04-01-18

Frankrijk lijkt niet langer een land van pessimisten

De Franse bevolking toont zich optimistischer over de toekomst. Er kan worden vastgesteld dat de gemiddelde Fransman tegenover de toekomst een positiever houding toont dan de acht voorbije jaren ooit het geval is geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive en RTL Radio. De onderzoekers merken op dat met deze nieuwe enquête de Fransen hun imago als een land van pessimisten blijken af te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de Franse bevolking zich voor het nieuwe jaar optimistisch opstelt. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van dit jaar. Tegenover het dieptepunt zes jaar geleden is er zelfs sprake van een stijging met 15 procentpunt.

Uit het onderzoek kon ook worden afgeleid dat de supporters van de Franse president Emmanuel Macron zich het meest positief over de toekomst uitlaten. Het grootste pessimisme kon daarentegen worden opgetekend bij de volgelingen van het extreemrechtse Front National. “Er kan ongetwijfeld gewag worden gemaakt van een Macron-effect,” becommentarieert Jean-Daniel Levy, hoofd politiek onderzoek bij Harris Interactive, de resultaten. Onder meer kan volgens Levy worden gewezen op een vernieuwde hoop op een Europese integratie, die als één van de prioriteiten van het beleid van Macron naar voor zijn geschoven.

“Er is in duidelijk een gevoel van een presidentschap dat consistentie vertoont, met ook goede vooruitzichten op het economische front,” benadrukte Levy nog tegenover het persbureau Reuters. “Er kan niet alleen afscheid worden genomen van de regeringsperiode van voormalig president François Hollande, die vooral een gevoel van malaise heeft gebracht. De Fransen horen bovendien veel over betere vooruitzichten voor economische groei en nieuwe banen. Er zijn signalen dat Frankrijk minder onder een depressie gebukt gaat.” Voor de eerste keer in vijf jaar gaf een meerderheid van 51 procent ook een positieve mening over het voorbije jaar. De twee jaren voordien hadden nog een negatieve score van 54 procent gekregen.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk |  Facebook |

Liever een kwaadaardige dan een ambivalente baas

Bazen met een onvoorspelbare en wisselende persoonlijkheid creëren bij hun werknemers de hoogste niveaus van angstigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan driehonderd werknemers in Groot-Brittannië in India. Vastgesteld werd dat managers met een wispelturig karakter op de werkvloer meer spanningen veroorzaken dan chefs die nagenoeg voortdurend van een kwade neiging blijk geven. De onmogelijkheid om de reacties van de manager in te schatten, tast volgens de onderzoekers de productiviteit van de werknemers aan. De impact blijkt nog erger te zijn wanneer er tussen collega’s geen ondersteunende relatie aanwezig is.

“De stelling dat nietsontziende en onsympathieke managers bij werknemers de grootste problemen veroorzaken, blijkt een mythe die niet met de werkelijkheid overeenkomt,” benadrukt onderzoeksleider Allan Lee, professor management aan de University of Exeter. “Bazen die onvoorspelbaar vriendelijke en boze stemmingen afwisselen, blijken in realiteit de grootste schade te veroorzaken. Een slechte, maar consistente relatie met het management blijkt voor werknemers nog altijd beter dan te moeten afrekenen met een wisselende persoonlijkheid. Meestal wordt in onderzoek gekeken naar positieve of negatieve relaties, maar in werkelijkheid kunnen werknemers ook met een mengvorm worden geconfronteerd.”

“Bazen kunnen hun werknemers belonen of straffen, wat een impact kan hebben op het zelfbeeld,” aldus nog professor Lee. “Sommige werknemers dienen echter op verschillende ogenblikken een verschillende rol opnemen omdat ze moeten omgaan met een manager die zich zowel aangenaam als kwaadaardig kan gedragen. Op dat ogenblik wordt over de manager een ambivalent beeld gecreëerd. Dat is echter een bijzonder ongunstige situatie. In die omgeving wordt het bijzonder moeilijk om de opinie van het management over zijn medewerkers in te schatten. Dit creëert negatieve emoties die tot angstigheid kunnen leiden. Dat zal uiteindelijk de prestaties op de werkvloer negatief beïnvloeden.”

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Aanpak luchtvervuiling helpt ook criminaliteit te bestrijden

De luchtvervuiling heet ook een negatieve impact op het gedrag van jongeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California (USC). Opgemerkt wordt dat minuscule partikels vervuilende stoffen het ontwikkelende brein van jongeren kan contamineren. Gewag wordt gemaakt van mogelijke ontstekingen en potentiële schade aan hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor emoties en beslissingen. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers een gedeeltelijke verklaring zijn voor het toenemende delinquent gedrag bij tieners. Tevens wordt volgens de studie het belang duidelijker van zuivere lucht en de noodzaak aan meer natuur in de stedelijke omgeving.

“Kleine partikels luchtvervuiling kan extreem schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid,” benadrukt onderzoeksleider Diana Younan, professor sociale geneeskunde aan de University of Southern California. “Geweten is al langer dat deze partikels tot diep in het lichaam kunnen doordringen. Onder meer kunnen de longen en het hart worden aangetast, maar steeds meer kunnen ook aanwijzingen worden teruggevonden van mogelijke schade aan de hersenen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat een vroege blootstelling aan lood de hersenontwikkeling verstoort en kan leiden tot agressief en delinquent gedrag. Contaminatie door luchtvervuiling kan mogelijk eenzelfde impact hebben.”

Uit de studie, uitgevoerd bij nagenoeg zevenhonderd jongeren gedurende een periode van negen jaar in een aantal buurten van Los Angeles, bleek dat de negatieve impact van de luchtvervuiling mogelijk nog kan worden verergerd door ongunstige gezinsrelaties, ouderlijke mentale stress en de sociale omgeving. Er wordt aan toegevoegd dat een verhoogde luchtvervuiling ook de criminele activiteit in een community kan versterken. Opgemerkt wordt daarbij dat in Zuid-Californië een daling van zowel de luchtvervuiling als de criminaliteit kan worden opgetekend. Mogelijk hebben striktere milieuregels volgens de onderzoekers dan ook een impact op misdaadstatistieken.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling |  Facebook |

Reislust jongeren voorspelt toerisme schitterende toekomst

De Amerikaanse bevolking vindt ervaringen steeds vaker belangrijk dan bezittingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Expedia en het  Center for Generational Kinetics bij meer dan twaalfhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Onder meer het bezit van producten zoals kleding, elektronica of juwelen wordt volgens het rapport steeds vaker ondergeschikt aan ervaringen, waarbij vooral de toenemende interesse voor reizen sterk naar voor komt. De onderzoekers wijzen erop dat vooral jongere generaties een stijgende voorkeur in reizen tonen. Dat laat volgens Expedia dan ook een schitterende toekomst voor de toeristische industrie uitschijnen.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 74 procent van de ondervraagden eerder voor ervaringen zou sparen dan voor het bezit van producten. “Dat geldt vooral voor de millennials, waar op dit ogenblik 65 procent toegeeft voor een toekomstige reis te sparen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien kon worden vastgesteld dat nagenoeg de helft van de millennials te kennen geeft dat ze bereid zouden zijn om kledij of meubilair te verkopen om vaker te kunnen reizen. Daarnaast bleek dat 71 procent van de ondervraagden van Generation Z bereid zou zijn om een parttime baan te nemen om voor een reis te kunnen sparen.”

Uit het onderzoek bleek verder nog dat sociale media een toenemende impact heeft op het consumentengedrag. Daarbij werd vastgesteld dat 36 procent van Generation Z een reisbestemming heeft gekozen op basis van berichten die op sociale media waren verschenen. Ook gaf bijna 20 procent op een specifieke bestemming of in een bepaald hotel te hebben verbleven om van hun volgelingen op sociale media een positieve reactie te krijgen. Verder kon worden vastgesteld dat 80 procent van alle leeftijdsgroepen voor de vakantieplanning een voorkeur toont om reis en verblijf op één enkel online platform te kunnen boeken. Bij een millennials heeft één kwart vorig jaar een soloreis gemaakt.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Jongere generaties lijden aan multidimensioneel perfectionisme

Jonge volwassenen uit deze periode zijn voor zichzelf en anderen veel meer veeleisend dan vorige generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociaal-psychologen aan de University of Bath en de York St John University, op basis van interviews bij meer dan veertigduizend universitairen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Vastgesteld werd dat de meerderheid van de ondervraagden signalen toonden van een multidimensioneel perfectionisme. Algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat grote delen van de huidige generatie jonge volwassenen lijden aan een perfectionisme dat gedreven wordt door onrealistisch hoge verwachtingen.

“Deze tendensen kunnen ook helpen verklaren waarom de huidige generatie jonge volwassenen door recordniveaus aan mentale gezondheidsproblemen worden geconfronteerd,” merken de onderzoekers Thomas Curran en Andrew Hill op. “Recent onderzoek van de World Health Organization (WHO) heeft bij de jonge volwassenen immers abnormale hoge niveaus van onder meer angstigheid, depressies en eetstoornissen moeten vaststellen. De huidige generatie jonge volwassenen blijken ook significant meer druk te ervaren om hun leeftijdsgenoten minstens te evenaren. Bovendien blijkt dat ze ook anderen met scherpere maatstaven beoordelen.”

De studie merkt op dat de obsessie met perfectie bij jongeren over een periode van drie decennia met meer dan 30 procent is toegenomen. Het fenomeen moet volgens Curran en Hill wellicht gedeeltelijk aan sociale media worden toegeschreven, samen met de zware maatschappelijk nadruk die op zelfredzaamheid en meritocratie wordt gelegd. Daarnaast moet volgens de wetenschappers ook erkend worden dat ouders steeds meer geneigd zijn om het zelfbewustzijn van hun kinderen aan te wakkeren. Tevens wordt gewezen op de impact van de neoliberalistische omgeving, die de jongeren sneller aanzet om de concurrentie met elkaar aan te gaan.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: perfectionisme |  Facebook |

Haatgeweld wordt vaak door alcohol ontstoken

Vooroordelen worden vaak alleen maar openlijk gecommuniceerd wanneer mensen geïntoxiceerd zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University, gebaseerd op interviews met meer dan honderdtwintig slachtoffers van geweld met lichamelijke verwondingen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 18,5 procent van de slachtoffers getuigde te zijn aangevallen door personen die door vooroordelen werden gedreven. Vooral de aanwezigheid van alcohol bleek daarbij een opmerkelijke factor. Bij 90 procent van de aanvallen zou immers gewag zijn gemaakt van alcoholintoxicatie.

“Terwijl de diepliggende motivatie duidelijk bij haat moest worden gezocht, bleek de uiting van die afkeer vaak alleen onder de invloed van intoxicatie te gebeuren,” benadrukt onderzoeksleider Jonathan Shepherd, directeur van het Crime and Security Research Institute van de Cardiff University. “De meest opmerkelijke conclusie van de studie was dat de meeste aanvallen niet alleen door haat bleken te worden gevoed, maar was de aanwezigheid van alcohol als ontstekingsmechanisme noodzakelijk.” De onderzoek spitste zich toe op de steden Cardiff, Blackburn en Leicester, die specifiek gekenmerkt worden door een grote verscheidenheid aan etnische culturen en religies.

Bij de aanvallen die uit haatgevoelens werden uitgevoerd, bleek dat ruim 30 procent zijn oorsprong vond in het uiterlijk van het slachtoffer, terwijl bijna 22 procent gewag maakte van raciale spanningen in de communities waarin ze zelf leefden. Bijna 35 procent kon worden gelinkt aan raciale, religieuze of seksuele factoren. Alle betrokken geweldfeiten gebeuren op een andere locatie dan het adres van het slachtoffer. Een beperking van de alcoholconsumptie werd door een groot gedeelte van de slachtoffers bestempeld als een goede strategie om het risico op gewelddadige aanvallen te beperken. De studie toont volgens Jonathan Shepherd dan ook dat een aanpak van alcoholmisbruik een positieve impact kan hebben op zowel het individuele als maatschappelijke welzijn.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

Amerikaanse cannabis-economie creëert 400.000 legale banen

Een legale cannabis-economie kan in de Verenigde Staten over drie jaar een omzet van 40 miljard dollar realiseren en meer dan 400.000 arbeidsplaatsen garanderen. Dat is de conclusie van een rapport van consulenten ArcView en BDS Analytics. Daarbij wordt gewag gemaakt van directe aankopen van consumenten ter waarde van 20,8 miljard dollar, aangevuld met indirecte inkomsten van telers en diverse onderaannemers en budgetten die worden besteed bij bedrijven die niet rechtstreeks bij de sector zijn betrokken, zoals supermarkten. Het voorbije jaar zou de sector een omzet hebben gerealiseerd van 16 miljard dollar.

In het rapport wordt opgemerkt dat de legale cannabis-economie de volgende drie jaar een omzetgroei met 150 procent kan realiseren. Daarbij wordt ook gewag gemaakt van 4 miljard dollar bijkomende fiscale inkomsten voor de overheid. Volgens de onderzoekers zal de legalisering van het recreatieve cannabis-gebruik in Californië de lokale economie bijna 100.000 banen opleveren. Dat is ongeveer één derde van de nationale arbeidsmarkt die de sector zou kunnen realiseren. Indien ook de indirecte effecten worden meegerekend, zou de jobcreatie in Californië volgens het rapport zelfs tot 146.000 banen kunnen leiden.

Wel wordt door klanten en producenten in Californië gewezen op de zware heffingen die op de sector en zijn afgeleide producten worden gelegd. Wanneer de taksen van de diverse beleidsniveaus worden samengeteld, zou een heffing van ongeveer 35 procent worden bereikt. Californië heeft de grootste bevolking van alle Amerikaanse staten. Door de legalisering van het recreatief marihuana-gebruik werd de staat de grootste legale cannabis-markt van de hele wereld. ArcView wijst er echter op dat het cannabis-bezit volgens de federale wetgeving nog altijd verboden blijft. Bovendien zou slechts honderd van de drieduizend verdeelpunten in Californië de nodige lokale vergunningen hebben aangevraagd.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis |  Facebook |