02-01-18

Achter adblocker gaan verschillende motieven schuil

Popups blijven voor online consumenten de meest ergerlijke vorm van reclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van Free Adblocker Browser (FAB) bij Amerikaanse consumenten. Uit het onderzoek bleek verder dat bijna 57 procent van de ondervraagden van mening is dat reclame voor uitgevers de belangrijkste inkomensbron zou moeten vormen, terwijl 43,3 procent erkent dat online platformen een vergoeding zouden mogen vragen voor de toegang tot hun content. In het algemeen zegt 68,4 procent te begrijpen dat online uitgevers inkomsten - uit reclame of abonnementen - moeten kunnen hebben om content van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat popups nog altijd door 49,8 procent van de consumenten als de meest ergerlijke vorm van online reclame wordt ervaren. Op de tweede plaats staan video's die onmogelijk kunnen worden doorgespoeld (20,2 procent). Vervolgens wordt gewezen op videoreclame die automatisch wordt opgestart (10,6 procent), gevolgd door bannering (9,4 procent) en automatische audiospots (5,1 procent). De ergernissen zetten veel consumenten aan om mobiele adblockers te downloaden. Bovendien moet worden vastgesteld dat 21,3 procent van de betrokkenen te kennen geeft dat adblockers hen eveneens tegen malware en andere online bedreigingen kan beschermen.

Daarnaast ziet 11,5 procent adblockers ook als een instrument om zijn privacy te beschermen. Maar tevens kon worden opgetekend dat 9,4 procent door de inschakeling van een adblocker de online snelheid van zijn apparatuur hoopt op te drijven. Tenslotte ziet 1,4 procent de adblocker ook als een bescherming voor de levensduur van zijn batterijen. Het onderzoek toonde verder nog dat bijna 60 procent van de ondervraagden geen enkel betalend online abonnement te hebben, terwijl 10,9 procent te kennen geeft gebruik te maken van één betalende online account. Slechts 20,7 procent maakt gewag van twee tot vier betalende online abonnementen.

Bij de motivering om geen betalend online abonnement te nemen, zegt 44,4 procent dezelfde informatie gratis op andere websites te kunnen vinden, terwijl 17,6 procent de vraagprijs te hoog vindt. Daarnaast blijkt 15 procent niet bereid te zijn persoonlijke informatie te verstrekken, terwijl 11 procent van mening is dat de registratie teveel tijd in beslag neemt.

Lees Verder

https://mediapost.com/publications/article/312312/study-reveals-why-consumers-block-ads-on-android-m.html

21:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: adblocker |  Facebook |

Email is nog lang geen uitstervend medium

Email is lang geen uitstervend medium. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Fluent bij meer dan zesentwintighonderd consument in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat de respondenten erkennen hun email meermaals per dag te controleren. Bovendien gaf 78 procent toe te verwachten dat hun email-gebruik over vijf jaar nog even intensief of zelfs nog sterker zal zijn geworden. Het fenomeen gaat volgens Fluent zeker op voor de categorie van de millennials, die tegenover email-marketing minder verzet tonen dan hun ouders. Een deel van de millennials zou zelfs nog meer commerciële emails willen ontvangen.

“Consumenten zijn verslaafd aan email,” aldus Kelly Patterson, hoofd marketing bij Fluent. “Er wordt weliswaar overal gesproken over sociale media, maar het zou een grote vergissing zijn om email af te schrijven. Het medium lijkt nog een bijzonder interessante toekomst te hebben.” Daarbij wordt erop gewezen dat 24 procent van de consumenten hun emails meerdere keren per dag controleren. Anderzijds moet worden vastgesteld dat bijna 20 procent van de consumenten hun email minder dan één keer per dag nakijken. Bovendien moet worden opgetekend dat promotionele boodschappen door het publiek niet altijd relevant worden gevonden.

De onderzoekers merken verder op dat 19 procent van de consumenten erkennen een email onmiddellijk bij ontvangst te openen. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 26 procent, maar bij vijfendertigplussers moet een daling tot 16 procent worden opgetekend. De sterke activiteit bij jongere consumenten moet volgens Patterson worden toegeschreven dat de millennials in het digitale tijdperk zijn opgegroeid en met hun smartphone het internet steeds bij zich dragen. Ook de introductie van Gmail, die een onbegrensde opslagcapaciteit biedt en een zoekfunctie ter beschikking stelt, heeft volgens haar een grote impact gehad.

De onderzoekers kwamen nog tot de vaststelling dat 63 procent van de consumenten slechts één email-adres heeft, terwijl 23 procent over twee accounts beschikt. Slechts 8 procent van de consumenten heeft minstens vier email-adressen.

Lees Verder

20:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Bedrijven en consumenten blijven slordig met cyberhygiëne

Ondanks alle berichten over mogelijke bedreigingen op het gebied van cyberveiligheid, blijken slechts weinig bedrijven en consumenten de noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Tenable. Vastgesteld werd dat 94 procent van de Amerikaanse consumenten weliswaar over datalekken gehoord te hebben, maar toch blijkt dat slechts 25 procent gebruik maakt van een dubbele autentificatie. Bovendien blijkt dat ook slechts de helft op zijn computers gebruik maakt van paswoorden. Daarnaast moest worden opgetekend dat amper 45 procent op pincodes beroep doet om hun mobiele apparaten te beveiligen.

"Recent moest Equifax bekennen dat een cyberincident de gegevens van meer dan 140 miljoen Amerikanen aan fraudeurs heeft laten lekken," aldus Amit Yoran, chief executive van Tenable. "Toch zegt amper 12 procent van de Amerikaanse consumenten te geloven dat zijn persoonlijke gegevens werden gecontamineerd. Een meerderheid van de consumenten blijkt dan ook na te laten om de basisvereisten van de cyberbeveiliging op te volgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat cyberfraudeurs slachtoffers kunnen blijven maken.  De meeste consumenten voelen zich machteloos en zijn van mening dat andere partijen voor de beveiliging moeten zorgen."

"Een aantal basisregels kan nochtans veel ellende vermijden," zegt Yoran nog. "Men moet er alvast voor zorgen dat applicaties en computers geregeld een update krijgen. Bovendien moet absoluut worden vermeden paswoorden voor computers en mobiele apparaten met anderen te delen. Met dergelijke voorzorgsmaatregelen kunnen al een aantal potentiële bedreigingen worden vermeden." Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven en marketeers nog meer inspanningen zouden moeten doen voor een degelijke bescherming van de consumentendata die ze in bezit hebben. Ook hier moet volgens Yoran echter vaak worden vastgesteld dat zelfs niet de fundamentele beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Lees Verder

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

Amerikaanse consument optimistisch over zijn financiële situatie

In de Verenigde Staten kan bij de consumenten met kinderen een optimistische visie over het nieuwe jaar worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos en New York Life bij meer dan duizend Amerikaanse ouders. Vastgesteld werd dat 57 procent van de respondenten ervan overtuigd is dat zijn financiële situatie dit jaar verder zal verbeteren. Daarbij maakt 22 procent zelfs gewag van een substantiële verbetering. Anderzijds kan worden vastgesteld dat 26 procent geen echte verandering in zijn financiële situatie verwacht. Daarentegen vreest 17 procent voor een achteruitgang.

De onderzoekers merken op dat vooral jonge ouders zich opmerkelijk optimistisch opstellen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar bleek immers 68 procent dit jaar een verbetering van zijn financiële situatie te verwachten. Bij vijfendertigplussers daalt dat aandeel echter tot 54 procent. Het optimisme van de Amerikaanse consument heeft volgens de onderzoekers verscheidene aspecten. Onder meer bleek dat 71 procent verwacht zijn schuldenlast te kunnen verminderen, terwijl 70 procent hoopte meer te kunnen sparen. Daarbij gaf 38 procent aan hulp te willen zoeken om hun financiële zaken te helpen beheren.

Daarnaast kon worden opgemerkt dat 57 procent verwacht ook financieel beter voorbereid te zullen zijn op zijn pensioen. Bovendien zegt 62 procent zich wellicht beter gewapend te zullen weten tegen onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast maakte 56 procent gewag van betere carrière-opportuniteiten. Vooral in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar wordt gewezen op een toename van de spaarkansen, een verbetering van de pensioenvoorzieningen. Deze groep is er ook meer van overtuigd dat hun gezinnen beter opgewassen zullen zijn tegenover onverwachte gebeurtenissen. Dezelfde categorie maakt ook vaker gewag van verbeterde carrièremogelijkheden.

Lees Verder

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën |  Facebook |

Amerikaanse ouders blijven volwassen kinderen financieel steunen

In de Verenigde Staten blijven in 59 procent van de gezinnen hun kinderen toelaten om ook na hun achttiende verjaardag thuis te blijven inwonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Harris Poll en het financiële platform NerdWallet bij meer dan tweeduizend Amerikaanse gezinnen. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 80 procent van de ouders ook een gedeelte van de uitgaven van hun volwassen kinderen blijven betalen. Verder bleek dat 23 procent van de gezinnen toelaat dat hun kinderen na hun achttiende verjaardag nog vijf jaar in huis blijven wonen, terwijl 21 procent betaalt voor de kosten voor de huisvesting van kinderen die op een andere locatie wonen.

Uit het onderzoek bleek dat 56 procent van de Amerikaanse ouders betaalt voor de dagelijkse inkopen van hun kinderen, terwijl 40 procent ook de gezondheidsverzekering voor zijn rekening neemt. Bovendien kon worden vastgesteld dat 39 procent ook de telefoonrekening van hun volwassen kinderen blijft betalen, terwijl 34 procent tevens de autoverzekering van hun kinderen regelt. Bovendien zegt 28 procent tevens in te staan voor de kosten voor de universitaire opleiding en de afbetaling van studentenleningen. De onderzoekers wijzen er echter op dat deze vrijgevigheid bij vele ouders ten koste gaat van de eigen pensioenbescherming.

“De opvoeding van kinderen kan financieel veeleisend zijn, maar dat geldt ook voor de ondersteuning van volwassen nakomelingen,” aldus Andrea Coombes, investeringsanalist bij NerdWallet. “Dat geldt zeker in een periode waarin de babyboomers geld voor hun naderend pensioen opzij proberen te zetten.” Indien het geld dat aan volwassen kinderen wordt besteed, in een pensioenproduct zou worden geïnvesteerd, zouden Amerikaanse gezinnen volgens het financiële platform aan het einde van hun actieve loopbaan op een bijkomende financiële reserve van gemiddeld 227.000 dollar kunnen rekenen. De opvoeding van een kind van geboorte tot zeventien jaar kost gemiddeld 233.610 dollar.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

Bezoek ecommerce-sites vooral van directe trafieken

Bezoek aan ecommerce-sites komt vooral van directe trafieken. Dat blijkt uit een rapport van consulent SemRush op basis van een analyse van achtduizend grote ecommerce-platformen over de hele wereld. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat directe trafieken 42,2 procent van het verkeer naar ecommerce-sites leverden, gevolgd door zoekopdrachten (40,1 procent) en aanbevelingen (8,6 procent). Betaalde trafieken vertegenwoordigden 6,2 procent van de totale stroom. Slechts 3 procent bleek afkomstig van sociale media. In de bloemensector en modekleding loopt het aandeel van de directe trafieken zelfs op tot respectievelijk 48,1 procent en 48,6 procent.

Anderzijds moest worden vastgesteld dat in sectoren zoals muziek, woning en tuin en meubilair het aandeel van de directe trafieken tot minder dan 30 procent terugviel. De onderzoekers merken op dat het succes van directe trafieken meestal te danken is aan een hoge merkbewustzijn en een sterke merktrouw. Verder moest worden vastgesteld dat bij de organische zoekopdrachten desktop een aandeel van 56,98 procent heeft. Daarmee scoort desktop 14 procentpunt beter dan mobiele zoekopdrachten. Er wordt aan toegevoegd dat in elke economische sector een dominantie van de desktop in de organische zoektrafieken kon worden opgemerkt.

Dit fenomeen kan volgens SemRush grotendeels worden verklaard door het feit dat mobiele applicaties in het onderzoek werden uitgesloten, terwijl de studie tevens tot ecommerce-sites beperkt was gebleven. “Consumenten hebben de neiging om informatie over een product of service op hun desktop te verzamelen en een bestelling te plaatsen, nadat ze meestal eerder op mobiele platformen terzake voorbereidende informatie hebben ingewonnen,” stippen de onderzoekers aan. “Dat heeft tot gevolg dat desktop in de organische trafieken een dominantie kan laten optekenen.” Het onderzoek toont volgens SemRush dat marketeers heel goed moeten overwegen welke trafieken hen de meeste voordelen kunnen opleveren.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

Mexico voorbije jaar meest dodelijke land voor journalisten

In Mexico zijn het voorbije jaar twaalf journalisten door geweld om het leven gekomen. Daarmee is het land samen met Syrië voor de journalistiek het meest moorddadige land van de wereld geworden. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Reporters Without Borders. Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar wereldwijd werd gekenmerkt door een algemene daling in het geweld tegen journalisten. De overlijdens door geweld liepen terug tot het laagste niveau in veertien jaar tijd. Mexico bleek daarbij een opmerkelijke uitzondering en was één van de landen waar toch van een toename van het geweld moest worden gesproken.

“In totaal werden het voorbije jaar wereldwijd vijfenzestig journalisten gedood,” aldus Reporters Without Borders. “De gevaarlijkste regio’s bleken Mexico en Syrië, waar telkens twaalf journalisten om het leven kwamen. Syrië werd geconfronteerd met bijzonder harde oorlogsomstandigheden, maar in Mexico is er vooral sprake van acties van drugtrafikanten en georganiseerde misdaadbendes.” Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico nog nooit eerder zoveel journalisten om het leven werden gebracht. Op de derde plaats staat Afghanistan met negen gewelddadige overlijdens en Irak met acht slachtoffers.

Waarnemers waarschuwen dat de regering van huidig Mexicaans president Enrique Pena Nieto voor de journalistiek dodelijker zou kunnen zijn dan de regeerperiode van zijn voorganger Felipe Calderon. Onder de zesjarige regeerperiode van Calderon werden in totaal achtenveertig journalisten vermoord. Sinds Nieto zes jaar geleden Calderon opvolgde zouden al negenendertig moorden op journalisten zijn geregistreerd. Er wordt aan toegevoegd dat in Mexico 99 procent van de moorden op journalisten nooit worden vervolgd. De daders weten dan ook dat ze weinig kans lopen te zullen worden gevat en gestraft.

In de deelstaat Veracruz werden sinds het begin van deze eeuw vierentwintig moorden op journalisten opgetekend. Het merendeel van die feiten gebeurde sinds het begin van dit decennium, toen Javier Duarte gouverneur van de Veracruz werd. Duarte moest twee jaar geleden aftreden en wordt vervolgd wegens corruptie en deelname aan de georganiseerde misdaad.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het voorbije jaar hebben vanuit de Yangtze-delta 1.127 vrachttreinen een reis gemaakt naar Europa en Centraal-Azië. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Dat heeft het Shanghai Railway Bureau bekend gemaakt. Tegenover vorig jaar nam het aantal ritten met meer dan 47 procent toe. Inmiddels maken de vrachttreinen gebruik van veertien verschillende routes. Ook kan volgens het rapport gewag gemaakt van een bredere waaier producten, zoals elektronica, textiel, autocomponenten, medische uitrusting en meubilair. De treinen vertrekken vanuit China naar zestien verschillende landen in de Europese Unie en Centraal-Azië. De snelste verbinding kan Europa in twaalf dagen bereiken.

Cuba heeft het voorbije jaar kunnen afsluiten met een bescheiden economische heropleving, ondanks de afkoeling van de banden met de Verenigde Staten en de schade die door de orkaan Irma werd aangericht. Dat heeft Ricardo Cabrisas, Cubaans minister van economie, gemeld. Oorspronkelijk had Cuba gehoopt vorig jaar een economische groei met 2 procent te kunnen realiseren. Uiteindelijk kon alsnog een stijging van het bruto binnenlandse product met 1,6 procent worden gemeld. Daarmee kan het land volgens minister Cabrisas een definitief einde maken aan een aanhoudende recessie, ondanks de grote tegenslagen waarmee het land vorig jaar heeft moeten afrekenen.

Het is niet duurzaam om telkens bij de banken een oplossing te zoeken voor de begrotingsproblemen. Dat heeft Karel Van Eetvelt, chief executive van bankenkoepel Febelfin, gemeld in een reactie op berichten in de krant De Tijd. Daarin was benadrukt dat de financiële sector twee jaar geleden in België een bedrag van 1,6 miljard euro aan belastingen heeft betaald. Dat vertegenwoordigt een verdubbeling op vier jaar tijd. De toenemende fiscale druk maakt volgens Van Eetvelt de eigen instellingen kapot. Indien er niets gebeurt, dreigt volgens Van Eetvelt de concurrentiepositie van de Belgische banken in het gedrang te komen. Over het voorbije jaar moet nog een verdere verhoging van de heffing worden verwacht.

Het voorbije jaar hebben in Vlaanderen 321 particulieren voor de aankoop van een elektrische wagen een premie van gemiddeld 3.587 euro ontvangen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. De operatie heeft aan de Vlaamse regering een bedrag van 1,15 miljoen euro gekost, terwijl een budget van 5 miljoen euro was voorzien. Het bescheiden resultaat wordt echter gedeeltelijk toegeschreven aan de aanvraagprocedures, waardoor een uitkering drie tot zes maanden kan aanslepen. Bovendien zou een aantal geïnteresseerden hebben beslist met een aankoop te wachten tot dit jaar, wanneer immers een groter aantal nieuwe elektrisch modellen op de markt worden verwacht.

De Franse groep Compagnie des Alpes wil de volgende vijf jaar in zijn themapark Walibi in Waver 100 miljoen euro investeren. Daarmee wil het bedrijf de groei van Walibi versnellen. Bedoeling is om uiteindelijk Plopsaland De Panne als grootste themapark van België te verdringen. Walibi Waver kon het voorbije jaar voor de eerste keer in zijn geschiedenis 1 miljoen bezoekers ontvangen. Dat betekende een stijging met 21 procent tegenover het jaar voordien. Walibi werd twaalf jaar geleden door Compagnie des Alpes overgenomen en zou inmiddels tot één van de meest rendabele themaparken van de hele groep zijn uitgegroeid. Ook in de verdere groei van Aqualibi en Bellewaerde wordt geïnvesteerd.

In Australië is Richard Cousins, chief executive van cateraar Compass Group, bij een ongeval met een watervliegtuig om het leven gekomen. Cousins (58) stond ruim elf jaar aan het hoofd van Compass, de grootste cateraar van de wereld. Het concern heeft meer dan 500.000 werknemers in vijftig landen. Jaarlijks serveert Compass meer dan 5,5 miljard maaltijden. Cousins had enkele tijd geleden al zijn vertrek aangekondigd. Hij zou begin april dit jaar door Dominic Blakemore, tot nu toe operationeel directeur van de Europese divisie van Compass, worden opgevolgd. Die aanstelling wordt nu drie maanden vervroegd. Cousins werd door Harvard Business Review één van de beste chief executives ter wereld genoemd.

China heeft de invoerheffing op ezelshuiden van 5 procent op 2 procent teruggebracht. Door de grote Chinese vraag naar ezelsproducten is de populatie van de soort in het land sterk afgenomen. Een grotere import moet dat probleem helpen oplossen. De ezelshuiden worden gebruikt voor de productie van ejiao, een gelatine die gebruikt wordt in de Chinese traditionele geneeskunde. Ejiao wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van anemie en wordt ook als afrodisiacum verkocht. In vele Chinese regio’s is er ook een grote vraag naar ezelsvlees. In China zouden vorig jaar nog ongeveer drie miljoen ezels zijn geteld. In het begin van de jaren negentig was er nog sprake van een populatie van elf miljoen dieren.

In België denkt 32 procent van de ondernemingen voor het einde van dit jaar zijn personeelsbestand verder te hebben kunnen uitbreiden. Dat blijkt uit een rapport van consulent SD Worx over de aanwervingsstrategie van zeshonderd bedrijven. Opgemerkt wordt dat vooral grotere bedrijven het personeelsbestand verder willen uitbreiden. Opgemerkt wordt dat het aanwervingsenthousiasme van het Belgische bedrijfsleven tot het hoogste niveau is opgelopen sinds het begin van dit decennium. Verder wordt vastgesteld dat steeds meer bedrijven vrezen dat ze niet in staat zullen zijn om op de arbeidsmarkt de geschikte profielen te kunnen aantreffen. Slechts 8 procent denkt zijn personeelsbestand te zullen moeten inkrimpen.

Russische hotels die voor het wereldkampioenschap voetbal volgende zomer hun prijzen optrekken, zullen op een zwarte lijst worden geplaatst. Dat heeft het Russische Federale Toeristische Bureau gemeld. Onder meer in Volgograd en Saransk zouden al een aantal hotels zijn geïdentificeerd waar prijsstijgingen zouden zijn gepland. Oleg Safonov, hoofde van het Russische toeristisch bureau, maakte daarbij gewag van prijzen die veertig keer hoger zouden liggen dan de normale tarieven. In december lanceerde de Russische consumentengroep Rospotrebnadzor al een geding tegen een hotel in Volgograd, dat zijn prijzen zou hebben vertwintigvoudigd. Rusland verwacht voor het evenement 1,5 miljoen buitenlandse bezoekers.

In Puerto Rico mag tijdens de eerste helft van dit jaar een heropleving van het toerisme worden verwacht. Dat zal het land helpen bij het herstel na de zware schade die tijdens het voorbije orkaanseizoen werd aangericht. Dat heeft Nestor Alonso Vega, voorzitter van het Tourism and Social Welfare Committee van het Puerto-Ricaanse parlement gezegd. Vega benadrukte dat de sector een grote injectie mag verwachten van de heropening van het El Conquistador Hotel in april. Het hotel heeft 750 kamers, maar ondergaat op dit ogenblik nog belangrijke herstelwerken nadat het complex in september door de orkaan Maria zwaar werd beschadigd. Gehoopt wordt dat de toeristische heropleving vijfduizend banen zal creëren.

De Belgische bedrijfsleider Nico Delvaux (52) wordt chief executive bij de Zweedse multinational Assa Abloy, producent van deursloten. Assa Abloy telt 47.000 werknemers en heeft onder meer de slotenmerken Yale en Litto in portefeuille. Delvaux moet bij Assa Abloy midden juni de opvolger worden van Johan Molin, die de Zweedse multinational twaalf jaar heeft geleid. Tijdens die periode realiseerde de groep meer dan 170 overnames, waardoor de omzet kon worden verdrievoudigd. Nico Delvaux was tot nu toe chief executive bij het Finse engineeringbedrijf Metso. Daar is hij echter slechts zes maanden in dienst geweest. Het voorstel van Assa Abloy was volgens Delvaux echter een kans die men slechts één keer krijgt.

In Hollywood hebben meer dan driehonderd actrices en scenarioschrijfsters het project Time’s Up gelanceerd. De organisatie wil zich inzetten tegen seksuele intimidatie. Er zal onder meer een fonds worden opgericht waarmee slachtoffers van seksuele intimidatie financieel kunnen worden gesteund om juridische stappen tegen hun belagers te nemen. Dat fonds moet vooral ten goede komen aan werknemers die slechts een laag loon ontvangen en daardoor financieel zelden in staat zijn om de gerechtskosten voor de procedures te betalen. Op die manier ontsnappen volgens Time’s Up veel daders aan een klacht en vervolging. Het fonds heeft al meer dan 13 miljoen dollar opgehaald.

Californië is sinds de start van het nieuwe jaar de zesde Amerikaanse deelstaat waar de aankoop, het bezit en de kweek van cannabis is gelegaliseerd. Californië is de zesde grootste economie van de wereld en is met bijna veertig miljoen inwoners ook de grootste markt voor legale cannabis van de hele planeet. Ook in Colorado, Oregon, Washington, Nevada en Alaska is cannabis een legaal onderdeel van de economie geworden. Later dit jaar volgen ook nog Massachusetts en Maine. Op dit ogenblik woont ruim 20 procent van de Amerikaanse bevolking in een deelstaat waar cannabis is gelegaliseerd. Federaal blijft een verbod gehandhaafd. De volgende zomer wordt cannabis ook in Canada legaal.

Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn in België nog 38,7 miljoen sms-wensen verstuurd. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover het jaar voordien. Vier jaar geleden werd tijdens de nieuwjaarsnacht nog een een sms-trafiek van meer dan 70 miljoen berichten opgetekend. Het sms-verkeer voor nieuwjaarswensen wordt steeds meer ingeruild voor boodschappen op sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Snapchat of Instagram. Er kan dan ook een sterke toename van het dataverkeer worden gemeld. Bij Proximus was er een sprake van een quasi verdubbeling tot 80.235 gigabyte, terwijl Telenet een groei met 75 procent tot 71.297 gigabyte meldde. Orange meldde een stijging met ruim 50 procent tot 72.000 gigabyte.

De film The Last Jedi uit de reeks Star Wars heeft sinds zijn lancering op drie weken tijd 1,04 miljard dollar inkomsten opgeleverd. Dat heeft filmproducent Disney gemeld. The last Jedi is de achtste film uit de reeks Star Wars. De nieuwe productie staat in de lijst met meest succesvolle producties uit de filmgeschiedenis voorlopig op een 24ste plaats. Tijdens het openingsweekend in de Verenigde Staten en Canada had de film 220 miljoen dollar opgebracht. De ranglijst met meest succesvolle films wordt aangevoerd door Avatar, die negen jaar geleden werd gelanceerd en 2,79 miljard dollar opbracht. Daarna volgen Titanic (2,19 miljard dollar) en The Force Awakens, eveneens uit Star Wars (2,07 miljard dollar).

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |