03-01-18

Europese consument kijkt uit naar betere databescherming

Consumenten willen optimaal gebruik maken van de nieuwe regels die rond databescherming in de Europese Unie dit jaar worden geïntroduceerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau HubSpot over de General Data Protection Regulation (GDPR), die in mei van dit jaar in de Europese Unie van kracht zal worden. Uit het onderzoek, uitgevoerd in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bij meer dan driehonderdzestig executives en marketeers en meer dan drieduizend consumenten, bleek immers dat 91 procent van de consumenten van de bedrijven 100 procent transparantie eisen over het gebruik van persoonlijke gegevens.

“Het Europese publiek blijkt er alvast van overtuigd dat de nieuwe maatregel een gunstige impact zal hebben op de consument,” aldus de onderzoekers. “De nieuwe wetgeving bepaalt dat consumenten het recht hebben om te eisen dat hun gegevens volledig zouden worden gewist. Daarvan lijken vele Europeanen gebruik te willen maken. Er kon immers worden vastgesteld dat 50 procent daadwerkelijk aan de ondernemingen zal vragen hun gegevens volledig te verwijderen. Ook zou 55 procent van de gelegenheid tot opt-out gebruik maken om te vermijden dat hun informatie zou worden opgeslagen. Een even grote groep zou eisen dat een bedrijf inzage geeft tot alle data die over de consument wordt bewaard.”

Uit het onderzoek bleek nog dat 54 procent zou eisen dat traceer-cookies zouden worden gedeactiveerd. “De resultaten van de enquête toont dat er bij het publiek een duidelijk wantrouwen heerst over de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden behandeld,” zeggen de onderzoekers nog. “Bij de bedrijfsleiders en de marketeers moet echter een grote nonchalance worden vastgesteld over de maatregelen die moeten worden genomen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Daarbij moet worden opgemerkt dat een gedeelte van de betrokkenen moet erkennen niet op de hoogte te zijn van de deadline die is gesteld. Een aantal bedrijven geeft wel aan actie te ondernemen, maar die inspanningen blijven vaak beperkt.”

Vooral wordt gewag gemaakt van een update van de contracten en het beleid rond databescherming (44 procent), gevolgd door de implementering en optimalisering van de informatica-beveiliging (32 procent).

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: databescherming |  Facebook |

Veiligheidsrecord van luchtvaart vorig jaar nog verbeterd

Het voorbije jaar zijn wereldwijd in de luchtvaart tien ongevallen met dodelijke afloop opgetekend. Daarbij vielen in totaal negenenzeventig doden. Dat blijkt uit een rapport van het Aviation Safety Network, dat gewag maakt van het veiligste jaar uit de commerciële luchtvaart. Twee jaar geleden werden nog zestien ongevallen met dodelijke afloop geregistreerd. Daarbij vielen in totaal 303 doden. Nog wordt gemeld dat bij vijf ongevallen passagiersvliegtuigen waren betrokken. De andere crashes hadden betrekking op vrachtvliegtuigen. Bij de ongevallen kwamen vierenveertig mensen om het leven. Op de grond vielen nog eens vijfendertig slachtoffers.

“In totaal werden vorig jaar ongeveer 36,8 miljoen vluchten uitgevoerd,” aldus Harro Ranter, president van het Aviation Safety Network. “Rekening houdend met het feit dat de helft van de ongevallen betrekking had op cargovluchten, heeft een passagier dan ook één kans op 7,36 miljoen vluchten om met een fataal vliegtuigongeval geconfronteerd te worden.” Het beperkte aantal ongevallen is volgens Ranter geen verrassing. De voorbije twintig jaar kon volgens hem immers een constante daling van het ongevallenrisico in de luchtvaart worden opgetekend. Dat is volgens hem onder meer te danken aan de grote inspanningen die voor de veiligheid van de luchtvaart worden gedaan.

Eind vorig jaar had de luchtvaart volgens Ranter een recordperiode van 398 dagen zonder ongevallen met een passagiersjet op zijn naam gebracht. Bovendien kon ook een recordperiode van 792 dagen zonder een crash van een burgertoestel met meer dan honderd slachtoffers. Er wordt aan toegevoegd dat bij één op de tien geregistreerde ongevallen een maatschappij was betrokken die op de zwarte lijst van de Europese Unie stond vermeld. Wanneer ook militaire vliegtuigen en niet-commerciële missies worden meegerekend, werden het voorbije jaar vierentwintig fatale crashes met een totaal van 230 doden geregistreerd. Ook dat is nog altijd het laagste cijfer uit de moderne luchtvaartgeschiedenis.

Lees Verder

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart |  Facebook |

Jobtevredenheid opmerkelijk goed bestand tegen trauma’s

Elk jaar wordt ongeveer een kwart van alle werknemers geconfronteerd met gebeurtenissen die potentiële traumatische gevolgen kunnen hebben, zoals misdrijven, ongevallen, ernstige ziektes of de dood van een geliefde. Een gedeelte van de getroffen werknemers kan bijzonder sterke symptomen van posttraumatische stress ontwikkelen. Toch is gebleken dat deze traumatische gebeurtenissen en symptomen geen negatieve impact hebben op de jobtevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg en de Universita de Padova bij ongeveer achthonderd werknemers in Nederland.

De onderzoekers zeggen enigszins verbaasd te zijn over de resultaten van de studie. “De jobtevredenheid van deze groep ligt niet hoger of lager dan bij de rest van de arbeidspopulatie,” stipt onderzoeksleider Peter van der Velden, gezondheidspsycholoog aan de Universiteit Tilburg, aan. “Daaruit kan worden afgeleid dat zware trauma’s een grotere veerkracht in andere aspecten van het leven niet hoeven uit te sluiten.” De onderzoekers geven toe dat bij een aantal getroffen personen weliswaar een daling van de jobtevredenheid kon worden geregistreerd, maar er wordt opgemerkt dat het merendeel van die respondenten ook voordien al geen optimale relatie met de werkvloer had laten blijken.

“De jobtevredenheid na een traumatische beleving wordt in grote mate bepaald door de situatie die al voor de gebeurtenis kon worden opgetekend,” zeggen de onderzoekers. “Er konden geen echte aanwijzingen van een invloed van het trauma worden teruggevonden. Algemeen kan worden gesteld dat bekommernissen over de mogelijke impact van traumatische gebeurtenissen op de jobtevredenheid en op de atmosfeer onder collega’s enigszins kan worden afgezwakt, op voorwaarde dat voldoende ondersteuning is geboden. Bovendien maakt de studie duidelijk dat veerkracht niet alleen mag worden bekeken vanuit de afwezigheid van mentale gezondheidsproblemen.”

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jobtevredenheid |  Facebook |

Aardappelteelt oogst ook vrede en welvaart

De eenvoudige aardappel is erin gelukt om in Europa gedurende eeuwen relatieve vrede en welvaart te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado voor het National Bureau of Economic Research, die een analyse maakten van 2.477 veldslagen in 899 oorlogen die over een periode van vijfhonderd jaar werden gevoerd. De aardappel werd in de vijftiende eeuw in Latijns-Amerika ontdekt en werd in de zestiende eeuw ook in de Europese landbouw geïntroduceerd. De teelt kon ook in moeilijke omstandigheden opmerkelijk goed gedijen en kon op verschillende manieren gemakkelijk worden bereid.

De aardappel zorgde volgens de onderzoekers voor een grotere productiviteit, terwijl ook de kosten van land konden worden teruggebracht, terwijl tegelijkertijd de voedingswaarde van het menselijke dieet kon worden verbeterd en in de hele economische hiërarchie hogere lonen konden worden gegarandeerd. "De aardappelteelt zorgde voor een landbouwrevolutie die een temperende impact had op de economische en maatschappelijke druk die tot dure en vernietigende conflicten zouden kunnen leiden," betoogt onderzoeker Murat Iyigun, professor economie aan de University of Colorado.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de introductie van de aardappel en de verhoogde productie gedurende twee eeuwen tot een opmerkelijke daling van zowel nationale als internationale conflicten. Daarbij kunnen volgens hen twee verschillende factoren worden opgetekend. In eerste plaats kon worden gemeld dat de waarde van de landbouwgrond door de grotere productiviteit van de aardappel afnam. Populaties bleken immers in staat om zichzelf met kleinere oppervlaktes landbouwgrond te voeden. Omdat landeigendom vaak de inzet van oorlogsvoering is, kon de aardappel volgens de onderzoekers het risico op militaire conflicten afbouwen.

Tegelijkertijd creëerden de hogere inkomsten van de landbouwers ook meer fiscale inkomsten voor de overheden. Daardoor kon een grotere stabiliteit worden bereikt, want de heersers toonden minder neigingen om die inkomsten door grote militaire conflicten in het gedrang te brengen. Ook de bevolking zag door zijn verbeterde materiële situatie minder voordeel in een opstand tegen de eigen regering. "In wezen kan worden gesteld dat oorlogsvoering in die situaties te duur was geworden," zegt professor Iyigun.

Lees Verder

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aardappel |  Facebook |

Steenkoolindustrie woog ook zwaar op het mentale welzijn

Inwoners van regio’s die historisch aan de steenkoolindustrie kunnen worden gelinkt, vertonen in het algemeen meer negatieve karaktereigenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge die de gegevens van bijna vierhonderdduizend mensen in diverse regio’s in Engeland en Wales analyseerden. Vastgesteld werd dat inwoners van de vroegere industriële gebieden sneller geneigd waren aan angstigheid en depressiviteit te lijden. Bovendien moest ook een grotere impulsiviteit worden geregistreerd, terwijl ook problemen rond planning en zelfmotivatie dienden te worden gemeld.

“In de negentiende eeuw werden de betrokken regio’s gedomineerd door een industriële activiteit die met de steenkoolindustrie was gelinkt,” stipt onderzoeksleider Jason Rentfrow, psycholoog aan de Cambridge University, aan. “Ook vandaag nog kunnen daarvan echter de psychologische gevolgen worden teruggevonden. Tevens moet in deze regio’s ook een lagere levenstevredenheid worden vastgesteld.” Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan het product van selectieve migraties tijdens de massale industrialisering, nog versterkt door de sociale effecten van een harde werkomgeving en moeilijke levensomstandigheden.

Opgemerkt dat dit erfgoed van de steenkool nog wordt versterkt door de economische problematiek van de hoge werkloosheid die vandaag kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ook gewezen naar Amerikaanse demografische studies, waar gelijkaardige patronen van post-industriële karaktereigenschappen werden vastgesteld. “Regionale patronen van persoonlijkheid en welzijn kunnen hun wortels vinden in grote sociale veranderingen die decennia of eeuwen eerder zijn gebeurd,” zegt Jason Rentfrow. “De industriële revolutie is één van de meest invloedrijke periodes in de moderne geschiedenis. Er kan dan ook verwacht worden dat dit tijdperk een grote impact op het individu en de samenleving heeft gehad.”

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steenkoolindustrie |  Facebook |

Zakenreizen rekenen op een sterk jaar

Het bedrijfsleven reserveert dit jaar hogere budgetten voor zakenreizen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Business Travel Show in Londen. Vastgesteld werd dat 40 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft dit jaar wellicht een groter budget voor zakenreizen te zullen reserveren. Twaalf maanden geleden gaf slechts 32 procent aan een toename van het reisbudget te verwachten. Tegelijkertijd wordt echter opgemerkt dat 49 procent van de ondervraagden ook vreest meer te zullen moeten uitgeven aan vliegtuigtickets, tegenover 40 procent vorig jaar. Tevens maakt 49 procent gewag van hogere hotelkosten, tegenover 32 procent vorig jaar.


De onderzoekers stelden ook vast dat 45 procent van de respondenten verwacht dit jaar meer zakenreizen te zullen moeten inplannen. In totaal zegt 47 procent ermee rekening te houden dat de volledige reiskosten dit jaar zullen oplopen. "De economie toont een positief beeld en dat heeft ook een gunstige impact op de zakenreizen," betoogt reisspecialist Carrie Nederpel. Men kan vaststellen dat er opnieuw een grotere interesse in zakenreizen kan worden opgetekend. Ook de financiële ruimte voor zakelijke verplaatsingen wordt groter en er worden grotere budgetten beschikbaar gesteld. Een grote uitdaging wordt echter om al die elementen op de meest efficiënte manier in te zetten."

David Chapple, evenementendirecteur bij de Business Travel Show, geeft aan dat de situatie zich tegenover vorig jaar sterk heeft ontwikkeld. "Vorig jaar werden de reisplannen nog met een zekere terughoudendheid bekeken," merkt hij op. "Door de brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd een wijdverspreid gevoel van onzekerheid gecreëerd over de toekomst. Dat heeft ook een weerslag gehad op de zakelijke reismarkt. De realiteit heeft echter uitgewezen dat veel zorgen overbodig zijn geweest. Volgens sommige bronnen mag de zakensector zelfs op een bijzonder interessante toekomst rekenen."

Chapple wijst er onder meer op dat de zakenreizen mogelijk betere prestaties zal laten optekenen dan een aantal andere sectoren. Daarbij wordt erop gewezen dat vele bedrijven mogelijk in zakenreizen zullen investeren om mogelijk nieuwe opportuniteiten in de rest van de wereld te verkennen.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zakenreis |  Facebook |

Groot-Brittannië boekt nieuwe toeristische mijlpaal

Groot-Brittannië verwacht dit jaar 41,7 miljoen buitenlandse toeristen te kunnen ontvangen. Dat betekent een groei met 4,4 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit ramingen van VisitBritain, het nationale toeristische bureau van Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat het land dit jaar jaar voor de eerste keer de grens van 40 miljoen buitenlandse bezoekers zal kunnen doorbreken. Geraamd wordt dat de buitenlandse toeristen daarbij een omzet van 26,9 miljard pond zullen genereren voor de Britse economie. Ook dat zou een toename met 6,8 procent vertegenwoordigen tegenover het niveau van vorig jaar. Onder meer werd een sterke toename opgetekend van bezoekers uit de Verenigde Staten en China.

“Het toerisme is één van de meest waardevolle exportindustrieën van Groot-Brittannië,” aldus Patricia Yates, directeur van VisitBritain. “Men moet er ook rekening mee houden dat het toerisme internationaal een bijzonder competitieve sector is. De aanhoudende groei van de stroom buitenlandse bezoekers toont niet alleen dat Groot-Brittannië op de internationale toeristische markt een grote aantrekkingskracht blijft uitoefenen, maar bewijst tevens dat de sector een belangrijke pijler van economische groei is.” De relatief goedkope prijs van het Britse pond tegenover de dollar en de euro versterken de aantrekkingskracht van het Britse toerisme.

Vijf jaar geleden registreerde Groot-Brittannië 32,7 miljoen buitenlandse bezoekers. Sindsdien kon een constante groei worden gemeld. Drie jaar geleden werd de grens van de 35 miljoen toeristen overschreden. De bestedingen liepen tijdens diezelfde periode op van 21,3 miljard pond tot 22,1 miljard pond. Vorig jaar werd voor de eerste keer het niveau van 25 miljard pond overschreden. Het grootste aantal bezoekers komt uit Europa, waar tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar een groei met 4 procent tot 19,6 miljoen toeristen kon worden opgetekend. Noord-Amerika liet echter een stijging met 14 procent tot 3,8 miljoen bezoekers optekenen.

De rest van de wereld boekte een groei met 15 procent tot 5 miljoen bezoekers.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Britse retailer Marks & Spencer (M&S) heeft zijn franchise in Hongkong en Macau verkocht aan de groep Al-Futtaim uit Dubai. Dat heeft Marks & Spencer bekendgemaakt. De samenwerking tussen beide partijen loopt al twintig jaar, sinds Al-Futtaim de eerste winkel van de Britse retailer in Dubai opende. Al-Futtaim verwerft nu ook de franchise voor de zevenentwintig winkels die Marks & Spencer in Hongkong en Macau heeft. In totaal beheert Al-Futtaim daardoor nu tweeënzeventig filialen van de Britse groep in elf landen in Azië en het Midden-Oosten. Marks & Spencer besliste eerder al minder winkels in eigen beheer te willen uitbaten en meer te zullen streven naar franchises en joint-ventures.

In België werden het voorbije jaar negen nucleaire incidenten gemeld. Dat betekende een daling met zes meldingen tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Wel wordt opgemerkt dat twee jaar geleden alle incidenten in de laagste categorie konden worden geplaatst. Vorig jaar was er echter één incident van het tweede niveau. In juli was een slecht verpakte radioactieve zending aangetroffen op een passagiersvlucht tussen Caïro, Zürich en Brussel. Daardoor zouden enkele passagiers een hogere stralingsdosis hebben opgelopen. Hun gezondheid zou echter niet in het gedrang zijn geweest. Nucleaire incidenten worden in zeven niveaus ingedeeld.

Winkelketen Target wordt mogelijk dit jaar een overnamedoelwit kunnen worden van de online retailer Amazon. Dat heeft Gene Munster, analist bij investeerder Loup Venture, gezegd. Het is volgens Munster moeilijk om een exacte termijn op een mogelijke overeenkomst te leggen. Het nut van een combinatie tussen Target en Amazon is volgens de analist daarentegen duidelijk. Hij verwijst daarbij naar de eerdere overname van Whole Foods door Amazon. Daardoor verwierf de online retailer 470 fysieke winkels. Met Target zou dat netwerk tot 2.300 verkooppunten kunnen worden uitgebreid. Met inbegrip van Target zou Amazon in de Amerikaanse retail een marktaandeel van 13 procent verwerven. Walmart heeft 23 procent.

De verkoop van het magazine Playboy wordt mogelijk stopgezet. Dat zou Ben Kohn, topman van Playboy Enterprises, tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal hebben gezegd. Opgemerkt wordt dat het magazine aan de uitgever jaarlijks 7 miljoen dollar verlies zou bezorgen. Ben Kohn erkent te twijfelen of de uitgave van een papieren magazine in een tijdperk van digitale media nog veel winstkansen biedt. Het voorbije jaar had het magazine nog een oplage van bijna 500.000 exemplaren. Op zijn hoogtepunt kon het blad terugvallen op een oplage van 7 miljoen eenheden. Playboy werd zestig jaar geleden door Hugh Hefner opgericht. Hij overleed in september vorig jaar.

Sinds begin dit jaar is het in IJsland wettelijk verplicht om in de loonniveaus een absolute gendergelijkheid te hanteren. Daarmee is IJsland de eerste natie in de wereld die de gelijke betaling van mannen en vrouwen wettelijk heeft vastgelegd. De verplichting geldt zowel voor bedrijven als voor overheidsinstellingen met minstens vijfentwintig werknemers. Aangekondigd wordt dat de overheid daadwerkelijke controles op de naleving van de wet zal organiseren. Werkgevers die aan de verplichting voldoen, krijgen een certificaat. Inbreuken zullen daarentegen met boetes worden gesanctioneerd. IJsland staat in de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF) al langer op de eerste plaats.

Het voorbije jaar werden in België 546.558 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat betekende een stijging met 1,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie Febiac. Opgemerkt wordt dat slechts twee keer in de geschiedenis hogere verkoopcijfers werden opgetekend. Alleen in het begin van dit decennium konden twee achtereenvolgende jaren met hogere cijfers worden gemeld. Het populairste automerk op de Belgische markt was het voorbije jaar opnieuw de Franse groep Renault, die daarmee voor de derde keer op rij de ranglijst aanvoerde. Op de tweede plaats staat de Duitse groep Volkswagen. De Duitse luxegroep BMW eindigde op de derde plaats.

Er is een sterke kans dat Apple dit jaar een overnamebod zal doen op het videoplatform Netflix. Dat blijkt uit een rapport van analisten van Citigroup. Opgemerkt wordt dat Tim Cook, chief executive van Apple, de inkomsten uit diensten zoals iTunes, Apple Music en de televisie-applicaties van de onderneming tegen het einde van dit decennium zou willen verdubbelen. Die ambitie zou volgens Citigroup mee kunnen helpen worden gerealiseerd door investeringen in videostreaming. De opstart van een eigen platform zou volgens de analisten echter bijzonder veel inspanningen vragen. Diezelfde doelstelling zou door een overname van Netflix - dat op 61 miljard dollar wordt geraamd - gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd.

De Vlaamse holding Sjeval Blan heeft een bedrag van 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in het bedrijf Tonnellerie François Frères (TFF), een Franse producent van houten vaten voor de opslag van wijnen en sterke dranken. Sjeval Blan werd eind vorig jaar opgericht door een aantal Vlaamse zakenlui, waaronder bouwondernemer Désiré Stadsbader en reclamemaker Georges Van Nevel. Opgemerkt wordt dat alle aandeelhouders van de holding eerder al afzonderlijk participaties van de Franse groep hadden gekocht. Die belangen werden nu in één holding samengebracht, waardoor meer mogelijkheden zouden worden geboden. Er wordt wel benadrukt dat Sjeval Blan voorlopig geen verdere investeringsplannen heeft.

Het biotechnologiebedrijf Galapagos ontvangt van partner AbbVie een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar. Het partnership werkt aan een drievoudige combinatietherapie tegen cystic fibrosis (taaislijmziekte). De volgende maanden zal de experimentele therapie voor de eerste keer op patiënten kunnen worden getest. Galapagos verwacht de eerste resultaten van het onderzoek halverwege dit jaar te kunnen melden. De zoektocht naar een efficiënte behandeling van taaislijmziekte is het tweede belangrijkste project uit het programma van Galapagos. Het speerpunt van het onderzoek richt zich nog altijd op de ontwikkeling van filgotinib, een product voor de behandeling van onder meer reuma.

Ook de cijfers die de Zuid-Afrikaanse meubelketen Steinhoff over zijn activiteiten drie jaar geleden publiceerde, zullen worden herbekeken. Dat heeft Steinhoff bekendgemaakt. Eerder had Steinhoff, dat een aantal boekhoudkundige anomalieën heeft moeten vaststellen, ook al een revisie van de cijfers van twee jaar geleden aangekondigd. Vooraleer er over die resultaten geen duidelijkheid is gecreëerd, zullen ook geen cijfers over het voorbije jaar worden bekendgemaakt. Het boekhoudschandaal heeft al geleid tot het vertrek van een aantal topbestuurders van Steinhoff. De problemen hebben ook gezorgd voor een grote koersval van het aandeel, terwijl een aantal gedupeerde beleggers schadeclaims hebben ingediend.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell komt terug op de plannen om zijn activiteiten rond raffinage en brandstofverkoop in Denemarken aan sectorgenoot Dansk Olieselskab te verkopen. Dat heeft Shell bekend gemaakt. Aangegeven wordt dat de kandidaat-overnemer uiteindelijk niet aan bepaalde commerciële voorwaarden bleek te voldoen. Verdere details over de beslissing werden niet verstrekt. Shell had de verkoop in september twee jaar geleden aangekondigd. Met de transactie was een bedrag van 80 miljoen dollar gemoeid. Shell zegt nu voorlopig geen plannen meer hebben om de Deense activiteiten van de hand te doen. Wel wordt herhaald dat de betrokken activiteiten geen strategisch belang hebben.

Rabobank National Association (RNA) neemt een voorziening van 310 miljoen euro voor een schikking rond een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken in de Verenigde Staten. Vermoed wordt dat de financiële groep, onderdeel van Rabobank, signalen zou hebben genegeerd dat bij afdelingen in Californië een aantal klanten zich aan witwaspraktijken schuldig hadden gemaakt. Er wordt ook gewag gemaakt van een belemmering van het onderzoek. De witwaspraktijken zouden hebben plaatsgevonden bij filialen van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. De feiten zouden te maken hebben met illegale gelden van drugskartels en andere criminele organisaties.

De goksector van de Chinese enclave Macau heeft het voorbije jaar een omzet van 265,7 miljard patacas of 27,5 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 19 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Chinese autoriteiten. Gewag wordt gemaakt van de eerste heropleving nadat de sector een dalperiode van drie jaar moest registreren. Die laagconjunctuur werd toegeschreven aan een vertraging van de economische groei en een campagne van de Chinese overheid tegen uiterlijke tekenen van rijkdom door ambtenaren. Er wordt wel opgemerkt dat de cijfers nog ver verwijderd blijven van de inkomsten die tijdens de eerste helft van dit decennium konden worden gerealiseerd.

In de Verenigde Staten kan de National Football League (NFL) opnieuw op een groei van de inkomsten uit televisiereclame rekenen. Dat heeft het platform iSpot.tv gemeld. Opgemerkt wordt dat tijdens de eerste vijftien weken van het seizoen bij de televisie-netwerken 3,7 miljard dollar inkomsten uit reclamespots kon worden opgehaald. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig seizoen. Onder meer wordt een stijging gemeld van de inkomsten voor de donderdagavond-wedstrijden. Ook digitale en mobiele reclame boekte hogere inkomsten. De grootste adverteerder was de autosector (748,2 miljoen dollar), gevolgd door verzekeraars (285,9 miljoen dollar) en mobiele operatoren (268,2 miljoen dollar).

Abu Dhabi heeft de bouw van de Yas Arena aan het Nederlandse concern BAM Groep toegewezen. Dat heeft de Nederlandse bouwgroep bekendgemaakt. Financiële details over de opdracht werden niet meegedeeld. De Yas Arena moet een evenementenhal worden die plaats kan bieden aan 18.000 toeschouwers en gebruikt kan worden voor concerten en diverse sportcompetities. De evenementenhal zal worden ingeplant op Yas Island, een kunstmatig eiland dat ook al plaats biedt aan onder meer verscheidene pretparken, hotels, winkelcentra en een racecircuit. Bedoeling is dat de Yas Arena tegen november volgend jaar in gebruik genomen zou kunnen worden.

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |