04-01-18

Frankrijk lijkt niet langer een land van pessimisten

De Franse bevolking toont zich optimistischer over de toekomst. Er kan worden vastgesteld dat de gemiddelde Fransman tegenover de toekomst een positiever houding toont dan de acht voorbije jaren ooit het geval is geweest. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive en RTL Radio. De onderzoekers merken op dat met deze nieuwe enquête de Fransen hun imago als een land van pessimisten blijken af te leggen. Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de Franse bevolking zich voor het nieuwe jaar optimistisch opstelt. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van dit jaar. Tegenover het dieptepunt zes jaar geleden is er zelfs sprake van een stijging met 15 procentpunt.

Uit het onderzoek kon ook worden afgeleid dat de supporters van de Franse president Emmanuel Macron zich het meest positief over de toekomst uitlaten. Het grootste pessimisme kon daarentegen worden opgetekend bij de volgelingen van het extreemrechtse Front National. “Er kan ongetwijfeld gewag worden gemaakt van een Macron-effect,” becommentarieert Jean-Daniel Levy, hoofd politiek onderzoek bij Harris Interactive, de resultaten. Onder meer kan volgens Levy worden gewezen op een vernieuwde hoop op een Europese integratie, die als één van de prioriteiten van het beleid van Macron naar voor zijn geschoven.

“Er is in duidelijk een gevoel van een presidentschap dat consistentie vertoont, met ook goede vooruitzichten op het economische front,” benadrukte Levy nog tegenover het persbureau Reuters. “Er kan niet alleen afscheid worden genomen van de regeringsperiode van voormalig president François Hollande, die vooral een gevoel van malaise heeft gebracht. De Fransen horen bovendien veel over betere vooruitzichten voor economische groei en nieuwe banen. Er zijn signalen dat Frankrijk minder onder een depressie gebukt gaat.” Voor de eerste keer in vijf jaar gaf een meerderheid van 51 procent ook een positieve mening over het voorbije jaar. De twee jaren voordien hadden nog een negatieve score van 54 procent gekregen.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk |  Facebook |

Liever een kwaadaardige dan een ambivalente baas

Bazen met een onvoorspelbare en wisselende persoonlijkheid creëren bij hun werknemers de hoogste niveaus van angstigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan driehonderd werknemers in Groot-Brittannië in India. Vastgesteld werd dat managers met een wispelturig karakter op de werkvloer meer spanningen veroorzaken dan chefs die nagenoeg voortdurend van een kwade neiging blijk geven. De onmogelijkheid om de reacties van de manager in te schatten, tast volgens de onderzoekers de productiviteit van de werknemers aan. De impact blijkt nog erger te zijn wanneer er tussen collega’s geen ondersteunende relatie aanwezig is.

“De stelling dat nietsontziende en onsympathieke managers bij werknemers de grootste problemen veroorzaken, blijkt een mythe die niet met de werkelijkheid overeenkomt,” benadrukt onderzoeksleider Allan Lee, professor management aan de University of Exeter. “Bazen die onvoorspelbaar vriendelijke en boze stemmingen afwisselen, blijken in realiteit de grootste schade te veroorzaken. Een slechte, maar consistente relatie met het management blijkt voor werknemers nog altijd beter dan te moeten afrekenen met een wisselende persoonlijkheid. Meestal wordt in onderzoek gekeken naar positieve of negatieve relaties, maar in werkelijkheid kunnen werknemers ook met een mengvorm worden geconfronteerd.”

“Bazen kunnen hun werknemers belonen of straffen, wat een impact kan hebben op het zelfbeeld,” aldus nog professor Lee. “Sommige werknemers dienen echter op verschillende ogenblikken een verschillende rol opnemen omdat ze moeten omgaan met een manager die zich zowel aangenaam als kwaadaardig kan gedragen. Op dat ogenblik wordt over de manager een ambivalent beeld gecreëerd. Dat is echter een bijzonder ongunstige situatie. In die omgeving wordt het bijzonder moeilijk om de opinie van het management over zijn medewerkers in te schatten. Dit creëert negatieve emoties die tot angstigheid kunnen leiden. Dat zal uiteindelijk de prestaties op de werkvloer negatief beïnvloeden.”

Lees Verder

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Aanpak luchtvervuiling helpt ook criminaliteit te bestrijden

De luchtvervuiling heet ook een negatieve impact op het gedrag van jongeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California (USC). Opgemerkt wordt dat minuscule partikels vervuilende stoffen het ontwikkelende brein van jongeren kan contamineren. Gewag wordt gemaakt van mogelijke ontstekingen en potentiële schade aan hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor emoties en beslissingen. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers een gedeeltelijke verklaring zijn voor het toenemende delinquent gedrag bij tieners. Tevens wordt volgens de studie het belang duidelijker van zuivere lucht en de noodzaak aan meer natuur in de stedelijke omgeving.

“Kleine partikels luchtvervuiling kan extreem schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid,” benadrukt onderzoeksleider Diana Younan, professor sociale geneeskunde aan de University of Southern California. “Geweten is al langer dat deze partikels tot diep in het lichaam kunnen doordringen. Onder meer kunnen de longen en het hart worden aangetast, maar steeds meer kunnen ook aanwijzingen worden teruggevonden van mogelijke schade aan de hersenen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat een vroege blootstelling aan lood de hersenontwikkeling verstoort en kan leiden tot agressief en delinquent gedrag. Contaminatie door luchtvervuiling kan mogelijk eenzelfde impact hebben.”

Uit de studie, uitgevoerd bij nagenoeg zevenhonderd jongeren gedurende een periode van negen jaar in een aantal buurten van Los Angeles, bleek dat de negatieve impact van de luchtvervuiling mogelijk nog kan worden verergerd door ongunstige gezinsrelaties, ouderlijke mentale stress en de sociale omgeving. Er wordt aan toegevoegd dat een verhoogde luchtvervuiling ook de criminele activiteit in een community kan versterken. Opgemerkt wordt daarbij dat in Zuid-Californië een daling van zowel de luchtvervuiling als de criminaliteit kan worden opgetekend. Mogelijk hebben striktere milieuregels volgens de onderzoekers dan ook een impact op misdaadstatistieken.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling |  Facebook |

Reislust jongeren voorspelt toerisme schitterende toekomst

De Amerikaanse bevolking vindt ervaringen steeds vaker belangrijk dan bezittingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Expedia en het  Center for Generational Kinetics bij meer dan twaalfhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Onder meer het bezit van producten zoals kleding, elektronica of juwelen wordt volgens het rapport steeds vaker ondergeschikt aan ervaringen, waarbij vooral de toenemende interesse voor reizen sterk naar voor komt. De onderzoekers wijzen erop dat vooral jongere generaties een stijgende voorkeur in reizen tonen. Dat laat volgens Expedia dan ook een schitterende toekomst voor de toeristische industrie uitschijnen.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 74 procent van de ondervraagden eerder voor ervaringen zou sparen dan voor het bezit van producten. “Dat geldt vooral voor de millennials, waar op dit ogenblik 65 procent toegeeft voor een toekomstige reis te sparen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien kon worden vastgesteld dat nagenoeg de helft van de millennials te kennen geeft dat ze bereid zouden zijn om kledij of meubilair te verkopen om vaker te kunnen reizen. Daarnaast bleek dat 71 procent van de ondervraagden van Generation Z bereid zou zijn om een parttime baan te nemen om voor een reis te kunnen sparen.”

Uit het onderzoek bleek verder nog dat sociale media een toenemende impact heeft op het consumentengedrag. Daarbij werd vastgesteld dat 36 procent van Generation Z een reisbestemming heeft gekozen op basis van berichten die op sociale media waren verschenen. Ook gaf bijna 20 procent op een specifieke bestemming of in een bepaald hotel te hebben verbleven om van hun volgelingen op sociale media een positieve reactie te krijgen. Verder kon worden vastgesteld dat 80 procent van alle leeftijdsgroepen voor de vakantieplanning een voorkeur toont om reis en verblijf op één enkel online platform te kunnen boeken. Bij een millennials heeft één kwart vorig jaar een soloreis gemaakt.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Jongere generaties lijden aan multidimensioneel perfectionisme

Jonge volwassenen uit deze periode zijn voor zichzelf en anderen veel meer veeleisend dan vorige generaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociaal-psychologen aan de University of Bath en de York St John University, op basis van interviews bij meer dan veertigduizend universitairen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Vastgesteld werd dat de meerderheid van de ondervraagden signalen toonden van een multidimensioneel perfectionisme. Algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat grote delen van de huidige generatie jonge volwassenen lijden aan een perfectionisme dat gedreven wordt door onrealistisch hoge verwachtingen.

“Deze tendensen kunnen ook helpen verklaren waarom de huidige generatie jonge volwassenen door recordniveaus aan mentale gezondheidsproblemen worden geconfronteerd,” merken de onderzoekers Thomas Curran en Andrew Hill op. “Recent onderzoek van de World Health Organization (WHO) heeft bij de jonge volwassenen immers abnormale hoge niveaus van onder meer angstigheid, depressies en eetstoornissen moeten vaststellen. De huidige generatie jonge volwassenen blijken ook significant meer druk te ervaren om hun leeftijdsgenoten minstens te evenaren. Bovendien blijkt dat ze ook anderen met scherpere maatstaven beoordelen.”

De studie merkt op dat de obsessie met perfectie bij jongeren over een periode van drie decennia met meer dan 30 procent is toegenomen. Het fenomeen moet volgens Curran en Hill wellicht gedeeltelijk aan sociale media worden toegeschreven, samen met de zware maatschappelijk nadruk die op zelfredzaamheid en meritocratie wordt gelegd. Daarnaast moet volgens de wetenschappers ook erkend worden dat ouders steeds meer geneigd zijn om het zelfbewustzijn van hun kinderen aan te wakkeren. Tevens wordt gewezen op de impact van de neoliberalistische omgeving, die de jongeren sneller aanzet om de concurrentie met elkaar aan te gaan.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: perfectionisme |  Facebook |

Haatgeweld wordt vaak door alcohol ontstoken

Vooroordelen worden vaak alleen maar openlijk gecommuniceerd wanneer mensen geïntoxiceerd zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University, gebaseerd op interviews met meer dan honderdtwintig slachtoffers van geweld met lichamelijke verwondingen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 18,5 procent van de slachtoffers getuigde te zijn aangevallen door personen die door vooroordelen werden gedreven. Vooral de aanwezigheid van alcohol bleek daarbij een opmerkelijke factor. Bij 90 procent van de aanvallen zou immers gewag zijn gemaakt van alcoholintoxicatie.

“Terwijl de diepliggende motivatie duidelijk bij haat moest worden gezocht, bleek de uiting van die afkeer vaak alleen onder de invloed van intoxicatie te gebeuren,” benadrukt onderzoeksleider Jonathan Shepherd, directeur van het Crime and Security Research Institute van de Cardiff University. “De meest opmerkelijke conclusie van de studie was dat de meeste aanvallen niet alleen door haat bleken te worden gevoed, maar was de aanwezigheid van alcohol als ontstekingsmechanisme noodzakelijk.” De onderzoek spitste zich toe op de steden Cardiff, Blackburn en Leicester, die specifiek gekenmerkt worden door een grote verscheidenheid aan etnische culturen en religies.

Bij de aanvallen die uit haatgevoelens werden uitgevoerd, bleek dat ruim 30 procent zijn oorsprong vond in het uiterlijk van het slachtoffer, terwijl bijna 22 procent gewag maakte van raciale spanningen in de communities waarin ze zelf leefden. Bijna 35 procent kon worden gelinkt aan raciale, religieuze of seksuele factoren. Alle betrokken geweldfeiten gebeuren op een andere locatie dan het adres van het slachtoffer. Een beperking van de alcoholconsumptie werd door een groot gedeelte van de slachtoffers bestempeld als een goede strategie om het risico op gewelddadige aanvallen te beperken. De studie toont volgens Jonathan Shepherd dan ook dat een aanpak van alcoholmisbruik een positieve impact kan hebben op zowel het individuele als maatschappelijke welzijn.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie |  Facebook |

Amerikaanse cannabis-economie creëert 400.000 legale banen

Een legale cannabis-economie kan in de Verenigde Staten over drie jaar een omzet van 40 miljard dollar realiseren en meer dan 400.000 arbeidsplaatsen garanderen. Dat is de conclusie van een rapport van consulenten ArcView en BDS Analytics. Daarbij wordt gewag gemaakt van directe aankopen van consumenten ter waarde van 20,8 miljard dollar, aangevuld met indirecte inkomsten van telers en diverse onderaannemers en budgetten die worden besteed bij bedrijven die niet rechtstreeks bij de sector zijn betrokken, zoals supermarkten. Het voorbije jaar zou de sector een omzet hebben gerealiseerd van 16 miljard dollar.

In het rapport wordt opgemerkt dat de legale cannabis-economie de volgende drie jaar een omzetgroei met 150 procent kan realiseren. Daarbij wordt ook gewag gemaakt van 4 miljard dollar bijkomende fiscale inkomsten voor de overheid. Volgens de onderzoekers zal de legalisering van het recreatieve cannabis-gebruik in Californië de lokale economie bijna 100.000 banen opleveren. Dat is ongeveer één derde van de nationale arbeidsmarkt die de sector zou kunnen realiseren. Indien ook de indirecte effecten worden meegerekend, zou de jobcreatie in Californië volgens het rapport zelfs tot 146.000 banen kunnen leiden.

Wel wordt door klanten en producenten in Californië gewezen op de zware heffingen die op de sector en zijn afgeleide producten worden gelegd. Wanneer de taksen van de diverse beleidsniveaus worden samengeteld, zou een heffing van ongeveer 35 procent worden bereikt. Californië heeft de grootste bevolking van alle Amerikaanse staten. Door de legalisering van het recreatief marihuana-gebruik werd de staat de grootste legale cannabis-markt van de hele wereld. ArcView wijst er echter op dat het cannabis-bezit volgens de federale wetgeving nog altijd verboden blijft. Bovendien zou slechts honderd van de drieduizend verdeelpunten in Californië de nodige lokale vergunningen hebben aangevraagd.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Chinese deeleconomie lijkt zijn piek te hebben bereikt. Dat zegt de South China Morning Post. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werden in totaal voor 8,8 miljard Amerikaanse dollar investeringen in de Chinese deeleconomie geregistreerd. Dat is ongeveer een halvering tegenover dezelfde periode het jaar voordien, toen een bedrag van 16,8 miljard dollar werd gemeld. Opgemerkt wordt dat het fietsdelen één van de meest attractieve investeringsmarkten was, maar ook de grootste mislukkingen heeft gebaard. De sector telde ooit een honderdtal initiatieven, maar nu blijven alleen nog Ofo, Mobike en Hellobike over. Artificiële intelligentie en machine learning genieten bij investeerders inmiddels een grotere interesse.

Rechtenbeheerder Wixen Music Publishing heeft een schadeclaim ingediend tegen de Zweedse online streamingdienst Spotify. Volgens Wixen, die onder meer de muziekrechten van artiesten zoals Tom Petty, The Doors, Santana en Neil Young beheert, heeft Spotify bewust onvoldoende betaald voor de auteursrechten van meer dan tienduizend songs. Per compositie wordt een schadevergoeding van 125.000 euro geëist. In totaal heeft Wixen een claim voor 10.784 composities ingediend. Daardoor dreigt Spotify in totaal een bedrag van 1,3 miljard euro te moeten betalen. Spotify is eerder al aangeklaagd voor schendingen van het auteursrecht. Twee jaar geleden werd met een andere partij een schikking van 25 miljoen euro getroffen.

Supermarktketen Aldi mag zijn pilsbier Buval verder in de bestaande blikken verkopen. Dat heeft het hof van beroep beslist in een procedure die door brouwer AB Inbev was opgestart. AB InBev had daarbij aangevoerd dat de verpakking van Buval onaanvaardbaar veel gelijkenissen vertoonde met de blikken van Jupiler. De rechtbank in eerste aanleg had de stelling van AB InBev ondersteund, maar Aldi was tegen die uitspraak in beroep gedaan. In zijn beslissing zegt de beroepsrechter dat de naam van het product en niet de verpakking doorslaggevend is. Bovendien wordt erop gewezen dat Jupiler in de winkels van Aldi niet wordt verkocht, zodat geen vergissing mogelijk is. Aldi gebruikt inmiddels een andere verpakking.

Het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Waterland neemt de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 200 miljoen euro. Dat heeft Het Financieele Dagblad gemeld. Waterland breidt met de operatie zijn positie op de Nederlandse energiemarkt verder uit. Eerder had het investeringsfonds een belang van 50 procent genomen in de Nederlandse energieleverancier Nutsgroep. Na de nieuwe transactie heeft Waterland in Nederland inmiddels 600.000 energieklanten. Beide operatoren zijn op de Nederlandse markt middelgrote partijen. Met agressieve reclame en lage prijzen wordt gepoogd marktaandeel van grotere groepen zoals Essent, Eneco en Nuon in te pikken.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft het voorbije jaar 129 miljoen passagiers vervoerd. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. Wel wordt opgemerkt dat het bedrijf tijdens het laatste kwartaal van het voorbije jaar met een belangrijke groeivertraging rekening moest worden gehouden. Tijdens de maand december was er nog sprake van een groei met 3 procent tot 9,3 miljoen reizigers. De problemen begonnen in september, toen de maatschappij door een tekort aan piloten de vluchten van 700.000 klanten diende te annuleren. Het pilotentekort was het gevolg van een slechte vakantieplanning. Om het probleem op de lossen besliste Ryanair zelfs om een pilotenvakbond te erkennen.

In Japan heeft winkelketen Seven-Eleven beslist om een aantal voedingsproducten voortaan te verkopen in verpakkingen met zowel Japanse als Engelse opschriften. Dat heeft Kazuki Furuya, president van Seven-Eleven, bekendgemaakt. De beslissing is volgens Furuya genomen in reactie op de vragen van de toenemende groep buitenlandse bezoekers. Hij wijst erop dat Japan door de organisatie van de Tokyo Olympics en Paralympics over twee jaar nog meer buitenlandse gasten zal ontvangen. Furuya hoopt dat dit bezoek ook kan leiden tot een grotere merkbekendheid van de keten op grote markten zoals de Verenigde Staten, China en Zuidoost-Azië. De keten hoopt op die markten meer winkels te openen.

Het voorbije jaar zijn in België 10.831 bedrijven failliet gegaan. Dat was een stijging met 7,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat berekende consulent Graydon. Met deze stijging wordt een periode van vier jaar met aanhoudende dalingen afgesloten. Het aantal faillissementen ligt weliswaar lager dan tijdens de piek vier jaar geleden, maar blijft toch nog altijd hoger dan tijdens de periode voor de uitbraak van de crisis. De sterkste stijging werd opgetekend in Brussel, waar een toename met 34,3 procent tot 2.780 faillissementen moest worden gemeld. In Wallonië was er een groei met 7,2 procent tot 2.702 faillissementen. Vlaanderen kende daarentegen een daling met 1,9 procent tot 5.287 faillissementen.

De farmagroep Allergan, producent van onder meer Botox, schrapt meer dan duizend arbeidsplaatsen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De onderneming heeft wereldwijd achttienduizend werknemers, verdeeld over een honderdtal landen. De ingreep moet het bedrijf helpen om een noodzakelijke kostenbesparing door te voeren. Onder meer de commerciële divisie zal door de afslanking worden getroffen. Ook worden een vierhonderdtal openstaande vacatures worden ingetrokken. De kosten van de sanering worden geraamd op ongeveer 125 miljoen dollar, die vooral voor vertrekvergoedingen worden voorzien. De operatie zou een besparing tussens 300 miljoen dollar en 400 miljoen dollar moeten opleveren.

De Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras is bereid miljarden uit te keren aan investeerders in de Verenigde Staten om geleden schade als gevolg van een corruptieschandaal te compenseren. Dat hebben woordvoerders van de onderneming gemeld. Het bedrijf beloofde in totaal ongeveer 3 miljard dollar aan schadevergoedingen uit te keren. Een rechter moet zich nog wel over het voorstel uitspreken. Petrobras werd door een aantal beleggers aangeklaagd nadat een aantal voormalige bestuurders ervan werden beticht jarenlang steekpenningen te hebben aangenomen. Door het schandaal verdampte een groot deel van de marktwaarde van Petrobras. De Braziliaanse houdt echter uitdrukkelijk zijn onschuld staande.

De Amerikaanse autoriteiten hebben hun veto gesteld tegen een overname van de online betaaldienst Moneygram door Ant Financial, een bedrijf dat wordt gelieerd aan het Chinese concern Alibaba. Eind januari vorig jaar had Ant Financial aangekondigd Moneygram voor een bedrag van 1,2 miljard dollar te willen overnemen. De twee bedrijven hebben nu echter gemeld dat de transactie geen goedkeuring heeft gekregen van het Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius). Alex Holmes, topman van Moneygram, wees er daarbij op dat het geopolitieke landschap sinds vorig jaar aanzienlijk is gewijzigd. Moneygram is wereldwijd de tweede grootste aanbieder van online betaaldiensten.

De Dubai Duty Free heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 1,93 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 5,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Colm McLoughlin, chief executive van de Dubai Duty Free, bekendgemaakt. Gewag wordt gemaakt van een nieuw omzetrecord. Opgemerkt wordt dat in de Dubai Free Duty vorig jaar in totaal 27,2 miljoen transacties werden uitgevoerd. Gemiddeld werden 75.000 verkopen per dag geregistreerd. In totaal werden 73 miljoen goederen verkocht. Met een omzet van 300 miljoen dollar bleef parfum ook vorig jaar het populairste product in de Dubai Duty Free, gevolgd door likeur (298 miljoen dollar), tabak (189 miljoen dollar) en cosmetica (172 miljoen dollar).

De Canadese onderneming Buddybuild is door de Amerikaanse technologiegroep Apple overgenomen. Dat heeft de top van Buddybuild meegedeeld. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Buddybuild is ontwikkelaar van software die producenten van applicaties toelaat hun creaties te testen. De medewerkers van Buddybuild worden bij Apple opgenomen in de divisie Xcode, die verantwoordelijk is voor software voor de ontwikkeling van applicaties. De producten van de Canadese onderneming laat onder meer de installatie van een feedback-functie in testapplicaties toe, zodat de ontwikkelaars snel de beschikking kunnen krijgen over kritiek en suggesties van gebruikers.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft vorig jaar meer dan zevenhonderd toestellen geleverd. Daarmee heeft de constructeur een nieuw record gevestigd. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Opgemerkt wordt dat Airbus zich had voorgenomen vorig jaar zevenhonderd toestellen op te leveren. Die doelstelling werd overtroffen. Ook bij de bestellingen zou Airbus beter hebben gepresteerd dan zijn Amerikaanse concurrent Boeing. Airbus moest vorig jaar echter ook met een aantal tegenslagen afrekenen. Onder meer lopen tegen de constructeur een aantal onderzoeken wegens een mogelijke betrokkenheid bij corruptie. Ook wordt gewag gemaakt van een aantal wrijvingen op bestuursniveau.

Het is Amazon verboden om met de zoekrobot van Google shoppers te lokken die foute spellingen van het Duitse sandalenmerk Birkenstock hebben ingetikt. Dat heeft een Duitse rechter beslist in een klacht die door Birkenstock was ingediend. Amazon bleek bij AdWords, de online reclamedienst van Google, een aantal spellingvariaties op Birkenstock geregistreerd. Birkenstock en Amazon hebben al langer onderlinge wrijvingen. Het Duitse sandalenmerk besliste eerder om zijn producten niet langer op het platform van Amazon te verkopen. Amazon wordt er onder meer van beticht onvoldoende inspanningen te doen om de verkoop van namaak merksandalen tegen te gaan.

In Nederland zou het bedrijf Alfen, gespecialiseerd in de opslag van energie en oplaadstructuur voor elektrische auto’s, dit jaar een introductie op de beurs van Amsterdam overwegen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Alfen produceert onder meer transformatorstations, energieopslagsystemen en laadpalen voor elektrische auto’s en legt elektriciteitsnetwerken voor glastuinbouw en industrie. Alfen realiseerde twee jaar geleden een omzet van 72 miljoen euro. Het bedrijf boekte daarbij een nettowinst van 1,2 miljoen euro. Alfen werd tachtig jaar geleden opgericht, maar schakelde tien jaar geleden over naar de productie van elektrische laadpalen. Later volgden ook grote batterijen.

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |