar kost gemiddeld 233.610 dollar.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

Bezoek ecommerce-sites vooral van directe trafieken

Bezoek aan ecommerce-sites komt vooral van directe trafieken. Dat blijkt uit een rapport van consulent SemRush op basis van een analyse van achtduizend grote ecommerce-platformen over de hele wereld. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat directe trafieken 42,2 procent van het verkeer naar ecommerce-sites leverden, gevolgd door zoekopdrachten (40,1 procent) en aanbevelingen (8,6 procent). Betaalde trafieken vertegenwoordigden 6,2 procent van de totale stroom. Slechts 3 procent bleek afkomstig van sociale media. In de bloemensector en modekleding loopt het aandeel van de directe trafieken zelfs op tot respectievelijk 48,1 procent en 48,6 procent.

Anderzijds moest worden vastgesteld dat in sectoren zoals muziek, woning en tuin en meubilair het aandeel van de directe trafieken tot minder dan 30 procent terugviel. De onderzoekers merken op dat het succes van directe trafieken meestal te danken is aan een hoge merkbewustzijn en een sterke merktrouw. Verder moest worden vastgesteld dat bij de organische zoekopdrachten desktop een aandeel van 56,98 procent heeft. Daarmee scoort desktop 14 procentpunt beter dan mobiele zoekopdrachten. Er wordt aan toegevoegd dat in elke economische sector een dominantie van de desktop in de organische zoektrafieken kon worden opgemerkt.

Dit fenomeen kan volgens SemRush grotendeels worden verklaard door het feit dat mobiele applicaties in het onderzoek werden uitgesloten, terwijl de studie tevens tot ecommerce-sites beperkt was gebleven. “Consumenten hebben de neiging om informatie over een product of service op hun desktop te verzamelen en een bestelling te plaatsen, nadat ze meestal eerder op mobiele platformen terzake voorbereidende informatie hebben ingewonnen,” stippen de onderzoekers aan. “Dat heeft tot gevolg dat desktop in de organische trafieken een dominantie kan laten optekenen.” Het onderzoek toont volgens SemRush dat marketeers heel goed moeten overwegen welke trafieken hen de meeste voordelen kunnen opleveren.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

Mexico voorbije jaar meest dodelijke land voor journalisten

In Mexico zijn het voorbije jaar twaalf journalisten door geweld om het leven gekomen. Daarmee is het land samen met Syrië voor de journalistiek het meest moorddadige land van de wereld geworden. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Reporters Without Borders. Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar wereldwijd werd gekenmerkt door een algemene daling in het geweld tegen journalisten. De overlijdens door geweld liepen terug tot het laagste niveau in veertien jaar tijd. Mexico bleek daarbij een opmerkelijke uitzondering en was één van de landen waar toch van een toename van het geweld moest worden gesproken.

“In totaal werden het voorbije jaar wereldwijd vijfenzestig journalisten gedood,” aldus Reporters Without Borders. “De gevaarlijkste regio’s bleken Mexico en Syrië, waar telkens twaalf journalisten om het leven kwamen. Syrië werd geconfronteerd met bijzonder harde oorlogsomstandigheden, maar in Mexico is er vooral sprake van acties van drugtrafikanten en georganiseerde misdaadbendes.” Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico nog nooit eerder zoveel journalisten om het leven werden gebracht. Op de derde plaats staat Afghanistan met negen gewelddadige overlijdens en Irak met acht slachtoffers.

Waarnemers waarschuwen dat de regering van huidig Mexicaans president Enrique Pena Nieto voor de journalistiek dodelijker zou kunnen zijn dan de regeerperiode van zijn voorganger Felipe Calderon. Onder de zesjarige regeerperiode van Calderon werden in totaal achtenveertig journalisten vermoord. Sinds Nieto zes jaar geleden Calderon opvolgde zouden al negenendertig moorden op journalisten zijn geregistreerd. Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico 99 procent van de moorden op journalisten nooit worden vervolgd. De daders weten dan ook dat ze weinig kans lopen te zullen worden gevat en gestraft.

In de deelstaat Veracruz werden sinds het begin van deze eeuw vierentwintig moorden op journalisten opgetekend. Het merendeel van die feiten gebeurde sinds het begin van dit decennium, toen Javier Duarte gouverneur van de Veracruz werd. Duarte moest twee jaar geleden aftreden en wordt vervolgd wegens corruptie en deelname aan de georganiseerde misdaad.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |